El blog com a eina d’autoregulació del procés d'aprenentatge

67 %
33 %
Information about El blog com a eina d’autoregulació del procés d'aprenentatge

Published on July 10, 2008

Author: fbalague

Source: slideshare.net

Description

Presentació de l'experiència de l'ús dels blogs a Educació Superior - Congrés Internacional de Docència Universitària (CIDUI 2008)

EL BLOG COM A EINA D’AUTOREGULACIÓ DEL PROCÉS D’APRENENTATGE CIDUI 2008 V Congrés Internacional de Docència Universitària Balagué F., Higueras, E., Prats, E., Espasa, A.

Espai Europeu Educ. Superior “ Noves Metodologies i Recursos” “ Nou rol docent / estudiant” “ Nova Organització” EL BLOG COM A EINA D’AUTOREGULACIÓ DEL PROCÉS D’APRENENTATGE

Nova Cultura Universitària “ Centrada en l’estudiant” “ Centrada en l’aprenentatge i l’adquisició de competències” EL BLOG COM A EINA D’AUTOREGULACIÓ DEL PROCÉS D’APRENENTATGE Requereix: “ Implicació de tota la comunitat “ Canvis profunds i duradors”

Contextualització Interculturalitat i Educació Psicopedagogia UOC EL BLOG COM A EINA D’AUTOREGULACIÓ DEL PROCÉS D’APRENENTATGE

Ús del blog - Facilitat d’ús - Organització de la informació (temporal, categories, etiquetes) - Interacció - Xarxa amb altres blogs EL BLOG COM A EINA D’AUTOREGULACIÓ DEL PROCÉS D’APRENENTATGE

http://uoc-ie.blogspot.com/

Ús del blog “ Espai personal de reflexió sobre el propi aprenentatge” “ Interacció amb els companys” “ Seguiment per part del professorat” EL BLOG COM A EINA D’AUTOREGULACIÓ DEL PROCÉS D’APRENENTATGE

Ús del blog Blog de l’alumne Un post per a cada activitat Un post final amb la reflexió/valoració del procés EL BLOG COM A EINA D’AUTOREGULACIÓ DEL PROCÉS D’APRENENTATGE

Resultats i valoracions EL BLOG COM A EINA D’AUTOREGULACIÓ DEL PROCÉS D’APRENENTATGE

1. L’autorregulació del procés d’aprenentatge 1. La concreció del procés d’aprenentatge en un seguit d’entrades ordenades i escrites ajuda a sintetitzar l’assoliment de continguts. EL BLOG COM A EINA D’AUTOREGULACIÓ DEL PROCÉS D’APRENENTATGE

1. L’autorregulació del procés d’aprenentatge 1. La concreció del procés d’aprenentatge en un seguit d’entrades ordenades i escrites ajuda a sintetitzar l’assoliment de continguts. 2. L’adquisició de nous coneixements millora notablement gràcies a l’administració i l’organització de la informació en el blog. EL BLOG COM A EINA D’AUTOREGULACIÓ DEL PROCÉS D’APRENENTATGE

2. L’adquisició del coneixement L’organització de la informació de l’assignatura ajuda a incorporar nous aprenentatges. EL BLOG COM A EINA D’AUTOREGULACIÓ DEL PROCÉS D’APRENENTATGE

L’organització de la informació de l’assignatura ajuda a incorporar nous aprenentatges.

2. L’adquisició del coneixement L’organització de la informació de l’assignatura ajuda a incorporar nous aprenentatges. 2. La pròpia eina esdevé com a un aprenentatge i/o un valor afegit tant a nivell d’assignatura com a nivell d’habilitats personals. EL BLOG COM A EINA D’AUTOREGULACIÓ DEL PROCÉS D’APRENENTATGE

L’organització de la informació de l’assignatura ajuda a incorporar nous aprenentatges.

2. La pròpia eina esdevé com a un aprenentatge i/o un valor afegit tant a nivell d’assignatura com a nivell d’habilitats personals.

3. Les interaccions Visitar els altres blogs permet conèixer la posició dels altres companys però també nous enllaços, webs, recursos, etc. EL BLOG COM A EINA D’AUTOREGULACIÓ DEL PROCÉS D’APRENENTATGE

Visitar els altres blogs permet conèixer la posició dels altres companys però també nous enllaços, webs, recursos, etc.

