Edelman Stockholm: Trust 2014 (med diagram)

67 %
33 %
Information about Edelman Stockholm: Trust 2014 (med diagram)
Business & Mgmt

Published on March 4, 2014

Author: Edelman_Stockholm

Source: slideshare.net

Description

Den 4:e mars 2014 presenterade Linda Waxin (General Manager, Edelman Stockholm) och Björn Edlund (Chairman Europe & CIS, Edelman) de svenska siffrorna för Edelman Trust Barometer 2014 över en frukost på Berghs School of Communication i Stockholm.

Siffrorna diskuterades sedan av en panel bestående av Per Grankvist (journalist och författare), Anna Romberg (Ethics & Compliance Officer på Telia Sonera) och Per Schlingmann (PR-strateg och författare).

Det här är presentationen med diagram.

För mer information besök http://www.edelman.se eller e-maila trustsweden@edelman.com

Vill du se vad som skrivits under presentation finns hashtagen #edeltrust2014se.

För globala siffror besök: http://www.edelman.com/insights/intellectual-property/2014-edelman-trust-barometer/

#Edeltrust2014se Edelman Stockholm

Edelmans 14:e återkommande undersökning, den största globala undersökningen om förtroende. Onlineundersökning i 27 länder. • 33 000+ respondenter • 6 år på 20+ marknader • 9 år på 10+ marknader General Population • 1000 respondenter per land. • Ålder 18+ • Två års data. Global data EU-regionen-data Informed Publics • 500 respondenter i U.S.A. och Kina och 200 I övriga länder. • Åldrarna 25-64 • Högskoleutbildade • I översta 25% av hushållsinkomst per åldersgrupp i varje land. • Har rapporterat signifikant mediekonsumtion och engagemang i affärsnyheter och offentliga principer. • 14 års data. Svensk data Edelman Stockholm

Edelman Trust Barometer Förtroende för Institutioner: Företag Offentlig sektor NGO-organisationer Media Förtroende för Branscher (företag) Förtroende för Ledarskap Förtroende för Talespersoner (företag) Drivkrafter bakom förtroende (företag) Förtroende för Informationskällor (företag) Förtroende för Länder (företag) Edelman Stockholm

Endast % Tror att en VD berättar sanningen, oavsett hur komplicerad den är. http://www.flickr.com/photos/_davo_/4178404726/

64 % förtroende för en expert inom företaget 61 % förtroende för en akademiker/expert Edelman Stockholm

Edelman Stockholm

HEART AND BALLS

Förtroende påverkar: Konsumenters vilja att köpa våra varor och tjänster i framtiden. Vår kommunikations trovärdighet. Medarbetarnas stolthet att arbeta för oss. Investerarnas förtroende att investera i oss. Politikers benägenhet att hjälpa eller stjälpa oss. Journalisters preferens för att vinkla oss positivt eller negativt. NGO:ers benägenhet att arbeta med eller mot oss. Folkets vilja att faktiskt lyssna på vad vi har att säga. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/ 5/5a/Lindgren_1960.jpg Edelman Stockholm

En tillbakablick på tidigare Edelman Trust Barometers. 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 Business to lead the debate for change Crisis of leadership. The fall of government. Rise of authority figures. Trust is now an essential line of business. Business must partner with government to regain trust. Young influencers have more trust in business. Business more trusted than government and media. “A person like me” emerges as credible spokesperson. Trust shifts from “authorities” to peers. U.S. companies in Europe suffer trust discount. Earned media more credible than advertising. Fall of the celebrity CEO. Rising influence of NGO’s. Edelman Stockholm

MAKRO 2014 http://www.flickr.com/photos/samsungtomorrow/10397541565/

NGO +1 63% 41% 22% Företag, +/-0 64% 58% Förtroende 41% 41% Förtroende 23% 17% Stort förtroende 2014 Stort förtroende 2013 2013 Media, -5 57% 40% 17% 2013 58% 16% 2014 Offentlig sektor, -4 52% 48% 44% Förtroende Förtroende 36% Stort förtroende 42% 32% 16% 16% 2014 2013 29% Stort förtroende Nedan följer en lista över olika institutioner. Uppge hur stort förtroende du har för varje institution med hjälp av en 9-poängskala, där 1 betyder att du ”inte har något förtroende” och 9 att du ”har stort förtroende” för institutionen. 15% 2014 Edelman Stockholm

NGO +1 Företag -7 47% 46% Förtroende 37% 37% 9% Stort förtroende 58% 47% 11% 2014 2013 10% Förtroende 39% 8% 2013 Förtroende 46% Stort förtroende 2013 Media -3 47% 51% 5% 2014 Offentlig Sektor -2 44% 65% 63% 46% Förtroende 48% 19% Stort förtroende 15% 38% Stort förtroende 6% 2014 2013 2014 Edelman Stockholm

