Economie klauwaandoeningen

83 %
17 %
Information about Economie klauwaandoeningen
Business & Mgmt

Published on March 4, 2014

Author: henkhogeveen

Source: slideshare.net

Description

Bel Leerdammer, an important cheese producer in the Netherlands is working on the welfare of cows of farmers that deliver milk to them. To work on claw health they have initiated a claw health course for their farmers. A pilot version of that course is now being set up by Martien van Bostelen and Rinus van Wijck. They have asked me to do something on the economics of claw health. Besides the use of a calculation tool, I have explained the economics of claw health during a presentation. These are the slides I used during that presentation.

Economie van klauwgezondheid Henk Hogeveen Leerstoelgroep Bedrijfseconomie, Wageningen Universiteit Departement Gezondheidszorg Landbouwhuisideren, Universiteit Utrecht @henkhogeveen animal-health-management.blogspot.com www.slideshare.net/henkhogeveen

Wat kunt u verwachten? • • • • • Economie van dierziektes Kosten klauwproblemen Een beetje praktijk Tool Kosten en baten maatregelen Onderzoeksresultaten gebaseerd op: Marielle Bruijnis (proefschrift) Gert Jan Verhoef (praktijk)

Economie van diergezondheid

Economie van diergezondheid

Waarde van dit soort berekeningen • Het zijn gemiddeldes • En uw bedrijf is …….. • Vaak alleen faalkosten • Aanleiding om na te denken • Bedrijfsspecifieke maatregelen

Faalko sten Faalkosten vs Introduction preventie Preventieve maatregelen

Baten groter Introduction dan kosten Faal kosten Oude situatie Baten Nieuwe situatie Kosten Preventieve maatregelen

Kosten groter Introduction dan baten Faal kosten Oude situatie Baten Nieuwe situatie Kosten Preventieve maatregelen

Plek economie in management Huidige situatie Doel Uitvoering Data verzameling Evaluatie probleem Evaluatie geen probleem

Plek economie in management Huidige situatie • Incidentie/ernst • Economische schade Doel Uitvoering Data verzameling Evaluatie probleem Stap 1. Hoe groot is het probleem nu Evaluatie geen probleem

Plek economie in management Huidige situatie Stap 2. Vaststellen van de beschikbare maatregelen Doel Uitvoering Data verzameling Evaluatie probleem Evaluatie geen probleem

Plek economie in management Huidige situatie Doel Stap 3. Inschatten van verandering tgv maatregelen Uitvoering Data verzameling Evaluatie probleem Evaluatie geen probleem • Effectiviteit (vermindering incidente) • Vermindering schade (= baten)

Plek economie in management Huidige situatie Doel • Kosten maatregelen Uitvoering Data verzameling Evaluatie probleem Stap 4. Kosten mogelijke maatregelen Evaluatie geen probleem

Plek economie in management Huidige situatie Doel • Er is meer dan geld • Doelstellingen veehouder Uitvoering Data verzameling Evaluatie probleem Stap 5. Vergelijking kosten en baten Evaluatie geen probleem

• Economie is dus beslissings ondersteunend • Uitvoering hangt af van doelstellingen • Wat als baten gelijk zijn aan kosten?

Wat kunt u verwachten? • • • • • Economie van dierziektes Kosten klauwproblemen Een beetje praktijk Tool Kosten en baten maatregelen

Wat kosten klauwproblemen nu?

Rekenen aan dierziektes • In het echt – Boekhouddata + ziektedata – Verstrengeling • • • • Dus rekenmodellen (bio-economisch) Redelijk goedkoop Gelijke effecten Verschillende situaties

Modellen ……. zijn eenvoudiger dan de realiteit

Modellen……. zijn soms ook te mooi om waar te zijn

Het model Gezond (H) PSH PHS Subklinisch probleem (S) PHC PSC PCH Klinisch probleem (C) PCUL Afgevoerd (Cul)

Best wel ingewikkeld

De nodige aannames • Nederlandse omstandigheden – ligboxenstal – betonnen vloer – weidegang – twee maal bekappen per jaar • 7 verschillende klauwaandoeningen

Gezonde klauw

Verschillende aandoeningen Zoolbloeding en Witte lijn defect Stinkpoot Zoolzweer Tyloom Mortellaro Tussenteenflegmoon

