El Toro de la Vega.

42 %
58 %
Information about El Toro de la Vega.
News & Politics

Published on February 28, 2014

Author: jefrare

Source: slideshare.net

Description

Tordesillas. Altre any, el segon dimarts de setembre ens ha portat el linxament anunciat del Toro de la Vega. Li deien Volante. Patí durant 21 minuts, i no tingué cap oportunitat. Sembla que l’espectacle avergonyí, fins i tot, el cor de cínics que cobreix la massacre amb la història, la tradició o la sempiterna lluita d’allò que es manté autèntic front a la globalització i la influència cultural anglosaxona . Són, però, la mateixa gent que defensa que la cultura tradicional no creu en la eradicació de la violència, que no cap altra solució que dirigir-la cap a objectius no humans per a evitar així la proliferació d’una violència sense sentit en la societat i els éssers humans. Els mateixos adoradors de l’immemorial torneig...

El Toro de la Vega. Publicat el 18/09/2012. Com a principal participant, el bou té uns drets que se li respectaran estrictament, perquè això ho dicta el bon sentit i la costum. Que cap persona gose tractar malament el bou, ni viu ni mort, ni de paraula ni de fet. Que es tracte el bou amb la dignitat i honor que la seua categoria de tornejant li confereix. De les Ordenances de l‟Immemorial Torneig del Toro de la Vega1 Altre any, el segon dimarts de setembre2 ens ha portat el linxament anunciat del Toro de la Vega. Li deien Volante, i el vengueren per a que fora massacrat a Tordesillas per un tumult armat amb llances. Patí durant 21 minuts, i no tingué cap oportunitat: ja ferit per un matancer a peu, s’agenollà davant d’un grup a cavall que ni tan sols fou capaç de respectar les estranyes normes escrites per a que es puguen presentar com a cavallers3. Sembla que l’espectacle avergonyí, fins i tot, el cor de cínics que cobreix la massacre amb la història, la tradició o la sempiterna lluita d’allò que es manté autèntic front a la globalització i la influència cultural anglosaxona4. Són, però, la mateixa gent que defensa que la cultura tradicional no creu en la eradicació de la violència, que no cap altra solució que dirigir-la cap a objectius no humans per a evitar així la proliferació d’una violència sense sentit en la societat i els éssers humans5. Els mateixos adoradors de l’immemorial torneig, quan els convé, ens el presenten com el que és: un linxament orquestrat que justifiquen com a necessari per a donar eixida a la violència natural dels animals humans. Diuen que els mateixos que ens presenten com a intel·lectualment superiors (per això poden fer el que vulguen amb els altres) no poden ser fidels a principis ètics perquè la violència Volante, abans de patir martiri i mort a forma part d’ells mateixos, encara que siguen anglosaxons. Tordesillas. Es veu que hi ha molta gent que, si no pot torturar un bou o qualsevol altre animal, acaba dalt d’un campanar amb un rifle de repetició, o fins i tot, té l’ocurrència de muntar avalots per a protestar contra la injustícia o Trencaré, per primera vegada, amb l’esforç de facilitar la demostració del que s’afirma a aquesta pàgina. No vull cap enllaç amb el Patronato del Toro de la Vega. 2 Ordenances de l‟immemorial Torneig del Toro de la Vega. Capítol II, que trata estrictament del torneig. 5. Que es celebre el segon dimarts de setembre. Capítol VI, que tracta de l‟elecció del bou, el seu tancament i la seua solta. 10. Que en el matí del segon dimarts de setembre, sobre las 10 o les 11, a toc de rellotge i amb la més solemne música que es puga, es done ordre per a soltar el bou a la plaça i, quan isca, se l col·loque la divisa amb els colors de la Vila. 3 El País, 11.09.2012, Impacientes por matar a „Volante‟. http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/09/11/actualidad/1347348989_893616.html 4 El Mundo, 21.12.2006, Ganaderos y empresarios preguntan al Gobierno si apoya la „reforma‟ taurina. http://www.elmundo.es/elmundo/2006/12/21/toros/1166697363.html. (…) Gaspar Llamazares: el coordinador general d‟Esquerra Unida rebutjà la idea i s‟oposà a incorporar a la legislació els „prejudicis anglosaxons‟ sobre la cultura espanyola. 5 El Mundo-Diario de Valladolid, 22.08.2011, Martín Arias defiende el Toro de la Vega como forma de canalizar la violencia. A través de la Diputació de Valladolid. http://www.diputaciondevalladolid.es/si/documentos/2011/agosto/22/000TMW1P.pdf (…) Amb el títol La festa del Toro de la Vega, violència i representació, Martín Arias defensà, a la Universitat Nacional de Colòmbia, “la festa més autèntica que es conserva a Espanya i, possiblement, a Europa; a més de ser el festeig de tauromàquia popular documentat amb major antiguitat”. (…) Intervenció dirigida a analitzar des d‟un punt de vista antropològic “com en la cultura tradicional no es creu que la violència es puga eradicar, i per això s‟ha de desviar cap a objectius no humans, mitjançant una festa”. Eixa “representació carnavalesca” evita, a parer del professor de Valladolid, “la proliferació d‟una violència sense sentit a la societat i els éssers humans”. (…) Proposà reflexionar sobre la influència cultural anglosaxona, “que no ha ofert models de gestió de la violència juvenil”. 1

