Een Dik Verhaal over Social Media van De Hollandsche Meesters - gratis Ebook

50 %
50 %
Information about Een Dik Verhaal over Social Media van De Hollandsche Meesters - gratis...
Business & Mgmt

Published on January 30, 2014

Author: DeHollandscheMeesters

Source: slideshare.net

Description

Een dik verhaal over Social Media. Van het belang van Social Media, de ontwikkelingen in de markt, de rol van Story Telling, de kracht van zinnenprikkelede beelden en het Being There waar de dialoog plaats vindt.

EXPRESSIE PRIKKELING ALERTHEID BEING THERE VOER DE REGIE OVER BEELDVORMING IN SOCIAL MEDIA ACTIE EEN RESULTAAT MODEL DIK VERHAAL BUSINESS 2014 MARCEL VAN DEN BERG PETER VAN DER HERBERG XANDER COOLEN GOOD STORIES GOOD CONTENT GOOD INTERACTION PERSPECTIEVEN OP ONDERNEMEN ZINNENPRIKKELEND PRESENTEREN START RELEVANTIE REGIE OVER EIGEN UITINGEN MET EEN DIK VERHAAL VOER DE REGIE IN SOCIAL MEDIA POSTS x KANALEN x TIJD x CONTINUITEIT x RELEVANTIE = MASSA GOOD VISIBILITY 2014 TOONAANGEVEND IN DE CONNECTED ENVIRONMENT STORY TELLING CONTENT CREATION SOCIAL INTERACTION RESULTAAT VOOROP VOER DE REGIE CREEER MASSA INTERACTEER De Hollandsche Meesters HOE DE REGIE TE VOEREN OVER BEELDVORMING IN SOCIAL MEDIA . . WWW DEHOLLANDSCHEMEESTERS NL EEN PUBLICATIE VAN DE HOLLANDSCHE MEESTERS

INHOUD. PAGINA 03 OVER PAGINA 04 PAGINA 06 PAGINA 09 PAGINA 11 PAGINA 17 START VAN SOCIAL MEDIA NAAR BUSINESS MODEL PERSPECTIEVEN OP ONDERNEMEN EEN ‘DIK VERHAAL’ ZINNENPRIKKELEND PRESENTEREN PAGINA 23 PAGINA 25 BEING THERE WRAP UP PAGINA 27 COLOFON De Hollandsche Meesters HOE DE REGIE TE VOEREN OVER BEELDVORMING IN SOCIAL MEDIA . . WWW DEHOLLANDSCHEMEESTERS NL 02 EEN PUBLICATIE VAN DE HOLLANDSCHE MEESTERS

OVER. DE HOLLANDSCHE MEESTERS De Hollandsche Meesters bestaat uit drie personen. In alfabetische volgorde: Marcel van den Berg, Peter van der Herberg en Xander Coolen. Marcel weet wat mensen en organisaties beweegt en schrijft verhalen die daaraan betekenis geven. Peter is videograaf, weet hoe je ideeën uitbeeldt en creëert visuele boodschappen. Xander is bedrijfskundige en is thuis in techniek en management. Hij weet hoe je on- en offline de dialoog aangaat en verbindt daarmee mensen. Samen zijn wij de “Hollandsche Meesters”. Op zijn eigen vakgebied heeft ieder van ons zijn sporen verdiend. Onze overeenkomstige visie op de toepassing van Social Media brengt ons bij elkaar. DE AUTEUR Marcel van den Berg maakt het verhaal van een organisatie ‘rond’. Hij bevraagt het business model, prikkelt de ambitie en daagt ondernemers uit hun missie en visie aan te scherpen. Zo ontwikkelt hij in coproductie tweets, blogs, presentaties en vooral ‘dikke verhalen’. Marcel is van huis uit socioloog en betrekt maatschappelijke ontwikkelingen en trends sterk in zijn werk. Over social media: “Dat is geen trend, maar een uiting van een nieuwe realiteit. Mensen sturen op andere waarden en gaan nieuwe verbindingen aan.” EEN DIK VERHAAL Dit Ebook is een cadeau. Een cadeau voor onze relaties. Een cadeau over Social Media. Want wij geloven daarin. Social Media veranderen de wereld. Als organisatie kun je besluiten om daarmee wel of niet iets te doen. Wij vinden dat je wel iets moet doen: je moet de regie nemen. Daarover gaat dit zinnenprikkelende Ebook. En als je het leuk vindt, of inspirerend, deel het dan met anderen. Zo werken Social Media. De Hollandsche Meesters HOE DE REGIE TE VOEREN OVER BEELDVORMING IN SOCIAL MEDIA . . WWW DEHOLLANDSCHEMEESTERS NL 03 EEN PUBLICATIE VAN DE HOLLANDSCHE MEESTERS

