El teatre a l'aula de català

50 %
50 %
Information about El teatre a l'aula de català
Education

Published on November 18, 2008

Author: IRL_ALL

Source: slideshare.net

Description

Presentació de les Jornades de Professors de Català de 2008 Institut Ramon Llull de Natasha Leal de la Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”.

EL TEATRE A L’AULA DE CATALÀ: MODELS D’EXPLOTACIÓ DIDÀCTICA Teatre a l’aula Elements d’una dramatització Model d’explotació didàctica d’un text teatral Propostes didàctiques Aplicació de les TIC i altres recursos a internet Natasha Leal Rivas Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” XXII Jornades Internacionals per a Professors de Català • 21-24 de juliol de 2008 •Institut Ramon Llull

Teatre a l’aula

Elements d’una dramatització

Model d’explotació didàctica d’un text teatral

Propostes didàctiques

Aplicació de les TIC i altres recursos a internet

EL TEATRE A L’AULA OBJECTIUS GENERALS P otenciar en l’alumne diverses estratègies de comunicació . Potenciar l’interès de l’alumne dins d’un procés creatiu, i no pas des d’una situació estàtica o pasiva . Optimitzar un aprenentatge viu i més dinàmic mitjançant la interacció oral i la utilització de recursos multimèdia i audiovisuals. Crear dintre de l’aula un entorn agradable Natasha Leal Rivas Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” XXII Jornades Internacionals per a Professors de Català • 21-24 de juliol de 2008 Institut Ramon Llull PER QUÈ EL TEATRE? Activitat artística que respeta i potencia l’expressivitat. El Teatre és l’art de la paraula. Suposa un repte i un estímul, que implica l’alumne dins d’una realitat literària.

OBJECTIUS GENERALS

P otenciar en l’alumne diverses estratègies de comunicació .

Potenciar l’interès de l’alumne dins d’un procés creatiu, i no pas des d’una situació estàtica o pasiva .

Optimitzar un aprenentatge viu i més dinàmic mitjançant la interacció oral i la utilització de recursos multimèdia i audiovisuals.

Crear dintre de l’aula un entorn agradable

PER QUÈ EL TEATRE?

Activitat artística que respeta i potencia l’expressivitat.

El Teatre és l’art de la paraula.

Suposa un repte i un estímul, que implica l’alumne dins d’una realitat literària.

EL TEATRE A L’AULA OBJECTIUS ESPECÍFICS Conèixer les possibilitats de la seva veu i utilitzar la paraula. Potenciar diversos recursos comunicatius. Descodificar un text teatral. Viatjar, amb la literatura i la imaginació, a d’altres moments històrics, situacions o experiències. Analitzar els personatges i les situacions representades. Realitzar una crítica del fet teatral. Natasha Leal Rivas Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” XXII Jornades Internacionals per a Professors de Català • 21-24 de juliol de 2008 Institut Ramon Llull

OBJECTIUS ESPECÍFICS

Conèixer les possibilitats de la seva veu i utilitzar la paraula.

Potenciar diversos recursos comunicatius.

Descodificar un text teatral.

Viatjar, amb la literatura i la imaginació, a d’altres moments històrics, situacions o experiències.

Analitzar els personatges i les situacions representades.

Realitzar una crítica del fet teatral.

MODEL D’EXPLOTACIÓ DIDÀCTICA D’UN TEXT TEATRAL PRESENTACIÓ DELS ELEMENTS D’UNA DRAMATITZACIÓ. LECTURA DRAMATITZADA DEL TEXT O DELS MICROTEXTOS SEL·LECCIONATS. VISIONAR UNA POSADA EN ESCENA UNA ADAPTACIÓ CINEMATOGRÀFICA Natasha Leal Rivas Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” XXII Jornades Internacionals per a Professors de Català • 21-24 de juliol de 2008 Institut Ramon Llull

PRESENTACIÓ DELS ELEMENTS D’UNA DRAMATITZACIÓ.

LECTURA DRAMATITZADA DEL TEXT O DELS MICROTEXTOS SEL·LECCIONATS.