per a reivindicar els seus drets6. El gran invent medieval del Toro de la Vega serveix per a que s’esbrave aquesta gent que, això si, ha de respectar unes ordenances que semblen redactades per AlfonsoUssía7 i que tornen a convertir eixos troglodites sotmesos pel seu instint violent en la personificació de la forma cavalleresca de ser castellà i de la noblesa de Tordesillas8. Pretenen presentar els fets com a un torneig on el bou té alguna oportunitat de ser el campió o d’escapar de la mort, fites que no van necessàriament associades9, i on els humans mostren la seua vàlua10 quan el maten amb una llança que els garanteix tres metres i mig de distància11 de les banyes de l’animal. Saben que la naturalesa del bou el farà fugir del perill, i fan com si li donaren una oportunitat. El solten a la plaça Major i el fan córrer cap l’eixida del poble pel pont sobre el Duero, que creua empaitat per la gent que té a tocar sense saber que és la porta a l’infern. Tenen previst que, a l’altra banda del riu, elegirà qualsevol de les tres direccions de fugida que té al davant, i li donen 400m més de marge; quan passa davant de les sinistres marques de banderes espanyoles, un tro de pólvora anuncia que ja pot ser víctima de les llances12. Sobre el paper, l’infern té una entrada i una eixida. Si, en la seua fugida, el bou aconseguira eixir per davant i només per davant de l’ampla zona marcada per a la seua tortura i matança, no l’haurien de matar i seria proclamat guanyador13. És, però, una quimera, perquè l’animal acaba envoltat de llances només entrar; com si s’haguera d’enfrontar als llops, cerca un arbre amb el que protegir l’esquena mentre es defensa amb les banyes, sense saber que no poden fer front a eixos ullals de tres metres i mig. El Toro de la Vega és, segons el reglament d’espectacles taurins populars de la Comunitat de Castella i Lleó14, un espectacle tradicional15 exempt16 de complir el principi general d’absència de maltractament als animals17i la prohibició de ferir, punxar, colpejar, subjectar o de tractar de qualsevol altra forma cruel els bous, així com de matar-los en presència de públic18. És una volta Op.cit., (…) Les societats que han eliminat totes les festes amb animals, on han nascut els moviments animalistes, “son las que ara ens ofereixen un tipus de violència que abans no es donava”. Exemples d‟això son els recents tiroteigs d‟Oslo o las revoltes de Londres. Precisament, Colòmbia “ha aconseguit frenar un mica la violència”, assenyala Martín Arias, qui pensa que la cultura tradicional pot contribuir a “canalitzar-la”. 6 7 http://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_Uss%C3%ADa Ordenances. Justificació general. 9 Capítol III, que tracta dels drets del bou. 2. Si el bou, pel seu valor i saviesa guanyara fama, malgrat haver resultat mort, s‟ha de tindre Consell per si convinguera que fóra declarat guanyador del torneig. 10 Capítol II. Introducció. El torneig del Toro de la Vega es una competència i enfrontament entre l‟humà y el bou; un armat de llança y l‟altre amb les seues defenses naturals. 2. Ambdós, bou i persona tornejant, han de estar en igualtat de condicions naturals, per la qual cosa cap tornejant gose acudir al dit torneig en mal estat d‟ànima, ja siga per efecte de vi o altres substàncies o processos estranys a la bona ordre, ja siga per altra causa que el faça anormal. I s‟ha d‟entendre el mateix traslladat al bou. 11 Capítol VII, que trata de la llança. 4. Que el pal no puga amidar més de 3,5 metres. 12 Capítol I, que tracta dels límits i cotes per a celebrar el dit immemorial torneig. 13 Capítol II. 1. Que només es puga ferir el bou amb la llança dins dels límits dits i de forma que cap persona gose el dit bou, ni abans d‟entrar al límit anterior ni després d‟eixir del límit posterior. Capítol III, que tracta dels drets del bou. 8. Si el bou excedira els límits marcats, malgrat que després regressara al camp, doneu-li per guanyador i finalitze el torneig. 10. Si el bou excedira els límits marcats, guanya el torneig i se li ha de tornar als prats del Zarpadiel, on serà curat i rebrà els honors corresponents. 14 A Normativa Taurina de la Comunidad de Castilla y León: Reglamento de espectáculos taurinos populares de la Comunidad de Castilla y León, aprobado por 14/1999 de 8 de febrero. (p. 53-65). http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/732/43/Normativa_Taurina.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3D UTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=nostore%2Cno-cache%2Cmustrevalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue3=JCYL_ProteccionConsumo&blobnocache=true 15 Reglament, Capítol II (Dels espectacles taurins tradicionals). Art. 28. Els espectacles taurins tradicionals. 1. Els espectacles taurins tradicionals són aquells festejos populars amb bous de toreig la celebració dels quals, arrelada socialment, es vinga realitzant a la localitat de forma continuada des de temps immemorials, i es desenvolupen d‟acord amb la costum del lloc. 2. S‟entén per celebració des de temps immemorial, als efectes prevists al paràgraf anterior, aquells espectacles que acrediten tindre una antiguitat d‟almenys dos-cents anys. 16 Art 19.2: Allò establert al paràgraf anterior s‟entén sense perjudici de la possible realització d‟aquelles accions físiques que s‟hagen d‟efectuar sobre els bous de toreig tendents a garantir la seguretat i integritat de les persones participants, el desenvolupament de l‟espectacle, o aquelles que, excepcionalment, siguen inherents a la celebració d‟un espectacle taurí tradicional dels previstos al Capítol II d‟aquest Reglament. 17 Art. 2 (Principis generals), apartat b). 18 Art. 19.1 8