START. . QUOTE OVER STARTEN . The journey of a thousand miles begins with one step. . LAO TZU . De Hollandsche Meesters HOE DE REGIE TE VOEREN OVER BEELDVORMING IN SOCIAL MEDIA . . WWW DEHOLLANDSCHEMEESTERS NL 04 EEN PUBLICATIE VAN DE HOLLANDSCHE MEESTERS

START. In 2013 staken veel ondernemers en organisaties een teen in het water en concludeerden dat ze echt “iets” moeten doen met Social Media. Dus snuffelden ze wat rond en hielden zich vooral gedeisd. Dat is natuurlijk de manier om contraproductief om te gaan met een interactief medium. Interactie vraagt om expressiviteit, prikkeling en voortdurend alert zijn. Dat is een totaal andere opstelling. Het begint eenvoudig met ‘Being There’. Volgens de formule: posts x kanalen x tijd x continuïteit x relevantie = massa. Als basis neem je een ‘dik verhaal’, zinnenprikkelend gebracht, waarvan de componenten overal opduiken. Daarmee voer je de regie over de interactie van jouw organisatie in Social Media. Die interactie geeft je inzicht in de behoeften van jouw publiek in hun wereld, in hun “connected environment”. Leg die inzichten naast je business model. Je zult zien dat het voortdurend om aanpassing vraagt. Laat je klanten daarbij de belangrijkste aanjagers zijn van jouw aanwezigheid in Social Media. De Hollandsche Meesters HOE DE REGIE TE VOEREN OVER BEELDVORMING IN SOCIAL MEDIA . . WWW DEHOLLANDSCHEMEESTERS NL 05 EEN PUBLICATIE VAN DE HOLLANDSCHE MEESTERS

VAN SOCIAL MEDIA NAAR BUSINESS MODEL. . QUOTE OVER SOCIAL MEDIA . Social Media isn’t something that you ‘do’, instead you have to ‘be’ social. . PETER THOMPSON . De Hollandsche Meesters HOE DE REGIE TE VOEREN OVER BEELDVORMING IN SOCIAL MEDIA . . WWW DEHOLLANDSCHEMEESTERS NL 06 EEN PUBLICATIE VAN DE HOLLANDSCHE MEESTERS

VAN SOCIAL MEDIA NAAR BUSINESS MODEL. Social Media hebben de wereld verrijkt met nieuwe perspectieven. We noemen er een paar. Om onze horloges gelijk te zetten. Mensen uit alle delen van de wereld kunnen zich snel en toch diepgaand met elkaar verbinden, met een enorme contactfrequentie. Ze kunnen verschillende aspecten van hun identiteit tonen in uiteenlopende sociale netwerken en daarmee hun persoonlijkheid breder ontwikkelen. Behalve het directe fysieke contact, kunnen zij gesproken teksten, video’s en beelden uitwisselen. Ze kunnen elkaar deelgenoot maken van hun interesses. En zo boren zij massa’s nieuwe contacten aan, die zij in het ’dagelijks leven’ nooit op zouden kunnen doen. De mogelijkheden die Social Media bieden aan mensen die open staan in deze wereld nemen nog dagelijks toe. Zeker als we die niet strikt beperken tot Social Media alleen, maar daarbij de hele infrastructuur betrekken waarin ze zijn ingebed. De online wereld. De ‘connected world’. ‘Connectivity’. Dit met de snelheid van het licht uitdijend heelal van apps, shops, betaalsystemen en online colleges. Van virtuele tours door musea en boekingen van reizen, hotels en belevingen. De snelheid, het bereik en de impact van de ‘connected’ wereld is zo groot, dat mensen die daarin niet geboren zijn niet gemakkelijk aanhaken. Het is nu niet meer zo, dat van jongeren slechts geconstateerd kan worden dat zij zich in die wereld zoveel gemakkelijker weten te bewegen dan de non-’digital natives’. Die wereld is daadwerkelijk een andere, dan die waarin de mensen leven die de telefoon op de gang hebben hangen, de beeldbuis op een tafeltje in de woonkamer hebben staan en het radiotoestel op het dressoir. De mensen die er nog genoegen in scheppen de krant voor dag en dauw op de deurmat te horen ploffen. - lees verder - De Hollandsche Meesters HOE DE REGIE TE VOEREN OVER BEELDVORMING IN SOCIAL MEDIA . . WWW DEHOLLANDSCHEMEESTERS NL 07 EEN PUBLICATIE VAN DE HOLLANDSCHE MEESTERS

