advertisement

Ekspresi kreativiti kanak-kanak: Action song

50 %
50 %
advertisement
Information about Ekspresi kreativiti kanak-kanak: Action song
Education

Published on March 9, 2014

Author: norelyanazainal

Source: slideshare.net

Description

Report
advertisement

KAE 3013: Ekspresi Kreativiti Kanak-Kanak TAJUK TUGASAN 2 Berikut adalah beberapa senario yang terdapat di sekolah:     Sambutan Hari Guru Sambutan Hari Kemerdekaan Majlis Perasmian yang dihadiri oleh orang kenamaan Hari Penyampaian Hadiah Berdasarkan mana-mana satu senario di atas, sebagai guru yang bertanggungjawab menguruskan persembahan atau pameran, rancang DUA (2) aktiviti kreatif untuk sambutan/majlis tersebut. Perancangan anda perlu mengandungi perkara-perkara berikut; · Tema · Tajuk aktiviti · Rasional aktiviti · Bilangan murid/pelajar yang terlibat · Durasi aktiviti · Peralatan/bahan-bahan/skrip/kostum/set-props/muzik/lirik dan lain-lain yang perlu disediakan · Langkah-langkah perlaksanaan Bincangkan unsur-unsur kreativiti dan nilai-nilai murni yang dapat dikembangkan dalam aktiviti tersebut. KUMPULAN A112PJJ (UPSI A06) DISEDIAKAN OLEH NAMA NO. ID NO. TELEFON NOR ELYANA BT ZAINAL D20102041229 017-5699240 NAMA TUTOR E-LEARNING: PROF DATO’ DR AMINAH BT AYOB TARIKH SERAH: 1 MEI 2012 1

ISI KANDUNGAN Pengenalan 3-4 Teori Dalcroze di dalam pengajaran seni muzik kepada kanak-kanak 4 Teori Kecerdasan Pelbagai di dalam seni tari kepada kanak-kanak 5 Perancangan awal Cadangan kertas kerja 6-8 Sesi uji bakat (audition) 9 Pemilihan tema, lagu dan susunan muzik 9-12 Papan Cerita (storyboard) 12-13 Kostum 13-14 Props 14-15 Langkah-langkah perlaksanaan aktiviti 15-17 Dokumentasi Brochure( Risalah) 18 Rakaman video dan fotografi 19 Unsur-unsur kreativiti dan nilai-nilai murni 19-20 Penutup 20-21 Rujukan 22 2

PENGENALAN Seni muzik dan tarian sememangnya tidak dapat dipisahkan dengan kanak-kanak. Menurut Campbell(1995): Muzik adalah satu kesenian yang tertumpu kepada aspek pendengaran atau aural.Oleh yang demikian, muzik boleh diperkenalkan kepada bayi dan kanak- kanak pra sekolah dalam bentuk elemen bunyi. Pendapat Campbell ini sangat jelas tentang kepentingan seni muzik di dalam jiwa kanakkanak. Unsur imaginasi dan kreativiti adalah sangat penting dalam membentuk kanak-kanak yang kreatif, inovatif, yakin, berdisplin dan sangat komited dengan apa jua bentuk tugasan yang diberikan. Menurut pendapat Dolcroze(1950) pula: Cara terbaik bagi kanak-kanak belajar adalah dengan cara ‘melakukan’( learning by doing) Tubuh badan merupakan asas keseluruhan pergerakan seni tari dan muzik dengan cara mengintergrasikan bunyi dan pergerakan sekaligus menjadikan satu elemen bertema yang menarik. Seni muzik berkait rapat dengan pertuturan, irama, tempo dan pic manakala seni tari pula berkait rapat dengan gerak tubuh berasakan irama dan muzik. Bagi tugasan ini, saya memilih dua aktiviti untuk dibincangkan iaitu aktiviti nyanyian dan tarian di dalam persembahan action song sempena hari guru. Kebiasaannya, aktiviti action song dipersembahkan dalam bentuk pertandingan peringkat kelompok. Namun aktiviti ini boleh dijadikan sebagai persembahan untuk hari-hari istimewa seperti Hari Guru dan Hari Anugerah Cemerlang. Antara faedah yang murid perolehi di dalam melakukan aktiviti ini ialah: dapat mencungkil bakat semulajadi murid. dapat mengasah potensi bakat dalam diri murid. Meningkatkan penguasaan di dalam vocabulary Bahasa Ingeris Membaiki kemahiran mendengar dan bertutur dalam Bahasa Inggeris Meningkatkan keyakinan diri dan percaya bakat yang pada diri sendiri. 3

