Eines per a la docència a Internet 2. Utilitzant OpenOffice.org

100 %
0 %
Information about Eines per a la docència a Internet 2. Utilitzant OpenOffice.org

Published on February 5, 2008

Author: iesemilidarder

Source: slideshare.net

Description

Introducció a OpenOffice.org. Seminari de Formació a Centres celebrat a l'IES Emili Darder durant el curs 2007-08. http://www.iesemilidarder.com

Utilitzant OpenOffice.org Eines per a la docència a Internet 1 / 31

Aplicacions, documents, formats Quan treballam amb un ordinador, utilitzam aplicacions. Les aplicacions creen i modifiquen documents. Cada document està codificat en un determinat format. Cada aplicació pot llegir i escriure documents en un o més formats. 2 / 31

Aplicacions, documents, formats Per exemple, MS Word pot llegir documents en format RTF i DOC. ... però no pot llegir documents en format PDF o ODT. OpenOffice pot llegir documents en format DOC i ODT... ... però no pot llegir documents PDF. 3 / 31

OpenOffice.org: Una “suite” Processador de text: Writer. (igual que Microsoft Word). Full de càlcul: Calc. (igual que Microsoft Excel). Presentacions: Impress. (igual que Microsoft PowerPoint). 4 / 31

OpenOffice.org: Una “suite” Una mica de publicitat... 5 / 31

Utilització ve d'”útil” Organització de documents grans. Realització de càlculs. Visualització “intel·ligent”. Exportació a altres formats. 6 / 31

Organització: Els estils Els estils ens estalvien feina quan hem d'editar i modificar textos. Cada estil està format per totes les característiques d'un text. És a dir, tipus de lletra, tamany, color, alineació, etc. 7 / 31

Organització: Els estils Si assignam estils al nostre text, podrem modificar tot el text de cop, només canviant les característiques de l'estil. També podem crear llistes automàtiques d'elements amb el mateix estil (índex de contingut). 8 / 31

Organització: Els estils Vegem-ho... 9 / 31

Càlculs automàtics Calcular automàticament: Una de les aplicacions més importants d'un ordinador. A ofimàtica, això es sol fer amb fulls de càlcul. 10 / 31

Càlculs automàtics A un full de càlcul, cada casella pot tenir dades o fórmules. Les fórmules consisteixen en càlculs amb les dades de les altres caselles. Si modificam les dades de les caselles, els resultats també canvien. 11 / 31

Càlculs automàtics Vegem-ho... 12 / 31

Visualització “intel·ligent” Les presentacions en pantalla poden ser un bon complement a les nostres classes. Permeten mostrar idees complexes de forma gràficament atractiva. Fer una presentació és fàcil tècnicament, però hem de conèixer algunes regles del joc. 13 / 31

Visualització “intel·ligent” Visibilitat. Si no es veu bé, no serveix per res. Hem de tenir present: tipus de lletra, mida, color, contrast... També hem de mesurar la longitud del nostre text. 14 / 31

Visualització “intel·ligent” Vegem un parell d'exemples... 15 / 31

Visualització “intel·ligent” Aquí, el problema és la mida excessivament petita de la lletra. Això està motivat per voler fer que el text “entri” dins la diapositiva. Per a evitar aquest problema, tenim dues opcions: La primera seria reescriure el text de forma que tingués menys paraules, o menys extensió. La segona seria dividir-lo en dues o més diapositives. D'aquesta manera, no seria necessari que la lletra fos tan petita, i podríem evitar aquesta agressió innecessària a les diòptries dels pobres alumnes. De fet, no seria estrany que en arribar aquí la majoria de la gent hagués deixat ja de llegir fa molt de temps. Si volem explicar idees complexes que no es poden resumir en una o més pantalles, és més adient distribuir als alumnes una fotocòpia, o fer que ho llegeixin a la pantalla, així no tindran tants de problemes. 16 / 31