3. Les interaccions Visitar els altres blogs permet conèixer la posició dels altres companys però també nous enllaços, webs, recursos, etc. 2. La interacció obliga a fer una reflexió personal sobre la feina feta, a ser més escrupolós i perfeccionista, i a afinar més en les entrades. EL BLOG COM A EINA D’AUTOREGULACIÓ DEL PROCÉS D’APRENENTATGE

Visitar els altres blogs permet conèixer la posició dels altres companys però també nous enllaços, webs, recursos, etc.

2. La interacció obliga a fer una reflexió personal sobre la feina feta, a ser més escrupolós i perfeccionista, i a afinar més en les entrades.

4. L’avaluació continuada 1. El seu caràcter transversal i longitudinal (durant tot el quadrimestre) reforça la idea de continuïtat. EL BLOG COM A EINA D’AUTOREGULACIÓ DEL PROCÉS D’APRENENTATGE

4. L’avaluació continuada 1. El seu caràcter transversal i longitudinal (durant tot el quadrimestre) reforça la idea de continuïtat. 2. S’assoleix un aprenentatge significatiu i continu gràcies a la reflexió explícita generada en les entrades. EL BLOG COM A EINA D’AUTOREGULACIÓ DEL PROCÉS D’APRENENTATGE

4. L’avaluació continuada 1. El seu caràcter transversal i longitudinal (durant tot el quadrimestre) reforça la idea de continuïtat. 2. S’assoleix un aprenentatge significatiu i continu gràcies a la reflexió explícita generada en les entrades. 3. L’avaluació continuada es veu reforçada per l’autoavaluació que s’ha fet en les entrades del blog (especialment en la darrera entrada). EL BLOG COM A EINA D’AUTOREGULACIÓ DEL PROCÉS D’APRENENTATGE

Avantatges - Ajuda a l'autoreflexió i a ordenar idees. - Permet compartir les reflexions personals i rebre noves idees. - Permet la reflexió sobre el propi procés d'aprenentatge. - Sistema ràpid, de fàcil accés des de qualsevol lloc i moment. - El fet de ser públic, genera un sentiment de responsabilitat. - És un element motivador, un estímul davant l'aprenentatge. EL BLOG COM A EINA D’AUTOREGULACIÓ DEL PROCÉS D’APRENENTATGE

Inconvenients - La inseguretat que pot generar el fet que tothom pugui llegir uns textos que formen part d’un procés d’aprenentatge, amb dubtes i errors. - Les interaccions i els comentaris s’han de fomentar, costa que els estudiants es comentin entre ells. - Incertesa sobre l’audiència final del blog, i per tant com adequar-ne els continguts, to del missatge, format, etc. a aquests lectors. EL BLOG COM A EINA D’AUTOREGULACIÓ DEL PROCÉS D’APRENENTATGE

Conclusions EL BLOG COM A EINA D’AUTOREGULACIÓ DEL PROCÉS D’APRENENTATGE Increment del grau de satisfacció dels estudiants pels aprenentatges assolits.

Increment del grau de satisfacció dels estudiants pels aprenentatges assolits.

Conclusions EL BLOG COM A EINA D’AUTOREGULACIÓ DEL PROCÉS D’APRENENTATGE Increment del grau de satisfacció dels estudiants pels aprenentatges assolits. 2. Increment de les capacitats d’adquisició, organització i administració del coneixement per part dels estudiants.

Increment del grau de satisfacció dels estudiants pels aprenentatges assolits.

2. Increment de les capacitats d’adquisició, organització i administració del coneixement per part dels estudiants.

Conclusions EL BLOG COM A EINA D’AUTOREGULACIÓ DEL PROCÉS D’APRENENTATGE Increment del grau de satisfacció dels estudiants pels aprenentatges assolits. 2. Increment de les capacitats d’adquisició, organització i administració del coneixement per part dels estudiants. 3. Responsabilització de l’estudiant pel seu aprenentatge i valoració continuada del seu propi procés personal d’aprenentatge.

Increment del grau de satisfacció dels estudiants pels aprenentatges assolits.

2. Increment de les capacitats d’adquisició, organització i administració del coneixement per part dels estudiants.

3. Responsabilització de l’estudiant pel seu aprenentatge i valoració continuada del seu propi procés personal d’aprenentatge.

