Edalia factura doméstica electricidad reforma energética

50 %
50 %
Information about Edalia factura doméstica electricidad reforma energética
Business & Mgmt

Published on March 4, 2014

Author: ManelMunoz

Source: slideshare.net

Description

Ahorro de dinero en la factura eléctrica

LA FACTURA ELÈCTRICA DOMÈSTICA A FEBRER 2014 EQUIP EDALIA MANEL MUÑOZ -- 629.87.47.06

LA FACTURA ELÈCTRICA: Què paguem? • DOS CONCEPTES: • FIXE: “POTÈNCIA CONTRACTADA” kW • VARIABLE: “ENERGIA CONSUMIDA” kWh • IMPOST ELÈCTRIC (5,113%) • Lloguer del comptador • IVA (21%)

LA FACTURA ELÈCTRICA: Què paguem? • DOS CONCEPTES A PAGAR: • FIXE: “POTÈNCIA CONTRATADA” kW • VARIABLE: “ENERGIA CONSUMIDA” kWh La reforma energética puja els costos fixes de potencia del mercat domèstic, i baixa el cost variable d’energía consumida, en el global es pasa a pagar molt més, un 92,6% més que tot just fa un any. (a data de Març de 2014) • IMPOST ELÈCTRIC (5,113%) • IVA (21%) Segurament, el cost de l’energía consumida Passarà a facturar-se per costos diaris o fins i tot Horaris a partir de l’1 de Gener de 2015, En la REFORMA de la REFORMA ENERGÈTICA

LA FRA. ELÈCTRICA • DOS CONCEPTES A PAGAR: • FIXE: “POTÈNCIA” kW • VARIABLE: “ENERGIA” kWh • IMPOST ELÈCTRIC (5,113%) • IVA (21%)

COM ESTALVIAR DINERS EN EL 2014 EN LA FACTURA ELÈCTRICA DOS MANERES: 1) BAIXAR POTÈNCIA 2) DISCRIMINACIÓ HORARIA

COM ESTALVIAR DINERS EN EL 2014 EN LA FACTURA ELÈCTRICA DOS MANERES: 1) BAIXAR POTÈNCIA 2) DISCRIMINACIÓ HORARIA

COM BAIXAR POTÈNCIA (kW) Quina potència necessitem? • Els electrodomèstics tenen una placa que indica la potència que necessiten. • Fem la suma de les potències d'aquells aparells electrodomèstics que poden funcionar alhora normalment: per exemple nevera, dos foc de la vitro i l’aire condicionat a l’estiu, estufa elèctrica a l’hivern, un assecador de cabell. Aquesta suma seria la potència que hauríem de contractar + 1kW (aprox), i buscar potència normalitzada més propera. • No cal posar la rentadora a la vegada que cuinem a la vitroceràmica , ni rentar la roba alhora que posem el rentaplats .

COM BAIXAR POTÈNCIA (kW) POTÈNCIES NORMALITZADES NTENSIDADES MONOFÁSICO I.C.P. Potencia (kW) Tarifa Acceso (Amperios) 230V 5 10 15 20 25 30 35 40 1,15 2,3 3,45 4,6 5,75 6,9 8,05 9,2 2.0A

POTÈNCIES ADEQUADES per a una llar NORMAL Típica llar urbana, de 70-80m2, fins a 3-4 persones, cuina a gas natural: • SENSE AIRE CONDICIONAT: 3,3kW • AMB AIRE CONDICIONAT: 4,4 kW Llar urbana amb consum elevat o 5-7 persones, cuina a gas natural: • SENSE AIRE CONDICIONAT: 4,4kW • AMB AIRE CONDICIONAT: 5,5 kW Si cuina de VITRO CERÁMICA, afegir 1,1kW a cada cas, tot i que no caldria segons Aire Condicionat o simultaneitats d’equips fàcilment gestionables.

En cuines amb gas natural, si cuina de VITRO CERÁMICA, afegir 1,1kW a cada cas, tot i que no caldria segons Aire Condicionat o simultaneitats d’equips fàcilment gestionables.

COM BAIXAR POTÈNCIA (kW) • El primer que cal comprovar és que la instal·lació elèctrica és correcta i està vigent. Si l'habitatge té més de 20 anys, la instal·lació ha de passar una inspecció i registrar el Butlletí d'Instal·lació Elèctrica tant a la delegació d'Indústria com a l'empresa elèctrica. Si no disposeu del Butlletí, o aquest no està vigent o no ha estat registrat tant a Indústria com a l'empresa comercialitzadora, ha de contractar un instal·lador autoritzat per a la inspecció.

COM BAIXAR POTÈNCIA (kW) Si la instal·lació està correcta, es pot procedir a la sol·licitud de canvi de potència: 1. Trucar a la comercialitzadora i sol·licitar la baixada de potència escollida. És aconsellable entrar també per carta al registre de la companyia la sol·licitud de baixada de potència. 2. La companyia té l'obligació de procedir a la baixada de potència sol·licitada en un període de 5 dies. En aquest període, s'ha de presentar al domicili i procedir al canvi de ICP i al precinte del mateix. 3. Aquesta gestió té un cost associat de 10,94 € (IVA incl.). 4. Si en 5 dies no s'ha tramitat la sol · licitud, la companyia haurà compensar amb 30 €.

