El mosquit Tigre.

33 %
67 %
Information about El mosquit Tigre.

Published on March 7, 2014

Author: crptarragones

Source: slideshare.net

Description

Irene Ginés
VIII Fòrum TRiCS

UN INVASOR CADA DIA MÉS CONEGUT… EL MOSQUIT TIGRE. 1 Irene Ginés Mir 2013/2014 IES Comte de Rius Tutora: Lourdes Tablado

ÍNDEX Objectius.  Breu introducció al món del mosquit.  El mosquit comú i el mosquit tigre.    Diferències. Cicle vital. L’ou.  La larva.  La pupa.  L’adult.   Problemàtica de la presència del mosquit tigre.  La picada 2

Malalties  Dificultats en la eradicació.  Colonització del mosquit tigre.  Zones d’estudi.  Material utilitzat per al treball de camp.    Paranys d’ovoposició. Trampes per a mosquits. Resultats enquesta poblacional.  Resultats treball de camp.  Conclusions.  3

OBJECTIUS.     Un exhaustiu i detallat estudi del mosquit tigre. La seva distribució a nivell mundial, europeu i a l’estat espanyol. La seva problemàtica. Possibles mesures que puguin evitar o, almenys, minimitzar les seves repercussions a la nostra societat. 4

BREU INTRODUCCIÓ AL MÓN DEL MOSQUIT. Arreu del món  2500 espècies.  Filogènia:  Ordre :dípter.  Subordre: nematòcer.  Família: culícid.   Trets característics: Capacitat xucladora de sang en les femelles.  Antenes plomoses en els mascles i filiformes en les femelles.  Les seves ales recobertes d’escates els permeten reduir la resistència de l’aire al volar.  La seva dimensió es troba entre els 5 i els 10 mil·límetres.  5

EL MOSQUIT COMÚ I EL MOSQUIT TIGRE. El mosquit comú ( Culex pipiens). El mosquit tigre (Aedes albopictus). 6

EL MOSQUIT COMÚ I EL MOSQUIT TIGRE. DIFERÈNCIES. El mosquit comú ( Culex pipiens). 1.Picada  una sola picada i a l’albada i crepuscle. 2. Desplaçamentsempre es manté a prop del seu lloc d’origen. 3.Hàbitat  rural i urbà indistintament. 4. Físic  marró fosc. 5. Factor de risc poca capacitat de transmetre malalties. El mosquit tigre (Aedes albopictus). 1.Picada reiterada i durant les 24 h. del dia. 2.Desplaçament té tendència a envair altres zones. 3. Hàbitat  principalment urbà. 4. Físic  negre amb ratlles blanques. 5. Factor de risc  pot ser vector de malalties tropicals. 7

CICLE VITAL.  El mosquit tigre passa per 4 estadis larvaris: L’ou.  La larva.  La pupa.  L’adult.   El cicle vital te una fase aquàtica i una aèria. 8

CICLE VITAL. L’OU. Llargada de 0’5 mm i amplada de 0’16 mm.  Són negres i ovalats.  Viuen en zones estancades i pròximes als humans.  La duració d’aquest període depèn de:  De la T°  La humitat relativa  Disponibilitat de nutrients  Quantitat d’oxigen a l’aigua  9

CICLE VITAL. LA LARVA.  És aquàtica, sense aigua moren.  L’estat larvari dura entre 5 i 10 dies.  Té 4 estadis de creixement: L1, L2, L3 i L4.  És desplaça per contraccions abdominals i respira gràcies a un sifó abdominal. 10

CICLE VITAL. LA PUPA. Generalment necessita 2 dies per transformar-se en adult. (Els mascles ho fan abans que les femelles)  Passarà del medi aquàtic al aeri.  No s’alimenta, aprofita les reserves acumulades.  Amb absència prolongada d’aigua mor.  11

CICLE VITAL. L’ADULT. Color fosc quasi negre.  A les potes té pels hidròfobs i bandes platejades.  Té una ratlla blanca al tors que va des de el cap fins al tòrax.  La mida està entre 2 i 10 mm de llargada.  12