Conclusions EL BLOG COM A EINA D’AUTOREGULACIÓ DEL PROCÉS D’APRENENTATGE Increment del grau de satisfacció dels estudiants pels aprenentatges assolits. 2. Increment de les capacitats d’adquisició, organització i administració del coneixement per part dels estudiants. 3. Responsabilització de l’estudiant pel seu aprenentatge i valoració continuada del seu propi procés personal d’aprenentatge. 4. Augment de l’interès dels estudiants per l’ús formatiu de blogs.

Increment del grau de satisfacció dels estudiants pels aprenentatges assolits.

2. Increment de les capacitats d’adquisició, organització i administració del coneixement per part dels estudiants.

3. Responsabilització de l’estudiant pel seu aprenentatge i valoració continuada del seu propi procés personal d’aprenentatge.

4. Augment de l’interès dels estudiants per l’ús formatiu de blogs.

Conclusions 5. Augment del nombre d’interaccions entre els estudiants i de les activitats en xarxa. EL BLOG COM A EINA D’AUTOREGULACIÓ DEL PROCÉS D’APRENENTATGE

Conclusions 5. Augment del nombre d’interaccions entre els estudiants i de les activitats en xarxa. 6. Millora en el desenvolupament de l’avaluació continuada de l’assignatura. EL BLOG COM A EINA D’AUTOREGULACIÓ DEL PROCÉS D’APRENENTATGE

Conclusions 5. Augment del nombre d’interaccions entre els estudiants i de les activitats en xarxa. 6. Millora en el desenvolupament de l’avaluació continuada de l’assignatura. 7. Desenvolupament d’habilitats de treball pròpies de l’era digital i del context en el que desenvolupen els seus estudis, la UOC. EL BLOG COM A EINA D’AUTOREGULACIÓ DEL PROCÉS D’APRENENTATGE

EL BLOG COM A EINA D’AUTOREGULACIÓ DEL PROCÉS D’APRENENTATGE http://blogs.uab.cat/

[email_address] blocdeblocs.net EL BLOG COM A EINA D’AUTOREGULACIÓ DEL PROCÉS D’APRENENTATGE

Add a comment

Related pages

EL BLOG COM A EINA D’AUTOREGULACIÓ DEL PROCÉS D’APRENENTATGE

EL BLOG COM A EINA D’AUTOREGULACIÓ DEL PROCÉS D’APRENENTATGE Balagué, F.; Higueras, E.; Prats, E.; Espasa, A. Resum El projecte introdueix els blogs ...
Read more

Aparador d'innovació - L'espai on difondre els projectes d ...

Balagué, F.; Higueras, E.; Prats, E.; Espasa, A.(2008). El blog com a eina d'autoregulació del procés d'aprenentatge. CIDUI 2008.
Read more

Anna Espasa_El blog com a eina d'autoregulació del procés ...

Projecte el blog com a eina d'autoregulació del procés d'aprenentatge a càrrec d'Anna Espasa dels Estudis de Psicologia i Ciències de l ...
Read more

Recerca - Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació ...

El blog com a eina d'autorregulació del procés d'aprenentatge. Descripció. Introducció del bloc com a eina d'organització, d'autoregulació de l ...
Read more

Criteris d’avaluació del projecte global - sites.google.com

... avaluació formativa d’autoregulació del procés i ... sobre el seu propi procés d’aprenentatge, ... El Blog d’aula és un recurs ...
Read more

BADIA I CAPDEVILA. La tasca del/la docent, essencial en el ...

... ESSENCIAL EN EL PROCÉS D’APRENENTATGE A L’AULA La motivació a l’aula 2. ÍNDEX ... La tasca del/la docent, essencial en el procés d ...
Read more

El PLE com a eina personal per a l’investigador i el docent

Seminaris del Consell 2.0 de la Universitat de Girona. Girona, 8 de novembre de 2013. ... El PLE com a eina personal per a l’investigador i el docent ...
Read more

Julià Minguillón Alonso_Creació d'un dipòsit d'objectes d ...

Creació d'un dipòsit d'objectes d'aprenentatge d'estadística a càrrec de Julià Minguillón Alonso dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia ...
Read more