VISIONAR

UNA POSADA EN ESCENA

UNA ADAPTACIÓ CINEMATOGRÀFICA

ELEMENTS D’UNA DRAMATITZACIÓ ELS PERSONATGES L’ACCIÓ L’ESPAI EL TEMPS EL CONFLICTE EL DESENLLAÇ Natasha Leal Rivas Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” XXII Jornades Internacionals per a Professors de Català • 21-24 de juliol de 2008 Institut Ramon Llull

ELS PERSONATGES

L’ACCIÓ

L’ESPAI

EL TEMPS

EL CONFLICTE

EL DESENLLAÇ

ELEMENTS D’UNA DRAMATITZACIÓ APLICACIÓ A SITUACIONS COMUNICATIVES XXII Jornades Internacionals per a Professors de Català • 21-24 de juliol de 2008 Institut Ramon Llull Natasha Leal Rivas Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” Alumne A Alumne B    ETS A CASA ACABANT DE PREPARAR-TE. TENS UNA CITA AMB ALGÚ QUE ACABES DE CONÈIXER PER ANAR A SOPAR. EL TEU/ LA TEVA EX S’HI PRESENTA QUAN ESTÀS A PUNT DE SORTIR.   QUAN PLEGUES DE LA FEINA, DECIDEIXES PRESENTAR-TE A CASA DEL TEU/ LA TEVA EX PER ARREGLAR LA VOSTRA RELACIÓ.       ETS AL TREN I VOLS DORMIR. ESTÀS MOLT CANSAT. EL TEU COMPANY DE SEIENT INSISTEIX PER MANTINDRE UNA CONVERSA AMB TU.     ETS UN TURISTA A CATALUNYA. VAS EN TREN. T’AGRADA CONÈIXER GENT I NOVES CULTURES. INTERESSA MOLT CONVERSAR AMB EL TEU COMPANY DE SEIENT.

ELEMENTS D’UNA DRAMATITZACIÓ APLICACIÓ A SITUACIONS COMUNICATIVES XXII Jornades Internacionals per a Professors de Català • 21-24 de juliol de 2008 Institut Ramon Llull Natasha Leal Rivas Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” EXEMPLE Nivell B2-C1 ESPAI : casa de l’ex TEMPS : vespre/ nit PERSONATGES : una parella ACCIÓ : L’objectiu d’un personatge és no arribar tard a la cita. L’objectiu de l’altre és, aconseguir arreglar la seva relació. CONFLICTE : Hom ha creat els obstacles i, també, l’interès d’allò que passarà. Podem augmentar l’interès modificant algun objectiu: un personatge gelós, el sopar es fa a casa... DESENLLAÇ : el desenvolupament del conflicte fins a les seves últimes conseqüències, ens condueix a la solució del problema. ALTRES SITUACIONS UN FUMADOR I LA SEVA PARELLA QUE NO SOPORTA EL FUM TINDRE UN ANIMAL DOMÈSTIC A CASA O NO EL DEPENDENT D’UNA TENDA I UN CLIENT “DIFÍCIL” DUR LA SOGRA A VIURE A CASA O A UNA RESIDÈNCIA DOS CONDUCTORS TROBEN AL MATEIX TEMPS UN APARCAMENT ALGÚ QUE ES VOL ESQUITLLAR A LA CUA DEL CONCERT EL PERRUQUER T’HA FET UN TALL QUE NO T’AGRADA HAS QUEDAT D’AQUÍ A 5 MIN. I LA TEUA PARELLA ENCARA NO S’HA ACABAT D’ARREGLAR ESPERES UNA TRUCADA IMPORTANT PER A UNA ENTREVISTA DE TREBALL I EL TEU AMIC PORTA UNA BONA ESTONA AL TELÈFON (Adaptació i traducció de Dorrego, Luis / Ortega, Milagros (1996). Técnicas dramáticas para la enseñanza del español . Madrid: Servicio de Publicaciones Universidad de Alcalá de Henares)

EXEMPLE

Nivell B2-C1

ESPAI : casa de l’ex

TEMPS : vespre/ nit

PERSONATGES : una parella

ACCIÓ : L’objectiu d’un personatge és no arribar tard a la cita. L’objectiu de l’altre és, aconseguir arreglar la seva relació.