de clau més de l’excepcionalitat normativa general a l’estat espanyol dirigida a permetre i justificar la tortura i l’acarnissament que han de patir els bous, totalment exclosos de la protecció d’unes normes benestaristes que protegeixen ben poc. I és que, com sol passar amb moltes normes benestaristes, la seua protecció s’acaba quan topa amb el més mínim interés humà que, al caliu del paradigma especista, no té cap dificultat en imposar-se per sobre dels interessos i els drets més fonamentals dels altres animals. Aleshores, la norma benestarista esdevé paper mullat, una farsa monumental que es fa més evident amb els articles de les normes espanyoles que exclouen els bous de termes com patiment innecessari o mort ràpida i sense dolor. Els interessos que es barregen a Tordesillas són el gran negoci de indústria taurina, depenent de les subvencions públiques; la faena de les persones propagandistes a sou; les ganes de notorietat de les que han trobat una forma de fer currículum i de Forges. convertir-se en expertes que donen conferències; l’oportunisme de la gent de la política que somnia amb banys de masses o la covardia de la que, abraçada a la seua cadira, té por de moure’s i de no eixir a la següent foto; la falta d’escrúpols de qui gaudeix amb el patiment; la connivència de qui prefereix la còmoda estabilitat de la injustícia que pateixen altres a la incertesa d’un futur més just; la falta d’intel·ligència de qui mai s’ha aturat a pensar… Tot contra els altres animals, a Tordesillas com a qualsevol altre lloc on els torturen.

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...

Related pages

Torneo del Toro de la Vega - Wikipedia, la enciclopedia libre

La primera referencia escrita en la que se mencionan toros en la Vega aparece en el año 1534 en el libro de la Cofradía del Santísimo Sacramento de ...
Read more

El Toro de la Vega: Spanien diskutiert über Stierkampf

El Toro de la Vega Blutiger Tag auf der Wiese Einmal mehr werden am Dienstag in Tordesillas Männer einen Stier mit Lanzen jagen.
Read more

Graves incidentes en el Toro de la Vega - YouTube

Una joven que protestaba contra el Toro de la Vega ha tenido que ser trasladada al hospital tras salir herida como consecuencia del ...
Read more

Contra el toro de la Vega - sites.google.com

Explicarle a un amigo britanico lo que es el Toro de la Vega y avergonzarte #StopToroDeLaVega pic.twitter.com/bVnBKI3Ydl ...
Read more

Toro de la Vega 2013 - Tordesillas - YouTube

Toro de la Vega 2015 - Suelta del toro y altercados posteriores - Duration: 10:11. ... Activista infiltrado en el Toro de la Vega 2014 en 8TV.
Read more

Toro de la Vega tournament - Wikipedia, the free encyclopedia

The "Toro de la Vega" is a medieval bull festival celebrated in the town of Tordesillas (province of Valladolid, Spain). The tournament consists of the ...
Read more

Si a El Toro De La Vega 2013 - facebook.com

Si a El Toro De La Vega 2013, Tordesillas. 2,858 likes · 1 talking about this. el toro de la vega
Read more

Petition · STOP Toro de la Vega 2013 · Change.org

STOP Toro de la Vega 2016. ... is host to a horrific fiesta known as “El Toro de la Vega. ... until you ceases the Toro de la Vega in favor of a ...
Read more

TORO De La VEGA - facebook.com

TORO De La VEGA. 3,156 likes · 8 talking about this. viva el toro de la vega :)
Read more

Toro de la Vega 2016 | EL PAÍS

Los defensores del Toro de la Vega reivindican el encierro medieval como parte de su identidad colectiva: "Al prohibirlo es como si tiraran abajo un monumento.
Read more