Historiskt stort avstånd mellan företag och offentlig sektor. 58% 58% 56% 54% 52% 53% 50% Offentlig Sektor 43% 2009 44% 43% 2010 Företag 48% 47% 2011 2012 2013 2014 Nedan följer en lista över olika institutioner. Uppge hur stort förtroende du har för varje institution med hjälp av en 9-poängskala, där 1 betyder att du ”inte har något förtroende” och 9 att du ”har stort förtroende” för institutionen. Edelman Stockholm

Dagens CEO = Chief Engagement Officer Edelman Stockholm

Vi måste göra mer Mikro +Makro Transaktioner +Delade värden Legala krav +Samhälleliga förväntningar Vad +Hur och varför Edelman Stockholm

Trust 2014 Edelman Stockholm

Så små förändringar men så mycket att lära. Edelman Stockholm

Medarbetarmakt. Sannbassadörer. Googlegudar. Flaggval. Hjärtestyre. Edelman Stockholm

viktigast Behandla anställda väl är i år för att skapa förtroende. http://www.flickr.com/photos/globist/3740863008/

42% http://www.flickr.com/photos/karinbar/261596359/ Glapp mellan betydelse och upplevd leverans

Åtgärder för att bygga förtroende Behandlar anställda väl Betydelse Prestation Produkter av hög kvalitet 62% 22% Lyssnar på kunderna 59% 19% Är etisk 56% 16% Tar ansvar vid en kris 53% 17% Skyddar miljön 51% 18% Kunderna före vinsten Transparent och öppen 65% 23% 51% 16% 45% 14% Tar hänsyn till samhällets behov 43% 16% Påverkar lokalsamhället positivt Informera ofta 41% 15% 15% Beundrad högsta ledning Samarbetar med NGO:er Konsekvent utdelning 35% 14% 33% 12% Innovatör Finns med på global lista 41% 32% 21% 25% 12% 22% 20% Hur viktiga är följande åtgärder för att bygga upp ditt förtroende för ett företag? Använd en skala från 1 till 9, där 1 betyder att åtgärden ”inte alls är viktig för att bygga upp ditt förtroende” och 9 att den är ”extremt viktig för att bygga upp ditt förtroende” för ett företag. (Välj ett svar för var och en.) Edelman Stockholm

av de fyra mest förtroendeingivande Talespersonerna är medarbetare. http://newsroom.lindex.com/se/lindex-medarbetare-ar-modeller-i-unik-kampanj/

Förtroende för talespersoner 64% 62% 61% 56% 46% 44% 38% 38% 37% 36% 12% I allmänhet när du bildar dig en uppfattning om ett företag, om du hör information om ett företag från en viss person, hur trovärdig anser du att informationen är – ytterst trovärdig, mycket trovärdig, delvis trovärdig eller inte alls trovärdig? (Välj ett svar för var och en.) Edelman Stockholm

Hur vill vi bli behandlade? http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/CarrotDiversityLg.jpg

Att tala regelbundet med sina anställda om hur verksamheten går tycker % skapar förtroende för en VD.

Medan 31 procentenheter färre tycker att engagemang i välgörenhet skapar förtroende för en VD http://www.flickr.com/photos/markdunne/3923910483/

Åtgärder VD kan vidta ör att bygga förtroende 87% 86% 85% 76% 54% 46% Kommunicerar öppet och ärligt Talar sanning, oavsett Träffar sina anställda hur komplex eller regelbundet för att impopulär den är prata om hur verksamheten går Är en frontfigur och i centrum i svåra tider (produktåterkallelser, stämningar mm.) Är personligen involverad i lokal välgörenhet och välgörande ändamål Tänk på följande åtgärder som en VD kan vidta. Hur viktigt är vart och ett av följande för att bygga upp ditt FÖRTROENDE för den VD:ns företag? Har en aktiv närvaro i media Edelman Stockholm

Respekt är viktigast. (Stepstone) *Stepstone, 2012

What you want, baby, I got it. What's you need? You know I got it. All I'm askin' is for a little respect Aretha Franklin

Medarbetarrespekt. I don't care too much for money For money can't buy me love -T he Beatles Edelman Stockholm

❑Tro det bästa om varandra. ❑Fråga, anta ej. ❑Skratta tillsammans oavsett utfall.

Så, när du bildar dig en uppfattning om ett företag, vem litar du mest på?

