Ecosistemes aquatics

50 %
50 %
Information about Ecosistemes aquatics
Education

Published on February 19, 2014

Author: colobor

Source: slideshare.net

Description

Ciències Naturals, Ecosistemes

Ciències Naturals 2n ESO ELS ECOSISTEMES TERRESTRES I AQUÀTICS (2)

ECOSISTEMES TERRESTRES I AQUÀTICS • Els biomes aquàtics: són els biomes en els quals el medi és l’aigua. Diferenciem dos tipus principals: d’aigua marina i d’aigua dolça

ECOSISTEMES TERRESTRES I AQUÀTICS • Els biomes aquàtics: factors abiòtics – – – – – Salinitat Oxigen dissolt Llum Pressió Temperatura

ECOSISTEMES TERRESTRES I AQUÀTICS • Els biomes aquàtics: factors abiòtics – Salinitat: és la concentració ens sals de l’aigua. Cada organisme està adaptat a una concentració concreta. Molt pocs poden viure en aigües dolces i salades.

ECOSISTEMES TERRESTRES I AQUÀTICS • Els biomes aquàtics: factors abiòtics – Oxigen dissolt: és el gas que utilitzen molts animals per respirar. El capten mitjançant les brànquies. En aigües fredes, la concentració és més petita.

ECOSISTEMES TERRESTRES I AQUÀTICS • Els biomes aquàtics: factors abiòtics – Llum: és necessària per les algues i plantes. A mesura que augmenta la fondària, arriba menys llum.

ECOSISTEMES TERRESTRES I AQUÀTICS • Els biomes aquàtics: factors abiòtics – Pressió: augmenta amb la profunditat (aprox. 1 atm/10 metres)

ECOSISTEMES TERRESTRES I AQUÀTICS • Els biomes aquàtics: factors abiòtics – Temperatura: disminueix amb la fondària. Als mars dels pols, arriba a 1-2 ºC. Els organismes s’adapten a aquestes temperatures.

ECOSISTEMES TERRESTRES I AQUÀTICS • Els biomes aquàtics: – Ecosistemes marins: els mars i els oceans. Són molt homogenis i d’aigua salda. Elevada diversitat d’organismes animals

ECOSISTEMES TERRESTRES I AQUÀTICS • Els biomes aquàtics: – Ecosistemes costaners: es barregen aigües dolces i aigües salades. Són les maresmes i les albuferes.

ECOSISTEMES TERRESTRES I AQUÀTICS • Els biomes aquàtics: – Aigües continentals : la seva salinitat no arriba a un 0,2 % per litre. Només representa el 0,03 % de l’aigua de la Terra.

ECOSISTEMES TERRESTRES I AQUÀTICS • Els biomes aquàtics: – Ecosistemes continentals d’aigües estancades: Són els bassals, els estanys i els llacs. Masses d’aigua acumulades en depressions.

ECOSISTEMES TERRESTRES I AQUÀTICS • Els biomes aquàtics: – Ecosistemes continentals d’aigües corrents: Són els torrents i rius. Aigües que es mouen sobre els continents. Els organismes necessiten adaptacions per no ser arrossegats per la corrent.

ECOSISTEMES TERRESTRES I AQUÀTICS • Els biomes aquàtics: – Ecosistemes continentals d’aigües corrents: Els rius. Es diferencien tres parts segons les seves característiques: • Curs alt: corrent ràpida, aigua clara i oxigenada.

ECOSISTEMES TERRESTRES I AQUÀTICS • Els biomes aquàtics: – Ecosistemes continentals d’aigües corrents: Els rius. Es diferencien tres parts segons les seves característiques: • Curs mitjà: l’aigua conté menys oxigen i perd força, raó per la qual comencen a sedimentar materials grossos.

ECOSISTEMES TERRESTRES I AQUÀTICS • Els biomes aquàtics: – Ecosistemes continentals d’aigües corrents: Els rius. Es diferencien tres parts segons les seves característiques: • Curs baix: les aigües són tèrboles i flueixen lentes. Porten poc oxigen.