Contoh pergerakan di dalam persembahan action song TEORI DALCROZE DI DALAM PENGAJARAN SENI MUZIK KEPADA KANAKKANAK. Selama beberapa tahun berkecimpung di dalam bidang ini, saya sudah boleh menyusun keperluan-keperluan sebelum, sewaktu dan selepas melakukan persembahan. Ini merupakan salah satu bidang yang amat saya gemari. Melalui aktiviti persembahan ini saya bukan sahaja boleh mengetengahkan bakat-bakat muda malahan ini juga merupakan cara saya melupakan seketika beban tugas pengajaran di dalam kelas. Oleh itu di dalam melaksanakan tugasan ini saya telah menggunakan Teori Dalcroze agar mendapat gambaran sepenuhnya tentang seni tari dan irama kanak-kanak. Jacques Dalcroze dilahirkan pada tahun 1865. Beliau adalah seorang berbangsa swiss. Dalcroze menekankan semua bidang seni dan menggunakan pendekatan Eurismik Improvisasi. Antara pendekatan Teori Dalcroze ialah: √kreativiti – asas kreativiti adalah pergerakan √pergerakan tubuh badan – aspek muzik perlu dimulai dengan gerakan. √Latihan instrumental - telinga dan tubuh adalah sebahagian daripada muzik. √Membaca dan menulis notasi –pentingnya memulakan latihan solfa secara sistematik. √Jenis muzik yang digunakan √Kesamaan- aktiviti muzikal merangkumi nyanyian,mendengar dan membaca. Dalcroze menekankan dua aspek penting di dalam pembelajaran seni kepada kanak-kanak. Pertama Dalcroze menekankan kaedah penerokaan secara bebas oleh kanak-kanak. Bagi guru pula, mereka boleh menggunakan kreativiti kanak-kanak bagi menjalankan pembelajaran 4

secara berkesan. Kedua, kanak-kanak diiktiraf sebagai artis muda dan bukannya penonton. Ini dapat mengembangkan kreativiti kanak-kanak. TEORI KECERGASAN PELBAGAI DI DALAM PENGAJARAN SENI TARI KEPADA KANAK-KANAK Howard Gardner telah mengumukakan Teori Kecergasan Pelbagai pada tahun 1983 melalui penulisan bukunya ‘Frames of Mind”. Dilahirkan pada 1943 di Scranton, Pennslyvania Amerika Syarikat merupakan anak imigran yahudi. Beliau merupakan graduan dari Universiti Harvard, Amerika Syarikat.Teori ini mengetengahkan keupayaan dan kebolehan seseorang menyelesaikan masalahnya di dalam konteks kehidupan sebenar, berpeluang menyelesaikan masalah baru yang timbul dan kebolehan memberi perkhidmatan yang bernilai kepada masyarakat. Gardner menerima sekurang-kurang dua puluh ijazah tertinggi daripada pelbagai institusi, menulis lebih daripada dua puluh buah buku yang berkaitan dengan pemikiran manusia, pembelajaran dan tingkahlaku. Di dalam teori pembelajarannya, beliau mementingkan konsep otak kiri dan otak kanan. Gadner menyatakan terdapat tujuh jenis kecerdasan pelbagai iaitu:a. Verbal linguistik (perkataan dan bahasa) b. Logik matematik (perihal logik dan nombor) c. Muzikal (muzik, bunyi dan irama) d. Kinestetik ( pergerakan dan kawalan badan) e. Visual ruang ( imej dan ruang) f. Interpersonal ( perihal perasaan manusia) g. Intrapersonal ( kesedaran diri dan sekeliling ) Selain daripada tujuh kecerdasan ini, Gadner telah mencadangkan tiga lagi kecerdasan iaitu a. Naturalis ( alam semulajadi) b. Spiritual ( keagamaan) c. Moral ( etika, kemanusian dan nilai kehidupan) Teori kecedasan pelbagai ini sebenarnya adalah satu teori yang lengkap sepertimana yang termaktub di dalam Falsafah Pendidikan Negara. Kanak-kanak lahir penuh dengan bakat semulajadi yang telah dianugerahkan oleh Tuhan. Dengan ini wujud kepelbagaian potensi 5