CONFLICTE : Hom ha creat els obstacles i, també, l’interès d’allò que passarà. Podem augmentar l’interès modificant algun objectiu: un personatge gelós, el sopar es fa a casa...

DESENLLAÇ : el desenvolupament del conflicte fins a les seves últimes conseqüències, ens condueix a la solució del problema.

ALTRES SITUACIONS

UN FUMADOR I LA SEVA PARELLA QUE NO SOPORTA EL FUM

TINDRE UN ANIMAL DOMÈSTIC A CASA O NO

EL DEPENDENT D’UNA TENDA I UN CLIENT “DIFÍCIL”

DUR LA SOGRA A VIURE A CASA O A UNA RESIDÈNCIA

DOS CONDUCTORS TROBEN AL MATEIX TEMPS UN APARCAMENT

ALGÚ QUE ES VOL ESQUITLLAR A LA CUA DEL CONCERT

EL PERRUQUER T’HA FET UN TALL QUE NO T’AGRADA

HAS QUEDAT D’AQUÍ A 5 MIN. I LA TEUA PARELLA ENCARA NO S’HA ACABAT D’ARREGLAR

ESPERES UNA TRUCADA IMPORTANT PER A UNA ENTREVISTA DE TREBALL I EL TEU AMIC PORTA UNA BONA ESTONA AL TELÈFON

(Adaptació i traducció de Dorrego, Luis / Ortega, Milagros (1996). Técnicas dramáticas para la enseñanza del español . Madrid: Servicio de Publicaciones Universidad de Alcalá de Henares)

Morir (un instant abans de morir) PROPOSTA DE CONTINGUTS A PARTIR DE LA LECTURA DRAMATITZADA Natasha Leal Rivas Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” XXII Jornades Internacionals per a Professors de Català • 21-24 de juliol de 2008 Institut Ramon Llull Relacions de familia i costums a taula La familia Estructures amb subjuntiu; Imperatiu afirmatiu i negatiu; Perífrasis d’obligació personal Expressar un desig a terceres persones; Donar ordres i reforçar-les; Fer una promesa o assegurar alguna cosa; Descripció del passat. A2-B1 Mare filla 3 (pp. 23-31) La droga Llenguatge col·loquial Llenguatge publicitari Imperatiu afirmatiu i negatiu Imperatius reforzats Mostrar decepció i enuig. Donar ordres i ultimátums El·laborar una campanya publicitària B2-C1 Heroïnòman germana 2 (pp. 27-37) Temps lliure dels joves Etapes de la vida Perífrasis de futur Repàs del futur i el condicional Marcadors del discurs oral Narració d’idees i argumentacions en present; Expressar intencions i plans en present o futur; Realitzar hipòtesis B1 guionista de cine la dona 1 (pp. 11-26) CONTINGUTS SOCIALS I CULTURALS CONTINGUTS LÈXICS CONTINGUTS GRAMATICALS CONTINGUTS COMUNICATIUS NIVELL MCRE PERSONATGES ESCENES

