Edelman Stockholm: Trust 2014 (Utan Diagram)

100 %
0 %
Information about Edelman Stockholm: Trust 2014 (Utan Diagram)
Business & Mgmt

Published on March 4, 2014

Author: Edelman_Stockholm

Source: slideshare.net

Description

Den 4:e mars 2014 presenterade Linda Waxin (General Manager, Edelman Stockholm) och Björn Edlund (Chairman Europe & CIS, Edelman) de svenska siffrorna för Edelman Trust Barometer 2014 över en frukost på Berghs School of Communication i Stockholm.

Siffrorna diskuterades sedan av en panel bestående av Per Grankvist (journalist och författare), Anna Romberg (Ethics & Compliance Officer på Telia Sonera) och Per Schlingmann (PR-strateg och författare).

Det här är presentationen utan diagram.

För mer information besök http://www.edelman.se eller e-maila trustsweden@edelman.com

Vill du se vad som skrivits under presentation finns hashtagen #edeltrust2014se.

För globala siffror besök: http://www.edelman.com/insights/intellectual-property/2014-edelman-trust-barometer/

#Edeltrust2014se Edelman Stockholm

Edelmans 14:e återkommande undersökning, den största globala undersökningen om förtroende. Onlineundersökning i 27 länder. • 33 000+ respondenter • 6 år på 20+ marknader • 9 år på 10+ marknader General Population • 1000 respondenter per land. • Ålder 18+ • Två års data. Global data EU-regionen-data Informed Publics • 500 respondenter i U.S.A. och Kina och 200 I övriga länder. • Åldrarna 25-64 • Högskoleutbildade • I översta 25% av hushållsinkomst per åldersgrupp i varje land. • Har rapporterat signifikant mediekonsumtion och engagemang i affärsnyheter och offentliga principer. • 14 års data. Svensk data Edelman Stockholm

Edelman Trust Barometer Förtroende för Institutioner: Företag Offentlig sektor NGO-organisationer Media Förtroende för Branscher (företag) Förtroende för Ledarskap Förtroende för Talespersoner (företag) Drivkrafter bakom förtroende (företag) Förtroende för Informationskällor (företag) Förtroende för Länder (företag) Edelman Stockholm

Endast % Tror att en VD berättar sanningen, oavsett hur komplicerad den är. http://www.flickr.com/photos/_davo_/4178404726/

64 % förtroende för en expert inom företaget 61 % förtroende för en akademiker/expert Edelman Stockholm

Edelman Stockholm

HEART AND BALLS

Förtroende påverkar: Konsumenters vilja att köpa våra varor och tjänster i framtiden. Vår kommunikations trovärdighet. Medarbetarnas stolthet att arbeta för oss. Investerarnas förtroende att investera i oss. Politikers benägenhet att hjälpa eller stjälpa oss. Journalisters preferens för att vinkla oss positivt eller negativt. NGO:ers benägenhet att arbeta med eller mot oss. Folkets vilja att faktiskt lyssna på vad vi har att säga. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/ 5/5a/Lindgren_1960.jpg Edelman Stockholm

En tillbakablick på tidigare Edelman Trust Barometers. 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 Business to lead the debate for change Crisis of leadership. The fall of government. Rise of authority figures. Trust is now an essential line of business. Business must partner with government to regain trust. Young influencers have more trust in business. Business more trusted than government and media. “A person like me” emerges as credible spokesperson. Trust shifts from “authorities” to peers. U.S. companies in Europe suffer trust discount. Earned media more credible than advertising. Fall of the celebrity CEO. Rising influence of NGO’s. Edelman Stockholm

MAKRO 2014 http://www.flickr.com/photos/samsungtomorrow/10397541565/

NGO +1 63% 41% 22% Företag, +/-0 64% 58% Förtroende 41% 41% Förtroende 23% 17% Stort förtroende 2014 Stort förtroende 2013 2013 Media, -5 57% 40% 17% 2013 58% 16% 2014 Offentlig sektor, -4 52% 48% 44% Förtroende Förtroende 36% Stort förtroende 42% 32% 16% 16% 2014 2013 29% Stort förtroende Nedan följer en lista över olika institutioner. Uppge hur stort förtroende du har för varje institution med hjälp av en 9-poängskala, där 1 betyder att du ”inte har något förtroende” och 9 att du ”har stort förtroende” för institutionen. 15% 2014 Edelman Stockholm

