E öğrenme malzemesi geliştirme

80 %
20 %
Information about E öğrenme malzemesi geliştirme
Education

Published on March 10, 2014

Author: giztemkin

Source: slideshare.net

Hazırlayan: Gizem TEKİN

 E-öğrenme ortam ve malzemelerinin hazırlanması takım çalışmasıyla uzun ve zahmetli bir zamana yayılmış bir süreçtir.  Bu süreç için kullanılan başlıca modeller: • ADDIE • Dick and Carey • IDSL • Smith/Ragan Model

 ADDIE modeli en çok kullanılan ve sonraki modellere zemin hazırlayan bir modeldir.  Bu modeli oluşturan harfler aşağıdaki kelimelerden gelmektedir. Analysis Design Development Implementation Evaluation

 Bu modeli Türkçeye uyarlarsak; Analysis= Çözümleme(analiz) Design= Tasarım Development= Geliştirme Implementation= Uygulamaya Koyma Evaluation= Değerlendirme

 Öğretim tasarımına aşağıdaki analizlerle başlanır: •İhtiyaç Analizi •Hedef Kitle Analizi •İçerik Analizi

 Analizler sonucunda gereksinimleri karşılayacak öğrenme hizmetlerinin ve içeriğin tasarımının gerçekleştiği süreçtir.  Büyük ve küçük ölçekli kararlar alınır. Bu kararların başlıcaları şunlardır:  Tasarım ve geliştirme ekibi  Öğrenme ve öğretme hizmetlerinin tasarımı  E-öğrenme içeriğinin tasarımı ve  Ölçme- Değerlendirme süreci tasarımıdır.

 Bu süreçte alınan kararlar doğrultusunda ortaya bir ürünün çıkartılır. Kısaca yapılanlar şunlardır: •İçeriğin geliştirilmesi •Öykü panosunun geliştirilmesi •Yapılanların ders ortamına aktarılması

 Geliştirme sürecinde ortaya koyulan ürün, çeşitli denetim ve testlerden geçirilerek pilot gruba uygulanır.  Bu gruplardan geri bildirimler alınır.

 Uygulamaya koyulduktan sonra alınan geri bildirimler değerlendirilir ve çeşitli düzeltmelere gidilir.  Bu düzenlemelerle sistemin eksiklikleri ya da yanlışları kapatılıp, etkili bir e- öğrenme malzemesi sunmak hedeflenir.  Değerlendirme her ne kadar son basamak gibi görülse de aslında sürecin başından beri biçime yönelik bir değerlendirme vardır. Son değerlendirme de bütüncül değerlendirme olarak adlandırılır.

 M.E. Mutlu, A. Hakan (Ed.), Eğitim Biliminde Yenilikler (Eğitimde Yeni Teknoloji Kullanımı), 178-205 pp., Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları, ISBN:978-975-06-1453-8, 2013 (http://e- ogrenme.anadolu.edu.tr/eKitap/SOB202U.pdf)  E-learning methodologies - A guide for designing and developing e- learning courses, Part I – Introduction, Sayfa: 7-26. (http://www.fao.org/docrep/015/i2516e/i2516e.pdf)

Add a comment

Related presentations

Related pages

E öğrenme malzemesi geliştirme - Education - documents.tips

E öğrenme malzemesi geliştirme. by guelsen-demirbilek. on Jul 27, 2015. Report Category: Education
Read more

e-öğrenme malzemesi geliştirme süreçleri(ADDİE) - Education

1. E-ÖĞRENME MALZEMESI GELIŞTIRME SÜREÇLERI ( ADDİE ) Hande ARIK 09.03.2014 2. 1.ÇÖZÜMLEME Hedef öğrenci kitlesinin özellikleri belirlenir ...
Read more

E-öğrenme Malzemeleri Geliştirme - giztemkin.blogspot.com

İnteraktif e-dersler geliştirme ekibi tarafından yaratılmalı ve yazılımla birleştirilmelidir. Yazılım üretmede bir çok yazarlık aracı vardır.
Read more

E-öğrenme Malzemeleri Geliştirme: Hafta 4- E-Öğrenme Dersi ...

Bu hafta, bir e-öğrenme projesinde öğretim yöntemleri, dağıtım stratejisi ve değerlendirme stratejisiyle ilgili aşağıdaki kaynaktan okuduğum ...
Read more

E-Öğrenme malzemeleri - meralhangumus.blogspot.com

2. Öykü Panosu Geliştirme başlıklarına değinmiştik. Bu hafta ise bir e-öğrenme malzemesi geliştirme aşamalarından geliştirme aşaması ...
Read more

E-Öğrenme malzemeleri: 6.hafta-ders yazılımı hazırlama

2. Öykü Panosu Geliştirme başlıklarına değinmiştik. Bu hafta ise bir e-öğrenme malzemesi geliştirme aşamalarından geliştirme aşaması ...
Read more

GulsenDemirbilek: e-Öğrenme Malzemeleri Geliştirme Süreci

Sınıf içinde ders aktarımı için de bilgi teknolojileri günümüzde yaygın bir şekilde kullanılmaya başlamıştır. Bilgi ...
Read more

E-Öğrenme Malzemelerinin Geliştirilmesi

e-Öğrenme malzemelerinin tasarlanması ve geliştirilmesi sürecinde ADDIE Modeli'nin temel alındığı bu haftada yapılan okumalar aşağıda ...
Read more