E-learning a jeho možnosti

80 %
20 %
Information about E-learning a jeho možnosti
Education

Published on May 23, 2008

Author: martin.slavik

Source: slideshare.net

Description

Support for ICT coordinators course at TUL, e-learning possibility (in Czech)

E-learning a jeho možnosti [email_address]

Průzkum před bojem Co už víte? Zkušenosti? Co chcete vědět? Jak zakončíme tento blok? Top-100-tools-for-learning-2009

Co už víte?

Zkušenosti?

Co chcete vědět?

Jak zakončíme tento blok?

Co nás čeká? Teorie e-learningu Metodika zavádění Výběr SW SW technologie Práce s Moodlem

Teorie e-learningu

Metodika zavádění

Výběr SW

SW technologie

Práce s Moodlem

Teorie

Jak se vyučuje výběr a poskytnutí (výukového) obsahu; vyhodnocení a ověření dovedností a znalostí; katalýza vzdělávacího procesu. Jean-Claude Bradley, Teaching Organic Chemistry with Blogs and Wikis víc lidí víc ví zkušenosti žáků a učitelů jsou rozdílné

výběr a poskytnutí (výukového) obsahu;

vyhodnocení a ověření dovedností a znalostí;

katalýza vzdělávacího procesu.

Výběr a poskytnutí obsahu přednášky F2F + papírové podklady; přednášky F2F + online PDF soubory; videosekvence z přednášky (screencast); audiopodcasting + online PDF soubory; blog týkající se kurzu; videopodcasting wiki pro organizaci studia; video uložené na Youtube nebo Google video; Google Co-op a volně přístupné učebnice/články ( vydavatelstvi.vscht.cz ; books.google.com ); Všechny záznamy v jednom komprimovaném souboru. Jean-Claude Bradley, Teaching Organic Chemistry with Blogs and Wikis

přednášky F2F + papírové podklady;

přednášky F2F + online PDF soubory;

videosekvence z přednášky (screencast);

audiopodcasting + online PDF soubory;

blog týkající se kurzu;

videopodcasting

wiki pro organizaci studia;

video uložené na Youtube nebo Google video;

Google Co-op a volně přístupné učebnice/články ( vydavatelstvi.vscht.cz ; books.google.com );

Všechny záznamy v jednom komprimovaném souboru.

Vyhodnocení a ověření znalostí… ruční známkování; volitelné testy (v e-learningovém systému) s automatickým vyhodnocením; všechny testy a zkoušky pod video dohledem, vyhodnocení automatické; body navíc za úkoly zpracované formou blogu a wiki testy jako epizody v akčních počítačových hrách. Jean-Claude Bradley, Teaching Organic Chemistry with Blogs and Wikis

ruční známkování;

volitelné testy (v e-learningovém systému) s automatickým vyhodnocením;

všechny testy a zkoušky pod video dohledem, vyhodnocení automatické;

body navíc za úkoly zpracované formou blogu a wiki

testy jako epizody v akčních počítačových hrách.

Katalýza vzdělávání osobně v konzultačních hodinách a pomocí mailu; využití vyučovací doby pro workshopy a přiřazení záznamů přednášek (hry, diskuse k volitelným úlohám). Jean-Claude Bradley, Teaching Organic Chemistry with Blogs and Wikis

osobně v konzultačních hodinách a pomocí mailu;

využití vyučovací doby pro workshopy a přiřazení záznamů přednášek (hry, diskuse k volitelným úlohám).

Teorie × praxe Mathematica 6.0 Wolfram Research, Inc.