VAN SOCIAL MEDIA NAAR BUSINESS MODEL. Terwijl de ‘connected world’ bijna ontploft van de dynamiek, zijn de leiders van veel organisaties non-‘digital natives’. Terwijl die leiders graag hoog opgeven van wat hun organisatie met Social Media bereikt, halen de digital natives daar net zo vaak hun neus voor op. In hun ‘connected’ universum is al lang geen plaats meer voor veel concepten, diensten en producten die daarbuiten nog een flinke tijd succesvol kunnen zijn. Als Social Media consultants moeten wij onze klanten zich steeds laten inleven in die ontwikkelingen. Niet alleen in de technologische, maar vooral in de impact die de snelle technologische ontwikkelingen hebben op de maatschappij, de economie en hun organisatie. Want een goede invulling geven aan Social Media, doe je niet alleen door ze te gebruiken. Je doet het vooral door je business model tegen die ontwikkelingen aan te houden. Om je vervolgens de vraag te stellen: wat is gezien deze ontwikkelingen in de nabije toekomst de relevantie van mijn organisatie voor mijn klanten? In onze Social Media ateliers maken wij daarom voortdurend de denkbeweging van de Social Media naar het business model en vice versa. Een beweging die steeds een nieuw licht werpt op de relevantie van de onderneming voor zijn klanten, nu en in de toekomst. Met de vraag hoe beide kunnen bijdragen aan het huidige en het toekomstige succes. De Hollandsche Meesters HOE DE REGIE TE VOEREN OVER BEELDVORMING IN SOCIAL MEDIA . . WWW DEHOLLANDSCHEMEESTERS NL 08 EEN PUBLICATIE VAN DE HOLLANDSCHE MEESTERS

PERSPECTIEVEN OP ONDERNEMEN. . QUOTE OVER PERSPECTIEF . There are no facts, only interpretations. . FRIEDRICH NIETZSCHE . De Hollandsche Meesters HOE DE REGIE TE VOEREN OVER BEELDVORMING IN SOCIAL MEDIA . . WWW DEHOLLANDSCHEMEESTERS NL 09 EEN PUBLICATIE VAN DE HOLLANDSCHE MEESTERS

PERSPECTIEVEN OP ONDERNEMEN. Social Media veranderen het ondernemen. Zowel het ondernemen zelf als de speelruimte waarbinnen de ondernemer opereert. Om het even of we het nu hebben over een maatschappelijk ondernemer, een politiek ondernemer of een ondernemer in de strikt economische zin. Het publiek in het algemeen en de specifieke doelgroepen waarop de ondernemer zich richt weten in principe alles van die ondernemer, zonder dat ze met hem fysiek in contact komen. Zij komen via Social en Online Media met de ondernemer in contact, met media die over hem berichten en vooral ook met andere partijen in hun netwerk die hun ervaringen willen delen. Op Social Media snelt je reputatie als ondernemer je als het ware vooruit. De doelgroep weet allang of ze je wel of niet pruimt, doordat ze de context kent waarbinnen je moet worden geplaatst. Het rare is, dat reputatiemanagement en ook online reputatiemanagement vaak worden gezien als het achteraf repareren van opgelopen schade. Terwijl de ondernemer juist nu, via Social Media, de voordelen kunnen toevallen die het genieten van een goede reputatie nu eenmaal heeft. Hoe logisch is het niet, om op die plaatsen waar de doelgroep aanwezig is, te zorgen voor een positieve ervaring? Een ervaring als verstrekker van informatie, als onderwerp in een nieuwsitem, of bijvoorbeeld als deel van een beleving die mensen met elkaar willen delen. De Hollandsche Meesters HOE DE REGIE TE VOEREN OVER BEELDVORMING IN SOCIAL MEDIA . . WWW DEHOLLANDSCHEMEESTERS NL 10 EEN PUBLICATIE VAN DE HOLLANDSCHE MEESTERS