NGO +1 Företag -7 47% 46% Förtroende 37% 37% 9% Stort förtroende 58% 47% 11% 2014 2013 10% Förtroende 39% 8% 2013 Förtroende 46% Stort förtroende 2013 Media -3 47% 51% 5% 2014 Offentlig Sektor -2 44% 65% 63% 46% Förtroende 48% 19% Stort förtroende 15% 38% Stort förtroende 6% 2014 2013 2014 Edelman Stockholm

Historiskt stort avstånd mellan företag och offentlig sektor. 58% 58% 56% 54% 52% 53% 50% Offentlig Sektor 43% 2009 44% 43% 2010 Företag 48% 47% 2011 2012 2013 2014 Nedan följer en lista över olika institutioner. Uppge hur stort förtroende du har för varje institution med hjälp av en 9-poängskala, där 1 betyder att du ”inte har något förtroende” och 9 att du ”har stort förtroende” för institutionen. Edelman Stockholm

Dagens CEO = Chief Engagement Officer Edelman Stockholm

Vi måste göra mer Mikro +Makro Transaktioner +Delade värden Legala krav +Samhälleliga förväntningar Vad +Hur och varför Edelman Stockholm

Trust 2014 Edelman Stockholm

Så små förändringar men så mycket att lära. Edelman Stockholm

Medarbetarmakt. Sannbassadörer. Googlegudar. Flaggval. Hjärtestyre. Edelman Stockholm

viktigast Behandla anställda väl är i år för att skapa förtroende. http://www.flickr.com/photos/globist/3740863008/

42% http://www.flickr.com/photos/karinbar/261596359/ Glapp mellan betydelse och upplevd leverans

av de fyra mest förtroendeingivande Talespersonerna är medarbetare. http://newsroom.lindex.com/se/lindex-medarbetare-ar-modeller-i-unik-kampanj/

Hur vill vi bli behandlade? http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/CarrotDiversityLg.jpg

Att tala regelbundet med sina anställda om hur verksamheten går tycker % skapar förtroende för en VD.

Medan 31 procentenheter färre tycker att engagemang i välgörenhet skapar förtroende för en VD http://www.flickr.com/photos/markdunne/3923910483/

Respekt är viktigast. (Stepstone) *Stepstone, 2012

What you want, baby, I got it. What's you need? You know I got it. All I'm askin' is for a little respect Aretha Franklin

Medarbetarrespekt. I don't care too much for money For money can't buy me love -T he Beatles Edelman Stockholm

❑Tro det bästa om varandra. ❑Fråga, anta ej. ❑Skratta tillsammans oavsett utfall.

Så, när du bildar dig en uppfattning om ett företag, vem litar du mest på?

Teknisk expert inom företaget En person som du själv Akademiker eller expert Vanlig anställd NGO-företrädare Finans- eller industrianalytiker Statlig tjänsteman Entreprenör Styrelse VD Bloggare http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/N orrmalmstorg_mot_%C3%B6st_2012.jpg Edelman Stockholm

Medianlön för företagsledare: 71 000 SEK* http://www.flickr.com/photos/68751915@N05/6757871357/ *http://www.ledarna.se/Documents/Rapporter/Lonestatistik/rapport_om_chefsloner_2013.pdf

”It´s all about the money and I don´t think it´s funny” Meja

Var letar vi efter sanningen? Edelman Stockholm

Skvaller. http://www.flickr.com/photos/araswami/1328979437/

Teknisk expert inom företaget En person som du själv Akademiker eller expert Vanlig anställd NGO-företrädare Finans- eller industrianalytiker Statlig tjänsteman Entreprenör Styrelse VD Bloggare http://www.flickr.com/photos/81649261@N04/1230235 7423/ Edelman Stockholm

Vem förväntas vara mer lojal mot sina principer än mot sin uppdragsgivare? Edelman Stockholm

Lars E.O. Svensson Yrkesheder. L

Teknisk expert inom företaget En person som du själv Akademiker eller expert Vanlig anställd NGO-företrädare Finans- eller industrianalytiker Statlig eller rättslig tjänsteman Entreprenör Styrelse VD Bloggare http://www.flickr.com/photos/81649261@N04/1230235 7423/ Edelman Stockholm

”You can take my life but you can’t take my freedom.” -Braveheart

Wilhelm Vintilescu Vd, O’Learys

Medarbetarrespekt Sannbassadörstolthet -T he Beatles I don't care too much for money For money can't buy me love Edelman Stockholm

Så om någon ska lita på dig, vad ska du göra?

