e-Participatie samenleving: Tools & Voorbeelden voor Overheidsparticipatie & Burgerparticipatie

50 %
50 %
Information about e-Participatie samenleving: Tools & Voorbeelden voor...
Business & Mgmt

Published on February 18, 2014

Author: abduladvany

Source: slideshare.net

Description

De overheid verwacht steeds meer van burgers & burgers verwacht steeds meer van hun overheid. Gemeenten hebben velen uitdagingen om zowel met burgers samen te werken als burgerinitiatieven te faciliteren. Dit om te groeien naar een samenleving waar burgers, overheden en organisaties/bedrijfsleven intensief met elkaar samenwerken.

Voor een effectieve Participatie Samenleving moeten we gebruik maken van moderne middelen. Welke rol hebben gemeenten in de Participatie Samenleving? Welke tools kunnen gemeenten helpen? Welke rol neemt de gemeente/provincies in? Al deze zaken worden tijdens de workshop besproken.

Ook worden tijdens deze workshop tools en voorbeelden gepresenteerd om:

- Online marktplaats om burgerinitiatieven te faciliteren
- Crowdsourcing tools om met burgers beleid en ruimte te ontwikkelen
- Velen voorbeelden en cases om te leren wat wel en niet werkt
- Daarnaast worden de laatste trends op gebied van e-Participatie, Overheidsparticipatie en Burgerparticipatie gepresenteerd!

----

Abdul Advany is expert in e-Participatie, Co-Creatie, Crowdsourcing en Crowdfunding. Hij heeft al meer dan 75 projecten uitgevoerd voor overheden (oa. Voor ministeries, gemeenten, uitvoeringsdiensten, VNG & KING). Daarnaast verzorgt hij regelmatig lezingen, workshops en sessies om gemeenten te helpen na te denken over de e-Participatie Samenleving. Meer informatie op: www.socialimpact.nl

Wereld verandert in hoog tempo

Mensen willen graag (online) co-creëren

Van betrekken naar Digitale Co-creatie Van ideeën ophalen naar Samen Creëren

Mensen denken niet na over verbetering Suggesties komen niet vanzelf binnen Speciale programma’s (TQM, LEAN Management, etc) kosten veel geld en tijd Mensen voelen zich niet betrokken Participatie kun je niet ontwerpen met traditionele communicatie, marketing en “participatieladder”

Drukke agenda’s maken verandering lastig

Voor of na bijeenkomsten is weinig betrokkenheid

“Achterblijvers” doen maar zelden mee

Waar zijn we mee bezig?

Weet u wat uw cliënten wilt?

De betrokkenheid verandert

Traditionele inspraak kost steeds meer - veel bijeenkomsten - veel weerstand - langdurig

Innovatie nodig om mensen, ideeën en creatiekracht te benutten Samen Creativiteit Resultaat

CO-CREATIE werkt!

Veel mensen...

... co-creëren bottom-up ...

... plaats- & tijdonafhankelijk ...

... het gezamenlijke resultaat.* * Levert tot 80% op van het gewenste eindresultaat

ZICHTBAARHEID & DRAAGVLAK VERNIEUWENDE INZICHTEN BETROKKENHEID & SAMENWERKING Samen Creativiteit Resultaat VOORDELEN CO-CREATIE

1. Aandacht creëren 2. Mensen betrekken 3. Individuele ideeën verzamelen 4. Ideeën omzetten naar gezamenlijke oplossingen 5. Voorstel creëren 6. Uitvoering uitdenken 7. Plan presenteren 8. Actie 9. Overwinning vieren 9 stappen proces

DIGITALE CO-CREATIE BUURTPLEIN SITUATIE: Bij ontwerp en realisatie van pleinen zijn gemiddeld 5 voornamelijk klagende burgers betrokken die vooral laten weten wat ze niet willen. Rest van de wijk is niet betrokken en draagt weinig bij aan vorming van plein. VRAAG: Kun je met Digitale Co-creatie meer dan 50 mensen betrekken bij ontwerp en realisatie van plein zodat er meer draagvlak is en minder weerstand voor verandering