EEN DIK VERHAAL. . QUOTE OVER VERHALEN . Every great love starts with a great story. . NICHOLAS SPARKS . De Hollandsche Meesters HOE DE REGIE TE VOEREN OVER BEELDVORMING IN SOCIAL MEDIA . . WWW DEHOLLANDSCHEMEESTERS NL 11 EEN PUBLICATIE VAN DE HOLLANDSCHE MEESTERS

EEN DIK VERHAAL. Bedrijven die zich presenteren verwijzen al snel naar de ‘corporate story’: het verhaal over het bedrijf. Over de missie en de visie. Over de doelen en de ambitie. Over de werkwijze, het bestuur, de organisatie, de diensten en de producten. Maar uit deze opsomming blijkt al: dat is een verhaal voor fijnproevers. Voor de mensen in de onderneming zelf en partijen die al zo hevig in die onderneming zijn geïnteresseerd dat ze zich in die achtergronden willen verdiepen. Deze ‘corporate story’ heeft niets te betekenen in Social Media. Zo’n gedetailleerd en vanuit de onderneming zelf redenerend verhaal is niet relevant voor een breder publiek waarmee je de dialoog wilt aangaan. De corporate story is geen gerecht dat je naar believen kunt opdienen. Wat je nodig hebt is een verhaal, een verhaal dat aanslaat bij je doelgroep. Een rijk gevuld verhaal, leuk om te vertellen, prachtig om naar te luisteren, waar je doelgroep graag meer van wil horen en waar die vervolgens om vraagt. Dat is in dialoog gaan. Dat hoeft niet ingewikkeld of high brow te zijn. Het kan gecentreerd zijn rond een eenvoudig gegeven. Zoals het gegeven dat je een hoop lol kunt hebben van een kookworkshop. Of dat het lekker is de kleding te dragen die bij jou en jouw wereld past. Direct of onderhuids liggen er altijd verbanden met grotere werelden. Een ‘dik verhaal’ kijkt dus niet alleen naar de ondernemer, maar legt het verband tussen de ondernemer, zijn publiek en relevante gebeurtenissen. Gebeurtenissen die voor beide interessant zijn. Een ‘dik verhaal’ zorgt voor opinievorming. Het helpt je een houding te bepalen. En daarmee brengt het de deelnemers aan de dialoog dichter bij elkaar. Het Taxatiemanagementinstituut bijvoorbeeld, stond nog geen twee jaar geleden in de kinderschoenen. Inmiddels is het bekend en gerespecteerd binnen de commercieel vastgoedsector. De meerderheid van de taxateurs commercieel vastgoed heeft zich bij dit platform aangesloten. Het heeft er nooit voor teruggedeinsd zich in een relatief conservatieve omgeving te profileren als een vernieuwend initiatief. - lees verder - De Hollandsche Meesters HOE DE REGIE TE VOEREN OVER BEELDVORMING IN SOCIAL MEDIA . . WWW DEHOLLANDSCHEMEESTERS NL 12 EEN PUBLICATIE VAN DE HOLLANDSCHE MEESTERS

EEN DIK VERHAAL. Een initiatief dat zich plaatst in een nieuwe vastgoedrealiteit. Een verhaal dat gebracht is in printed media, online media, social media en live events als congressen en seminars. Voortdurend is de actualiteit gezocht, door het verband te leggen tussen het instituut, zijn directe doelgroepen en de relevante stakeholders. Om effectief te zijn mag een ‘dik verhaal’ een duidelijke selectie presenteren van de zaken die spelen. Nuance mag, maar zit in de details. Een ‘dik verhaal’ is welbewust sterk aangezet. Verhaalt vanuit een herkenbaar perspectief. Dat maakt het meeslepend. Neem een sportteam als voorbeeld. Wat heeft het voor zin om slechts cijfers te noemen wanneer ik een sportteam presenteer? Een vergelijking van de prestaties van mijn team met dat van andere? Of een vergelijking tussen de prestaties van voorgaande jaren? Het publiek hoort liever een ’dik verhaal’. Hoe het team zich op het komende seizoen heeft voorbereid. Welke ontberingen de sporters zich hebben getroost om zo strak afgetraind aan de start te verschijnen. Welke bovenmenselijke krachtsinspanningen zij zich getroosten om als eerste bovenop de top aan te komen. Hoe de ontembare ambitie de ziel van de sporter verschroeit en zijn huwelijk sloopt. Dat zijn de elementen waarmee de ondernemer, die bijvoorbeeld eigenaar van dat sportteam is, de sponsor of de leverancier van materiaal zijn ‘dikke verhaal’ optuigt. De Hollandsche Meesters HOE DE REGIE TE VOEREN OVER BEELDVORMING IN SOCIAL MEDIA . . WWW DEHOLLANDSCHEMEESTERS NL 13 EEN PUBLICATIE VAN DE HOLLANDSCHE MEESTERS

