Edalia factura doméstica electricidad reforma energética

50 %
50 %
Information about Edalia factura doméstica electricidad reforma energética
Business & Mgmt

Published on March 4, 2014

Author: ManelMunoz

Source: slideshare.net

Description

Ahorro de dinero en la factura eléctrica

LA FACTURA ELÈCTRICA DOMÈSTICA A FEBRER 2014 EQUIP EDALIA MANEL MUÑOZ -- 629.87.47.06

LA FACTURA ELÈCTRICA: Què paguem? • DOS CONCEPTES: • FIXE: “POTÈNCIA CONTRACTADA” kW • VARIABLE: “ENERGIA CONSUMIDA” kWh • IMPOST ELÈCTRIC (5,113%) • Lloguer del comptador • IVA (21%)

LA FACTURA ELÈCTRICA: Què paguem? • DOS CONCEPTES A PAGAR: • FIXE: “POTÈNCIA CONTRATADA” kW • VARIABLE: “ENERGIA CONSUMIDA” kWh La reforma energética puja els costos fixes de potencia del mercat domèstic, i baixa el cost variable d’energía consumida, en el global es pasa a pagar molt més, un 92,6% més que tot just fa un any. (a data de Març de 2014) • IMPOST ELÈCTRIC (5,113%) • IVA (21%) Segurament, el cost de l’energía consumida Passarà a facturar-se per costos diaris o fins i tot Horaris a partir de l’1 de Gener de 2015, En la REFORMA de la REFORMA ENERGÈTICA

LA FRA. ELÈCTRICA • DOS CONCEPTES A PAGAR: • FIXE: “POTÈNCIA” kW • VARIABLE: “ENERGIA” kWh • IMPOST ELÈCTRIC (5,113%) • IVA (21%)

COM ESTALVIAR DINERS EN EL 2014 EN LA FACTURA ELÈCTRICA DOS MANERES: 1) BAIXAR POTÈNCIA 2) DISCRIMINACIÓ HORARIA

COM ESTALVIAR DINERS EN EL 2014 EN LA FACTURA ELÈCTRICA DOS MANERES: 1) BAIXAR POTÈNCIA 2) DISCRIMINACIÓ HORARIA

COM BAIXAR POTÈNCIA (kW) Quina potència necessitem? • Els electrodomèstics tenen una placa que indica la potència que necessiten. • Fem la suma de les potències d'aquells aparells electrodomèstics que poden funcionar alhora normalment: per exemple nevera, dos foc de la vitro i l’aire condicionat a l’estiu, estufa elèctrica a l’hivern, un assecador de cabell. Aquesta suma seria la potència que hauríem de contractar + 1kW (aprox), i buscar potència normalitzada més propera. • No cal posar la rentadora a la vegada que cuinem a la vitroceràmica , ni rentar la roba alhora que posem el rentaplats .

COM BAIXAR POTÈNCIA (kW) POTÈNCIES NORMALITZADES NTENSIDADES MONOFÁSICO I.C.P. Potencia (kW) Tarifa Acceso (Amperios) 230V 5 10 15 20 25 30 35 40 1,15 2,3 3,45 4,6 5,75 6,9 8,05 9,2 2.0A

POTÈNCIES ADEQUADES per a una llar NORMAL Típica llar urbana, de 70-80m2, fins a 3-4 persones, cuina a gas natural: • SENSE AIRE CONDICIONAT: 3,3kW • AMB AIRE CONDICIONAT: 4,4 kW Llar urbana amb consum elevat o 5-7 persones, cuina a gas natural: • SENSE AIRE CONDICIONAT: 4,4kW • AMB AIRE CONDICIONAT: 5,5 kW Si cuina de VITRO CERÁMICA, afegir 1,1kW a cada cas, tot i que no caldria segons Aire Condicionat o simultaneitats d’equips fàcilment gestionables.

En cuines amb gas natural, si cuina de VITRO CERÁMICA, afegir 1,1kW a cada cas, tot i que no caldria segons Aire Condicionat o simultaneitats d’equips fàcilment gestionables.

COM BAIXAR POTÈNCIA (kW) • El primer que cal comprovar és que la instal·lació elèctrica és correcta i està vigent. Si l'habitatge té més de 20 anys, la instal·lació ha de passar una inspecció i registrar el Butlletí d'Instal·lació Elèctrica tant a la delegació d'Indústria com a l'empresa elèctrica. Si no disposeu del Butlletí, o aquest no està vigent o no ha estat registrat tant a Indústria com a l'empresa comercialitzadora, ha de contractar un instal·lador autoritzat per a la inspecció.

COM BAIXAR POTÈNCIA (kW) Si la instal·lació està correcta, es pot procedir a la sol·licitud de canvi de potència: 1. Trucar a la comercialitzadora i sol·licitar la baixada de potència escollida. És aconsellable entrar també per carta al registre de la companyia la sol·licitud de baixada de potència. 2. La companyia té l'obligació de procedir a la baixada de potència sol·licitada en un període de 5 dies. En aquest període, s'ha de presentar al domicili i procedir al canvi de ICP i al precinte del mateix. 3. Aquesta gestió té un cost associat de 10,94 € (IVA incl.). 4. Si en 5 dies no s'ha tramitat la sol · licitud, la companyia haurà compensar amb 30 €.

