El Centre d’Atenció i Seguiment a les drogodependències (CAS). El tabac com a politoxicomania

100 %
0 %
Information about El Centre d’Atenció i Seguiment a les drogodependències (CAS). El tabac...
Health & Medicine

Published on February 20, 2014

Author: XarxaCatalanaHospitalsSenseFum

Source: slideshare.net

Description

Blanca Carcolé - Psicòloga clínica. Coordinadora del CAS de drogodependències de Tarragona

III JORNADA TABAC I SALUT MENTAL COM ABORDAR EL CONSUM DE TABAC EN ELS PACIENTS AMB TRASTORNS MENTALS? MÉS ENLLÀ DE L’HOSPITALITZACIÓ. EL CENTRE D’ATENCIÓ I SEGUIMENT A LES DROGODEPENDÈNCIES (CAS). El TABAC COM A POLITOXICOMANIA ORGANITZA: XARXA CATALANA D’HOSPITALS sense FUM INSTITUT CATALÀ D’ONCOLOGIA AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE CATALUNYA BLANCA CARCOLÉ. PSICÒLOGA CLÍNICA CAS DROGODEPENDÈNCIES TARRAGONA.

ÍNDEX 1. CAS DROGODEPENDÈNCIES TARRAGONA 2. CONTEXTUALITZACIÓ DEL TABAC DINS L’ÀMBIT DE LES DROGODEPENDÈNCIES 3. RELACIÓ ENTRE EL CONSUM TABAC I LES ALTRES ADDICCIONS 4. CONCLUSIONS 5. REFLEXIONS I REPTES

CAS drogodependències DEPARTAMENT DE SALUT DIRECCIÓ GENERA DE SALUT PÚBLICA GESTIÓ I PRESTACIÓ DE SERVEIS DE SALUT (GIPSS) PLA DIRECTOR DE SALUT MENTAL I DROGUES SUBDIRECCIÓ GENERAL DE DROGUES CAS DROGODEPENDÈNCIES TARRAGONA

Hospital Joan XXIII Tarragona

EQUIP DE PROFESSIONALS DEL CAS DE TARRAGONA

PLA DIRECTOR DE SALUT MENTAL I DROGUES XARXA D’ATENCIÓ A LES DROGODEPENDÈNCIES (XAD) U.H.D. Unidades: 10 Camas: 60 UPD: 6 CAS 64 Centres integración social: 28 Centres de dia y programes de reinserción comunitaria 18 Pisos inserción -135 Places Unitat de crisis • • • • Fuente: Departament de Salut C.T. Unidades: 18 Places: 392 Calor i cafè: 12 (4 sales de c.) Unidades móviles: 7 ( 1 sala de c) Trabajo de calle: 7 Salas de venopunción: 6

DEMANDES DE TRACTAMENT 2012 CAS DE TARRAGONA 44,66 45 40 35 27,15 30 21,27 25 20 15 10 5 12,93 11,73 9,81 4,67 5,59 4,03 0,75 0,09 1,92 0,18 0,33 0,7 1,58 0,18 0 0 INICIS REINICIS Primeres visites:781 Inicis de tractament:571 Reinicis tractament:210 Visites anuals:10.876

INICIS DE TRACTAMENT ALS CAS DE CATALUNYA 7000 6000 INICIS TRACTAMENT 5000 4000 Heroïna Cocaïna Cannabis 3000 Tabac Alcohol Altres 2000 1000 0

Abordatge tabaquisme en el marc de l’àmbit de la salut  Dècades dels 1980 i 1990: • Prevalença consum tabac a Catalunya 1982: Població general: 40% Professionals Sanitaris: 50% • Llei 20/1985 de prevenció i assistència en matèria de drogues. 1. Es prioritza l’abordatge assitencial de l’heroïna i alcohol 2. Mesures preventives i de limitació i control de la promoció del tabac. Disminuir la prevalença en població general, professionals sanitaris i educadors 3. 1985: Neix l’Organ Tècnic de Drogodependències de Catalunya  Dècada del 2000: • Es prioritzen els objectius dirigits a la prevenció i abordatge de les conseqüències del consum de tabac i alcohol. • Llei 28/2005 de mesures sanitàries enfront el tabaquisme:CAPS

