EBS 090514 Örebro län

50 %
50 %
Information about EBS 090514 Örebro län

Published on May 20, 2009

Author: Malardalsradet

Source: slideshare.net

Description

Regional ltp Örebro län

 

Regionala mål 2020/2021/2025/2030: En arbetsmarknadsregion Stomn ä t i regionala kollektivtrafiken Bra kopplingar till Stockholm Nationell och internationell m ö tesplats och godsnod Utsl ä pp fr å n transportsektorn ska ha minskat kraftigt

2020/2021/2025/2030:

En arbetsmarknadsregion

Stomn ä t i regionala kollektivtrafiken

Bra kopplingar till Stockholm

Nationell och internationell m ö tesplats och godsnod

Utsl ä pp fr å n transportsektorn ska ha minskat kraftigt

Inriktning L ä nstransportplanen ska: Skapa f ö rb ä ttrad effektivitet i transportsystemet. St ä rka de nationella persontrafikstr å ken p å v ä g och j ä rnv ä g som g å r genom Ö rebroregionen. F ö rb ä ttra m ö jligheterna och kapaciteten p å de stora godsstr å ken p å v ä g och j ä rnv ä g . Ge f ö ruts ä ttningar f ö r fler och st ö rre logistikverksamheter i regionen med k ä rnomr å det Hallsberg- Ö rebro- Ö rebro flygplats. F ö rb ä ttra tillg ä ngligheten fr å n st ö rre orter i l ä net till Ö rebro . Kollektivtrafik p å sp å r prioriteras. P å v ä gsidan prioriteras orter som saknar j ä rnv ä gsf ö rbindelse. Bidra till kortare restider till Stockholm och G ö teborg . Skapa bra tillg ä nglighet fr å n st ö rre grannst ä der till Ö rebro. Leda till f ö rb ä ttrade gc-v ä gar i och mellan st ö rre orter. Korta str ä ckor prioriteras. Bidra till ö kad s ä kerhet i transportsystemet och minskad negativ milj ö p å verkan fr å n trafiken.

L ä nstransportplanen ska:

Skapa f ö rb ä ttrad effektivitet i transportsystemet.

St ä rka de nationella persontrafikstr å ken p å v ä g och j ä rnv ä g som g å r genom Ö rebroregionen.

F ö rb ä ttra m ö jligheterna och kapaciteten p å de stora godsstr å ken p å v ä g och j ä rnv ä g .

Ge f ö ruts ä ttningar f ö r fler och st ö rre logistikverksamheter i regionen med k ä rnomr å det Hallsberg- Ö rebro- Ö rebro flygplats.

F ö rb ä ttra tillg ä ngligheten fr å n st ö rre orter i l ä net till Ö rebro . Kollektivtrafik p å sp å r prioriteras. P å v ä gsidan prioriteras orter som saknar j ä rnv ä gsf ö rbindelse.

Bidra till kortare restider till Stockholm och G ö teborg .

Skapa bra tillg ä nglighet fr å n st ö rre grannst ä der till Ö rebro.

Leda till f ö rb ä ttrade gc-v ä gar i och mellan st ö rre orter. Korta str ä ckor prioriteras.

Bidra till ö kad s ä kerhet i transportsystemet och minskad negativ milj ö p å verkan fr å n trafiken.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10 13 N1 N3 N6 N4 N7 N8 N2 N5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10 13 N1 N3 N6 N4 N7 N8 N2 N5 En arbetsmarknadsregion

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10 13 N1 N3 N6 N4 N7 N8 N2 N5 Kollektivtrafik – utpekade regionala vägar Målbild Stomnät Regionalt stråk