EEN DIK VERHAAL. Kookstudio Keukenvuur presenteert het plezier dat je krijgt als je juist aan hún kookworkshop deelneemt via een impressie video. Social Media brengen Kookstudio en doelgroepen verder met elkaar in contact. Klik hier om de video impressie te bekijken. www.keukenvuur.nl Rol De Hollandsche Meesters: productie impressie video. De Hollandsche Meesters HOE DE REGIE TE VOEREN OVER BEELDVORMING IN SOCIAL MEDIA . . WWW DEHOLLANDSCHEMEESTERS NL 14 EEN PUBLICATIE VAN DE HOLLANDSCHE MEESTERS

EEN DIK VERHAAL. Goldbergh presenteert niet alleen een collectie, maar een merkbeleving. Die gaat verder dan de presence in fysieke winkels en in de webshop. Het merkbeeld, de beleving en het gevoel worden o.a. met video’s en in Social Media uitgedragen. Klik hier om een van de video’s van Goldbergh te bekijken. www.goldbergh.com Rol De Hollandsche Meesters: productie halfjaarlijkse collectie-video’s. De Hollandsche Meesters HOE DE REGIE TE VOEREN OVER BEELDVORMING IN SOCIAL MEDIA . . WWW DEHOLLANDSCHEMEESTERS NL 15 EEN PUBLICATIE VAN DE HOLLANDSCHE MEESTERS

EEN DIK VERHAAL. Het nieuwe Taxatiemanagementinstituut TMI werd in no time bekend onder taxateurs commercieel vastgoed. Live events, (enterprise) Social Media en een videonieuwsbrief droegen bij aan de positieve beleving. Klik hier om één van de video nieuwsbrieven te bekijken. www.taxatiemanagementinstituut.nl Rol De Hollandsche Meesters: communicatieadvies, introductie TMI, Social Media advies en productie, video nieuwsbrieven en interview video’s. De Hollandsche Meesters HOE DE REGIE TE VOEREN OVER BEELDVORMING IN SOCIAL MEDIA . . WWW DEHOLLANDSCHEMEESTERS NL 16 EEN PUBLICATIE VAN DE HOLLANDSCHE MEESTERS

ZINNENPRIKKELEND PRESENTEREN. . QUOTE OVER ZINNENPRIKKELEND PRESENTEREN . Decisions are made on feelings about facts, not on facts themselves. . KEVIN DALEY . De Hollandsche Meesters HOE DE REGIE TE VOEREN OVER BEELDVORMING IN SOCIAL MEDIA . . WWW DEHOLLANDSCHEMEESTERS NL 17 EEN PUBLICATIE VAN DE HOLLANDSCHE MEESTERS