Teknisk expert inom företaget En person som du själv Akademiker eller expert Vanlig anställd NGO-företrädare Finans- eller industrianalytiker Statlig tjänsteman Entreprenör Styrelse VD Bloggare http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/N orrmalmstorg_mot_%C3%B6st_2012.jpg Edelman Stockholm

Medianlön för företagsledare: 71 000 SEK* http://www.flickr.com/photos/68751915@N05/6757871357/ *http://www.ledarna.se/Documents/Rapporter/Lonestatistik/rapport_om_chefsloner_2013.pdf

”It´s all about the money and I don´t think it´s funny” Meja

Var letar vi efter sanningen? Edelman Stockholm

Skvaller. http://www.flickr.com/photos/araswami/1328979437/

Teknisk expert inom företaget En person som du själv Akademiker eller expert Vanlig anställd NGO-företrädare Finans- eller industrianalytiker Statlig tjänsteman Entreprenör Styrelse VD Bloggare http://www.flickr.com/photos/81649261@N04/1230235 7423/ Edelman Stockholm

Vem förväntas vara mer lojal mot sina principer än mot sin uppdragsgivare? Edelman Stockholm

Lars E.O. Svensson Yrkesheder. L

Teknisk expert inom företaget En person som du själv Akademiker eller expert Vanlig anställd NGO-företrädare Finans- eller industrianalytiker Statlig eller rättslig tjänsteman Entreprenör Styrelse VD Bloggare http://www.flickr.com/photos/81649261@N04/1230235 7423/ Edelman Stockholm

Förtroende för talespersoner 64% 62% 61% 56% 46% 44% 38% 38% 37% 36% 12% I allmänhet när du bildar dig en uppfattning om ett företag, om du hör information om ett företag från en viss person, hur trovärdig anser du att informationen är – ytterst trovärdig, mycket trovärdig, delvis trovärdig eller inte alls trovärdig? (Välj ett svar för var och en.) Edelman Stockholm

”You can take my life but you can’t take my freedom.” -Braveheart

Wilhelm Vintilescu Vd, O’Learys

Medarbetarrespekt Sannbassadörstolthet -T he Beatles I don't care too much for money For money can't buy me love Edelman Stockholm

Så om någon ska lita på dig, vad ska du göra?

Att lyssna på sina kunder är starkaste drivkraften för förtroende. http://www.flickr.com/photos/happykatie/4809781541/

Behandlar anställda väl Produkter av hög kvalitet Lyssnar på kunderna Är etisk Tar ansvar vid en kris Kunderna före vinsten Skyddar miljön Transparent och öppen Tar hänsyn till samhällets behov Informerar ofta Skryt! Påverkar lokalsamhället positivt Beundrad högsta ledning Samarbetar med NGO:er Innovatör Finns med på global lista Konsistent utdelning Edelman Stockholm

Åtgärder för att bygga förtroende Behandlar anställda väl Betydelse Prestation Produkter av hög kvalitet 62% 22% Lyssnar på kunderna 59% 19% Är etisk 56% 16% Tar ansvar vid en kris 53% 17% Skyddar miljön 51% 18% Kunderna före vinsten Transparent och öppen 65% 23% 51% 16% 45% 14% Tar hänsyn till samhällets behov 43% 16% Påverkar lokalsamhället positivt Informera ofta 41% 15% 15% Beundrad högsta ledning Samarbetar med NGO:er Konsekvent utdelning 35% 14% 33% 12% Innovatör Finns med på global lista 41% 32% 21% 25% 12% 22% 20% Hur viktiga är följande åtgärder för att bygga upp ditt förtroende för ett företag? Använd en skala från 1 till 9, där 1 betyder att åtgärden ”inte alls är viktig för att bygga upp ditt förtroende” och 9 att den är ”extremt viktig för att bygga upp ditt förtroende” för ett företag. (Välj ett svar för var och en.) Edelman Stockholm

“We have a message for the movers and shakers on Madison Avenue: Tone down the relentless yammering. You’re talking too loud for us to listen.” A letter to the editor of New York Times.

Medarbetarrespekt I don't care too much for money Sannbassadörstolthet For money can't buy me love -T he Beatles Modestivism Edelman Stockholm

Vad ska företaget berätta om för att skapa förtroende?