Att lyssna på sina kunder är starkaste drivkraften för förtroende. http://www.flickr.com/photos/happykatie/4809781541/

Behandlar anställda väl Produkter av hög kvalitet Lyssnar på kunderna Är etisk Tar ansvar vid en kris Kunderna före vinsten Skyddar miljön Transparent och öppen Tar hänsyn till samhällets behov Informerar ofta Skryt! Påverkar lokalsamhället positivt Beundrad högsta ledning Samarbetar med NGO:er Innovatör Finns med på global lista Konsistent utdelning Edelman Stockholm

“We have a message for the movers and shakers on Madison Avenue: Tone down the relentless yammering. You’re talking too loud for us to listen.” A letter to the editor of New York Times.

Medarbetarrespekt I don't care too much for money Sannbassadörstolthet For money can't buy me love -T he Beatles Modestivism Edelman Stockholm

Vad ska företaget berätta om för att skapa förtroende?

Konsekvent utdelning och toppa en global lista driver Minst förtroende. http://www.flickr.com/photos/qchristopher/2364820693/

Minst Vi litar på storföretag och börsnoterade företag. http://www.flickr.com/photos/brianglanz/278923888/

Mest och på familjeföretag och SME-företag. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/Hennes_%26_Mauritz_Logo.jpg

Svenskar litar på företag med huvudkontor i Sverige.

Vi litar på sådana som oss själva, Litar på en person som dem själva

Medarbetarrespekt I don't Sannbassadörstolthet care too much for money For money can't buy me love Modestivism -T he Beatles Corpimitet Edelman Stockholm

Ju närmare, desto trovärdigare. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Filippa_R%C3%A5din_och_Anja_P%C3%A4rson.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Jennifer_Lopez_ _Pop_Music_Festival_(05).jpg

Don’t be fooled by the rocks that I got. I’m still, I’m still Jenny from the block. -Jennifer Lopez. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Jennifer_Lopez_ _Pop_Music_Festival_(05).jpg

Medarbetarrespekt I don't Sannbassadörstolthet care too much for money For money can't buy me love Modestivism -T he Beatles Corpimitet Edelman Stockholm

”Nothing yields greater returns than respect.” Björn Edlund Edelman Stockholm

Medarbetarrespekt Sannbassadörstolthet I don't care too much for money Modestivism For money can't buy me love -T he Beatles Corpimitet Respektera mera Edelman Stockholm

#edeltrust2014se presentations

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Edelman Stockholm (@edelmansthlm) | Twitter

The latest Tweets from Edelman Stockholm ... Henrietta Fromholtz ‏ @FromholtzH 6 Apr 2014 Stockholm, ... "Det är inte hur ofta du kommunicerar utan att ...
Read more

Edelman Trust Barometer 2015 - Marketing - documents.tips

Edelman Trust Barometer 2015. by edelman. on Jul 16, 2015. Report Category: Marketing
Read more

.se – Bisonblog

Edelman Stockholm Trust 2013, med diagram. from Edelman_Stockholm. Relaterade inlägg: ... dock utan att vi tillbringar mindre tid på själva jobbet.
Read more

februari 2013 – Sida 2 – Bisonblog

Edelman Stockholm Trust 2013, med diagram. from ... inte bara för de inlägg som publiceras utan också för deras läsare som ofta kommenterar på ...
Read more

Läget i världen - Documents

Diagram 1. Oljepris, mars 2014 â ... (diagram 2). Utan syn- barliga effekter har centralbanken gjort stora stà ... (Edelman Trust Barometer ...
Read more

es_profilmanuasdfal_1412(3) - scribd.com

och tydlig ordbild utan någon tillhörande ... delar av diagram kan färgas in i dessa. ... 2014 Edelman Trust Barometer .
Read more

Welcome! [bookalltt.ru]

Welcome!
Read more