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10 13 N1 N3 N6 N4 N7 N8 N2 N5 Prioriterade regionala stråk Prio 1 49 Askersund-Olshammar (-Karlsborg) Nybyggnadsprojekt. (6) 51/51.01 Ö rebro-Norrk ö ping(/Link ö ping) Ny- och ombyggnadsobjekt. (5) 244 H ä llefors-Nora-( Ö rebro) Hastighetsanpassning. (12) Prio 2 68 Lindesberg-Fagersta (-G ä vle) Hastighetsanpassning. (1) 63 Kopparberg-H ä llefors (-Filipstad) F ö rbifart Hjulsj ö (13) 249 Lindesberg-Arboga (-V ä ster å s) Hastighetsanpassning. (2) 205 Askersund-Degerfors-Karlskoga Hastighetsanpassning. (7) (Nybyggnadsprojekt) Ej prioriterade trots viktiga funktioner 207 Ö rebro-Odensbacken Liten regional funktion. (3) 52 Ö rebo-Hampetorp (-Katrineholm) Inga å tg ä rder utredda. (4) 237 Karlskoga-l ä nsgr ä nsen(-Storfors) Inga å tg ä rder utredda. (10) Relativt f å regionala funktioner 204 Lanna-Fjugesta (-Gullsp å ng) 243 Karlskoga-Nora 205 Karlskoga-H ä llefors

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10 13 N1 N3 N6 N4 N7 N8 N2 N5 Förslag - objekt P å g å ende 49 Stubbetorp-Gustavstorp 51/51.01 S ö dra Tv ä rleden Nya objekt/st ö rre å tg ä rder 244 Grythyttan-Nora – hastighetsanp 68 Lindesberg-l ä nsgr ä ns - hastighetsanp 49 Gustavstorp-Rude – ny v ä g 51 Svennevad-Kvarntorp – ny v ä g 249 Lindesberg-l ä nsgr ä ns – hastighetsanp 63 Kopparberg-l ä nsgr ä ns – hastighetsanp 205 Askersund-Degerfors – hastighetsanp 63 F ö rbifart Hjulsj ö – ny v ä g 51 Fagerlunda-Almbro – ombyggnad 21 l ä nsgr ä nsen-Hjortlvarn – ombyggnad 243 V ä sterleden-Degerfors – ny v ä g 243 Ö sterleden Karlskoga – ny v ä g Ej prioriterade trots viktiga funktioner 517 Bro ö ver jvg Vretstorp Liten regional funktion 51 Ljusfallshammar-L å ngbron Liten regional funktion. 52 Ö rebo-Hampetorp (-Katrineholm) Inga å tg ä rder utredda. 237 Karlskoga-l ä nsgr ä nsen(-Storfors) Inga å tg ä rder utredda. Relativt f å regionala funktioner 204 Lanna-Fjugesta (-Gullsp å ng) 243 Karlskoga-Nora 205 Karlskoga-H ä llefors

 

Add a comment

Related pages

EBS-Mattvätt - i Lindesberg

Just nu är EBS-Mattvätt och det finns många verksamheter som är i Örebro län. Vill ni komma i kontakt med EBS-Mattvätt så går det att nå dem ...
Read more

EBS-MATTVäTT | Örebro län, Frövi - tuugo.se

★ Ebs-mattvätt ★ Munkaboda Sverigestorp 104, 718 91, Frövi, Örebro län, 58113570 ★ Boskap/Kreatur
Read more

BS BLOMMOR | Örebro län, Fjugesta - tuugo.se

★ BS BLOMMOR ★ , Fjugesta, Örebro län ★ Blommor, Blomsterhandlare, Växter ... EBS - Nyhetsarkiv - Äldre nyhetsnotiser och mötesrapporter.
Read more

Jobb: Applikationsspecialist Oracle e-Business Suite ...

Konfiguration i Oracle eBS i tidigare nämnda moduler; ... Örebro län; Östergötlands län; Skåne län; Södermanlands län; Stockholms län; Uppsala län;
Read more

Jobb: Oracle EBS förvaltningsledare (Apoteket) - workey.se

Apotekets kompetenscenter ansvarar för det strategiskt viktiga affärsområdet som stöds av Oracle EBS, ... Örebro län; Östergötlands län; Skåne län;
Read more

Ebs drome sale - Annonsera.se

Alla ebs drome sale annonser. Köp och sälj ebs drome sale, lägg in en annons gratis! ... Örebro län; Västmanlands län; Uppsala län; Stockholms län;
Read more

I B Språktjänst - i Lindesberg

I B Språktjänst hittar ni ett Örebro län som inte är som andra län. I Örebro län hittar ni Lindesberg som är den kommunen ... Ebs-Mattvätt;
Read more

Hans-Olof Carlsén | LinkedIn

Hans-Olof Carlsén. Medicinteknisk chef, områdeschef, Region Örebro län. Location Orebro, Sweden Industry Medical Devices
Read more