Konsekvent utdelning och toppa en global lista driver Minst förtroende. http://www.flickr.com/photos/qchristopher/2364820693/

Åtgärder för att bygga förtroende Behandlar anställda väl Betydelse Prestation Produkter av hög kvalitet 62% 22% Lyssnar på kunderna 59% 19% Är etisk 56% 16% Tar ansvar vid en kris 53% 17% Skyddar miljön 51% 18% Kunderna före vinsten Transparent och öppen 65% 23% 51% 16% 45% 14% Tar hänsyn till samhällets behov 43% 16% Påverkar lokalsamhället positivt Informera ofta 41% 15% 15% Beundrad högsta ledning Samarbetar med NGO:er Konsekvent utdelning 35% 14% 33% 12% Innovatör Finns med på global lista 41% 32% 21% 25% 12% 22% 20% Hur viktiga är följande åtgärder för att bygga upp ditt förtroende för ett företag? Använd en skala från 1 till 9, där 1 betyder att åtgärden ”inte alls är viktig för att bygga upp ditt förtroende” och 9 att den är ”extremt viktig för att bygga upp ditt förtroende” för ett företag. (Välj ett svar för var och en.) Edelman Stockholm

Minst Vi litar på storföretag och börsnoterade företag. http://www.flickr.com/photos/brianglanz/278923888/

Mest och på familjeföretag och SME-företag. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/Hennes_%26_Mauritz_Logo.jpg

Förtroende för olika företagstyper 62% 54% 47% 44% Familjeföretag Små och medelstora företag Stora företag Privatägda företag 49% 45% Börsnoterade företag När du tänker på olika typer av företag, ange hur stort förtroende du har för att varje företagstyp ska göra det som är rätt. Använd en 9-gradig skala där 1 betyder att du ”inte har något förtroende” och 9 att du ”har stort förtroende”. Statligt ägda företag Edelman Stockholm

Svenskar litar på företag med huvudkontor i Sverige.

Förtroende för företag med huvudkontor i 73% 61% 57% 56% 56% 52% 47% 46% 43% 32% 26% 24% 23% 18% 17% 11% Nu vill vi fokusera på globala företag med huvudkontor i specifika länder. Ange hur stort förtroende du har för företag med huvudkontor i följande länder. Använd samma 9-poängskala där 1 betyder att du ”inte har något förtroende för” och 9 ”har stort förtroende för”. (Ge ett svar för varje alternativ .) a 10% Edelman Stockholm

Vi litar på sådana som oss själva, Litar på en person som dem själva

Förtroende för talespersoner 64% 62% 61% 56% 46% 44% 38% 38% 37% 36% 12% I allmänhet när du bildar dig en uppfattning om ett företag, om du hör information om ett företag från en viss person, hur trovärdig anser du att informationen är – ytterst trovärdig, mycket trovärdig, delvis trovärdig eller inte alls trovärdig? (Välj ett svar för var och en.) Edelman Stockholm

Medarbetarrespekt I don't Sannbassadörstolthet care too much for money For money can't buy me love Modestivism -T he Beatles Corpimitet Edelman Stockholm

Ju närmare, desto trovärdigare. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Filippa_R%C3%A5din_och_Anja_P%C3%A4rson.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Jennifer_Lopez_ _Pop_Music_Festival_(05).jpg

Don’t be fooled by the rocks that I got. I’m still, I’m still Jenny from the block. -Jennifer Lopez. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Jennifer_Lopez_ _Pop_Music_Festival_(05).jpg

Medarbetarrespekt I don't Sannbassadörstolthet care too much for money For money can't buy me love Modestivism -T he Beatles Corpimitet Edelman Stockholm

”Nothing yields greater returns than respect.” Björn Edlund Edelman Stockholm

Medarbetarrespekt Sannbassadörstolthet I don't care too much for money Modestivism For money can't buy me love -T he Beatles Corpimitet Respektera mera Edelman Stockholm

#edeltrust2014se presentations

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Cecilia Reimann Meller | LinkedIn

View Cecilia Reimann Meller’s professional profile on LinkedIn. ... I joined Edelman Stockholm, ... Edelman Trust Barometer;
Read more

Global Network - Europe & CIS - Edelman

Edelman Europe & CIS is led by president and CEO Michael Stewart. ... Sweden / Stockholm. Nordic and Creative Hub. The Netherlands / Amsterdam.
Read more

Global Network - Edelman

Edelman is a leading global communications marketing firm that partners with many of the world’s largest and emerging businesses ... Home » Global Network.
Read more

Deportivo | PR-byrå och webbyrå i Stockholm | Creative ...

... Creative agency in Stockholm. Edelman Deportivo är en PR-byrå som hjälper företag att bygga relationer med rätt personer och grupperingar.
Read more

Länets befolkning ökade med 36 000 under 2013 ...

2014-02-20 Kategori Om Länsstyrelsen ... Stockholm stads befolkning uppgår till 897 700 och kommer under årets första ... >> Hämta pdf med diagram och ...
Read more

Internet of Things and Services - Siemens Global Website

Hannover Messe 2014 Internet of Things and Services ... med voltage Power flow ... Trust Proof Logic Rules / Query
Read more

About SAS | SAS

During 2014, SAS has continued to ... [lang: NO] En ny undersøkelse viser at 11 av 12 pingviner ønsker å reise med SAS ... SE-195 87 Stockholm, ...
Read more