Morir (un instant abans de morir) PROPOSTA DE CONTINGUTS A PARTIR DE LA LECTURA DRAMATITZADA Natasha Leal Rivas Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” XXII Jornades Internacionals per a Professors de Català • 21-24 de juliol de 2008 Institut Ramon Llull CONTINGUTS SOCIALS I CULTURALS CONTINGUTS LÈXICS CONTINGUTS GRAMATICALS CONTINGUTS COMUNICATIUS NIVELL MCRE PERSONATGES ESCENES La familia. La violència. Adjectius i pronoms possessius; Descripció física i de caràcter; Condicionals reals; Futur d’indicatiu i perífrasis amb valor de futur; imperatiu . Fer hipòtesis; Expressar probabilitat; Donar ordres. A2-B1 Víctima Assassí 7 (pp. 95-106) La policia. Imperatiu afirmatiu i negatiu Perífrasis d’infinitiu Trencar el gel per iniciar una conversa; expressar gustos i preferències; valorar i/o opinar sobre un fet; Demanar alguna cosa informalment; donar ordres A2-B1 Dona policia Home policia Veu 6 (pp. 75-94) Conversa telefònica informal. Locucions i expressions del registre oral . Expressions enfàtiques negatives Narracions i descripcions de fets passats Expressar sorpresa, indiferència, enuig; Mostrar desacord; Demanar alguna cosa; Fer hipòtesis sobre el passat; Destacar aspectes del caràcter; Rectificar una informació. B2-C1 Senyora 5 (pp. 65-74) A l’hospital Les parts del cos humà. La salut. Condicionals reals i hipotètiques. Expressar síntomes, dolor o malatia; Donar remeis y consells para curar-se A2-B1 Infermera Malalt 4 (pp. 55-64)

Morir (un instant abans de morir) CACERA DEL TRESOR INTRODUCCIÓ El text que acabes de llegir pertany a l’obra Morir (un instant abans de morir) i el seu autor és Sergi Belbel . Es diu que és un dels grans fenòmens del teatre català actual. Si ets c apaç de seguir aquesta Cacera del Tresor, el podràs conèixer millor . PREGUNTES Crea una carpeta i obre un document Word. Comencem! 1. Quan anys té? Busca la seua data de naixement 2. Quins estudies va fer? On? 3. Des de quan s’interessa pel teatre? 4. Quina va ser la primera obra que es va representar? 5. Quina és l’obra seua més traduïda a altres idiomes? 6. Quin premi va guanyar amb la seva obra Morir ? 7. Quina obra de teatre d’Eduardo de Filippo ha traduït? 8. Les crítiques a les seues obres, en general, són bones o dolentes? 9. Quines obres seues han estat adaptades al cine? LA GRAN PREGUNTA Ara que ja en saps més coses d’aquest polifacètic dramaturg, intenta fer una breu descripció del seu estil teatral (personatges, temes, tipus de llengua, posades en escena...) ajuda’t amb les crítiques. RECURSOS http://www. escriptors . cat / autors / belbels /pagina. php ? id _sec=2713 (biografia) http://www. escriptors . cat / autors / belbels /pagina. php ? id _sec=2714 (premis) http://www. audioencatala . cat / Informacio _ Sergi %20Belbel. html (registració sonora d’una entrevista amb l’autor) http://www. escriptors . cat / autors / belbels / obra . php (obra) http://w3.cnice.mec.es/ recursos / secundaria / optativas / teatro_hoy / belbel / materiales /Morir4.rtf (text en xarxa) www.venturapons.com / Natasha Leal Rivas Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” XXII Jornades Internacionals per a Professors de Català • 21-24 de juliol de 2008 Institut Ramon Llull

INTRODUCCIÓ

El text que acabes de llegir pertany a l’obra Morir (un instant abans de morir) i el seu autor és Sergi Belbel . Es diu que és un dels grans fenòmens del teatre català actual. Si ets c apaç de seguir aquesta Cacera del Tresor, el podràs conèixer millor .

PREGUNTES

Crea una carpeta i obre un document Word. Comencem!

1. Quan anys té? Busca la seua data de naixement

2. Quins estudies va fer? On?

3. Des de quan s’interessa pel teatre?

4. Quina va ser la primera obra que es va representar?

5. Quina és l’obra seua més traduïda a altres idiomes?

6. Quin premi va guanyar amb la seva obra Morir ?

7. Quina obra de teatre d’Eduardo de Filippo ha traduït?

8. Les crítiques a les seues obres, en general, són bones o dolentes?

9. Quines obres seues han estat adaptades al cine?

LA GRAN PREGUNTA

Ara que ja en saps més coses d’aquest polifacètic dramaturg, intenta fer una breu descripció del seu estil teatral (personatges, temes, tipus de llengua, posades en escena...) ajuda’t amb les crítiques.

