El vídeo com a recurs didàctic a l'aula de català

50 %
50 %
Information about El vídeo com a recurs didàctic a l'aula de català
Education

Published on November 18, 2008

Author: IRL_ALL

Source: slideshare.net

Description

Presentació de la Sílvia Vilaró i Comas del Vídeo com a recurs didàctic per a les classes de català com a llengua estrangera. XXII Jornades per a Professors de Català. Institut Ramon Llull. www.llull.cat. recursoscle.blogspot.com

Explotació didàctica de sèries televisives a l’aula de CLE XXII Jornades Internacionals per a professors de català 24 de juliol de 2008 Sílvia Vilaró i Comas

Per què incorporar el vídeo a l’aula de CLE? Actualitat dels mitjans audiovisuals (MAVS) en el nostre món Per les seves funcions didàctiques (com el llenguatge verbal, el llenguatge audiovisual té una sèrie d’aspectes: Aspectes morfològics Aspectes sintàctics Aspectes semàntics Aspectes estètics Aspectes didàctics) Sílvia Vilaró i Comas – Sankpeterburgskii Gossudarstvennyi Universitet - XXII Jornades per a Professors de Català – Institut Ramon Llull

Actualitat dels mitjans audiovisuals (MAVS) en el nostre món

Per les seves funcions didàctiques (com el llenguatge verbal, el llenguatge audiovisual té una sèrie d’aspectes:

Aspectes morfològics

Aspectes sintàctics

Aspectes semàntics

Aspectes estètics

Aspectes didàctics)

1. Aspectes morfològics Elements visuals: Imatges Elements sonors: Música Efectes sonors Paraules Silencis Sílvia Vilaró i Comas – Sankpeterburgskii Gossudarstvennyi Universitet - XXII Jornades per a Professors de Català – Institut Ramon Llull

Elements visuals: Imatges

Elements sonors:

Música

Efectes sonors

Paraules

Silencis

2. Aspectes sintàctics Plans, angles, composició... Ritme, continuïtat... Il·luminació, colors, intensitat del so... Moviments de la càmera Sílvia Vilaró i Comas – Sankpeterburgskii Gossudarstvennyi Universitet - XXII Jornades per a Professors de Català – Institut Ramon Llull

Plans, angles, composició...

Ritme, continuïtat...

Il·luminació, colors, intensitat del so...

Moviments de la càmera

3. Aspectes semàntics Significat denotatiu Significats connotatius Recursos estilístics: Visuals i lingüístics: El·lipsis, metonímia, hipèrbole, sinècdoque, comparació, metàfora, símbol, personificació, contradicció, hipèrbaton, repetició, alteració, etc. Només lingüístics: Frases fetes, ironia, onomatopeia, interjecció, exhortació, interrogació retòrica, neologismes, al·lusions, paraules col·loquials, vulgarismes, etc. Sílvia Vilaró i Comas – Sankpeterburgskii Gossudarstvennyi Universitet - XXII Jornades per a Professors de Català – Institut Ramon Llull

Significat denotatiu

Significats connotatius

Recursos estilístics:

Visuals i lingüístics: El·lipsis, metonímia, hipèrbole, sinècdoque, comparació, metàfora, símbol, personificació, contradicció, hipèrbaton, repetició, alteració, etc.

Només lingüístics: Frases fetes, ironia, onomatopeia, interjecció, exhortació, interrogació retòrica, neologismes, al·lusions, paraules col·loquials, vulgarismes, etc.

4. Aspectes estètics A banda de la funció n arrativa-descriptiva i sem à ntica, tots els elements formals d’un producte audiovisual tenen una funció estètica. Sílvia Vilaró i Comas – Sankpeterburgskii Gossudarstvennyi Universitet - XXII Jornades per a Professors de Català – Institut Ramon Llull

A banda de la funció n arrativa-descriptiva i sem à ntica, tots els elements formals d’un producte audiovisual tenen una funció estètica.

5. Aspectes didàctics Funció MOTIVADORA Funció VICARIAL Funció INFORMATIVA Funció de COMPROVACIÓ Funció EXPLICATIVA Sílvia Vilaró i Comas – Sankpeterburgskii Gossudarstvennyi Universitet - XXII Jornades per a Professors de Català – Institut Ramon Llull

Funció MOTIVADORA

Funció VICARIAL

Funció INFORMATIVA

Funció de COMPROVACIÓ

Funció EXPLICATIVA

5. Aspectes didàctics Funció REDUNDANT Funció RECREATIVA Funció SUGGESTIVA Funció ESTÈTICA Funció EXPRESSIVA Marquès Graells (2000) Sílvia Vilaró i Comas – Sankpeterburgskii Gossudarstvennyi Universitet - XXII Jornades per a Professors de Català – Institut Ramon Llull