yang boleh dilihat, diukur dan dinilai. Dalam seni tarian kecerdasan kinestetik dan visual ruang amat penting dititik beratkan sewaktu latihan. PERANCANGAN AWAL Sebelum memulakan aktiviti biasanya saya mengambil sekurang-kurangnya 2 minggu untuk merancang keseluruhan persembahan. Ini merangkumi sesi uji bakat(audition), papan cerita (storyboard), pemilihan lagu, cadangan kertas kerja, kostum, penghasilan props ,pemilihan dan susunan muzik. Aktiviti sebegini bukan sahaja dapat memberi pendedahan kepada kanakkanak malahan memberi inspirasi kepada guru untuk mencipta perkara baru dalam kehidupan. Peluang ini tidak harus disia-siakan oleh guru mahupun kanak-kanak yang terlibat. a. Cadangan kertas kerja Kertas kerja perlu dilakukan bagi tujuan meminta sumbangan kewangan bagi pembelian alatan, kostum dan props. Contoh cadangan kertas kerja adalah seperti berikut: SEKOLAH KEBANGSAAN RAPAT JAYA Kg Rapat Jaya Tambahan 31350 Ipoh Perak KERTAS KERJA MEMOHON SUMBANGAN PERSEMBAHAN ACTION SONG SEMPENA HARI GURU 2012 Disediakan oleh : Pn Nor Elyana Zainal Jurulatih Persembahan Action Song 2012 SK Rapat Jaya, Ipoh Perak 6

PENGENALAN Pada Hari Guru tahun ini murid-murid tahun 3 Delima akan mengambil bahagian di dalam persembahan action song. Seperti tahun-tahun yang lepas persembahan ini merupakan persembahan wajib setiap kali Hari Guru. Aktiviti ini telah memberi banyak pengalaman dan pengetahuan kepada murid-murid sekolah ini. PERKARA Memohon sumbangan kewangan bagi pasukan Action Song sempena sambutan Hari Guru. SASARAN 14 orang murid 3D yang terdiri daripada 7 murid lelaki dan 7 murid perempuan. OBJEKTIF  Memberi pengetahuan yang luas tentang penyebutan dan kefasihan Bahasa Inggeris(pronunciation and elocution)  Memantapkan persembahan dan penampilan murid.  Meningkatkan komitmen murid terhadap aktiviti yang disertai. JURULATIH 1. Pn Nor Elyana bt Zainal 2. Pn Fareizaratul Fariza 7

ANGGARAN PERBELANJAAN 1. Pakaian Cheong Sam RM15.00 2. Pakaian Sari RM25.00 3. Alat solek - Foundation RM45.00 - Lipstick RM20.00 - Face Powder RM35.00 - Eye shadow dan blusher RM30.00 4. Bahan-bahan props RM20.00 Jumlah RM190.00 PENUTUP Amat besarlah harapan dengan bantuan kewangan yang diberikan dapat menceriakan persembahan itu nanti. 8