Voorkomen problemen

Plus economie Gezond (H) PSH PHS Subklinisch probleem (S) PHC PSC PCH Klinisch probleem (C) PCUL Economische gevolgen: - Melk productie lager - Langere tussenkalftijd Economische gevolgen: - Melk productie lager - Langere tussenkalftijd - Arbeid veehouder - Kosten bekapper - Kosten dierenarts - Behandeling - Weggegooide melk Afvoer (Cul) Economisch gevolg: - RPO-waarden

Aannames • Melkproductieverliezen klinisch: 8 % • Melkproductieverliezen subklinisch: 3 % • Tussenkalftijd – 20 % of 60 % kans op extra cyclus • Kosten – productieverliezen € 0,12 per kg melk (quotum) – langere tussenkalftijd € 0,99 per dag – afvoer, hangt ervan af € 338 - 1287

Kosten Per bedrijf (65 koeien) : €3,474 per jaar (€2,282 tot €4,965) Per koe : €53 per jaar • • • • Kosten van subklinische problemen: 32% Gemiddeld klinisch probleem: €67/geval Gemiddeld subklinisch probleem: €13/geval Hoogste kosten voor Mortellaro (komt veel voor (klinesch en subklinisch))

Verdeling kosten

Na 2014 worden melkproductieverliezen duurder (quotum)  Nu: 0,12 per kg melk  2015: 0,28 per kg melk (vgl melkprijs)

Effect • Klauwenproblemen: – Nu: € 53 per koe per jaar – 2015: € 81 per koe per jaar

Wat kunt u verwachten? • • • • • Economie van dierziektes Kosten klauwproblemen Een beetje praktijk Tool Kosten en baten maatregelen

Problemen verschillen Aandoening Klinisch Subklinisch Zoolzweer 10.7 (4.6 – 15.4) 7.3 (3.1 – 10.3) Mortellaro 19.7 (0.0 – 41.7) 19.7 (0.0 – 41.7) Stinkpoot 5.8 (0.0 – 13.8) 24.4 (0.0 – 50.8) Tyloom 2.8 (0.0 – 8.7) 7.4 (0.0 – 22.9) Witte lijn aandoening 4.4 (0.0 – 11.4) 17.7 (0.0 – 45.7) Zoolbloeding 3.6 (0.0 – 7.7) 19.7 (0.0 – 38.5) Tussenteenflegmoon 7.3 (0.0 – 19.6) 0.0

Invoer verschilt Input Value Kosten dierenarts (€/bezoek) 90.00 (30 – 150) Dierenartsbezoeken (#/koe/jaar) 0.029 (0.00 – 0.05) Behandeltijd veehouder, min/geval 20.2 (10 – 30) Waarde arbeid veehouder, € / uur 16.50 (0 – 30) Kosten per geval, € / geval 4.78 (0 - 10) Verliezen afvoer, € / koe 8.38 (0 – 27.83) Kosten van verminderde melkproductie, € / kg 0.13 (0.12 – 0.22) Kosten weggegooide melk, € / kg 0.18 (0.17 – 0.27)

Onze schatting (€/koe) 12 veehouders (€/koe) 14.57 19.70 (10.25 – 24.26) Klinisch 11.10 14.04 (7.94 – 19.05) Subklinisch 3.47 5.66 (2.32 – 12.43) Weggegooide melk 1.92 0.27 (0.00 – 1.69) Langere tussenkalftijd 7.53 7.24 (3.71 – 9.57) Klinisch 4.53 4.55 (2.73 – 6.34) Subklinisch 3.00 2.68 (0.98 – 4.01) Te vroeg afgevoerde koeien 12.47 8.38 (0.00 – 27.83) Behandeling 7.56 9.21 (0.98 – 18.16) Totaal 40.05 44.79 (23.09 – 60.43) Melkproductieverliezen

Wat kunt u verwachten? • • • • • Economie van dierziektes Kosten klauwproblemen Een beetje praktijk Tool Kosten en baten maatregelen

Gegevens gastbedrijf • • • • aantal koeien: 110 productie: 10.800 (305 dgn) kreupelen per jaar: lastige definitie -> 50/jaar kosten afgevoerde koe: ook lastig, goede vaars kost €1300, koe die weg gaat vanwege benen brengt weinig op, want mager, zeg €300->verschil €1000 • kosten tkt/dag: boven de 305 dgn geven de koeien bij mij 10 kg/dag minder dan de rest, wel hogere gehalten en iets lagere voerkosten/kg. Toch al gauw €2/dag minder saldo. Onder de huidige quoteringsomstandigheden kan je dat niet direct doorvertalen naar bedrijfssaldo. Reken maar met €1 nu, na 2015 €2 Incidentie: Zoolzweer: 20 Mortelaro: 40 Stinkpoot: 60 Thyloom: 10 Witte lijn defect: 20 Zoolbloeding: 60 •