1. Aandacht creëren 2. Burgers betrekken 3. Individuele ideeën verzamelen 4. Ideeën omzetten naar gezamenlijke oplossingen 5. Voorstel voor plein creëren 6. Uitvoering uitdenken met burgers 7. Plan presenteren 8. Actie 9. Overwinning vieren

1. Aandacht creëren 2. Burgers betrekken 3. Individuele ideeën verzamelen 4. Ideeën omzetten naar gezamenlijke oplossingen 5. Voorstel voor plein creëren 6. Uitvoering uitdenken met burgers 7. Plan presenteren 8. Actie 9. Overwinning vieren

1. Aandacht creëren 2. Burgers betrekken 3. Individuele ideeën verzamelen 4. Ideeën omzetten naar gezamenlijke oplossingen 5. Voorstel voor plein creëren 6. Uitvoering uitdenken met burgers 7. Plan presenteren 8. Actie 9. Overwinning vieren

1. Aandacht creëren 2. Burgers betrekken 3. Individuele ideeën verzamelen 4. Ideeën omzetten naar gezamenlijke oplossingen 5. Voorstel voor plein creëren 6. Uitvoering uitdenken met burgers 7. Plan presenteren 8. Actie 9. Overwinning vieren

1. Aandacht creëren 2. Burgers betrekken 3. Individuele ideeën verzamelen 4. Ideeën omzetten naar gezamenlijke oplossingen 5. Voorstel voor plein creëren 6. Uitvoering uitdenken met burgers 7. Plan presenteren 8. Actie 9. Overwinning vieren

1. Aandacht creëren 2. Burgers betrekken 3. Individuele ideeën verzamelen 4. Ideeën omzetten naar gezamenlijke oplossingen 5. Voorstel voor plein creëren 6. Uitvoering uitdenken met burgers 7. Plan presenteren 8. Actie 9. Overwinning vieren

1. Aandacht creëren 2. Burgers betrekken 3. Individuele ideeën verzamelen 4. Ideeën omzetten naar gezamenlijke oplossingen 5. Voorstel voor plein creëren 6. Uitvoering uitdenken met burgers 7. Plan presenteren 8. Actie 9. Overwinning vieren

1. Aandacht creëren 2. Burgers betrekken 3. Individuele ideeën verzamelen 4. Ideeën omzetten naar gezamenlijke oplossingen 5. Voorstel voor plein creëren 6. Uitvoering uitdenken met burgers 7. Plan presenteren 8. Actie 9. Overwinning vieren

1. Aandacht creëren 2. Burgers betrekken 3. Individuele ideeën verzamelen 4. Ideeën omzetten naar gezamenlijke oplossingen 5. Voorstel voor plein creëren 6. Uitvoering uitdenken met burgers 7. Plan presenteren 8. Actie 9. Overwinning vieren

20.000+ BEREIKT Samen met 2000+ burgers, experts en ambtenaren Innovatieve inzichten zoals een nieuwe manier van financiering Creatieve visie met uitvoering door zowel gemeente als sector 95% POSITIEF over resultaat

Samen met 10tallen gemeenten, rijksoverheid en uitvoeringsdiensten Inzichten vanuit zowel locale als landelijke overheden Gezamenlijke visie op dienstverlening & vervolg is het creëren van een gezamenlijke uitvoeringsstrategie 9.6 EVALUATIE DIGITALE CO-CREATIE

300 mensen betrokken in 3 dagen Inzichten in zowel behoefte van ondersteuning, dilemma’s als deliverables Meer draagvlak en ideeën van “eindgebruiker” in Operatie NUP (plan) HERHAALT voor congres, analyses en workshops

Innoveren & co-creatie gaat niet zonder weerstand 1% tot 5% Sommige participanten vinden het te snel (of te langzaam) gaan of willen geen ruimte bieden aan creatief proces 95% tot 99% Meeste participanten pakken de kans op te veranderen, brengen hun ideeën in en delen kennis

Vergroten zichtbaarheid van resultaten bij cliënten en professionals Kennisuitwisseling fysiek en online Verbeteren betrokkenheid & samenwerking met organisaties Samen Creativiteit Resultaat Wat levert het op?