COM BAIXAR POTÈNCIA (kW)

ESTALVI PER POTÈNCIA, CADA 1,1kW rebaixat és un estalvi anual de: Potencia contratada Coste anual Coste con IE 1,10kW 46,25 € 48,61 € 2,20kW 92,50 € 97,22 € 3,30kW 138,74 € 145,84 € 4,40kW 184,99 € 194,45 € Bajada de: 5,50kW 231,24 € 243,06 € 1,10kW 48,61 € 6,60kW 277,49 € 291,67 € 2,20kW 97,22 € 7,70kW 323,73 € 340,29 € 3,30kW 145,84 € 8,80kW 369,98 € 388,90 € 4,40kW 194,45 € 9,90kW 416,23 € 437,51 € 5,50kW 243,06 € Ahorro de:

COM ESTALVIAR DINERS EN EL 2014 EN LA FACTURA ELÈCTRICA DOS MANERES: 1) BAIXAR POTÈNCIA 2) DISCRIMINACIÓ HORARIA

DISCRIMINACIÓ HORARIA TIPUS 2 • Per a potències contractades inferiors a 10 kW i tarifes d'últim recurs (PVPC) existeixen les tarifes 2.0, i que per a la PVPC (antiga TUR) els costos són Eur/kW y mes 2.0A 2.0DHA 2.0DHS 3,503619 3,503619 3,503619 Eur/kW año P1 kWh 42,043428 0,124107 42,043428 0,148832 42,043428 0,150812 P2 kWh P3 kWh 0,057995 0,071879 0,044146 • La immensa majoria de llars tenen tarifes 2.0A. • El preu vall de la 2.0DHA és un 53% més barat que el preu fix de la 2.0A (sense discriminar), • val la pena passar a 2.0DHA?

DISCRIMINACIÓ HORARIA TIPUS 2 • El període vall, el menys car, ocupa 14 hores al dia , • des de les 22 hores fins a les 12 hores del dia següent a l‘hivern, • des de les 23 hores fins a les 13 hores del dia següent a l'estiu, • El període punta, el més car, ocupa 10 hores al dia , • des de les 12h a les 22h a l'hivern • des de les 13h i 23h a l'estiu. Els canvis d'horari d'hivern a estiu o viceversa coincidiran amb la data del canvi oficial d'hora .

DISCRIMINACIÓ HORARIA TIPUS 2 14 Horas de periodo VALLE al dia BONS HABITS: POSAR RENTADORES PEL MATÍ, PLANXAR PEL MATÍ O A PARTIR DE LES 22h A L’HIVERN, EIXUGAR-SE CABELL BON MATÍ, SI VITRO, CUINAR ABANS DE LES 13h A L’HIVERN,…,

DISCRIMINACIÓ HORARIA TIPUS 2 • La immensa majoria té tarifes 2.0A, sense discriminar, val la pena passar a 2.0DHA? Sí, si el consum vall és superior al 27% del consum total

DISCRIMINACIÓ HORARIA TIPUS 2 • Una llar sense Aire Condicionat, el consum és bàsicament la nevera (24h) • Una nevera són uns 0,1kW, per a 1 persona, que si funciona 24h, són 2,4kWh/dia, per 30 dies: 77 kWh/mes, que per 12 mesos, uns 900kWh/any, només la nevera, del quals 525kWh són en VALLE. Consumos típicos domésticos Nº de personas Consumo medio en el hogar de electricidad (*) 1 1200kWh 0900kWh 0525kWh 44% SÍ, SEGURÍSIMO 2 2400kWh 1300kWh 0758kWh 32% SÍ, SEGURO 3 3250kWh 1500kWh 0875kWh 27% SÍ, 99% DE SEGURIDAD 4 3850kWh 1650kWh 0963kWh 25% SÍ, 90% DE SEGURIDAD 5 4500kWh 1700kWh 0992kWh 22% CASI SEGURO QUE SÍ Consumo Consumo valle Nevera nevera % Valle Nevera s/total (*) Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) Año 2006-2008 Vale la pena?

DISCRIMINACIÓ HORARIA TIPUS 2 • Podem dir, que les llars “mitges”, el normal és que la tarifa amb discriminació horària 2 els hi surt a compte. • L’estrany és que a una llar no li compensi la tarifa 2.0DHA •I com és que gaire bé ningú la contracta???

DISCRIMINACIÓ HORARIA TIPUS 2 •I com és que gaire bé ningú la contracta??? Nº de personas en el hogar Consumo medio La que tenim TOTs Coste 30Valle/ de electricidad Coste Energía 70 Punta (*) 2.0A con 2.0DHA Coste 40Valle/ Ahorro Anual 60 Punta con 2.0DHA Coste 50Valle/ Ahorro Anual 50 Punta con 2.0DHA Ahorro Anual 1 1200kWh 148,93 € 145,90 € 3,03 € 135,00 € 13,93 € 124,10 € 24,83 € 2 2400kWh 297,86 € 291,79 € 6,06 € 269,99 € 27,86 € 248,19 € 49,66 € 3 3250kWh 403,35 € 395,14 € 8,21 € 365,62 € 37,73 € 336,09 € 67,25 € 4 3850kWh 477,81 € 468,09 € 9,73 € 433,11 € 44,70 € 398,14 € 79,67 € 5 4500kWh 558,48 € 547,11 € 11,37 € 506,24 € 52,24 € 465,36 € 93,12 € (*) Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) Año 2006-2008

Edalia: assessors INDEPENDENTS T. 629 87 47 06 edalia.barcelona@gmail.com

Add a comment

Related presentations