CICLE VITAL. L’ADULT. El seu radi de vol és de 400 metres màxim.  Amb el vent i vehicles pot transportar-se grans distàncies.  S’alimenta de sucs de plantes i de sang.  Només copulen una vegada.  El seu temps de vida depèn del clima.  13

CICLE VITAL. L’ADULT. És característic per la seva activitat diürna.  Pica moltes vegades i són més doloroses que les d’altres mosquits.  És pot aparellar amb altres espècies: SATIRISME.  14

PROBLEMÀTICA DE LA PRESÈNCIA DEL MOSQUIT TIGRE. LA PICADA. Pica reiteradament durant les 24 hores del dia  Repel·lents:  mes nou  icardin  Més eficaç fins a 8 h.  DEET (dietil-metilbenzamida )   Factors que atreuen a les femelles: CO2  Humitat  Substàncies orgàniques  Factors visuals (moviment)   Transmissora de malalties... 15

PROBLEMÀTICA DE LA PRESÈNCIA DEL MOSQUIT TIGRE. MALALTIES. Mosquit tigre: vector de malalties transmeses a través de la picada:  Dengue  Febre groga  Virus del Nil  Chikungunya • S I D A  NO es transmet. 16

PROBLEMÀTICA DE LA PRESÈNCIA DEL MOSQUIT TIGRE. DIFICULTAT EN LA ERADICACIÓ.  Plaguicides han resultat ineficaços per a la seva eradicació (efectivitat baixa en adults i no afecten ni a ous ni a larves) per tant s’ha de dur a terme un control de plagues , que a nivell domèstic podria ser:  Eliminar o retirar petits objectes que puguin acumular aigua (plats de testos, pneumàtics usats, gerros dels cementiris...) 17

PROBLEMÀTICA DE LA PRESÈNCIA DEL MOSQUIT TIGRE. DIFICULTAT EN LA ERADICACIÓ.  Renovar l’aigua 2 cops per setmana en elements fixes (fonts ornamentals, bidons...)  Utilització de larvicides autoritzats en indrets amb aigua.  En basses i fonts decoratives, introducció de peixos depredadors de larves (peixos vermells)  Vigilar que els forats dels arbres no s’omplin d’aigua (es poden tapar amb sorra) 18

EL MOSQUIT TIGRE. COLONITZACIÓ. Arribada i expansió del mosquit tigre a Catalunya. • Quan? 2004 • Com? A l’interior de pneumàtics usats • On? Sant Cugat del Vallès 19

ZONES D’ESTUDI. Sant Carles de la Ràpita Parany d’ovoposició.  Alcanar Paranys d’ovoposició.  Moncofa Paranys d’ovoposició.  Tarragona Trampa per a mosquits.  20

MATERIAL UTILITZAT PER AL TREBALL DE CAMP. PARANYS D’OVOPOSICIÓ. 5 en total, distribuïts a St. Carles de la Ràpita, Alcanar i Moncofa.  COM SON I QUINA ES LA SEVA UTILITAT?  21

MATERIAL UTILITZAT PER AL TREBALL DE CAMP. TRAMPES PER A MOSQUITS. 2 en total, situades al balcó del meu propi domicili.  COM SON I QUINA ES LA SEVA UTILITAT?  22

ENQUESTA POBLACIONAL. GENERAL 0% 10% 10% 80% Per la seva aparença ferotge Pel seu cos ratllat Perquè l’anomenen mosquit tigre? Pel seu lloc d'origen Per la seva condició de carnivor GENERAL 10% Com va arribar a Espanya? 15% 35% 40% A l'interior dels pneumàtics dels vehicles Com a paràsit d'altres animals importats Volant des del seu lloc d'origen El va portar l'home per a estudiar-lo 23