RECURSOS

http://www. escriptors . cat / autors / belbels /pagina. php ? id _sec=2713 (biografia)

http://www. escriptors . cat / autors / belbels /pagina. php ? id _sec=2714 (premis)

http://www. audioencatala . cat / Informacio _ Sergi %20Belbel. html (registració sonora d’una entrevista amb l’autor)

http://www. escriptors . cat / autors / belbels / obra . php (obra)

http://w3.cnice.mec.es/ recursos / secundaria / optativas / teatro_hoy / belbel / materiales /Morir4.rtf (text en xarxa)

www.venturapons.com /

ALTRES RECURSOS ADAPTACIONS CINEMATOGRÀFIQUES DE TEXTOS TEATRALS FILM TEXT TEATRAL Actrius / Actrices (1996) de Ventura Pons E. R. (1994) de Josep Maria Benet i Jornet Carícies / Caricias (1997) de Ventura Pons Drama homònim de Sergi Belbel Morir (o no) (1999) de Ventura Pons Morir (un moment abans de morir) de Sergi Belbel Amic/Amat (1999) de Ventura Pons Testament (1996) de J. M. Benet i Jornet Kràmpack (2000) de Cesc Gay Drama homònim de Jordi Sánchez (1995) Palabras Encadenadas (2003) de Laura Mañá Paraules Encadenades (1996) de Jordi Galceran El método Grönholm (2005) de Marcelo Piñeyro El mètode Grönholm (2005) de Jordi Galceran Després de la pluja (telefilm, 2006) de Agustí Villaronga Drama homònim de Sergi Belbel http://www.mcu.es/cine/CE/BBDDPeliculas/BBDDPeliculas_Index.html Natasha Leal Rivas Universitat “L’Orientale” de Nàpols XXII Jornades Internacionals per a Professors de Català • 21-24 de juliol de 2008 Institut Ramon Llull CUESTIONARI PER MISURAR EL GRAU DE DIFICULTAT D’UN FILM O D’UNA SEQÜÈNCIA (pp.777-779) Amenós Pons, J., "Largometrajes en el aula de E/LE: algunos criterios de selección y explotación", Actas del X Congreso Internacional de ASELE , 2000, pp. 769-784. http://www.mepsyd.es/redele/revista9/MercedesOntoria.pdf Altres activitats didàctiques sobre Morir (o no) Núria Puigdevall, El cine, un recurs didàctic a l’aula de català. Morir (o no). Francisco José Olvera Jiménez, Morir (o no) http://elenet.org/cine/actividades/clase/espanol-lengua- e xtranjera/Ventura_Pons/actividad_5_191.html

FILM TEXT TEATRAL

Actrius / Actrices (1996) de Ventura Pons E. R. (1994) de Josep Maria Benet i Jornet

Carícies / Caricias (1997) de Ventura Pons Drama homònim de Sergi Belbel

Morir (o no) (1999) de Ventura Pons Morir (un moment abans de morir) de Sergi Belbel

Amic/Amat (1999) de Ventura Pons Testament (1996) de J. M. Benet i Jornet

Kràmpack (2000) de Cesc Gay Drama homònim de Jordi Sánchez (1995)

Palabras Encadenadas (2003) de Laura Mañá Paraules Encadenades (1996) de Jordi Galceran

El método Grönholm (2005) de Marcelo Piñeyro El mètode Grönholm (2005) de Jordi Galceran

Després de la pluja (telefilm, 2006) de Agustí Villaronga Drama homònim de Sergi Belbel

http://www.mcu.es/cine/CE/BBDDPeliculas/BBDDPeliculas_Index.html

CUESTIONARI PER MISURAR EL GRAU DE DIFICULTAT D’UN FILM O D’UNA SEQÜÈNCIA (pp.777-779)

Amenós Pons, J., "Largometrajes en el aula de E/LE: algunos criterios de selección y explotación", Actas del X Congreso Internacional de ASELE , 2000, pp. 769-784.

