Eestlaste arvamused riigikaitsest kevadel 2016.a.

100 %
0 %
Information about Eestlaste arvamused riigikaitsest kevadel 2016.a.

Published on June 13, 2016

Author: kaitseministeerium

Source: slideshare.net

1. Eesti kodanike hoiakud kaitseküsimustes 2016. a kevadel

2. Kaitseväe usaldusväärsus on jätkuvalt kõrge Kaitseväge usaldab: 58% 77%2016 märts 2001 veebruar

3. elanikkonnast ei poolda kohustuslikku ajateenistust 14% elanikkonnast toetab riigikaitsemudeli säilimist 79% Ajateenistusel põhinev reservarmee Tugev toetus praegusele riigikaitse korraldusele:

4. Riigikaitset on arendatud hästi Nii arvab 76%eestlastest

5. Eesti inimeste kaitsetahe on tugev! Rünnaku korral pooldab relvastatud vastupanu: 81%eestimaalastest vaid 3% eestimaalastest ei osutaks kindlasti relvastatud vastupanu 3%

6. 49% 65+ vanustest meestest 81% 15-34 vanustest meestest 82% 35-49 vanustest meestest 80% 50-64 vanustest meestest Valmisolek kaitse- tegevuses ise osaleda on suur

7. inimestest peab tõenäoliseks sõjalist rünnakut Eesti vastu lähema kümne aasta jooksul. 24% inimestest peab tõenäoliseks ebastabiilsuse suurenemist ja relvakonfliktide kasvu maailmas 72% Julgeolek ja ohud. Maailm muutub ebastabiilsemaks, kuid pigem väljaspool Eestit

8. 89% eestlastest toetab Eesti kuulumist NATO-sse 54% 2000 mai 89% 2016 märts

9. Ajateenistust peetakse vajalikuks 91%elanikkonnast peab ajateenistust vajalikuks 63%elanikkonnast taunib kaitseväest kõrvalehoidmist

10. 68% eestlastest pooldab ka naiste ajateenistust

11. Riigikaitsealaseid teadmisi peetakse oluliseks eestimaalastest leiab, et kõigis keskharidust andvates õppeasutustes peaks olema võimalik õppida riigikaitseõpetust 81%

12. et riigikaitse on terve ühiskonna ühine ülesanne 77% 75% 78% 78% usub, 2014 kokku 2015 kokku 2016 kevad

13. Eesti Vabariigi Kaitseministeeriumi tellitud avaliku arvamuse uuringu põhjal. Küsitletud 2016. aasta märtsis. Tutvu lähemalt uuringuga: bit.ly/uuring2016

Add a comment

Related pages

Sodur nr 1, 2016 by Sõdur - issuu

Eelmise aasta kevadel toimus meie kaitseväe taastamise järgse ajaloo kõige ... Kompleksi seeriatootmise alguseks on planeeritud 2016. a lõpp või 2017 ...
Read more