Ampliació de les estratègies específiques pel tractament del tabaquisme a partir de l’any 2000 •Protocols de diagnòstic precoç a APS •PAPSF •Diversificació de l’oferta de tractament: farmàcies, hospitals, APS... •Capacitació de professionals sanitaris •Elaboració de Guies Clíniques: Semfic, Separ, Sedet, Departament de Salut...

Centres tractament drogodependències i tabac CAS DROGODEPENDÈNCIES CATALUNYA (Departament de Salut 2012)

Evolució de la intervenció en tabaquisme al CAS Tarragona • 2 professionals de l’equip de Prevenció 1987 • Població general • 1 professional del CAS 2000 • Població general i pacients CAS • 3 professionals del CAS 2013 • Pacients CAS i fumadors complicats

Els inicis de tractament de tabac notificats des dels CAS de Catalunya: *Anys 1987-1997: 3ª demanda de tractament *Anys 1998-2008: 4ª demanda de tractament *Anys 2009- 2012: 5ª demanda de tractament 2012: inicis tractament per tabac (6%) *Dades obtingudes de la Subdirecció General de Drogodependències de Catalunya.

QUINA POBLACIÓ ATENEM?

AJUDEM A DEIXAR DE FUMAR A..... POBLACIÓ GENERAL :  Fumadors d’especial risc: embarassades, malalts mentals, malalts crònics.....  Fumadors amb més d’un intent previ fracassat PACIENTS CAS DROGODEPENDÈNCIES:  Fumadors amb TCS i malaltia mental  Fumadors amb TCS

Població general Derivats per:  Metges especialistes: pneumòlegs, digestius, cardiòlegs, otorrí, psiquiatres..  Metges d’atenció primària  Ells mateixos

CONSUM DE TABAC I TRASTORNS PER CONSUM DE SUBSTÀNCIES Alta prevalença de consum de tabac en dependents a altres drogues en tractament: 80-98% • Alcohol: 80-90% • Opiacis/PTM: 84-98% • Cocaïna: 75-90% • Cànnabis: 80%  Prevalença del consum tabac en població general de 15 i més anys a Catalunya : 28’5% Karila,L et al 2012; Mondon,S 2010

FUMADORS AMB TCS La capacitat addictiva de la nicotina pot ser tan elevada com la generada per les altres drogues Els pacients amb TCS són més dependents, fumen més cigarrets i són més vulnerables als efectes del tabac que la població general Inici del consum de tabac en edats més joves La morbiditat associada al consum de tabac és superior a la de la resta de substàncies psicoactives. Rodríguez, M y Santamaría, J. 2010

FUMADORS AMB TCS La mortalitat per tabac supera a la de la droga primària Els pacients amb TCS volen deixar de fumar però prioritzen deixar la substància primària Els pacients amb TCS tenen més dificultats per deixar de fumar que la població general La coexistència de TCS i TM fa més difícil l’abordatge del tabaquisme Karila, L et al 2012; Prochaska, J 2004

FUMADORS AMB TCS Deixar de fumar no interfereix en la recuperació de les altres addiccions i malalties mentals Deixar de fumar pot protegir de les recaigudes en pacients en tractament per altres substàncies El % d’abstinència al tabac en fumadors dependents a altres substàncies és baix Tsoh et al,2011

TABAC I CÀNNABIS • Prevalença del 80% • El consum de cànnabis és predictiu de la dependència al tabac • Consumir cànnabis en edats més joves és un factor de risc de dependència al tabac en l’edat adulta • El consum i la dependència al cànnabis augmenta la probabilitat del consum i dependència d’altres substàncies • La cessació del cànnabis millora amb la cessació del tabac Degenhardt, L et al 2001