http://www.mepsyd.es/redele/revista9/MercedesOntoria.pdf

ALTRES RECURSOS MATERIALS PER INTEGRAR LES TIC A CLE Literatura catalana a Internet CACERES DEL TRESOR http: // webquest.xtec.cat / WebCaceres / index.htm http: // www.xtec.cat / ~mlluelle /caceres/ caceres.htm WEBQUEST http: // www.webquestcat.cat / LITERATURA I INTERNET Veus literàries. http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/aelc/index.htm Associació d'Escriptors en Llengua Catalana http: // www.escriptors.cat ESPAI LIC. El gust per la lectura . . http: // www.xtec.cat / lic /centre/professorat / prof_lleng_gust.htm I tineraris de lectura http://www. xtec . cat / recursos / catala / literatura . htm Traduccions de la literatura catalana (Assaig, Narrativa, Poesia, Teatre, Clàssics medievals) http :// www.pencatala.cat / ctdl / traduccions_literatura / Teatro de hoy . http://w3.cnice.mec.es/recursos/secundaria/optativas/teatro_hoy/autores.html   dramaturgs catalans que hi apareixen i obres en català: Carles Batlle (Tentació) Sergi Belbel (Morir) Lluïsa Cunillé (Accident) Beth Escudé i Gallés (Pullus) Jordi Galcerán (El mètode Grönholm) Josep Pere Peyró (Deserts) David Plana (La dona incompleta) Victoria Szpunberg (La màquina de parlar) Natasha Leal Rivas Universitat “L’Orientale” de Nàpols XXII Jornades Internacionals per a Professors de Català • 21-24 de juliol de 2008 Institut Ramon Llull

CACERES DEL TRESOR

http: // webquest.xtec.cat / WebCaceres / index.htm

http: // www.xtec.cat / ~mlluelle /caceres/ caceres.htm

WEBQUEST http: // www.webquestcat.cat /

LITERATURA I INTERNET

Veus literàries. http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/aelc/index.htm

Associació d'Escriptors en Llengua Catalana http: // www.escriptors.cat

ESPAI LIC. El gust per la lectura . . http: // www.xtec.cat / lic /centre/professorat / prof_lleng_gust.htm

I tineraris de lectura http://www. xtec . cat / recursos / catala / literatura . htm

Traduccions de la literatura catalana (Assaig, Narrativa, Poesia, Teatre, Clàssics medievals) http :// www.pencatala.cat / ctdl / traduccions_literatura /

Teatro de hoy . http://w3.cnice.mec.es/recursos/secundaria/optativas/teatro_hoy/autores.html

  dramaturgs catalans que hi apareixen i obres en català:

Carles Batlle (Tentació) Sergi Belbel (Morir)

Lluïsa Cunillé (Accident) Beth Escudé i Gallés (Pullus)

Jordi Galcerán (El mètode Grönholm) Josep Pere Peyró (Deserts)

David Plana (La dona incompleta) Victoria Szpunberg (La màquina de parlar)

ALTRES RECURSOS Propostes didàctiques de teatre GUIES DIDÀCTIQUES DEL TNC http:// www.tnc.es / pls / webtnc / public_jove.guies_didactiques ? p_codidioma = ca La plaça del Diamant Mar i Cel Mercè Rodoreda A partir de l'obra d'Àngel Guimerà Direcció: Toni Casares Dagoll Dagom Adaptació: Josep M. Benet i Jornet Direcció: Joan Lluís Bozzo El dia del profeta La dama enamorada El Cafè de la Marina Joan Brossa Joan Puig i Ferreter Josep Maria de Sagarra Direcció: Rosa Novell Direcció: Rafel Duran Direcció: Rafel Duran Valentina Aigües encantades La fam Carles Soldevila Joan Puig i Ferreter Joan Oliver Direcció: Toni Casares Direcció: Ramon Simó Direcció: Pep Pla Teatro de hoy http://w3.cnice.mec.es/recursos/secundaria/optativas/teatro_hoy/autores.html Carles Batlle (Tentació) Sergi Belbel (Morir) Lluïsa Cunillé (Accident) Beth Escudé i Gallés (Pullus) Jordi Galcerán (El mètode Grönholm) Josep Pere Peyró (Deserts) David Plana (La dona incompleta) Victoria Szpunberg (La màquina de parlar) Natasha Leal Rivas Universitat “L’Orientale” de Nàpols XXII Jornades Internacionals per a Professors de Català • 21-24 de juliol de 2008 Institut Ramon Llull