Funció REDUNDANT

Funció RECREATIVA

Funció SUGGESTIVA

Funció ESTÈTICA

Funció EXPRESSIVA

Marquès Graells (2000)

Per a què el vídeo? No només podem explotar-ne el contingut lingüístic (i visual) Sinó que ofereix molts aspectes didàctics que fan del vídeo una bona eina per a l’aprenentatge d’aquests exponents lingüístics (funció motivadora, redundant, expressiva, etc.) Sílvia Vilaró i Comas – Sankpeterburgskii Gossudarstvennyi Universitet - XXII Jornades per a Professors de Català – Institut Ramon Llull

No només podem explotar-ne el contingut lingüístic (i visual)

Sinó que ofereix molts aspectes didàctics que fan del vídeo una bona eina per a l’aprenentatge d’aquests exponents lingüístics (funció motivadora, redundant, expressiva, etc.)

Com seleccionem el material? Visualització prèvia del material per detectar-ne l’explotació potencial a l’aula Factors que influeixen en la nostra selecció: Suport del material vs. condicions de l’aula Oferta de recursos disponibles vs. possibilitat d’explotar-los Temporització Altres (possible afinitat amb els alumnes, etc.) Sílvia Vilaró i Comas – Sankpeterburgskii Gossudarstvennyi Universitet - XXII Jornades per a Professors de Català – Institut Ramon Llull

Visualització prèvia del material per detectar-ne l’explotació potencial a l’aula

Factors que influeixen en la nostra selecció:

Suport del material vs. condicions de l’aula

Oferta de recursos disponibles vs. possibilitat d’explotar-los

Temporització

Altres (possible afinitat amb els alumnes, etc.)

A partir d’aquí, cal decidir: A quin nivell de llengua s’adreça En quin moment de l’aprenentatge s’integra Com s’explota Temporització (Es pot fer servir un mateix material per a diferents nivells en funció, precisament, de la manera com s’exploti) Sílvia Vilaró i Comas – Sankpeterburgskii Gossudarstvennyi Universitet - XXII Jornades per a Professors de Català – Institut Ramon Llull

A partir d’aquí, cal decidir:

A quin nivell de llengua s’adreça

En quin moment de l’aprenentatge s’integra

Com s’explota

Temporització

(Es pot fer servir un mateix material per a diferents nivells en funció, precisament, de la manera com s’exploti)

Un exemple: “Plats bruts” Sèrie d’humor de TV3 Realisme de la llengua (redundàncies, espontaneïtat...) Llenguatge col·loquial i vulgar Personatges arquetípics Disponible en DVD o a Internet Capítols curts, d’entre 25 i 30 min. Sílvia Vilaró i Comas – Sankpeterburgskii Gossudarstvennyi Universitet - XXII Jornades per a Professors de Català – Institut Ramon Llull

Sèrie d’humor de TV3

Realisme de la llengua (redundàncies, espontaneïtat...)

Llenguatge col·loquial i vulgar

Personatges arquetípics

Disponible en DVD o a Internet

Capítols curts, d’entre 25 i 30 min.

“ Plats bruts: Tinc una edat” Treball previ del professor Preparar un treball previ per a l’alumne que faciliti la comprensió i l’aprenentatge dels continguts Treball previ a l’aula o a casa Presentació de la sèrie i dels personatges per part del professor Exercicis previs Visualització a l’aula Treball posterior a l’aula o a casa Sílvia Vilaró i Comas – Sankpeterburgskii Gossudarstvennyi Universitet - XXII Jornades per a Professors de Català – Institut Ramon Llull

Treball previ del professor

Preparar un treball previ per a l’alumne que faciliti la comprensió i l’aprenentatge dels continguts

Treball previ a l’aula o a casa

Presentació de la sèrie i dels personatges per part del professor

Exercicis previs

Visualització a l’aula

Treball posterior a l’aula o a casa

“ Metaobjectius” de l’ús del vídeo a l’aula de CLE Fomentar l’ús dels MAVS per part dels alumnes d’una manera autònoma fora de l’aula  internet! Diversificar els recursos didàctics en l’ensenyament del català Sílvia Vilaró i Comas – Sankpeterburgskii Gossudarstvennyi Universitet - XXII Jornades per a Professors de Català – Institut Ramon Llull

Fomentar l’ús dels MAVS per part dels alumnes d’una manera autònoma fora de l’aula  internet!