IDEEEN UITWISSELEN BIJ ELKAAR BRENGEN & KEUZES MAKEN CONCEPTUALISEREN & VERFIJNEN RESULTAAT VERBETEREN REALISATIE UITDENKEN

Initiatiefnemers stimuleren Mensen willen graag helpen Overheid faciliteert Overheidsparticipatie door NederlandActief

GOEDE VOORBEREIDING - eenvoudig spel - stel de juiste vragen - kies duidelijke rollen

10 tips voor innoveren met Co-creatie 1. Heb een duidelijk doel voor elke co-creatie 2. Betrek diverse participanten vroeg in het proces 3. Combineer online co-creatie met fysieke bijeenkomsten voor een optimaal resultaat 4. Kies de juiste snelheid, niet te langzaam of te snel 5. Begin bij het belangrijkste en meest dringende onderwerp 6. Zet de toegevoegde waarde van uw vereniging centraal of ga daarna in co-creatie op zoek 7. Eerst betrokkenheid van leden vergroten en daarna pas kennisdeling stimuleren 8. Bepaal de kaders met het bestuur en geef alle vrijheid binnen die kaders 9. Kom snel tot actie en vorm een kernteam 10. Hou rekening met kritiek van een kleine groep die mondig is, maar laat de massa de snelheid, doel en resultaat van de co-creatie bepalen

WIJ HELPEN U GRAAG MET UW AMBITIES COCREATIE BELEID Telefoon: 020 894 6407 Website: www.socialimpact.nl Email: info@socialimpact.nl COCREATIE INNOVATIE COCREATIE RUIMTE

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Ambtenaar2.0 dag 2015: e-Participatie Samenleving: Tools ...

e-Participatie Samenleving: Tools & Voorbeelden voor Overheidsparticipatie & Burgerparticipatie; ... Overheidsparticipatie en Burgerparticipatie gepresenteerd!
Read more

Ambtenaar2.0 dag 2015: Personal branding

e-Participatie Samenleving: Tools & Voorbeelden voor Overheidsparticipatie & Burgerparticipatie; ... en gaat actief aan de slag voor een eerste ...
Read more

van Burgerparticipatie naar Overheidsparticipatie by Nico ...

Transcript of van Burgerparticipatie naar Overheidsparticipatie. ... dus hoe verantwoordelijk voelt een inwoner zich nu voor veiligheid? ... Voorbeelden ...
Read more

VNG Academie | Workshop van Burgerparticipatie naar ...

Workshop van Burgerparticipatie naar overheidsparticipatie. Meer ruimte voor ... samenleving en hoe u daar als ... voor gemeenten? Een paar voorbeeld ...
Read more

Onderzoek & literatuur - Participatiewijzer ...

De Participatiewijzer. Zoek de meest geschikte participatiemethode. Burgerparticipatie. Geschikt voor uw project? Doe het afwegingskader! Overheidsparticipatie
Read more

Participatiewijzer | burgerparticipatie en ...

De laatste inzichten over burgerparticipatie en overheidsparticipatie. ... Maar leent uw project zich wel voor burgerparticipatie?
Read more

Databank Praktijkvoorbeelden: van en voor gemeenten

Uw voorbeeld delen; Meer ... vng.nl; Home; Burgerparticipatie; Overheidsparticipatie; De ... bij wat er in de samenleving speelt en meer ruimte maken voor ...
Read more

Overheidsparticipatie by Jan Dijkman on Prezi

Gaat voor het nieuwe ... Overheidsparticipatie De gemeente in de buurt ... De samenleving verandert en wij veranderen mee
Read more