ZINNENPRIKKELEND PRESENTEREN. Mensen genieten met volle teugen als al hun zintuigen op een aangename manier worden aangesproken. Horen, zien, ruiken, voelen en proeven. Wanneer doe jij dat eigenlijk? Denk daar eens over na. En probeer die ervaringen te vertalen naar Social Media. Stel dat je jouw ‘dikke verhaal’ rond hebt? Hoe breng je dat dan zinnenprikkelend over? Je stuit dan al snel op de beperkingen van Social Media. Als je alle zinnen wilt prikkelen kun je er niet omheen dat je een combinatie van on- en offline communicatie moet gebruiken. Je kunt de suggestie wekken dat iets lekker smaakt, prettig aanvoelt, fijn beweegt enzovoorts, maar je wilt jouw publiek dat ook daadwerkelijk laten ervaren. Wat let je om je doelgroep naar die plekken te leiden waar dat wel mogelijk is (Tesla winkel PC Hooftstraat)? Zonneveld ingenieurs leidde bezoekers van de Provada via Social Media en fysieke uitnodigingen naar hun presentatie op het Transformatieplein van de Provada. “Volle bak”, concludeerde een van de bezoekers. Je kunt jouw publiek ook prima fysiek kennis laten maken met het sportteam waar we het eerder over hadden. Zodra het seizoen van start gaat organiseer je een kick-off, waar jouw publiek echt naar toe kan komen. Mensen kunnen daar live de presentatie van het team meemaken, ze kunnen face-to-face met hun favorieten spreken en als het een team is dat een balsport bedrijft een balletje trappen, slaan of gooien. Online probeer je zo dicht mogelijk bij een fysieke ervaring te komen. Je brengt dus liever iets in beeld, ook al is het er nog niet, dan dat je er uitsluitend verbaal naar verwijst. Komt er een groot offshore windpark? Op een locatie waar niemand wil zijn omdat het er altijd een gure wind staat en metershoge golven? Laat dat zien. Kun je het ook zelf vertellen? Doe het op camera. Kun je een superstrak geformuleerde tekst plaatsen? Doe dat. Maak je er nooit met een Jantje van Leiden vanaf. Een welgekozen woord en een zinnenprikkelend beeld blijft mensen bij en kan een wereld in beweging zetten. De Hollandsche Meesters HOE DE REGIE TE VOEREN OVER BEELDVORMING IN SOCIAL MEDIA . . WWW DEHOLLANDSCHEMEESTERS NL 18 EEN PUBLICATIE VAN DE HOLLANDSCHE MEESTERS

ZINNENPRIKKELEND PRESENTEREN. Tesla brengt een nieuw autoconcept op een nieuwe manier: in een mooie winkel in Amsterdams’ duurste winkelstraat. www.teslamotors.com Rol De Hollandsche Meesters: geen. De Hollandsche Meesters HOE DE REGIE TE VOEREN OVER BEELDVORMING IN SOCIAL MEDIA . . WWW DEHOLLANDSCHEMEESTERS NL 19 EEN PUBLICATIE VAN DE HOLLANDSCHE MEESTERS

ZINNENPRIKKELEND PRESENTEREN. Bij de presentatie van de Belkin wielerploeg konden supporters foto’s maken en chatten met hun favoriete coureur(s). www.teambelkin.com Rol De Hollandsche Meesters: geen. De Hollandsche Meesters HOE DE REGIE TE VOEREN OVER BEELDVORMING IN SOCIAL MEDIA . . WWW DEHOLLANDSCHEMEESTERS NL 20 EEN PUBLICATIE VAN DE HOLLANDSCHE MEESTERS

ZINNENPRIKKELEND PRESENTEREN. Toen er nog geen beelden beschikbaar waren presenteerde Typhoon Offshore het nieuwe windpark Gemini in de vorm van een bioscooptrailer. Klik hier om de trailer te bekijken. www.typhoonoffshore.eu Rol De Hollandsche Meesters: communicatieadvies, website, Social Media advies, video’s projecten, video bouwproces, video voor investeerders, presentatievideo. De Hollandsche Meesters HOE DE REGIE TE VOEREN OVER BEELDVORMING IN SOCIAL MEDIA . . WWW DEHOLLANDSCHEMEESTERS NL 21 EEN PUBLICATIE VAN DE HOLLANDSCHE MEESTERS

ZINNENPRIKKELEND PRESENTEREN. Zonneveld ingenieurs presenteerde hun transformatievoorstel voor een kantoorgebouw voor een groot publiek op de Provada. Social Media én een fysieke uitnodiging zorgden voor een flinke belangstelling. Klik hier voor het korte videoverslag van de Provada. www.zonneveld.com www.myplacerotterdam.nl Rol De Hollandsche Meesters: communicatieadvies, websites, Social Media, video’s MyPlace, campagne communicatie in woord en beeld. De Hollandsche Meesters HOE DE REGIE TE VOEREN OVER BEELDVORMING IN SOCIAL MEDIA . . WWW DEHOLLANDSCHEMEESTERS NL 22 EEN PUBLICATIE VAN DE HOLLANDSCHE MEESTERS

