eCommunity De Nieuwe GGZ en Proeftuin Arkin

40 %
60 %
Information about eCommunity De Nieuwe GGZ en Proeftuin Arkin

Published on December 15, 2016

Author: MichaelMilo1

Source: slideshare.net

1. Kerstsymposium Cliëntenraad Arkin Zelfregie & shared decision making Hoe doe je dat? Wat zijn dilemma’s en kansen. Michael Milo, Lonneke Reuser

2. Philippe Delespaul Jim van Os Michael Milo Wilma Boevink

3. Beweging maken

4. Grass Root tsunami

5. Verbazing over

6. Quiz: Werkzaamheid?

7. Dodo Verdict

8. Verontwaardiging over

9. Verwaarlozing

10. somatiek psychiatrie 1960 2010 Kaders lijden Global Burden of Disease: GGZ Verliest de Strijd

11. Verspilling

12. Verspilling

13. Industriële Organisatievorm

14. Verspilling

15. Escalerende Zorgpaden

16. Uitgeputte Hulpverleners

17. Businessmodel GGZ is Failliet

18. We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them.

19. Nieuwe kijk op psychisch lijden & Gezondheid

20. Hersteldomeinen & Context

21. Genetwerkte Zorg

22. Grenzen medisch en niet-medisch vervagen

23. n=1

24. Fasegerichte zorg & Vroegdiagnose

25. Financiering Zelfzorg

26. Systemische Transitie

27. Huidige situatie: Instelling en Hulpverlener Centraal

28. Next Step: Community based care

29. eCommunity

30. eCommunity

31. Herstelverhalen

32. eCommunity

33. aansluiten Openbare Community

34. aansluiten Openbare Community

35. Uitdagingen bij ontwerp eTuin

36. Visie op Beheer Data & Privacy

37. Personal Health Cloud

38. Visie op Beheer Data & Privacy

39. Ontsluiten bestaand & nieuw aanbod

40. Maar wat past bij mij en/of Kwaliteit?

41. Wegwijzer door Slimme algoritmes

42. Maatwerk

43. Wegwijzer door eBuddies

44. Wegwijzer door Buddies op de grond

45. Samen met Proeftuinen

46. Een metaforische Animatie

Add a comment