Visualització “intel·ligent” El nostre problema aquí no és tant perquè el text no es vegi (és una mida apropiada), sinó que hem escrit un text excessivament llarg. Una vegada més, la solució està en simplificar el text, o bé en dividir la diapositiva en dues, per a evitar cansament a la gent que llegeix el text de la diapositiva. No ens interessa cansar el públic... 17 / 31

Visualització “intel·ligent” Problema: Massa text. Solució 1: Simplificar text. Solució 2: Dividir la diapositiva. 18 / 31

Visualització “intel·ligent” Per exemple, aquest text no es pot veure correctament, per culpa d'una elecció dolenta de colors. És més adequat trobar colors que provoquin un contrast fort. 19 / 31

Visualització “intel·ligent” Per exemple, aquest text no es pot veure correctament, per culpa d'una elecció dolenta de colors. És més adequat trobar colors que provoquin un contrast fort. 20 / 31

Visualització “intel·ligent” Per exemple, aquest text no es pot veure correctament, per culpa d'una elecció dolenta de colors. És més adequat trobar colors que provoquin un contrast fort. 21 / 31

Visualització “intel·ligent” Un altre problema comú és l'excessiva quantitat de dades gràfiques: 22 / 31

Visualització “intel·ligent” Solució: presentar només les dades rellevants. Aprovats per anys 400 350 300 250 Aprovats 200 150 Si no és possible simplificar tant, es 100 pot repartir en paper. 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 23 / 31

Visualització “intel·ligent” Provem-ho... 24 / 31

Exportació a altres formats El format principal d'OpenOffice.org es diu OpenDocument. Aquest format és un estàndard ISO. No obstant, podem guardar els documents generats per OpenOffice.org en altres formats. Els més importants són els formats de MS Office i el PDF. 25 / 31

Exportació a altres formats Podem guardar els documents en formats de MS Office: doc (Word), xls (Excel), ppt (PowerPoint). Útil quan els documents s'han de poder modificar. Funció “Anomena i desa” (“Guardar como”, “Save as”). 26 / 31

Exportació a altres formats També podem guardar documents en format pdf (Adobe Reader). Útil quan els documents s'han d'imprimir o llegir sense modificar. Utilitzarem la funció “Exporta en format PDF”. 27 / 31

Exportació a altres formats Vegem-ho... 28 / 31

Exercici pràctic Triau una de les següents opcions: Fer (o refer) un document de text amb estils. Elaborar una plantilla de qualificacions d'alumnes. Preparar una presentació per als vostres alumnes. ... etc. 29 / 31

Forma de treball Anunciau l'activitat dins el fòrum. Ha de tenir una aplicació real. Si hi ha problemes fent l'activitat, consultau al fòrum i al coordinador. Explicau els resultats al fòrum (també l'aplicació pràctica). 30 / 31

Ànim! Bona feina! 31 / 31

Add a comment

Related pages

1

Formulari de sol·licitud del servei de suport per a la docència ... eines per cercar informació a ... del professor o utilitzant ...
Read more

COM FER PRESENTACIONS UTILITZANT EL PROGRAMA MICROSOFT ...

Suport a la Docència 2004 2 ... combinació de tecles que ens serviran per activar la comanda utilitzant el ... Canviar la diapositiva 2 per la ...
Read more

3W: eines de comunicació per a la millora de la docència ...

... Eines de comunicació per a la millora de la docència Dades de ... en la web 2.0, eines que ... utilitzant la metodologia de l ...
Read more

CREIX AMB INTERNET

• És un dels formats més estesos en Internet per a l ... 2. Mentre mou el punter per la ... de la barra d'eines de Acrobat per ...
Read more

Open Office - Writer

... carpeta open office, per finalment ... Obre o bé el botó Obre de la barra d’eines 2. ... La prehistòria d'Internet es basa en la xarxa de ...
Read more

Recursos per a l'activitat docent - CQUID - ( UPF )

... com Microsoft Office o Open Office, a la qual ... per a la docència. ... web amb eines en línia per a la docència i ...
Read more