b. Sesi uji bakat (audition) Setelah melaksanakan kertas kerja, biasanya saya akan melakukan sesi uji bakat pada waktu petang. Tujuan sesi uji bakat ini adalah untuk mengenalpasti murid-murid yang berminat dan berbakat di dalam seni muzik dan juga seni tari. Bagi melakukan sesi uji bakat ini, muridmurid akan dimaklumkan lebih awal dan diedarkan surat makluman kepada ibu bapa. Sewaktu uji bakat dilakukan, saya akan menilai murid dari segi sebutan, kelancaran, tempo dan fleksibeliti gerak badan dan kreativiti tarian. Pada masa ini, saya akan memberi mereka ruang untuk meneroka bidang seni mengikut gerak tari dan intusi masing-masing. Dauer dan Pangrazi(1983) telah menyatakan sembilan keinginan asas kanak-kanak iaitu: a. Keinginan untuk bergerak b. Keinginan untuk berjaya dan diperkenankan c. Keinginan untuk diterima oleh kelompok sebaya dan hidup bermasyarakat d. Keinginan untuk bersaing e. Keinginan untuk memperoleh kecergasan fizikal dan daya penarik f. Keinginan untuk mengembara g. Keinginan untuk memperoleh kepuasan kreativiti h. Keinginan untuk melahirkan perasaan melalui pergerakan berirama i. Keinginan untuk mengetahui Keinginan kanak-kanak adalah suatu yang positif seperti yang dinyakan oleh Dauer dan Pangrazi. Berdasarkan penyataan Dauer dan Pangrazi ini, bolehlah dirumuskan sebagai kanak-kanak ini lahir dengan naluri ingin tahu, inginkan pengetahuan dan belajar sesuatu yang baru dalam hidup mereka. Tujuan sesi uji bakat adalah untuk berlaku adil di dalam pemilihan murid. Sebagai seorang guru, sewajarnya memiliki nilai intergriti yang tinggi di dalam melaksanakan tugasannya. Oleh itu, melakukan sesi uji bakat merupakan salah satu nilai intergriti bagi seorang guru. c. Pemilihan tema, lagu dan susunan muzik. Pemilihan tema seperti keluarga saya, haiwan dan buahan-buahan seringkali digunakan oleh guru sebagai tema persembahan murid tahap 1. Namun tema yang popular digunakan pada masa kini ialah 1 Malaysia. Terdapat banyak masalah di dalam menentukan tema. Antaranya adalah 1. mencari kesesuaian lagu dan susunan muzik berirama minus one dan melodi. Bagi sekolah yang tidak mempunyai guru muzik seperti yang saya tidak perlu khuatir 9

kerana banyak perisian di dalam internet yang boleh dimuat turun secara percuma di dalam bentuk file midi. 2. Selain itu, masalah seperti menggabungkan beberapa lagu menjadi bentuk medley merupakan kesukaran bagi guru bukan opsyen muzik. Namun dengan perisian seperti converter muzik dapat membantu menggabungkan beberapa lagu menjadi satu lagu medley yang lengkap dan menarik. 3. Pemilihan lagu yang sesuai mengikut sesuatu tema agak sukar dilaksanakan kerana ianya bergantung kepada keupayaan murid untuk membawa lagu-lagu tersebut. Ada sesetengah tema amat membosankan kerana murid telah mempelajari lagu-lagu tersebut di dalam kelas. Oleh yang demikian, saya telah mengambil keputusan untuk tidak meletakkan satu tema khusus bagi persembahan tersebut. Ini adalah kerana saya berpendapat persembahan ini merupakan satu latihan pertuturan kepada murid yang terlibat. Selain itu, saya ingin murid berseronok sewaktu meneroka aktiviti yang dijalankan. Saya tidak mahu melaksanakan sesuatu aktiviti yang membosankan murid-murid. Di dalam pemilihan lagu, saya membuat keputusan menggunakan melodi ‘Are you sleeping’ dan ‘She’ll be coming round the mountain’ serta melakukan improvisasi ke atas lirik lagu tersebut. Lirik lagu tersebut adalah seperti berikut: ___________________________________________________________________________ Lagu Asal ‘Are you sleeping’ Family song Where is father? (2x) Here I am (2X) How are you today sir? Very well I thank you LETS ALL PLAY(2x) Where is mother? (2x) Here I am (2X) How are you today mom? Very well I thank you LETS ALL PLAY(2x) 10

