Economia de l'empresa; presa de decisions

30 %
70 %
Information about Economia de l'empresa; presa de decisions
Business & Mgmt

Published on March 20, 2014

Author: melanie23

Source: slideshare.net

Economia de l’empresa 1er Empresa i tecnología Melanie Nogué Fructuoso 1 TEMA 5 PRESA DE DECISIONS En la presa de decisions, s’ha de distingir els diferents elements que les integren, que són: i. Alternatives o estratègies ii. Escenaris iii. Resultat ( ) derivat d’aplicar l’alternativa amb l’escenari. iv. Probabilitat d’existència dels diferents estats de la naturalesa v. Criteri de decisió: el mètode. 1. CRITERIS DE DECISIÓ Segons la situació en que s’hagi de prendre la decisió, existeixen diferents tipus de criteris de decisió o mètodes: a. En situació de certesa. El decisor té informació total sobre el comportament del model. És a dir, coneixem el model que pot resoldre la situació, aplicant, per exemple: a. Punt mort. b. Programació lineal. c. Graf PERT. d. Altres models matemàtics. b. En situació d’incertesa. a. No competitives. i. Criteri de Walt (pessimista). ii. Criteri d’Hurwuicz (coeficient d’optimista ) iii. Criteri de Laplace (equiprobable). iv. Criteri de Savage (regret matrix o matriu del penediment). b. Competitives o en conflicte. L’oponent coneix l’estratègia i optarà per la que més mal faci. c. En situació de risc. El decisor coneix les probabilitats de l’escenari. Aleshores el que farà és maximitzar l’esperança o bé minimitzar la pèrdua. d. Decisions seqüencials. Decisions encadenades. La decisió anterior modifica els elements de decisió de les següents. ARBRES DE DECISIÓ Vegem-ho en un exemple: Un pagès vol decidir què ha de plantar. Té tres alternatives: - A1 plantar blat. - A2 plantar patates. - A3 plantar remolatxa.

Economia de l’empresa 1er Empresa i tecnología Melanie Nogué Fructuoso 2 A més, es poden donar tres escenaris: - E1 any plujós. - E2 any normal. - E3 any sec. I, les probabilitats de cada escenari són: - E1 any plujós  P(E1)=0,2 - E2 any normal  P(E2)=0,5 - E3 any sec  P(E3)= 0,3 El valor esperat per a cada parell alternativa-escenari és: Sec 0,3 Normal 0,5 Plujós 0,2 Blat 250 290 200 Patates 150 200 250 Remolatxa -100 450 350  En situació de risc: El decisor coneix la probabilitat d’ocurrència de cada escenari, per tant, el criteri és seleccionar l’alternativa amb el valor màxim esperat, per tant, el valor esperat seria: Sec 0,3 Normal 0,5 Plujós 0,2 Valor esperat Blat 250·0,3= 75 290·0.5= 145 200·0.2=40 260 Patates 150·0.3=45 200·0.5=100 250·0.2=50 195 Remolatxa -100·0.3=-30 450·0.5=225 350·0.2=70 265  Incertesa (maximax): El criteri a seguir és el de seleccionar l’alternativa amb el màxim valor per a qualsevol escenari.  Excessivament optimista: escolliria l’alternativa que té un benefici major. En aquest cas és la remolatxa amb un benefici de 450 l’any normal.  Wald, pessimista (maxmin): busquem la pitjor situació de cada aliment. I del resultat agafem el major: Sec 0,3 Normal 0,5 Plujós 0,2 Valor esperat Blat 250 290 200 200 Patates 150 200 250 150 Remolatxa -100 450 350 -100 En aquest cas el que menys mal farà és el blat.

Economia de l’empresa 1er Empresa i tecnología Melanie Nogué Fructuoso 3  Laplace: equiprobabilitat. Per tant, tindrem unes probabilitats d’1/3 (3 escenaris possibles), aleshores calculem el valor esperat com en el principi, és a dir: ( ) ( ) ( ) Aquí també escolliríem el blat.  Hurwicz: assigna un coeficient d’optimisme  i els extrems dels valors que tenim pels escenaris. Si per exemple tenim =0.7 ( ) ( ) ( ) Aplicant un coeficient de 0.7 escolliríem la remolatxa. No obstant, si el canviem i fem amb 0.5: ( ) ( ) ( ) El resultat final canvia; l’elecció d’ara és el blat.  Savage: té en compte el cost d’oportunitat. El que intenta és minimitzar el penediment. Per a cada escenari avalua quin seria el penediment per no haver seleccionat l’alternativa que donava millor resultat. Per tant, selecciona l’alternativa que té el pitjor escenari amb menor cort d’oportunitat. Sec 0,3 Normal 0,5 Plujós 0,2 Blat 250 0 290 160 200 150 Patates 150 250-150=100 200 250 250 100 Remolatxa -100 250+100=350 450 0 350 0 Com es pot veure, al tenir en compte el cost d’oportunitat, mira a cada any quina seria la millor situació i compara amb les altres. Aquesta matriu és diu “matriu de penediment” o “regret matrix”. Per a escollir l’alternativa es té en compte el que menor cost d’oportunitat tingui una vegada haguem agafat els valors més alts d’entre els escenaris. Blat 160 Patates 250 Remolatxa 350

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

UNITAT 4: LA PRESA DE DECISIONS - edumas99s jimdo page!

programaciÓ didÀctica; controls i treballs trimestrals; links generals; unitat 1: l'empresa i l'entorn; unitat 2: formes jurÍdiques d'empresa; unitat 3 ...
Read more

Tema 4 – La presa de decisions | Economia de l'empresa

No hi ha cap resultat per l'arxiu sol·licitat. Potser cercar us ajudarà a trobar un article relacionat.
Read more

Economia de l'empresa, assignatura de 1r BAT - Google Sites

... la matèria d'economia de l'empresa de 1r de batxillerat té com a finalitat el desenvolupament de les ... presa de decisions i resolució de ...
Read more

La presa de decisions by silvia lópez martínez on Prezi

... Economia de l'empresa ... LA PRESA DE DECISIONS Paula Llagostera i Sílvia López La presa de decisions i les seves etapes La matriu de decisió ...
Read more

Economia de l'Empresa I - uab.cat

Delegar la presa de decisions en els col·laboradors i proveir-los dels incentius necessaris perquè les ... Economia de l'Empresa I 2015 - 2016 4.
Read more

UNITAT 4: LA PRESA DE DECISIONS - mhe.es

Economia de l’empresa. Batxillerat 1 1 UNITAT 4: LA PRESA DE DECISIONS La presa de decisions és el procés de convertir la informació en acció.
Read more

Tema 4, exercicis de matrius I - Economia per a estudiants ...

Economia per a estudiants de batxillerat de l'INS Europa, ... Economia de l'empresa I: ... construint la matriu de decisions a un full d’excel.
Read more

Tema 4, exercicis d'arbres II - Economia per a estudiants ...

Economia de l'empresa I > > Economia de l'empresa II > > Economia de l'empresa I: exercicis informàtica, tema 4 Resolem els arbres de decisió ...
Read more

ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D’EMPRESA

... S.A.U. Economia iOrganització d ... presa de decisions i de direcció de l’empresa. ... de presa de decisions en l’empresa.
Read more