BEING THERE. . QUOTE OVER BEING THERE . If you don’t exist on Social Media, you don’t exist. Period. . ASH ROY . De Hollandsche Meesters HOE DE REGIE TE VOEREN OVER BEELDVORMING IN SOCIAL MEDIA . . WWW DEHOLLANDSCHEMEESTERS NL 23 EEN PUBLICATIE VAN DE HOLLANDSCHE MEESTERS

BEING THERE. De effectiviteit van een ‘dik verhaal’ staat of valt met de vindbaarheid in Social Media. Wat heeft zo’n verhaal voor zin, als je publiek het nergens kan lezen, horen of zien? Distributie van jouw verhaal is key. Pas als het verhaal vindbaar is op de platforms, kanalen en al die locaties waar jouw publiek zich roert, kan het verhaal rond gaan zingen. ‘Being There’, dat is in Social Media de logische voorwaarde voor Social Interaction. ‘Being There’, de voortdurende relevante aanwezigheid van jouw verhaal in Social Media, heeft dus veel meer om het lijf dan het openen van een Twitteraccount waarop je eens per week een tweet post. We hebben daar een simpele formule voor: posts x kanalen x tijd x continuïteit x relevantie = massa. Die formule laat zien dat een verhaal goed aan kan slaan als daarvoor voldoende massa is gecreëerd. Hoe groter de massa, hoe groter de kans dat een groter aantal mensen tegen jouw verhaal aanloopt of ernaar op zoek gaat. Dus: als je veel componenten van een relevant verhaal in korte tijd plaatst op een groot aantal kanalen en dat lang volhoudt creëer je veel massa. ‘Actie is reactie’, gaat ook op in Social Media. Een sterke aanwezigheid lokt reacties uit. Daar was het je ook om te doen. Je moet dus klaar staan om die reacties op te vangen. Je gaat niet van alles roepen om vervolgens niet thuis te geven. Social Interaction vraagt dus om een goed monitoringsysteem. Je kaatst veel ballen, je mag er dus ook veel terug verwachten. Monitor die reacties, ga er goed op in en kijk vooral wat die je vertellen over je business model. Zodat je jouw businessmodel sneller kunt afstemmen op de effecten van de nieuwe connectiviteit. De Hollandsche Meesters HOE DE REGIE TE VOEREN OVER BEELDVORMING IN SOCIAL MEDIA . . WWW DEHOLLANDSCHEMEESTERS NL 24 EEN PUBLICATIE VAN DE HOLLANDSCHE MEESTERS

WRAP UP. . QUOTE OVER SOCIAL MEDIA . We don’t have a choice on whether we do Social Media, the question is how well we do it. . ERIK QUALMAN . De Hollandsche Meesters HOE DE REGIE TE VOEREN OVER BEELDVORMING IN SOCIAL MEDIA . . WWW DEHOLLANDSCHEMEESTERS NL 25 EEN PUBLICATIE VAN DE HOLLANDSCHE MEESTERS

WRAP UP. Veel ondernemers hebben hun teen in het water gestoken en zijn tot de conclusie gekomen dat ze “iets” moeten met Social Media. Dat “iets” beperkt zich vaak tot het nemen van een kijkje op enkele Social Media kanalen. Maar wie de kat uit de boom kijkt, doet geen contacten op. Hij maakt zich niet bekend en speelt dus geen rol in de interactie. Zo doet hij dus een ervaring op die alleen maar contraproductief is. Afwachten en Social Media verdragen zich immers niet met elkaar. In Social Media viert exhibitionisme hoogtij. In plaats van zich gedeisd te houden moet een ondernemer goed uit de verf zien te komen. Alleen dan doe je ervaringen op waar je wat mee kunt. Sommige ondernemingen laten uitsluitend door te reageren weten dat ze er zijn. Alsof dat een positieve manier is om jezelf kenbaar te maken. Wat een gezeur in de marge. ‘Being There’ betekent actief zijn en de regie voeren over je eigen uitingen. Een ‘Dik Verhaal’, geeft je relevantie voor je doelgroep. Een verhaal dat van jou is, bij jou past en uitdrukt wie jij bent en waarvoor jij staat. Dat verhaal verdeel je in componenten, die je op hun beurt weer plaatst op een groot aantal Social Media kanalen en die je voortdurend en vaak ververst. Zo creëer je de massa en dus de visibility die nodig is om een factor van belang te worden. Dat is regie voeren over je eigen uitingen om een toonaangevende rol te kunnen spelen in de interactie. Die interactie geeft je inzicht in de behoeften van jouw publiek in hun ‘connected environment’. Leg die eens naast je business model. Hoe lang blijft jouw onderneming relevant voor jouw afnemers? Het zal je verbazen, maar meer dan een paar jaar zal het niet zijn. Wil je langer mee? Blijf dan kort op de bal, pas dat business model aan en laat je klanten daarvan de belangrijkste drivers zijn. De Hollandsche Meesters HOE DE REGIE TE VOEREN OVER BEELDVORMING IN SOCIAL MEDIA . . WWW DEHOLLANDSCHEMEESTERS NL 26 EEN PUBLICATIE VAN DE HOLLANDSCHE MEESTERS