Where is brother? (2x) Here I am (2X) How are you today sir? Very well I thank you LETS ALL PLAY(2x) Where is sister? (2x) Here I am (2X) How are you today sis? Very well I thank you LETS ALL PLAY (2x) Where is baby? (2x) Here she is (2X) How are you today sir? Very well I thank you LETS ALL PLAY(2x) (Lagu asal ‘She’ll be coming round the mountain’) What they’ll be wearing He’ll be wearing baju melayu when he comes (2x) He’ll be wearing baju melayu(3x) when he comes She’ll be wearing baju kurung when she comes (2x) She’ll be wearing a baju kurung(3x) when she comes She’ll be wearing pretty cheong sam when she comes (2x) She’ll be wearing pretty cheong sam(3x) when she comes She’ll be wearing colourful sari when she comes (2x) She’ll be wearing colourful sari(3x) 11

when she comes ________________________________________________________________________ Saya membuat keputusan untuk improvisasikan lirik lagu-lagu ini bagi tujuan aksi sewaktu menyanyi. Ianya memberi sedikit kelainan berbanding menggunakan lirik asal. Bagi lagu ‘Family Song’ terdapat interaksi yang berlaku di dalam sesuatu keluarga. Bagi lagu ‘What they’ll be wearing’ pula diimprovisasikan bagi tujuan aksi persembahan fasion dalam lagu. Seterusnya kita beralih pula kepada susunan muzik. Bagi kedua-dua lagu ini saya telah mendapatkan muzik dari cd yang sedia ada di dalam simpanan. Namun bagi tujuan gabungan lagu saya telah menggunakan software converter bagi menjadikan susunan muzik lebih harmoni. Namun, satu kesukaran yang saya tidak boleh atasi ialah melambatkan tempo melodi. Tempo muzik sangat penting kepada murid-murid kerana ianya membolehkan murid menuturkan perkataan dengan jelas dan tepat.Oleh kerana sekolah saya tidak mempunyai guru berkepakaran muzik maka saya mengambil keputusan untuk menggunakan bahan-bahan sedia ada untuk digunakan sewaktu latihan persembahan. d. Papan cerita (Storyboard) Bagi tujuan kelancaran persembahan, papan cerita merupakan satu item yang wajib. Tujuan penggunaan papan cerita adalah bagi menjimatkan masa, tenaga dan perjalanan persembahan akan menjadi lebih terancang, tersusun dan kemas. Selain itu, kelebihan papan cerita adalah meningkatkan kreativiti dan penerokaan murid-murid. Memang benar hasil sesuatu papan cerita adalah hasil kerja guru namun, murid-murid juga boleh diberi peluang melakukan penerokaan papan cerita mereka sendiri. Guru boleh memilih papan cerita yang paling kreatif untuk melatih murid-murid. 12

Contoh papan cerita Saya memilih penghasilan papan cerita yang agak tidak formal. Apa yang selalu saya lakukan ialah menulis rancangan pergerakan badan murid murid di tepi lirik lagu. Ianya mungkin agak comot. Namun penghasilan persembahan adalah di tahap maksimum. e. Kostum Terdapat dua jenis lagu yang akan dipersembahkan iaitu ‘Family Song’ iaitu lagu yang berkaitan dengan keluarga. Watak-watak di dalam lagu tersebut adalah ayah, ibu, kakak, abang dan bayi. Bagi melakonkan watak ini pemilihan kostum adalah seperti berikut: 1. Ayah – Baju kemeja lengan panjang, tali leher, seluar slack dan kasut kulit. 2. Ibu – Baju kurung, kasut tinggi dan memakai aksesori di leher dan tangan. 3. Abang – Kemeja –T, seluar jeans, topi dan kasut sukan. 4. Kakak – Baju gown dan kasut kanak-kanak. 5. Bayi – Ianya cuma seekor beruang( teddy bear) yang diletakkan di dalam kereta sorong . 13

Bagi lagu ke dua iaitu ‘What they’ll be wearing’ merupakan lagu untuk persembahan pertunjukkan fashion. Oleh itu, bagi persembahan ini terdapat empat jenis baju yang perlu dipakai oleh murid-murid yang terpilih iaitu : 1. baju melayu 2. baju kurung 3. cheongsam 4. sari. Bagi murid-murid yang lain yang mana tidak mempunyai peranan khusus mereka perlu memakai seluar jeans dan kemeja –T berwarna putih bersama kasut sekolah masing-masing. f. Prop Prop merupakan alat-alat sokongan yang digunakan di dalam sesuatu persembahan. Ianya merupakan satu bantuan bagi menjayakan sesuatu persembahan. Selain daripada memupuk kreativiti ianya merupakan satu usaha bagi memantapkan sesuatu persembahan. Di dalam persembahan ini, terdapat dua jenis prop yang di gunakan. Pertama ialah props patung beruang( teddy bear). Patung ini diletakkan di dalam kereta sorong bayi. Di dalam lagu ‘Family song’ terdapat watak bayi yang perlu wujud di dalam nyanyian. Bagi papan cerita, kanak- kanak akan menyanyi dan menari sambil melihat bayi di dalam kereta sorong. Contoh props bagi bayi 14

