Effekt av moementtrening

67 %
33 %
Information about Effekt av moementtrening
Education

Published on March 3, 2014

Author: MoementumNorge

Source: slideshare.net

Description

Ingen ønsker å gå på salgstrening som ikke har noen varig effekt. Samtidig er det å endre sin adferd er noe av det vanskeligste som finnes. Moementum har målt effekten av salgstreningen gjennom hele 2013. Effekten av å delta på Momenttrening er betydelig - og underbygger at vi skaper varig endring i adferden.

Ingen vil kjøpe salgstrening dersom det ikke gir effekt...

...derfor har Moementum gjennom 2013 målt effekten av treningene sine.

Denne målingen viser entydig effekt.

Vi kaller det for

I hvilken grad gjør du i dag noe annerledes på bakgrunn av treningen? Har du tatt i bruk de teknikker du lærte på treningen? I hvilken grad har du opplevd effekt av det du lærte på treningen?

I hvilken grad gjør du i dag noe annerledes på bakgrunn av treningen?

97% oppgir å ha hatt en endring

Endringen er målt til 59%

97% av deltakerne oppgir at de har gjort en endring i adferd, stor eller liten. Deltakerne på trening har opplevd en konkret endring i sin adferd – de gjør noe annerledes – målt til 59%. De har faktisk endret adferd.

Har du tatt i bruk de teknikker du lærte på treningen?

96% oppgir å ha hatt en endring

Endringen er målt til 60%

96% av deltakerne oppgir at de har tatt i bruk teknikker i ulik grad. Deltakerne på trening har tatt i bruk en konkret teknikk – de gjør noe nytt – målt til 60%. De gjør noe annerledes i gitte situasjoner.

I hvilken grad gjør du i dag noe annerledes på bakgrunn av treningen?

97% oppgir de gjør noe annerledes

Endringen er målt til 57%

97% av deltakerne oppgir at de gjør noe annerledes. Deltakerne på trening har opplevd en konkret endring i sin adferd – de gjør noe annerledes – målt til 57%. De har overført ord til handling.

Å endre adferd er noe av det mest krevende man gjør som person. Manglende endring er som regel årsaken til at investeringer ikke får effekt. Moementum fungerer. Les mer om oss her.

Vi har dokumentert at det gir en effekt av å gå på våre treninger. Denne dokumentasjonen har blitt opparbeidet gjennom en undersøkelse vi sender ut til hver enkelt deltaker, tre måneneder etter vedkommende har deltatt på en trening. I selvevalueringen ber vi treningsdeltakeren vurdere i hvilken grad de har endret sin gjennomføring innenfor det angitte området. Denne skalaen går fra 1 til 7, der 1 representerer ingen effekt, mens 7 står for maksimal effekt. Vår visjon, din fremtid. www.moementum.no

Moementum ble etablert av personer som så at vanlig kursing innenfor salg ikke lenger er godt nok for å skape en varig endring. For å virkelig bli god i noe må man jobbe og trene kontinuerlig. Siden salg er en ferdighet, og ferdigheter kan trenes, mener Moementum at salgsferdigheter kan trenes på samme måte som en muskel; jo oftere du bruker den, jo mer trent blir den. En slik utvikling krever tilgjengelighet og regelmessighet. Så, for de som ikke er fornøyd med et kurs over 2-3 dager, anbefaler vi heller å trene når behovet er der. Dette skaper en unik motivasjon og engasjement blant deltakerne. Du trener på det som passer individet, ikke hva en forhåndsdefinert gruppe trenger. En slik tankegang er unik innenfor salgsopplæring. Vi mener at salgsferdigheter handler om individuell utvikling og erfaring, ikke om raske løsninger. Disse aspektene reflekteres i hele vår organisasjon, og vi ønsker å hjelpe alle som jobber innenfor salg. Det er den følelsen som inspirerer oss til å gi deg tips og verktøy uanhegig av kundeforhold, og vi håper du blir inspirert og får god nytte av tipsene. Vår visjon, din fremtid. www.moementum.no

Add a comment

Related presentations