Proč e-learning ? E-learning vzdělávací proces, využívající multimediální technologie, Internet a další elektronická média pro zlepšení kvality vzdělávání. Vize integrace e-learningu do vzdělávání, zvýší přístup ke vzdělání a zajistí vyhovující kvalitu za přijatelnou cenu. Smíšené vzdělávání (Blended learning) kombinace prvků prezenčního a e-learningového vzdělávání účinné, motivující, materiály opětovně použitelné, kontrolovatelné, rychlá komunikace

Koncepce email telefon blog wiki podcast Student Učitel N ově Po staru tlačíme táhneme Jean-Claude Bradley, Teaching Organic Chemistry with Blogs and Wikis

Obsah Hodnocení Intera kce Model otevřeného kurzu centrovaný kolem wiki Verzování b log / wiki E-mail Dotazníky Test y Kvízy Multim é dia Obrázky Text y Wiki Záznam kurzu podcast video p odcast Workshop y CMS Hry

Použitelnost ICT = medialita + virulence + integrovanost + snadnost použití + …? Medialita = ovlivnit co nejvíce smyslů. Virulence = ovlivnit trvale, co nejrychleji, co nejvíce osob. Integrovanost = nemusím používat mnoho jiných věcí. Snadnost použití (a tvorby vzdělávacích materiálů) zahrnuje znuvupoužitelnost, nízkou cenu. Použitelnost ICT

Použitelnost ICT = medialita + virulence + integrovanost + snadnost použití + …?

Medialita = ovlivnit co nejvíce smyslů.

Virulence = ovlivnit trvale, co nejrychleji, co nejvíce osob.

Integrovanost = nemusím používat mnoho jiných věcí.

Snadnost použití (a tvorby vzdělávacích materiálů) zahrnuje znuvupoužitelnost, nízkou cenu.

3D taxonomie internetových výukových projektů Brdička, B.:  Role internetu ve vzdělávání

Brdička, B.:  Role internetu ve vzdělávání Taxonomie internetových výukových projektů

Diskuse: ano/ne P oužitelnost = M edialita + V irulence + I ntegrovanost + S nadnost ↑ V; otevřenost = volně dostupný software, popř. freeware (rychlý vývoj, cena, snadná lokalizace do rodného jazyka; srovnatelné s komerčním software), Open Source, Open Standards; Open Data; Open Science, Open Laboratory Notebook ↑ V; konzistence výuky = soulad reality s tím, co učí učitelé ↑ V; kreativita v použití ICT (zpracování obrazu – mikroskopie, chromatografie; měření na videosekvencích chemických experimentů) ↑ V; výchova a sociální rozměr – učitel jako živá osobnost, osobní komunikace, spolupráce mezi studenty; LINUX, Edubuntu ↑ V; levné pomůcky zhotovitelné svépomocí a počítačem podporovaný experiment x praktické dovednosti (časopisy, knihy) ↑ V; ↑S; studenti se učí učením ostatních; vizualizace, kdekoli je to možné ↑ I; integrace oborů; zdrojů (RSS, blogosphere); dat (CML, XML) ↑ S; virtuální přístroje (Chemistry Collective)

P oužitelnost = M edialita + V irulence + I ntegrovanost + S nadnost

↑ V; otevřenost = volně dostupný software, popř. freeware (rychlý vývoj, cena, snadná lokalizace do rodného jazyka; srovnatelné s komerčním software), Open Source, Open Standards; Open Data; Open Science, Open Laboratory Notebook

↑ V; konzistence výuky = soulad reality s tím, co učí učitelé

↑ V; kreativita v použití ICT (zpracování obrazu – mikroskopie, chromatografie; měření na videosekvencích chemických experimentů)

↑ V; výchova a sociální rozměr – učitel jako živá osobnost, osobní komunikace, spolupráce mezi studenty; LINUX, Edubuntu

↑ V; levné pomůcky zhotovitelné svépomocí a počítačem podporovaný experiment x praktické dovednosti (časopisy, knihy)

↑ V; ↑S; studenti se učí učením ostatních; vizualizace, kdekoli je to možné

↑ I; integrace oborů; zdrojů (RSS, blogosphere); dat (CML, XML)

↑ S; virtuální přístroje (Chemistry Collective)

