EIZ pro vědu a výzkum - CESA VUT

50 %
50 %
Information about EIZ pro vědu a výzkum - CESA VUT
Education

Published on March 3, 2014

Author: PetraPohanova

Source: slideshare.net

Description

142
views

ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÍ ZDROJE NA VUT A VĚDECKÉ PUBLIKOVÁNÍ PETRA DĚDIČOVÁ Ústřední knihovna dedicova@lib.vutbr.cz

OBSAH 1. EIZ - přehled, přístup, novinky 2. Open Access 3. Web of Science a Scopus 4. Citační analýza - Web of Science a Scopus

DATABÁZE NA VUT Portál knihoven https://www.vutbr.cz/knihovny →EIZ →Seznam databází

NOVINKY PRIMO Discovery systém – nadstavbový nástroj pro vyhledávání (databáze, knihovní katalog, digitální knihovna, open access zdroje) HTTP://PRIMO.VUTBR.CZ SFX Doplňková sluţba • linkování plných textů • MVS formulář • další moţnosti tlačítko sfx v databázích, Primo

VOLNĚ DOSTUPNÉ ZDROJE PRO CESA • • • • BioMed Central: http://www.biomedcentral.com/ PubMed Central: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ Europe PubMed Central: http://europepmc.org/ PlosOne: http://www.plosone.org/ Deep serach enginee • http://mednar.com • http://scienceresearch.com/scienceresearch/ a mnoho dalších

ALTERNATIVNÍ MODEL VĚDECKÉ KOMUNIKACE http://www.flickr.com/photos/salfordpgrs/5093053155/

CYKLUS VĚDECKÉ KOMUNIKACE:

TRADIČNÍ (KONZERVATIVNÍ) PŘÍSTUP Publikování v recenzovaných časopisech s uzavřeným přístupem. Probíhá zde dvojí platba – nejdřív platíme vědce, potom platíme za přístup k informaci.

OTEVŘENÝ (ALTERNATIVNÍ) PŘÍSTUP Open Access (OA, otevřený přístup) je modelem vědecké komunikace, který zajišťuje trvalý, okamţitý a bezplatný přístup k výsledkům vědy a výzkumu na Internetu. OA otevírá vědu nejen ke čtení, ale i k (znovu)uţití.

ZLATÁ CESTA / GOLD ROAD Cesta publikování v otevřených časopisech Otevřené časopisy: • časopis s úplným otevřeným přístupem • časopisy s úplným otevřeným přístupem -placené • hybridní časopis • časopis s pozdrţeným otevřeným přístupem

ZELENÁ CESTA / GREEN ROAD Kombinace tradiční cesty autorských rukopisů do (autoarchivace). publikování a ukládání otevřeného repozitáře Kde autoarchivovat: • Institucionální repozitáře • Oborové repozitáře • Multioborové repozitáře • Repozitáře poskytovatelů dotací (Funders repozitories) (Datové repozitáře, www stránky, profily na soc. sítích)

CREATIVE COMMONS ALL RIGHTS RESERVED SOME RIGHTS RESERVED http://www.creativecommons.cz Míra Open Access – Gratis/Libre

AUTORSKÁ PRÁVA NA VUT 5/2012 NAKLÁDÁNÍ S PŘEDMĚTY CHRÁNĚNÝMI PODLE AUTORSKÉHO ZÁKONA A JEJICH KOMERCIALIZACE Dodatek 1 k 5/2012 - Nakládání s předměty chráněnými podle autorského zákona a jejich komercializace Podpis smlouvy s nakladatelem – ano autor, avšak musí být zmíněna instituce

VÝHODY OTEVŘENÉHO PŘÍSTUPU VĚDCŮM • zvyšuje citovanost a prestiţ • pomáhá popularizovat jejich obor, projekt… • usnadňuje přístup ke kvalitním informacím • prevence plagiátorství VYDAVATELŮM • rozšiřuje okruh čtenářů • zvýšením citovanosti článků zvyšuje impakt faktor

NEVÝHODY OTEVŘENÉHO PŘÍSTUPU • nízký impakt faktor otevřených časopisů: https://www.vutbr.cz/knihovny/podporapublikovani/open-access • nedůvěryhodnost informací: http://scholarlyoa.com/ • neochota ze strany vědců, institucí, vlád

http://www.flickr.com/photos/molotalk/3281595197/ Kde hledat zlaté cesty? Open Access časopisy www.doaj.org

ZLATÁ CESTA NA VUT Březen/Duben 2014 Springer Open a BioMed Central – fond podpory 2014 Fond podpory pro publikování v OA periodikách?

http://www.flickr.com/photos/spool32/4633177036/ Kde hledat zelené cesty? http://www.opendoar.org/ http://maps.repository66.org/ http://roar.eprints.org/ http://www.sherpa.ac.uk/romeo/