COM BAIXAR POTÈNCIA (kW)

ESTALVI PER POTÈNCIA, CADA 1,1kW rebaixat és un estalvi anual de: Potencia contratada Coste anual Coste con IE 1,10kW 46,25 € 48,61 € 2,20kW 92,50 € 97,22 € 3,30kW 138,74 € 145,84 € 4,40kW 184,99 € 194,45 € Bajada de: 5,50kW 231,24 € 243,06 € 1,10kW 48,61 € 6,60kW 277,49 € 291,67 € 2,20kW 97,22 € 7,70kW 323,73 € 340,29 € 3,30kW 145,84 € 8,80kW 369,98 € 388,90 € 4,40kW 194,45 € 9,90kW 416,23 € 437,51 € 5,50kW 243,06 € Ahorro de:

COM ESTALVIAR DINERS EN EL 2014 EN LA FACTURA ELÈCTRICA DOS MANERES: 1) BAIXAR POTÈNCIA 2) DISCRIMINACIÓ HORARIA

DISCRIMINACIÓ HORARIA TIPUS 2 • Per a potències contractades inferiors a 10 kW i tarifes d'últim recurs (PVPC) existeixen les tarifes 2.0, i que per a la PVPC (antiga TUR) els costos són Eur/kW y mes 2.0A 2.0DHA 2.0DHS 3,503619 3,503619 3,503619 Eur/kW año P1 kWh 42,043428 0,124107 42,043428 0,148832 42,043428 0,150812 P2 kWh P3 kWh 0,057995 0,071879 0,044146 • La immensa majoria de llars tenen tarifes 2.0A. • El preu vall de la 2.0DHA és un 53% més barat que el preu fix de la 2.0A (sense discriminar), • val la pena passar a 2.0DHA?

DISCRIMINACIÓ HORARIA TIPUS 2 • El període vall, el menys car, ocupa 14 hores al dia , • des de les 22 hores fins a les 12 hores del dia següent a l‘hivern, • des de les 23 hores fins a les 13 hores del dia següent a l'estiu, • El període punta, el més car, ocupa 10 hores al dia , • des de les 12h a les 22h a l'hivern • des de les 13h i 23h a l'estiu. Els canvis d'horari d'hivern a estiu o viceversa coincidiran amb la data del canvi oficial d'hora .

DISCRIMINACIÓ HORARIA TIPUS 2 14 Horas de periodo VALLE al dia BONS HABITS: POSAR RENTADORES PEL MATÍ, PLANXAR PEL MATÍ O A PARTIR DE LES 22h A L’HIVERN, EIXUGAR-SE CABELL BON MATÍ, SI VITRO, CUINAR ABANS DE LES 13h A L’HIVERN,…,

DISCRIMINACIÓ HORARIA TIPUS 2 • La immensa majoria té tarifes 2.0A, sense discriminar, val la pena passar a 2.0DHA? Sí, si el consum vall és superior al 27% del consum total

DISCRIMINACIÓ HORARIA TIPUS 2 • Una llar sense Aire Condicionat, el consum és bàsicament la nevera (24h) • Una nevera són uns 0,1kW, per a 1 persona, que si funciona 24h, són 2,4kWh/dia, per 30 dies: 77 kWh/mes, que per 12 mesos, uns 900kWh/any, només la nevera, del quals 525kWh són en VALLE. Consumos típicos domésticos Nº de personas Consumo medio en el hogar de electricidad (*) 1 1200kWh 0900kWh 0525kWh 44% SÍ, SEGURÍSIMO 2 2400kWh 1300kWh 0758kWh 32% SÍ, SEGURO 3 3250kWh 1500kWh 0875kWh 27% SÍ, 99% DE SEGURIDAD 4 3850kWh 1650kWh 0963kWh 25% SÍ, 90% DE SEGURIDAD 5 4500kWh 1700kWh 0992kWh 22% CASI SEGURO QUE SÍ Consumo Consumo valle Nevera nevera % Valle Nevera s/total (*) Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) Año 2006-2008 Vale la pena?

DISCRIMINACIÓ HORARIA TIPUS 2 • Podem dir, que les llars “mitges”, el normal és que la tarifa amb discriminació horària 2 els hi surt a compte. • L’estrany és que a una llar no li compensi la tarifa 2.0DHA •I com és que gaire bé ningú la contracta???

DISCRIMINACIÓ HORARIA TIPUS 2 •I com és que gaire bé ningú la contracta??? Nº de personas en el hogar Consumo medio La que tenim TOTs Coste 30Valle/ de electricidad Coste Energía 70 Punta (*) 2.0A con 2.0DHA Coste 40Valle/ Ahorro Anual 60 Punta con 2.0DHA Coste 50Valle/ Ahorro Anual 50 Punta con 2.0DHA Ahorro Anual 1 1200kWh 148,93 € 145,90 € 3,03 € 135,00 € 13,93 € 124,10 € 24,83 € 2 2400kWh 297,86 € 291,79 € 6,06 € 269,99 € 27,86 € 248,19 € 49,66 € 3 3250kWh 403,35 € 395,14 € 8,21 € 365,62 € 37,73 € 336,09 € 67,25 € 4 3850kWh 477,81 € 468,09 € 9,73 € 433,11 € 44,70 € 398,14 € 79,67 € 5 4500kWh 558,48 € 547,11 € 11,37 € 506,24 € 52,24 € 465,36 € 93,12 € (*) Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) Año 2006-2008

Edalia: assessors INDEPENDENTS T. 629 87 47 06 edalia.barcelona@gmail.com

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...