Kreativita v ICT Kreativní použití ICT × tlak výrobců, vydavatelů, … MP3/4 × MIDI = hudební konzerva × manipulace s hudebním obsahem absence praktických experimentů v časopisech pro mládež × debrujáři spektroskop z CD-ROM, DVD; webová kamera jako detektor, zpracování obrazu (počítání objektů, měření délek, ploch…)

Kreativní použití ICT × tlak výrobců, vydavatelů, …

MP3/4 × MIDI = hudební konzerva × manipulace s hudebním obsahem

absence praktických experimentů v časopisech pro mládež × debrujáři

spektroskop z CD-ROM, DVD; webová kamera jako detektor, zpracování obrazu (počítání objektů, měření délek, ploch…)

Integrace ICT do výuky žák + počítač = učení Kritické množství hardware. Spolupráce mezi učiteli a technology. (ICT koordinátor). Odpovídající příprava učitelů ( školení ). Implementace výuky založené na standardech. Vhodný software. + zapojený učitel

žák + počítač = učení

Kritické množství hardware.

Spolupráce mezi učiteli a technology. (ICT koordinátor).

Odpovídající příprava učitelů ( školení ).

Implementace výuky založené na standardech.

Vhodný software.

Integrace ICT do výuky Učit o ICT Učit s ICT Bariéry implementace ICT do výuky Specifikum pedagogických fakult – mnoho oborů vnímaných odděleně × Důležitost faktoru

Učit o ICT

Integrace ICT do výuky

Nebezpečí ICT Bullying (šikanování) Cyber stalking (kybernetický lov) Grooming (předstírané chování) Pharming, Phising (krádež citlivých informací) Google bomba

Tvorba studijních textů Nejdůležitější požadavky věcná správnost srozumitelnost upoutání pozornosti postupný výklad kontrolní otázky a testy v průběhu textu Hlavní zásady srozumitelnosti: stručnost, krátké odstavce, krátké věty odstavec obsahuje jednu hlavní myšlenku české výrazy názornost (obrázky, viualizace, poznámky, vysvětlivky)

Nejdůležitější požadavky

věcná správnost

srozumitelnost

upoutání pozornosti

postupný výklad

kontrolní otázky a testy v průběhu textu

Hlavní zásady srozumitelnosti:

stručnost, krátké odstavce, krátké věty

odstavec obsahuje jednu hlavní myšlenku

české výrazy

názornost (obrázky, viualizace, poznámky, vysvětlivky)

Vizualizace: umění http://www.brazilianartists.net/home/flags/

… je důležitější než znalosti Albert Einstein Představivost…

… je důležitější než znalosti

www.kartoo.com

Dozvěděli jste se něco nového a důležitého?

Metodika B. Pascal: Všechny dobré rady již byly publikovány. Teď zbývá jen maličkost – uskutečnit je.

Problémy lenost a čas – musím se o to starat jazyková bariéra musím být na internetu nikdo mi to nezaplatí copyright & sd ílení … ? hostované aplikace, žáci vytváří obsah (+časopisy) SW schopný překladu, vizualizace, značkovací jazyky offline aplikace (eXe) + import granty, stáže, konference depozitáře, CreativeCommons (Some Rights Reserved )

lenost a čas – musím se o to starat

jazyková bariéra

musím být na internetu

nikdo mi to nezaplatí

copyright & sd ílení

… ?

Marketing řízení spojené s uspokojením potřeb zákazníků, při splnění cílů organizace   Analýza silných a slabých stránek [SWOT mikro- a makroprostředí] Analýza příležitostí a hrozeb [kultura školy; vybavení; kvalita lidí; finance; organizace; mezilidské vztahy] Formulace cílů [ vize; poslání; cíle] Volba strategie [pronikání; rozvoj oborů; rozvoj trhu; diferenciace] Změny v systému řízení [organizace l lidé l kultura: informace a komunikace; plánování ; kontrola] Integrace ICT do výuky Zavádění systému řízení: Vedení; tým ; všichni  Diskuse

řízení spojené s uspokojením potřeb zákazníků, při splnění cílů organizace

 