GUIES DIDÀCTIQUES DEL TNC http:// www.tnc.es / pls / webtnc / public_jove.guies_didactiques ? p_codidioma = ca

La plaça del Diamant Mar i Cel

Mercè Rodoreda A partir de l'obra d'Àngel Guimerà

Direcció: Toni Casares Dagoll Dagom

Adaptació: Josep M. Benet i Jornet Direcció: Joan Lluís Bozzo

El dia del profeta La dama enamorada El Cafè de la Marina

Joan Brossa Joan Puig i Ferreter Josep Maria de Sagarra

Direcció: Rosa Novell Direcció: Rafel Duran Direcció: Rafel Duran

Valentina Aigües encantades La fam

Carles Soldevila Joan Puig i Ferreter Joan Oliver

Direcció: Toni Casares Direcció: Ramon Simó Direcció: Pep Pla

Teatro de hoy http://w3.cnice.mec.es/recursos/secundaria/optativas/teatro_hoy/autores.html

Carles Batlle (Tentació) Sergi Belbel (Morir)

Lluïsa Cunillé (Accident) Beth Escudé i Gallés (Pullus)

Jordi Galcerán (El mètode Grönholm) Josep Pere Peyró (Deserts)

David Plana (La dona incompleta) Victoria Szpunberg (La màquina de parlar)

XXII Jornades Internacionals per a Professors de Català • 21-24 de juliol de 2008 Institut Ramon Llull Natasha Leal Rivas Universitat “L’Orientale” de Nàpols

Add a comment

Related presentations

Related pages

Teatre a l'aula · IES Vescomtat de Cabrera · Hostalric

Català · Castell à. Llengües ... Teatre a l'aula Català, ... Havíem començat a llegir el llibre El metge a garrotades, ...
Read more

Fem teatre...i aprenem - Mediateca de teatre - Google Sites

El teatre a l'aula Propostes ...
Read more

Teatre a l’aula |

Pla Català d ’Esport a l ... Des de fa 5 anys el departament de llengua catalana organitza el taller “Teatre a l’aula ... a l’espai escènic de l ...
Read more

Història del teatre català - Viquipèdia, l ...

... el teatre català va viure moments de retraïment i d'expansió. Mai, però, almenys en l'àmbit popular, no va cessar l'activitat. Alguns dels ...
Read more

FEM TEATRE A L’ESCOLA | Teatre. La nit de…

... //sites.google.com/a/xtec.cat/el-teatre/textos ... Per assajar a l’aula amb tot ... Obres de teatre en català i castellà per representar a ...
Read more

Aula de Llengua de Tàrrega

Aula de Llengua de Tàrrega Cursos de català per a no catalanoparlants C/ de les... Facebook logo. Email or Phone: Password: Having trouble? Sign Up.
Read more

Teatre - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

... el teatre català va viure moments de retraïment i d'expansió. ... Mercè Saumell, El teatre contemporani, editorial UOC, 2006, (català) ...
Read more

Notícia sobre la recerca del teatre català del segle XIX

dis sobre el teatre català al segle XIX depenien «amb massa exclusivitat dels treballs» de l’investigador malauradament desaparegut. El professor
Read more

Raco del teatre - Inici. XTEC - Xarxa Telemàtica ...

... (tallers de llengua i activitats a l'aula de psicomotricitat) i el ... S'hi estudia el teatre ... Recurs interactiu que tracta del teatre català ...
Read more