e-öğrenme malzemesi geliştirme süreci ADDIE

60 %
40 %
Information about e-öğrenme malzemesi geliştirme süreci ADDIE
Education

Published on March 10, 2014

Author: osslemkaya

Source: slideshare.net

e-öğrenme malzemesi geliştirme: ADDIE , Özlem KAYA okaya2@anadolu.edu.tr

ADDIE nedir? • eğitsel bir malzeme geliştirmede sıklıkla kullanılan ve beş aşamadan oluşan kapsamlı bir öğretim tasarımı modelidir. • Çekirdek bir model olup daha sonra geliştirilen modellere de temel oluşturmuştur. anahtar kelimeler: malzeme geliştirme, öğretim tasarımı

Neden ADDIE? ADDIE modeli, ismini içerdiği aşamaların baş harflerinden almıştır. Bunlar: Analysis Design Development Implementation Evaluation

1. Aşama: Analiz (Çözümleme) ADDIE modelinin planlama aşamasıdır ve aşağıdaki analizleri içerir: • İhtiyaç analizi (öğrencilerin ihtiyacı olan bilgi ve beceriler) • Hedef kitle analizi (öğrenci profili) • İçerik analizi (ders içeriği ve öğrencilerin kazanması ya da pekiştirmesi gereken bilgi ve beceriler)

2. Aşama: Tasarım Öğrenmenin nasıl oluşturulacağını belirleme sürecidir. • öğrenme hedeflerinin belirlenmesi, • içeriğin seçilip düzenlenmesi, • strateji geliştirilmesi ve • ölçme araçlarının hazırlanmasını kapsar.

3. Aşama: Geliştirme Tasarlanan öğrenme malzemelerinin üretildiği süreçtir. Üç temel aşamadan oluşur: 1. içerik geliştirme 2. öykü panosu geliştirme 3. öğretim malzemelerini bir öğrenme ortamına aktarma

4. Aşama: Uygulamaya koyma Geliştirilen ders malzemelerinin öğrencilerin kullanımına sunulduğu aşamadır.

5. Aşama: Değerlendirme • öğrenme malzemeleri, • öğretimi değerlendirmede kullanılan teknikler ve • kazanımlar değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda yapılması gereken değişiklikler gerçekleştirilir.

Kaynakça • M.E. Mutlu, A. Hakan (Ed.), Eğitim Biliminde Yenilikler (Eğitimde Yeni Teknoloji Kullanımı), 178-205 pp., Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları, ISBN:978-975-06-1453-8, 2013 (http://e- ogrenme.anadolu.edu.tr/eKitap/SOB202U.pdf) • E-learning methodologies - A guide for designing and developing e-learning courses, (http://www.fao.org/docrep/015/i2516e/i2516e.pdf) • http://seset.ceit.metu.edu.tr/2013/06/addie-ogretim-tasarimi-modeli/

Add a comment

Related presentations

Related pages

E-öğrenme Malzemeleri Geliştirme: Mart 2014

... Malzemesi Tasarlama ve Geliştirme Süreci. Öğrenme malzemelerinin kilit noktalarından olan ve genellikle ADDIE modeli ... e-öğrenme malzemesi ...
Read more

E-Öğrenme Malzemelerinin Geliştirilmesi

Moodle'daki dersime buradan ulaşılabilir.Dönemin başından bu yana takip ettiğimiz ADDIE ... Hafta 2-e- Öğrenme Malzemeleri Geliştirme Süreci.
Read more

e- öğrenme Malzemelerinin Geliştirilmesi

E- öğrenme malzemesi tasarlanırken ADDIE öğretim tasarımı ... uygulanma süreci bu ... e- öğrenme geliştirme araçlarından bu ...
Read more

Açıköğretim Öğretim Sistemindeki Derslerin e ...

Açıköğretim Öğretim Sistemindeki Derslerin e-Öğrenme Malzemesi Olarak Hazırlanma Süreci ... · e-Öğrenme malzemeleri geliştirme, ...
Read more

e-Öğrenme Malzemeleri Projesi · Açıköğretim ...

... Açıköğretim e-Öğrenme ... amacıyla desenlenen bu projenin geliştirme süreci, ... hazırlanması beklenen e-öğrenme malzemeleri ...
Read more

E-öğrenme Malzemeleri Geliştirme

E-öğrenme Malzemeleri Geliştirme ... Bir önceki yayınımda ADDIE modeli üzerinden giderek, hikaye panosunu özetleyerek tamamlamıştım.
Read more

E-Öğrenme malzemeleri

Geçtiğimiz haftaların etkinliklerinde bir e- öğrenme malzemesi geliştirme süreç basamaklarından ... öğrenme çıktıları süreci ve derslerin ...
Read more

E-ÖĞRENME

E-öğrenme içeriği ... eğitsel teknikleri uygulama da dahil olmak üzere e-derslerin geliştirme süreci açıklanacaktır. ADDIE ... Va rolan ...
Read more