Analýza silných a slabých stránek [SWOT mikro- a makroprostředí]

Analýza příležitostí a hrozeb [kultura školy; vybavení; kvalita lidí; finance; organizace; mezilidské vztahy]

Formulace cílů [ vize; poslání; cíle]

Volba strategie [pronikání; rozvoj oborů; rozvoj trhu; diferenciace]

Změny v systému řízení [organizace l lidé l kultura: informace a komunikace; plánování ; kontrola]

Marketing vize do kdy splnit [vedení] co očekávám od firmy, co nabízím, jak mohu pomáhat, image firmy [všichni] kompletace + diskuse + formulace záměr jaké parametry sledovat [tým] jaké hodnoty dosáhnout [tým] diskuse + formulace [tým] současné hodnoty + srovnání poslání: několikavěté prohlášení trvalého charakteru komunikované vně i uvnitř (kdo j e zákazní k ; hlavní aktivity a cíle; okruh působnosti; filosofie školy; síla) chování k zaměstnancům; studentům; veřejnosti [všichni]; investorům [tým] kompletace + diskuse + formulace cíle [tým] cesta (co musíme udělat) = produkty; procesy; lidé; společnost [tým] zavádění a vývoj systému [tým] postupy = orientace (informovanost), motivace, rozvoj schopností způsoby = úkoly, termíny, odpovědnost monitoring = kdy, jak, kdo vyhodnocení a úprava

vize

do kdy splnit [vedení]

co očekávám od firmy, co nabízím, jak mohu pomáhat, image firmy [všichni]

kompletace + diskuse + formulace

záměr

jaké parametry sledovat [tým]

jaké hodnoty dosáhnout [tým]

diskuse + formulace [tým]

současné hodnoty + srovnání

poslání: několikavěté prohlášení trvalého charakteru komunikované vně i uvnitř

(kdo j e zákazní k ; hlavní aktivity a cíle; okruh působnosti; filosofie školy; síla)

chování k zaměstnancům; studentům; veřejnosti [všichni]; investorům [tým]

kompletace + diskuse + formulace

cíle [tým]

cesta (co musíme udělat) = produkty; procesy; lidé; společnost [tým]

zavádění a vývoj systému [tým]

postupy = orientace (informovanost), motivace, rozvoj schopností

způsoby = úkoly, termíny, odpovědnost

monitoring = kdy, jak, kdo

vyhodnocení a úprava

Koncepce Marketingové řízení instituce (SWOT, cíle, plán, poslání) Doplnění poslání školy: integrace ICT do výuky Hodnocení učitelů a zaměstnanců: plány rozvoje Důraz na kvalitu výuky: pilotní projekty Důraz na použití webu jako doplňku klasické výuky Poradenská činnost: střediska, školení Pracovní skupina pro zavádění ICT -> plány pro podporu online výuky Granty a projekty školy na podporu rozvoje ICT Učit s ICT, mediální výchova, ICT, TDP – integrované v předmětech Seznámení s nejnovějšími trendy v ICT Volně dostupný SW

Marketingové řízení instituce (SWOT, cíle, plán, poslání)

Doplnění poslání školy: integrace ICT do výuky

Hodnocení učitelů a zaměstnanců: plány rozvoje

Důraz na kvalitu výuky: pilotní projekty

Důraz na použití webu jako doplňku klasické výuky

Poradenská činnost: střediska, školení

Pracovní skupina pro zavádění ICT -> plány pro podporu online výuky

Granty a projekty školy na podporu rozvoje ICT

Učit s ICT, mediální výchova, ICT, TDP – integrované v předmětech

Seznámení s nejnovějšími trendy v ICT

Volně dostupný SW

Pl án pro podporu online výuky Institucionální podpora elektronická bezpečnost, spolehlivost, centralizace Rozvoj kurzů standardy, potřeby výuky ne technologie, kontrola, studenti: potřeba analýzy, syntézy a hodnocení kurzů Výuka a učení se v kurzu interakce, zpětná vazba, znalost metod efektivního vyhledávání informací a hodnocení kvality Struktura kurzu informace, cíle, koncepce, zdroje, termíny Podpora studentů požadavky, TDP, technická pomoc, reklamace Podpora učitelů Hodnocení a úkoly – evaluace