Kedua ialah props tembok (wall). Props ini dibuat bagi kanak-kanak berlari di sekililing tembok seolah-olah mereka sedang bermain bersama-sama dengan kawankawan di padang permainan. Props tembok (wall) Props ini dihasilkan dengan menggunakan kotak-kotak yang terbuang. Namun terdapat masalah di dalam menghasilkan props ini. Guru perlu mencari kotak yang sama besar. Jika tidak bentuk seperti tembok sukar dihasilkan. Setelah mendapat kotak yang sesuai, guru perlu menyusun kotak-kotak agar dapat memberi gambaran yang jelas tentang keluasan tembok yang hendak dihasilkan. Seterusnya, adalah proses mewarna batu-bata. Bagi mewujudkan suasana keriangan kanak-kanak, warna perlulah ceria dan pelbagai. Di sini saya telah menggunakan warna hijau muda, hijau tua, merah, ungu, biru muda, biru tua, dan perang. Murid mewarna di kertas lukisan dan selepas itu, guru mula menampal corak batuan tersebut pada kotak yang telah disusun. LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN AKTIVITI Bagi menghasilkan persembahan perlulah ada daya inisiatif bagi murid-murid terpilih untuk hadir ke sesi latihan. Oleh yang demikian, guru perlulah menyediakan surat makluman kepada ibubapa tentang perihal jadual latihan. 15

Contoh surat makluman latihan Setelah itu, guru akan melakukan sesi latihan. Tujuan melaksanakan latihan adalah untuk meningkatkan kemahiran murid-murid dari segi persembahan nyanyian dan tarian. 16

Latihan(rehearsal) persembahan Pada awal sesi latihan, guru mengedarkan lirik lagu yang murid perlu hafal. Kemudian, guru memperdengarkan irama muzik. Pada awal dua minggu biasanya guru akan memperbetulkan sebutan perkataan, pic dan ton lagu. Guru juga akan memastikan murid sudah menghafal keseluruhan lagu yang akan dipersembahkan. Selepas itu, guru akan memberi pendedahan tentang tarian dan aksi persembahan. Di sini, murid-murid perlu menyiapkan diri mereka dengan pengetahuan nyanyian dan tarian sekaligus. Ini agak sukar kerana murid-murid melakukan dua perkara iaitu nyanyian dan tarian dalam satu masa yang sama. Sebelum hari untuk membuat persembahan berlangsung, murid-murid perlu diberi taklimat seperti menjaga disiplin dan tingkah laku sewaktu melakukan persembahan, memberi tipstips seperti minum air masak bagi tujuan penjagaan suara, memakai kostum dengan kemas, mengikat rambut dengan kemas dan sebagainya. DOKUMENTASI PERSEMBAHAN Bagi setiap acara memerlukan dokumentasi yang perlu disimpan bagi tujuan arkib sekolah. Hari Guru merupakan acara penting yang perlu didokumentasikan. a. Risalah(brochure) Risalah merupakan satu medium penyampaian dan ringkasan keseluruhan aktiviti yang dijalankan. Melalui risalah, kita boleh mengetahui dengan jelas tentang penganjur program, susun atur aktiviti, dan masa yang diambil. 17