ENQUESTA POBLACIONAL. GENERAL Llocs secs i foscos 5% On es poden desenvolupar les larves del mosquit tigre? Llocs on i hagi molta vegetació 15% 50% 30% Llocs on i hagi grans extensións d'aigua En petits recipients d'aigua a l'aire lliure GENERAL 5% Per què és caracteritza la picada del mosquit tigre? 40% 20% Perquè quan pica paral·litza la part del cos afectada Perquè ens pica sempre que pot, i això fa que la molèstia sigui molt intensa Pel dolor que causa al moment de la picada 35% Perquè no és picada, és mossegada 24

ENQUESTA POBLACIONAL. GENERAL 30% Sí, però només amb les larves 5% 25% 40% Sí, però només amb els adults No, ni amb les larves ni amb els adults Sí, tant amb les larves com amb els adults Són efectius els aerosols domèstics com a tractament contra el mosquit tigre? GENERAL 0% On pica més a l’interior o a l’exterior dels habitatges? 35% Ambdós llocs 10% A l'interior 55% A l'exterior Totes les respostes són correctes 25

RESULTATS DEL TREBALL DE CAMP.   No s’ha trobat presència de mosquit tigre, tot i això no es pot asseverar que no hi hagi presència de mosquit tigre. A la vista dels gràfics representatius, de les 6 primeres preguntes podem dir que la gent ha sentit parlar d’aquest insecte, però el percentatge disminueix a la meitat o per sota en algunes qüestions. 26

CONCLUSIONS.    Expansió exponencial  any rere any augmenten progressivament les zones envaïdes. Pèrdua de qualitat de vida a causa de les picades incideix negativament en el turisme. No gaire risc de contagi  no s’ha d’oblidar que ja hi ha hagut contagi de malalties tropicals a Europa (Itàlia 2007)     EL MOSQUIT TIGRE NO ÉS VECTOR DE LA SIDA. Plaga que no es pot eradicar  hem de lluitar per minimitzar la seva presència i ajornar el seu avanç. Insecte oportunista aprofita globalització per a colonitzar. Coneixement de la problemàtica del mosquit tigre en la societat. 27

GRÀCIES PER LA SEVA ATENCIÓ! 28

Add a comment

Related pages

Aedes albopictus - Wikipedia, la enciclopedia libre

El mosquito tigre (Aedes albopictus) es una especie de díptero nematócero perteneciente a la familia Culicidae. Se caracteriza por su coloración negra ...
Read more

Documento sin título - elbaixllobregat.net

Saltar introducció : CATALÀ ESPAÑOL. Free DHTML scripts provided by
Read more

Mosquit Tigre. Medi ambient. Multimèdia. Generalitat de ...

La Generalitat i les administracions locals estan coordinant accions d'informació i control del mosquit tigre. El mosquit tigre és originari del sud-est ...
Read more

Mosquit tigre - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

El mosquit tigre (Aedes albopictus) és un mosquit de la família Culicidae que es caracteritza per les seves potes ratllades en blanc i negre i el seu cos ...
Read more

Mosquito Alert | Recerca i control de mosquits

Barcelona despliega una nueva campaña de control del mosquito tigre pidiendo la complicidad de la ciudadanía ¿Quieres colaborar o implementar el ...
Read more

Mosquito Alert | Recerca i control de mosquits

Barcelona desplega una nova campanya de control del mosquit tigre demanant la complicitat de la ciutadania ... El mosquit tigre ja coneix totes les ...
Read more

INICIO - mosquitigregirona.cat

"La forma más efectiva de combatir al mosquito tigre es no dejarlo criar. Dipsalut, el Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter y ...
Read more

Mosquit Tigre - Inici

"La forma més efectiva de combatre el mosquit tigre és no deixar-lo criar. Dipsalut, el Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter ...
Read more

El mosquit tigre - YouTube

Campanya per controlar el mosquit tigre a Catalunya - Duration: 3:27. salutgeneralitat 3,636 views. 3:27
Read more

Mosquito tigre: ¿Qué es y cómo evitar el contagio por ...

La enfermedad que transmite el mosquito tigre no tiene cura ni vacuna. La mayoría de pacientes la superan en menos de dos semanas. La cuenca Mediterránea ...
Read more