COLOFON. EBOOK ‘EEN DIK VERHAAL’ Dit Ebook is een productie van De Hollandsche Meesters, Social Media Consultants. Het Ebook is rechtenvrij en mag met referentie naar de producent en auteur vrijelijk gedistribueerd worden. PRODUCENT De Hollandsche Meesters, januari 2014 AUTEUR Marcel van den Berg (Story Teller - De Hollandsche Meesters) REDACTIE Xander Coolen (Social Interaction Specialist - De Hollandsche Meesters) VORMGEVING Peter van der Herberg (Content Creator - De Hollandsche Meesters) CONTACT Pilotenstraat 38 / 1059 CR Amsterdam info@dehollandschemeesters.nl 06 - 54260827 (Xander Coolen) De Hollandsche Meesters HOE DE REGIE TE VOEREN OVER BEELDVORMING IN SOCIAL MEDIA . . WWW DEHOLLANDSCHEMEESTERS NL 27 EEN PUBLICATIE VAN DE HOLLANDSCHE MEESTERS

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Een dik verhaal over social media by Xander Coolen (page ...

2014 knettert van de positiviteit. Iedereen koerst op een jaar waarin dingen je niet overkomen, maar waarin je zelf de regie neemt. Dat is de tijdgeest.
Read more

Een dik verhaal over social media by Xander Coolen (page 8 ...

2014 knettert van de positiviteit. Iedereen koerst op een jaar waarin dingen je niet overkomen, maar waarin je zelf de regie neemt. Dat is de tijdgeest.
Read more

Een dik verhaal over social media by Xander Coolen (page 5 ...

2014 knettert van de positiviteit. Iedereen koerst op een jaar waarin dingen je niet overkomen, maar waarin je zelf de regie neemt. Dat is de tijdgeest.
Read more

Een dik verhaal over social media by Xander Coolen (page ...

2014 knettert van de positiviteit. Iedereen koerst op een jaar waarin dingen je niet overkomen, maar waarin je zelf de regie neemt. Dat is de tijdgeest.
Read more

Een dik verhaal over social media by Xander Coolen (page ...

2014 knettert van de positiviteit. Iedereen koerst op een jaar waarin dingen je niet overkomen, maar waarin je zelf de regie neemt. Dat is de tijdgeest.
Read more

Een dik verhaal over social media by Xander Coolen (page ...

2014 knettert van de positiviteit. Iedereen koerst op een jaar waarin dingen je niet overkomen, maar waarin je zelf de regie neemt. Dat is de tijdgeest.
Read more

Een dik verhaal over social media by Xander Coolen (page 3 ...

2014 knettert van de positiviteit. Iedereen koerst op een jaar waarin dingen je niet overkomen, maar waarin je zelf de regie neemt. Dat is de tijdgeest.
Read more

Een dik verhaal over social media by Xander Coolen (page ...

2014 knettert van de positiviteit. Iedereen koerst op een jaar waarin dingen je niet overkomen, maar waarin je zelf de regie neemt. Dat is de tijdgeest.
Read more

Een dik verhaal over social media by Xander Coolen (page ...

2014 knettert van de positiviteit. Iedereen koerst op een jaar waarin dingen je niet overkomen, maar waarin je zelf de regie neemt. Dat is de tijdgeest.
Read more