Zelená cesta na VUT https://dspace.vutbr.cz Kontakt: oa@lib.vutbr.cz

OA VYHLEDÁVACÍ NÁSTROJE ČLÁNKY: • CORE: http://core.kmi.open.ac.uk/search • BASE: http://www.base-search.net/ • DRIVER: http://search.driver.researchinfrastructures.eu/ ČASOPISY A REPOZITÁŘE: • OPEN ACCESS MAP: http://www.openaccessmap.org/

DATOVÉ REPOZITÁŘE http://oad.simmons.edu/oadwiki/Data_repositories

DALŠÍ INFORMACE • www.openaccess.cz • http://www.vutbr.cz/knihovny/eiz/openaccess • http://www.vutbr.cz/knihovny/podporapublikovani/open-access

Hodnocení vědy a výzkumu v ČR Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro roky 2013 aţ 2015) http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekc e=685899 Portál knihoven VUT – Podpora publikování – Hodnocení VaV https://www.vutbr.cz/knihovny/podporapublikovani

WEB OF SCIENCE Vstup do databáze: https://www.vutbr.cz/knihovny/eiz/seznamdatabazi/wok Návody: http://wokinfo.com/czech_slovak/

SCOPUS Vstup do databáze: https://www.vutbr.cz/knihovny/eiz/seznamdatabazi/scopus Návody: http://help.scopus.com/

ERIH Vstup do databáze: https://www2.esf.org/asp/ERIH/Foreword/se arch.asp

WEB OF SCIENCE – CITAČNÍ ANALÝZA Author Search Author Search: Články autora indexované ve WOS Create Citation Report: H-index, Citing Articles Pozor: Cited Reference Search

SCOPUS - CITAČNÍ ANALÝZA Author search: články autora indexované ve Scopus Documents, H-index, Citing Articles, Author Evaluator, Citation Alert Pozor: Secondary documents články citované v dokumentech ve Scopus

GOOGLE SCHOLAR Moje citace Vstup do databáze: http://scholar.google.com/ Návody: http://scholar.google.cz/intl/cs/scholar/citat ions.html

DALŠÍ NÁSTROJE Microsoft Academic Search: http://academic.research.microsoft.com/ CiteSeerX http://citeseerx.ist.psu.edu/index Publish or Perish (program vyuţívá Google Scholar a Microsoft Academic Search) http://www.harzing.com/pop.htm

DOTAZY ? Děkuji za pozornost!

POUŢITÁ LITERATURA SIMANDLOVÁ, T. Otevřený přístup pro geoVÚT Brno [online]. Aug 21, 2013 [cit. 6-11-2013]. Dostupné z: http://www.slideshare.net/terkakliste/oteven-pstuppro-geovt-brno?from_search=3 SIMANDLOVÁ, T. Vědo, tady veřejnost, otevřete! [online]. Nov 12, 2012 [cit. 6-11-2013]. Dostupné z: http://www.slideshare.net/terkakliste/vdo-tadyveejnost-otevete?from_search=13

Add a comment

Related presentations

Related pages

Věda a výzkum - Fakulta podnikatelská VUT v Brně

Fakulta podnikatelská VUT v Brn ... Výzkum a vývoj na Fakultě podnikatelské VUT v Brně je nedílnou součástí ... Proděkanka pro vědu a výzkum.
Read more

Kontakty - věda a výzkum - FAST VUT v Brně

... (proděkan pro vědu a výzkum) Rada pro ... Člen Vědecké rady stavební fakulty VUT v Brně; Člen komise pro obhajoby disertačních ...
Read more

FAST VUT v Brně - Věda a výzkum

Věda a výzkum : Zahraniční styky ... proděkan pro vědu a výzkum prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc. Účastníci SVOČ: Stavební fakulta VUT v Brně
Read more

Věda a výzkum - VUT v Brně - Vysoké učení technické ...

VUT v Brně se řadí ke třem procentům nejlepších ... na nespecifikovaný výzkum, ... a poskytuje chráněné prostředí pro ...
Read more

Využívání elektronických informačních zdrojů pro ...

... Využívání elektronických informačních zdrojů pro vědu a ... Využívání elektronických informačních zdrojů pro vědu a výzkum.
Read more

InFORmace pRO vědu a výzkum 2013/2014

InFORmace pRO vědu a výzkum 2013/2014 ... • EIZ pro hodnocení vědy a výzkumu • Další informační zdroje pro vědu
Read more

Proděkanka pro vědu a výzkum - ORGANIZAČNÍ SCHÉMA FP

Fakulta podnikatelská VUT v Brn ... proděkanka pro vědu a výzkum. doc. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. tel.: +420 54114 3738
Read more