TABAC I COCAÏNA • Prevalença consum tabac: 75-90% • La quantitat de cocaïna consumida és més elevada en fumadors que en no fumadors • A major dependència al tabac major dependència a la cocaïna • El consum important de tabac és un factor predictiu negatiu en els pacients que han deixat la cocaïna • Pacients amb dependència elevada de cocaïna quan deixen consumir mantenen el mateix consum de tabac o el disminueixen Machowic, KM 2012

TABAC I OPIACIS • Major prevalença de dependència a la nicotina (84%98%) i major nombre de cigarrets fumats • Molts pacients en PTM volen deixar de fumar (76%) • Relació dosi-dependència entre metadona i tabac • Els tractaments farmacològics actuals (Vareniclina, TSN i Bupropión) per deixar de fumar són segurs però els resultats per mantenir abstinència són baixos (0-13%).Major eficàcia en la reducció de cigarrets • Preval la percepció de que aquests pacients no estan interessats en deixar de fumar i per tant pocs reben tractament. Zirakzadeh et al.2013

TABAC I ALCOHOL • Prevalença consum tabac: 80-90% • El consum de tabac constitueix al primera causa de mort entre els alcohòlics actuals i abstinents • Fumar i dependre de l’alcohol augmenta el risc de patir malalties • Fumadors amb problemes d’alcohol són més dependents a la nicotina i fumen més que la població general • Nieva et al 2004; Hughes JR et al 2006

TABAC I ALCOHOL • Les persones amb problemes d’alcohol actuals o recents tenen més dificultats per deixar de fumar • Deixar de fumar en alcohòlics abstinents no augmenta el risc de recaiguda alcohòlica • La dependència al tabac s’associa a un major risc de recaiguda en el consum d’alcohol Leeman,R et al 2008; Redner, R et al 2013

TABAC I ALCOHOL No hi ha suficients assajos clínics sobre l’abordatge més efectiu per pacients fumadors amb problemes actuals o recents d’alcohol . Molts pacients amb problemes d’alcohol estan interessats en deixar de fumar però ho posposen a resoldre primer l’addició a l’alcohol Prochaska ,J 2010

En quin moment és millor deixar de fumar No hi ha consens: seqüencial o simultani • La majoria d’estudis s’han fet amb pacients alcohòlics • Deixar de fumar és més efectiu quan es porta un temps d’abstinència. No s’ha quantificat el temps • El tractament simultani no empitjora els resultats en relació a les altres substàncies • L’evidència demostra que la majoria de pacients prefereixen el tractament seqüèncial Leeman,R 2007; Kodl, M et al 2006; Tsoh et al 2011

ABORDATGE TERAPÈUTIC Tractament Psicològic • TERÀPIA MULTICOMPONENT • MODEL TRANSTEÒRIC DELS ESTADIS DE CANVI (PROCHASKA i DiCLEMENTE, 1981) • ENTREVISTA MOTIVACIONAL (MILLER i ROLLNICK,1999) • PREVENCIÓ DE RECAIGUDES (MARLATT i GORDON, 1985) • MINDFULNESS Tractament farmacològic

CONCLUSIONS • La dependència al tabac és molt freqüent entre els pacients drogodependents ( 80%-98%) • El tabac produeix més mortalitat i morbiditat que la droga que origina la demanda inicial de tractament. • Molts usuaris amb TUS ( 44% - 80%) estarien interessats en deixar de fumar si els oferíssim la possibilitat de fer-ho

CONCLUSIONS • Intervencions per deixar de fumar durant el tractament per altres addiccions s’associen amb un 25% més de probabilitats d’abstinència a llarg termini • Deixar de fumar no afecta a l’abstinència de les altres substàncies psicoactives • No existeix consens en quin és el millor moment d’iniciar el tractament del tabac: simultani o seqüencial • Taxes d’abstinència a la nicotina són baixes