Institucionální podpora elektronická bezpečnost, spolehlivost, centralizace

Rozvoj kurzů standardy, potřeby výuky ne technologie, kontrola, studenti: potřeba analýzy, syntézy a hodnocení kurzů

Výuka a učení se v kurzu interakce, zpětná vazba, znalost metod efektivního vyhledávání informací a hodnocení kvality

Struktura kurzu informace, cíle, koncepce, zdroje, termíny

Podpora studentů požadavky, TDP, technická pomoc, reklamace

Podpora učitelů

Hodnocení a úkoly – evaluace

Spolupráce se žáky Školní časopis Vylepšení dokumentace, videonápověda Administrace sekcí Tvorba kurzů Testování modulů a semináře Grafika (vlastní témata, CSS, šablony kurzů) Tvorba filtrů Stipendium GHOP (The Google Highly Open Participation Contest; jen pro střední školu) SVUČ, bakalářské a diplomové práce Práce u Moodle Headquaters, Inc. :–)

Školní časopis

Vylepšení dokumentace, videonápověda

Administrace sekcí

Tvorba kurzů

Testování modulů a semináře

Grafika (vlastní témata, CSS, šablony kurzů)

Tvorba filtrů

Stipendium

GHOP (The Google Highly Open Participation Contest; jen pro střední školu)

SVUČ, bakalářské a diplomové práce

Práce u Moodle Headquaters, Inc. :–)

Zkušenosti Vysoká časová náročnost Nutná skutečná podpora instituce Bez motivace učitelů špatné výsledky Systém Moodle pro naše potřeby plně vyhovuje (i když) modularita, rozšiřitelnost, rychlé inovace, standardy Ne každý e-learning ocení – motivační hry - kompenzace

Vysoká časová náročnost

Nutná skutečná podpora instituce

Bez motivace učitelů špatné výsledky

Systém Moodle pro naše potřeby plně vyhovuje (i když) modularita, rozšiřitelnost, rychlé inovace, standardy

Ne každý e-learning ocení – motivační hry - kompenzace

Dozvěděli jste se něco nového a důležitého?

Výběr SW

Rozhodování Faktor Váha Varianta 1 Varianta 2 Body Celkem Body Celkem Cena 10 5 50 7 70 Vzdálenost od centra 7 Okolí 8 Velikost 7 Možnost rozšíření 9 Doba dojíždění 9 Náklady na provoz 9 Obslužnost 8 ... 1-10 1-10 Váha×Body Váha×Body Celkem ---  1  2

www.cmsmatrix.org

www.edutools.info

Sakai vs Moodle vs Blackboard Google Trends

Co použijeme?

Co použijeme? Aplikace Google Apps pro školy ( CZ ) Drupaled Elgg Moodle [ org ; cz ] , SAKAI, aTutor,… Úložiště: TELMAE ; DILEO ( edubrana.cz ) eXe - eLearning XHTML editor Příručky: opf.slu.cz ; CIT OU

Aplikace

Google Apps pro školy ( CZ )

Drupaled

Elgg

Moodle [ org ; cz ] , SAKAI, aTutor,…

Úložiště: TELMAE ; DILEO ( edubrana.cz )

eXe - eLearning XHTML editor

Příručky: opf.slu.cz ; CIT OU

Dozvěděli jste se něco nového a důležitého?