Diversificar els recursos didàctics en l’ensenyament del català

Enllaços d’interès (1) www.edu3.cat www.gencat.cat www.llull.cat www.3alacarta.cat Sílvia Vilaró i Comas – Sankpeterburgskii Gossudarstvennyi Universitet - XXII Jornades per a Professors de Català – Institut Ramon Llull

www.edu3.cat

www.gencat.cat

www.llull.cat

www.3alacarta.cat

Enllaços d’interès (2) Per penjar i compartir vídeos: www.youtube.com www.video.google.cat www.viddler.com www.blip.tv Sílvia Vilaró i Comas – Sankpeterburgskii Gossudarstvennyi Universitet - XXII Jornades per a Professors de Català – Institut Ramon Llull

Per penjar i compartir vídeos:

www.youtube.com

www.video.google.cat

www.viddler.com

www.blip.tv

Enllaços d’interès (3) www.mogulus.com www.stickam.com video- toolbox Sílvia Vilaró i Comas – Sankpeterburgskii Gossudarstvennyi Universitet - XXII Jornades per a Professors de Català – Institut Ramon Llull

www.mogulus.com

www.stickam.com

video- toolbox

Bibliografia RODRÍGUEZ DIÉGUEZ, J.L., “Las funciones de la imagen en la enseñanza”. Edit.Gustavo Gili. Barcelona 1978 http :// www.xtec.cat / audiovisuals / sav /saip04/sessio1/ses1index. htm http :// dewey.uab.es / pmarques / alfaaudi.htm (La alfabetización audiovisual. Introducción al lenguaje audiovisual. Dr. Pere Marquès Graells, 2000 . UAB) Sílvia Vilaró i Comas – Sankpeterburgskii Gossudarstvennyi Universitet - XXII Jornades per a Professors de Català – Institut Ramon Llull

RODRÍGUEZ DIÉGUEZ, J.L., “Las funciones de la imagen en la enseñanza”. Edit.Gustavo Gili. Barcelona 1978

http :// www.xtec.cat / audiovisuals / sav /saip04/sessio1/ses1index. htm

http :// dewey.uab.es / pmarques / alfaaudi.htm (La alfabetización audiovisual. Introducción al lenguaje audiovisual. Dr. Pere Marquès Graells, 2000 . UAB)

Bibliografia Curs de llengua catalana. Nivell elemental 1,2,3 (Clua, M.J., Crous, M. et al.) Castellnou Ed. Llengua catalana. Elemental 1 (Abelló, X., Rodríguez, J.) Ed. Barcanova Passos 2 (Roig, N., Daranas, M.) Ed. Octaedro Sílvia Vilaró i Comas – Sankpeterburgskii Gossudarstvennyi Universitet - XXII Jornades per a Professors de Català – Institut Ramon Llull

Curs de llengua catalana. Nivell elemental 1,2,3 (Clua, M.J., Crous, M. et al.) Castellnou Ed.

Llengua catalana. Elemental 1 (Abelló, X., Rodríguez, J.) Ed. Barcanova

Passos 2 (Roig, N., Daranas, M.) Ed. Octaedro

Fi 

Add a comment

Related presentations

Related pages

RECURS DIDACTICS DIDÀCTICA DEL CATALÁ i - YouTube

... Didàctica del Català I any 2009-2010 Aquest vídeo ... DIDACTICS DIDÀCTICA DEL CATALÁ i ... rumà. És un recurs didàctic molt ...
Read more

La premsa com a recurs didàctic (castellà i català)

L’educació, avui en dia, integra continguts i orientacions que busquen desenvolupar en l’alumnat aquelles habilitats que li seran imprescindibles a l ...
Read more

Recurs didàctic per millorar les competències TIC a ...

... un recurs didàctic per treballar les competències ... El programa es planteja com una proposta de ... les TIC de forma significativa a l’aula. ...
Read more

Crear vídeos com a recurs didàctic, en plataforma ...

No descobriré en aquest article el vídeo com a recurs didàctic, ... Català; Español; Tecnocentres ... és menys utilitzat el recurs del vídeo.
Read more

AulaMèdia. El cinema com a recurs didàctic. Literatura ...

El cinema com a recurs didàctic. Literatura Catalana i Castellana ... Podem citar El zoo d’en Pitus de Sebastià Sorribes adaptat per Mireia Ros, ...
Read more

El còmic: recurs didàctic - L'Armari dels Recursos Educatius

Home Còmic Recursos Recursos Digitals El còmic: recurs didàctic
Read more

mNACTEC: recurs didàctic | Crea mNACTEC - El bloc del ...

... Programa de Capacitació El mNACTEC: un recurs per ... i la vida a l’aula Dimecres ... recurs didàctic, secundària. Comments are ...
Read more

Manual Catala 01 - Inici. Escola d’Administració ...

• El recurs és un document que s’adreça a una institució, ... a l’aula número 1 de la Facultat de ... Manual Catala 01.qxd
Read more

Experiències amb vídeo i ràdio a l’aula (Anna Pérez)

Experiències amb vídeo i ràdio a l’aula (Anna ... Articles relacionats: Tic i currículum. Espai didàctic (Anna ... El treball tradicional amb ...
Read more