Nog meer gegevens • • • • • • Afgevoerd door klauwen: 3 (13% van afvoer) Dierenartsbezoeken voor klauwen: 0 Geneesmiddelen per kreupele koe:niet veel, mogelijk €5 Tijd: 45 minuten (2 maal in box behandelen) Waarde tijd: €30/uur Kosten produktiederving: €0,26 (melkprijs €36 voerkosten: €0,10/kg extra melk)

Wat kunt u verwachten? • • • • • Economie van dierziektes Kosten klauwproblemen Een beetje praktijk Tool Kosten en baten maatregelen

Maatregelen – Additional foot trimming – Feeding management – Feed supplements – Floor hygiene (scraper, robot, manual) – Foot bath – Improved lying surface of cubicles (straw, mattrass) – Rubber flooring – Reduce overstocking

Hoe effecten schatten • De “wetenschappelijke” kennis (artikelen) • Onze eigen kennis • Navragen bij experts • Kosten, afschrijving, rente, arbeid, verbruik

Gebruik van eerder model Gezond (H) PSH PHS Subklinisch probleem (S) PHC PSC PCH Klinisch probleem (C) PCUL Economische gevolgen: - Melk productie lager - Langere tussenkalftijd Economische gevolgen: - Melk productie lager - Langere tussenkalftijd - Arbeid veehouder - Kosten bekapper - Kosten dierenarts - Behandeling - Weggegooide melk Afvoer (Cul) Economisch gevolg: - RPO-waarden

Kosten en baten Kosten Baten Netto kosten (€/koe/jr) (€/koe/jr) (€/koe/jr) Extra bekappen 7 8 -1 Voer management 34 5 29 Voersupplementen 20 3 17 Schonere roosters (schuif) 25 12 14 Schonere roosters, mestrobot 39 12 27 Schonere roosters, handmatig 56 12 45 Voetbad 34 3 31 Ligbed, meer bedding 19 19 -1 Ligbed, koemattrassen 13 19 -7 Rubber op de vloer 28 11 17 Veedichtheid 16 17 0

Netto kosten vs welzijn

Tenslotte • Klauwproblemen kosten geld • Maatregelen ook • Kosten verschillen tussen bedrijven • Kijk eerlijk naar uw eigen bedrijf en neem beslissingen (onderbouwd)

Dank voor uw aandacht! Huiswerk: 1. Bereken de kosten van klauw aandoeningen op uw eigen bedrijf. Tool komt beschikbaar 2. Bedenk een maatregel om het te verbeteren 3. Bereken kosten van de maatregel 4. Stuur het naar mij op

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Economics of dairy farm production diseases - Documents

Download Economics of dairy farm production diseases. ... Economie van diergezondheid Henk Hogeveen Leerstoelgroep ... Subklinische klauwaandoeningen: 32% .
Read more

Economie klauwaandoeningen - Business

1. Economie van klauwgezondheid Henk Hogeveen Leerstoelgroep Bedrijfseconomie, Wageningen Universiteit Departement Gezondheidszorg Landbouwhuisideren ...
Read more

Hangen in de box is het bederf van de klauw | Veeteelt.nl

Die reductie van het aantal klauwaandoeningen is broodnodig, zo bleek ook tijdens het slotsymposium van het project Grip op klauwen. ... Economie 09 nov 2016
Read more

Per aanwezige melkkoe kosten klauwaandoeningen op een ...

Per aanwezige melkkoe kosten klauwaandoeningen op een gemiddeld melkveebedrijf jaarlijks 53 euro ... waarin welzijn en economie belangrijke aspecten zijn.
Read more

Negen procent minder klauwaandoeningen in Grip op Klauwen

Binnen het tweeënhalfjarig project Grip op Klauwen is het percentage klauwaandoeningen op de vijftig pilotbedrijven negen procent ... Economie 09 nov 2016
Read more

Universiteitsbibliotheek Gent Zoekresultaten

Economie & Bedrijfskunde (58) Psychologie & Pedagogische Wetenschappen (35) Diergeneeskunde (18) Taal. Nederlands (5,074) Onbepaald (438) Engels (18 ...
Read more