Technologie

Neustálý vývoj XML; RSS; ICQ; Java... podcasting, MIDI , MP3, MP4 ( www.rozhlas.cz/podcast/ ) GIS; GPS ( www.gis.kraj-lbc.cz ) Dynamické aplikace (e-learning: Moodle , redakční systémy: Joomla, Drupal) IP telefonie ( Skype ; Skype CZ ) Blog; WebQuest ( www.webquest.cz ); wiki Prostředí pro tvorbu her ( Game Maker ; Scratch ) Digitální fotografie, zpracování obrazu peer-to-peer výměny souborů (BitTorrent) sociální záložkování ( Connotea ; del.icio.us – odkazy); Flickr.com (obrázky); upcoming.org (události) Google Virtu ální světy : Second Life , české info

Životní cyklus ICT Gartner's 2006 Emerging Technologies Hype Cycle Highlights

Životní cyklus ICT ve vysokém školství Hype Cycle for Higher Education, Gartner research, 9/2005

On-line molekulární vizualizace

On-line molekulární vizualizace

Sémantika, značkovací jazyky XML; CML; MathML DocBook SIMILE Exhibit items: [ { label: 'George Washington', type: 'President', presidency: 1, index: 1, term: [ 1, 2 ], dieInOffice: 'no', imageURL: 'Portrait_of_George_Washington.jpeg', url: 'http://en.wikipedia.org/wiki/George_Washington', party: "No Party", birth: '1732-02-22', death: '1799-12-14', birthPlace: 'Westmoreland County, Virginia, USA', deathPlace: 'Mount Vernon, Virginia', religion: [ "Anglican", "Episcopal", "Deist" ] }, Sémantická informace Srozumitelná lidem Strojově zpracovatelné Všechno v jednom

Simile EXHIBIT

wiki "Wiki wiki" havajsky "velmi rychlý“ === Moodle sites using Jmol === [http://moodle.org/ Moodle] is an open-source course management system. If you know a Moodle which uses Jmol, and which is not in the list below, please add it. * [http://moodle.yeovil.ac.uk/course/view.php?id=63 Yeovil College] * [http://montenet.monte.nsw.edu.au/ Monte Sant' Angelo Mercy College] * [http://confchem.frostburgchemistry.org Frostburg State University] * [http://moodle.fp.tul.cz/course/view.php?id=208 Technical University of Liberec (in Czech)]

wiki Spolupráce uživatelů Odlišeni externích odkazů Šablony

Podcasting Zábavní ICT ve výuce

Second Life 3D virtuální svět

Dozvěděli jste se něco nového a důležitého?

Moodle

Moodle server FP TUL Výukové prostředí na W W W Moodle server FP TUL

Znáte Moodle ? Ano/Ne. Líbí se Vám? Výhody? Nevýhody?

Ano/Ne.

Líbí se Vám?

Výhody?

Nevýhody?

Moodle – ú vod = Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment = modulové objektově orientované dynamické vzdělávací prostředí uživatel potřebuje pouze WWW prohlížeč volně šiřitelný software (zdarma) podle nejmodernějších pedagogických trendů lokalizace do desítek jazyků (cca 60) desetitisíce uživatelů (tisíce instalací) celosvětově nejrozšířenější LCMS v ČR stálý vývoj (6 + 26 + 200 osob + Open University) znovupoužitelné vzdělávací objekty; dodržování standardů (SCORM; W3C) moodle.fp.tul.cz www.fp.tul.cz/kge/

= Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment

= modulové objektově orientované dynamické vzdělávací prostředí

uživatel potřebuje pouze WWW prohlížeč

volně šiřitelný software (zdarma)

podle nejmodernějších pedagogických trendů

lokalizace do desítek jazyků (cca 60)

desetitisíce uživatelů (tisíce instalací) celosvětově

nejrozšířenější LCMS v ČR

stálý vývoj (6 + 26 + 200 osob + Open University)

znovupoužitelné vzdělávací objekty; dodržování standardů (SCORM; W3C)