CONCLUSIONS • La reducció de consum de tabac com a reducció de danys pot ser efectiva com a pas previ a la cessació • Els tractaments farmacològics, conductuals i motivacionals per deixar de fumar s’han demostrat segurs i eficaços en la població drogodependent Roig,P et al 2012

REPTES • Que això canviï dependrà en gran mesura dels propis professionals d’aquests servei • Tractar el tabaquisme com tractem les altres addiccions: són moltes les semblances i poques les diferències • Avaluació diagnòstica i registre sistemàtic de la conducta tabàquica a la Hª Clínica del tots els pacients del CAS • Oferir a tots els pacients fumadors amb TCS i TM ajuda per deixar el tabac • Els tractaments. Haurem de ser innovadors amb els nostres pacients per obtenir millor resposta i seguir investigant. Ranney ,L et al 2006

A tall de Reflexió final • A Catalunya, 30 anys després d’haver integrat el tractament del tabac als Centres d’atenció a les drogodependències, aquest continua essent una “assignatura pendent” • A Catalunya un 37% de 64 CAS fan tractament del tabac, als EEUU un 31% de 348 centres, a Canadà un 10% de 223 centres ambulatoris i a Austràlia un 25% • Els nostres pacients segueixen un procés de recuperació llarg i lent......Quan temps caldrà esperar per introduir el tractament del tabac?

Avantatges de realitzar tractament del tabaquisme des del CAS • • • • • • Oferir un tractament més intensiu i especialitzat als fumadors que ho requereixin Partim d’un vincle terapèutic previ establert amb els nostres usuaris drogodependents Coordinació fluïda amb especialistes Disposem de nombroses ocasions per abordar el tabaquisme. Oferir tractament de tabac des de la Unitat de Desintoxicació Hospitalària pot augmentar la motivació a abandonar el tabac Equip Multidisciplinari: psiquiatres, metges, psicòlegs i diplomats en infermeria

MOLTES GRÀCIES

Add a comment

Related presentations

Related pages

Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CAS)

Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CAS) ... Centre d'Atenció i Seguiment a les ... Granollers Acció Municipal en el Consum ...
Read more

Centre d'Atenció i Seguiment de les Drogodependències (CAS)

Centre d'Atenció i Seguiment de les Drogodependències (CAS) ... centres d’atenció a les drogodependències ... el problema de les drogodependències ...
Read more

Centre d'Atenció i Seguiment de les Drogodependències (CAS)

Centre d'Atenció i Seguiment de les Drogodependències ... Centre d'atenció i seguiment de les drogodependències. Situació ... Tot el Directori.
Read more

Centre d'Atenció i Seguiment de Drogodependències de ...

El centre d'Atenció i Seguiment de Drogodependències ... inclòs dins la Xarxa d'Atenció a les Drogodependències de la Generalitat de ... Ca la Daniela ...
Read more

GiPSS - Gestió i Prestació de Serveis de Salut - CAS

... integrat a la Xarxa D’Atenció a les Drogodependències de la ... El CAS està sectorialitzat ... (Centre d’Atenció i Seguiment) de ...
Read more

Centres d’atenció i seguiment a les drogodependències ...

Els centres d’atenció i seguiment a les drogodependències ... el centre. Coordinador de la Xarxa d ... Centres d'Atenció i Seguiment de les ...
Read more

On us poden tractar?. Drogues. Generalitat de Catalunya

Els Centres d’atenció i seguiment a les drogodependències a Catalunya especialitats en el tractament de les addiccions. ... CAS Vall d'hebron:
Read more

Centres d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències

... Inici > Drogues > Centres d'Atenció i Seguiment a les ... el CAS del Prat ... Serveis d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències de baixa ...
Read more

Centre d’Atenció i Seguiment a les Addiccions (CASD ...

El Centre d´Atenció i Seguiment a les Addiccions tracta persones amb diferents ... orinetació i tractament de l'alcoholisme i d'altres drogodependències
Read more