Contoh Brochure Hari Guru 18

b. Rakaman video dan fotografi Rakaman video dan fotografi dalam bentuk gambar amat penting dilakukan. Pada masa kini, adalah trend bagi sekolah-sekolah mempunyai portal mereka sendiri. Biasanya, rakaman video dan fotografi akan dimuatkan di dalam portal sekolah dengan tujuan memberi makluman kepada PPD, JPN, ibu bapa serta masyarakat setempat. Malahan ada sekolah yang memuat turun video dan gambar ke dalam group facebook dan juga youtube. UNSUR-UNSUR KREATIVITI DAN NILAI-NILAI MURNI Tidak semua murid berpeluang untuk menyertai aktiviti tambahan seperti nyanyian dan tarian. Hanya murid-murid yang layak sahaja diberi peluang untuk menyertai persembahan bagi acara-acara tertentu di sekolah. Kelayakan yang dimaksudkan di sini ialah: 1. Bakat yang dimiliki oleh murid-murid. 2. Komitmen dan disiplin yang tinggi. 3. Sokongan ibubapa Walaupun kanak-kanak kurang berbakat, namun jika diasah dan dipelajari dengan bersungguh-sungguh usaha ini akan menghasilkan bakat-bakat yang mampu menyerlah. Bak kata pepatah “melentur buluh biarlah dari rebungnya”. Unsur-unsur kreativiti yang boleh dilihat daripada aktiviti ini ialah: 1. Pergerakan dan fleksibiliti badan adalah semakin lembut dan boleh dilentur dengan baik kerana murid-murid melakukan latihan dengan kerap. Selain itu, mereka juga boleh meningkatkan psikomotor tangan dan kaki bersesuaian mengikut rentak muzik. 2. Murid dapat menyanyi dengan irama yang betul. Ada di antara mereka mampu membuat ton suara dan menghasilkan bunyi yang baik. Ini juga merupakan sesuatu yang kreatif. 3. Murid juga akan menjadi kreatif sewaktu menghias diri mereka dengan cara memakai pakaian dan aksesori yang sesuai. 4. Unsur yang paling utama ialah apabila kanak-kanak ini gembira melakukan aktiviti secara berkumpulan untuk dipersembahkan pada hari istimewa. Ini boleh dilihat dari senyuman dan keyakinan diri yang ada di dalam diri mereka sewatu persembahan berlaku. 19

Aktiviti seperti action song dapat memupuk nilai- nilai murni. Apa yang penting ialah keupayaan murid untuk berkerjasama di dalam satu pasukan tidak kira apa agama, bangsa mahupun jantina. Menurut Ho Seng On (1998): “It is accepted that educations is not the only means available in the taks of achieving national unity and solidarity in the plural community of Malaya, but it remains the most important single factor for integration in the racial, religious and cultural complexof Malaya.” Melalui aktiviti yang sama akan mewujudkan perpaduan dan kesepaduan ilmu dan juga budaya bersama. Oleh kerana negara kita merupakan negara yang berbilang kaum maka kanak-kanak yang melakukan aktiviti bersama dan akan menyedari kepentingan hidup bersama di dalam satu negara, bertutur dalam satu bahasa dan merealisasikan impian negara bersama-sama. Murid- murid yang melakukan aktiviti persembahan akan mempelajari sikap tidak putus asa, bersabar, mempunyai disiplin yang tinggi, komited dengan latihan, yakin dengan kebolehan diri sendiri dan mampu berinteraksi dengan kawan-kawan secara positif. Selain itu, kanakkanak boleh melakukan aktiviti ini bersama-sama kawan-kawan pelbagai kaum. Sikap ini sangat mulia kerana dapat menghindarkan perasaan buruk sangka dan perkauman di kalangan kanak-kanak. PENUTUP Matlamat Kurikulum Pendidikan seni adalah bertujuan mencapai objektif pendidikan seperti yang termaktub di dalam Falsafah Pendidikan Negara. Menurut (Ornstein and Hunkins, 1993 dalam Abu Bakar Nordin dan Ikhsan Othman, 2003) : Perancangan perlu bersifat strategik, dinamik, mudah lentur dan futuristik supaya dapat menentukan corak masyarakat dan profil bangsa seterusnya. Aktiviti seni perlu disemai dalam setiap diri murid tanpa mengira kaum, agama, keturunan, kebolehan, jantina atau bakat. Bakat bagi pengajaran seni tari dan muzik boleh dipupuk dan diperkembangkan.. Schiller, (1967) (dalam Abu Talib Putih, 2001) memikirkan seni sebagai penyalur kesinambungan kemanusian. Sebagai seorang guru, adalah sesuatu kewajipan untuk mencungkil bakat dalam diri murid-murid tanpa memilih kasih ataupun peluang. Guru perlu mempunyai nilai integriti yang tinggi sewaktu melaksanakan tugasan yang telah 20

