Eksamen og fusk - hva gjør UiO?

60 %
40 %
Information about Eksamen og fusk - hva gjør UiO?

Published on January 25, 2008

Author: dmlgruppen

Source: slideshare.net

Digital eksamen og fusk – hva gjør UiO? Gunnar J Schei [email_address] Gruppe for digitale medier i læring http://www.usit.uio.no/suf/dml/ Kilde: Michael Brundsen

Agenda Innkjøp av plagiatkontroll - Ephorus Tiltak for forebygging og kontroll Anbefalninger til enhetene Erfaringer med Ephorus Videre arbeid

Innkjøp av plagiatkontroll - Ephorus

Tiltak for forebygging og kontroll

Anbefalninger til enhetene

Erfaringer med Ephorus

Videre arbeid

Hva har vi gjort? Enheter meldte om problemer Lokale initiativ med plagiatkontroll Pilotprosjekt med Ephorus vår 06 (Fronter) 3 miljøer Anbefaling om anskaffelse av et verktøy Innkjøp av plagiatkontroll vår 07 - Ephorus Pilotprosjekt i 3 miljøer

Enheter meldte om problemer

Lokale initiativ med plagiatkontroll

Pilotprosjekt med Ephorus vår 06 (Fronter)

3 miljøer

Anbefaling om anskaffelse av et verktøy

Innkjøp av plagiatkontroll vår 07 - Ephorus

Pilotprosjekt i 3 miljøer

Dette er hovedfokus! Opplæring i god kildebruk Metodekurs på alle nivåer Obligatoriske oppgaver som trening Forebygging er ikke alltid tilstrekkelig.. Forebyggende tiltak

Dette er hovedfokus!

Opplæring i god kildebruk

Metodekurs på alle nivåer

Obligatoriske oppgaver som trening

Forebygging er ikke alltid tilstrekkelig..

Kontrolltiltakene: Åvervåken sensor Åvervåkne eksamensvakter Bruk av Ephorus ” Nå skal vi ta dem!”

Kontrolltiltakene:

Åvervåken sensor

Åvervåkne eksamensvakter

Bruk av Ephorus

Studentene må informeres om Ephorus Studentene må vite hva de skal forholde seg til Den preventive effekten er viktig Brukes nå kun via Fronter Anbefaler dette i første omgang Alternativene er web og It’s learning Ephorus – hvordan?

Studentene må informeres om Ephorus

Studentene må vite hva de skal forholde seg til

Den preventive effekten er viktig

Brukes nå kun via Fronter

Anbefaler dette i første omgang

Alternativene er web og It’s learning

Fakultetene bestemmer selv om de vil bruke det STA utarbeider tips til bruk … og hvordan de vil bruke det Hvem skal drifte og følge opp? Lokale administratorer/ superbrukere [email_address] Ephorus – hvordan?

Fakultetene bestemmer selv om de vil bruke det

STA utarbeider tips til bruk

… og hvordan de vil bruke det

Hvem skal drifte og følge opp?

Lokale administratorer/ superbrukere

[email_address]

Mistanke om fusk – hva gjør man? Rutinene for mistanke om fusk må følges. http://www.uio.no/admhb/reglhb/studier/andre-regelverk/fuskesaker.xml Disse er til revidering nå - høring

Rutinene for mistanke om fusk må følges.

http://www.uio.no/admhb/reglhb/studier/andre-regelverk/fuskesaker.xml

Disse er til revidering nå - høring

Pilotmiljøene er positive Ephorus er enkelt i bruk (i Fronter) Greit å administrere, selv på store emner Man får svært mange treff Ephorus gir kun indikasjoner på fusk! Å skille klinten fra hveten Faglig oppgave Erfaringer fra pilotene

Pilotmiljøene er positive

Ephorus er enkelt i bruk (i Fronter)

Greit å administrere, selv på store emner

Man får svært mange treff

Ephorus gir kun indikasjoner på fusk!

Å skille klinten fra hveten

Faglig oppgave

Studieavdelingen er systemeier og har følgende planer: Lage websider med info til studenter og ansatte Lage tips til til bruk av Ephorus Lage informasjon om kildehenvisninger Avklare spørsmål om brukerstøtte USIT er ansvarlig for det tekniske Skal koble Ephorus mot nye databaser (for eksempel DUO) Kurs og brukerstøtte ift bruk via Fronter Hva gjør UiO videre?

Studieavdelingen er systemeier og har følgende planer:

Lage websider med info til studenter og ansatte

Lage tips til til bruk av Ephorus

Lage informasjon om kildehenvisninger

Avklare spørsmål om brukerstøtte

USIT er ansvarlig for det tekniske

Skal koble Ephorus mot nye databaser (for eksempel DUO)

Kurs og brukerstøtte ift bruk via Fronter

Spørsmål?

Add a comment

Related pages

Fusk - Forsiden - Universitetet i Oslo

Ved fusk eller forsøk på fusk kan konsekvensane bli annullering av eksamen, utestenging frå UiO og tap av ... om fusk. UiO har ... gjør du det ...
Read more

Hva anses som plagiering og fusk, og hvilke konsekvenser ...

Hva anses som plagiering og fusk, ... med mindre emnebeskrivelsen til det emnet man tar eksamen i eksplisitt gir uttrykk ... p.j.m.izquierdo@ub.uio.noo ...
Read more

Eksamen - Forsiden - Universitetet i Oslo

... trekk fra eksamen, syk på eksamen, begrunnelse og klage, fusk, eksamensresultat etc. ... Søk i nettsidene til UiO Søk. Meny; Søk ... slik gjør du det;
Read more

Hva er fusk ved Universitetet i Oslo? - Meninger ...

Hvilke regler en institusjon har for hva som er fusk, og hvordan ... behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ... om hva som ikke er fusk ved UiO.
Read more

Fusk til eksamen etter lov om universiteter og høyskoler ...

holdning til fusk og hva vedkommende ... og gjør det vanskelig for dem som ... behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen” 96 ved UiO blir det lagt ...
Read more

Lover og regler - Forside - Det juridiske fakultet

... tilrettelegging av eksamen, hva du skal ta med ... godskriving for tidligere eksamen, sensur, konsekvens av fusk; ... Hva krever UiO av deg og hva kan ...
Read more

Usikker på eksamen med pc? - Det juridiske fakultet

Mange studenter kjenner på stress og nerver før eksamen. ... ta eksamen digitalt for fjerde gang. Foto: ©UiO. ... eksamen får du bedre vist hva du ...
Read more

Bokmål INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK Det ...

EKSAMEN SPED2020 Våren 2013 Oppgaven gis: ... Gjør rede for hva forebygging innebærer, og drøft barnehagens og skolens rolle i forebygging. Nynorsk
Read more

INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK Det ...

EKSAMEN SPED2010 Onsdag 4. desember ... Gjør rede for hva den formelle elevsamtalen og jevnlig dialog med eleven innebærer og for hva som er formålet ...
Read more