ECOSISTEMES TERRESTRES I AQUÀTICS • Els biomes aquàtics: – Ecosistemes marins: ocupen el 71 % de la superfície terrestre. Es aigua amb una concentració entre 35 i 40 gr de sal per litre. I conté clorurs, bicarbonats, sulfats, etc

ECOSISTEMES TERRESTRES I AQUÀTICS • Els biomes aquàtics: – Tipus d’ecosistemes marins: • Bentònics: els que ocupen el fons del mar. Els qui viuen a la part litoral estan adaptats als moviments de les ones, les marees i les corrents

ECOSISTEMES TERRESTRES I AQUÀTICS • Els biomes aquàtics: – Tipus d’ecosistemes marins: • Pelàgics: els que ocupen la resta del mar. Trobem el plàncton (organismes microscòpics que floten a l’aigua) i el necton (organismes que neden de forma activa dintre de la massa d’aigua..

ECOSISTEMES TERRESTRES I AQUÀTICS • Els biomes aquàtics: els organismes – Plancton: organismes que són arrossegats per la corrent o per l’onatge. Diferenciem entre fitoplàncton (fan la fotosíntesi) i zooplàncton (organismes consumidors)

ECOSISTEMES TERRESTRES I AQUÀTICS • Els biomes aquàtics: els organismes – Bentos: organismes que viuen sobre el fons. Diferenciem entre organismes sèssils (els que viuen fixos) o errants (els que es poden desplaçar)

ECOSISTEMES TERRESTRES I AQUÀTICS • Els biomes aquàtics: els organismes – Nècton: organismes que es poden desplaçar de forma activa dintre del aigua, com el peixos.

ECOSISTEMES TERRESTRES I AQUÀTICS • Els biomes aquàtics: la xarxa tròfica – Productors: especialment són les algues del fitoplàncton, tot i que també existeixen altres algues

ECOSISTEMES TERRESTRES I AQUÀTICS • Els biomes aquàtics: la xarxa tròfica – Consumidors primaris: especialment són els organismes del zooplàncton: petits crustacis, larves i alevins, que s’alimenten de fitoplàncton

ECOSISTEMES TERRESTRES I AQUÀTICS • Els biomes aquàtics: la xarxa tròfica – Consumidors secundaris i terciaris: es poden trobar tot una sèrie de carnívors: cnidaris, crustacis, calamars, peixos, dofins, taurons...

ECOSISTEMES TERRESTRES I AQUÀTICS • Els biomes aquàtics: la xarxa tròfica – Descomponedors: bacteris i altres organismes que s’alimenten de les restes que cauen al fons.

ECOSISTEMES TERRESTRES I AQUÀTICS

Add a comment

Related presentations

Related pages

Ecosistema aquàtic - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

Els dos tipus principals d'ecosistemes aquàtics són els ecosistemes marins, ... Aquatic Ecology, 39: 367-375.] National Research Council (US) ...
Read more

El agua: ECOSISTEMES AQUÀTICS

Profunditzant en el ecosistemes aquàtics tenim dos grups : dolços i salats. Dins dels dolços trobem el ecosistemes d’aigües estancades ( llacs ...
Read more

ECOSISTEMES AQUÀTICS - Inici

ECOSISTEMES AQUÀTICS El programa d'Ecosistemes Aquàtics investiga els processos de canvi global als ecosistemes aquàtics continentals i costaners, i ...
Read more

Pentair Aquatic Eco-Systems

The Pentair Aquatic Eco-Systems Aquaponics Technology and Design Workshop is a 4.5-day workshop that covers every aspect of commercial aquaponics, from ...
Read more

Ecosistemes aquàtics by Xisco Cano López on Prezi

Ecosistemes aquàtics Xisco cano & CARLOTA RODRÍGUEZ Els ecosistemes aquàtics són tots aquells ecosistemes que tenen per biòtop algun cos d'aigua, com ...
Read more

Aquatic ecosystem - Wikipedia, the free encyclopedia

Aquatic ecosystems perform many important environmental functions. ... Aquatic ecosystem; Aquatic plants; Atchafalaya Basin; Backswamp; Bayou; Beach meadow;
Read more