diamanahka.Menurut MacFee, (1993) (dalam Iberahim Hassan, 2000) menyatakan bahawa: objektif seni bersandar kepada fungsi seni dalam masyarakat yang perlu disemai kepada pelajar iaitu: a. Seni untuk memperkayaan kualiti sesuatu perayaan atau upacara ritual bagi sesuatu peristiwa. b. Berfungsi sebagai indeks untuk membezakan sesuatu identiti. c. Seni sebagai alat komunikasi yang merakam, menyimpan dan menjana idea. d. Seni berperanan untuk mengstabilkan sesuatu budaya dalam menghadapi arus perubahan. e. Seni sebagai alat untuk perkembangan sesuatu budaya. Besarlah harapan guru agar sesuatu persembahan yang dilaksanakan dapat memberi kesan yang positif kepada murid-murid. Selain itu, aktiviti sebegini merupakan kepuasan kepada insan yang bernama guru. 21

RUJUKAN daripada sumber http://businessballs.com/howardgardnermultipleintelligences.htm Muhammad Akram Abu Hassan,et.al. Psikomotor Dan Pergerakan. UPSI. daripada http://pergerakankreatifkumpulana.blogspot.com/ Nur Liyana Ahmad Khatib,et.al. Psikomotor Dan Pergerakan. Muzik Dan Pergerakan. UPSI. daripada http://www.slideshare.net/guest4b329ff/muzik-dan-pergerakan-3687914 Salmah Ayob(1992).Pergerakan Kreatif Dan Pendidikan. Petaling Jaya. Flo Enterprise Sdn.Bhd. Salsabila Tang Abdullah. Ulasan dan kupasan hubungan antara dasar Pendidikan Kebangsaan, matlamat pendidikan seni sejagat dengan kurikulum pendidikan seni di Malaysia- isi perpaduan. Daripada http://salsabilatang.files.wordpress.com/ Syaza Yasmin Ismail. Teori Perkembangan Muzik (Teori Dalcroze). http://www.scribd.com/syazayasminismail/d/14245165-Pertunjukan-KreatifKanakkanak 22 Daripada

Add a comment

Related presentations

Related pages

Kreativiti, estetika dan ekspresi visual - Education

EKSPRESI KREATIVITI KANAK-KANAK HJ. MOHD. JAMEL BIN HJ. ISMAIL 0197916292 jamel@iptho.edu.my 2. ... Ekspresi kreativiti kanak-kanak: Action song
Read more

Ekspresi kanak-kanak - scribd.com

Ekspresi kreativiti kanak-kanak. Browse Browse. Interests. ... Ekspresi Kreativiti Kanak-kanak : Memupuk kreativiti penulisan puisi dalam kalangan kanak-kanak
Read more

Nota Ekspresi Kreativiti Kanak (1) - pt.scribd.com

Nota Ekspresi Kreativiti Kanak (1) ... Ekspresi Kreativiti Kanak-kanak Unit 1-6 (Modul UPSI-PJJ) Unit 1 : Teori Kreativiti dan Pemikiran Kreatif ...
Read more

Tugasan HBPS4103 1 Kreativiti & Pembelajaran Kanak-Kanak

Ekspresi kreativiti kanak-kanak: Action song Report PSV3103 Kreativiti Dan Seni Kanak-Kanak seni dan ... Ekspresi Kreativiti kanak-kanak ...
Read more

Ekspresi Regular - Documents - DOCSLIDE.NET

ekspresi kreativiti muzik kreativiti kanak-kanak ... Ekspresi kreativiti kanak individu ... Ekspresi kreativiti kanak-kanak: Action song
Read more

KREATIVITI & ESTETIKA DI PRASEKOLAH AL-HUSNA

... Action Song. Tittle ... Kanak-kanak diberi peluang untuk menzahirkan idea mereka secara kreatif dan ... Kreativiti adalah potensi semula jadi yang ...
Read more