Moodle – schéma Uživatelé Správce Tvůrce kurzů Student - > skupiny Host Přístupnost Zapsaní uživatelé - > klíč nebo zápis Hosté s klíčem Hosté bez klíče Nikdo (nepublikované) Autorizace Jméno/heslo Anonym - > Host Uspořádání Tématické Týdenní Diskusní Aktivity F ó rum Chat Úkol Poznámkový deník Studijní materiály soubory, odkazy Slovník Přednáška Kniha Dotazník Test Hlasování [ Filtr – TeX ] Kurzy Bloky Vlastn í nab í dk y Kalendář Známkování Protokoly

Správce

Tvůrce kurzů

Student - > skupiny

Host

Zapsaní uživatelé - > klíč nebo zápis

Hosté s klíčem

Hosté bez klíče

Nikdo (nepublikované)

Jméno/heslo

Anonym - > Host

Tématické

Týdenní

Diskusní

F ó rum

Chat

Úkol

Poznámkový deník

Studijní materiály soubory, odkazy

Slovník

Přednáška

Kniha

Dotazník

Test

Hlasování

[ Filtr – TeX ]

Vlastn í nab í dk y

Moodle technicky IMS Scorm RSS Wikis Service Oriented Architecture News Announcements Virtual Classroom Atom Blogs Discussion Board Chat JSR-168 VoIP Rooster Shibboleth SOAP Email WSRP Repository QTI 1.1 QTI 2.0 Im-/Export Language Glossary LAMS Roles Surveys Podcast Ressources WYSIWYG Syllabus Calendar WebDAV Gradebook Evaluation Videoconferences Whiteboard PHP5 AJAX LDAP, OpenID LAMP/WAMP ( Windows, Linux, Apple ) 150 doplňků

Ukázka kurzu Navigace Téma 0 Téma 1 Téma 2 Tlačítka pro Úpravu Souhrn Tématu Blok Správa

Ukázka kurzu Přesuň Uprav Smaž Skryj

Integrace Java apletů, apod.

Integrace Java apletů, apod.

Integrace Java apletů, apod.

Filtry Jmol Ochrana e-mailových adres Vícejazyčný obsah Automatické propojování wiki stránek TeX zápis Algebraický zápis Multimovie Tidy Multimediální doplňky Automatické propojování slovníku Automatické propojování názvů studijních materiálů Automatické propojování databáze Netlogo Geogebra Freemind Automaticky propojovat názvy činností Scorch Slovní cenzura

Jmol

Ochrana e-mailových adres

Vícejazyčný obsah

Automatické propojování wiki stránek

TeX zápis

Algebraický zápis

Multimovie

Tidy

Multimediální doplňky

Automatické propojování slovníku

Automatické propojování názvů studijních materiálů

Automatické propojování databáze

Netlogo

Geogebra

Freemind

Automaticky propojovat názvy činností

Scorch

Slovní cenzura

Moodle – aktivity Anketa F ó rum Chat Databáze Úkol Slovník Přednáška Kniha Dotazník Test Wiki Workshop Poznámkový deník Studijní materiál Činnost Popisek Textová stránka Webová stránka Odkaz na soubor/web Zobrazit adresář Balíček IMS Jmol

Anketa

F ó rum

Chat

Databáze

Úkol

Slovník

Přednáška

Kniha

Dotazník

Test

Wiki

Workshop

Poznámkový deník

Popisek

Textová stránka

Webová stránka

Odkaz na soubor/web

Zobrazit adresář

Balíček IMS

Jmol

Fórum Jedno fórum automaticky v každém kurzu

Chat

Úkol

Vícejazyčný obsah, dotazník

Studijní materiály

Slovník

Kniha

Anketa

Přednáška

Test

Test

Databáze

Wiki

Dozvěděli jste se něco nového a důležitého?

Hlavní použité zdroje informací Brdička, B.: Role internetu ve vzdělávání [on-line]. Dostupn é na: http://it.pedf.cuni.cz/~bobr/role/ Internetové prezentace, osobní zkušenosti: MU; UP; VŠCHT Praha; PřF, MFF, PedF a FF UK v Praze; UHK; VŠE; ČVUT; MIT, UCLA, Université Blaise-Pascal Clermont-Ferrand… Kotler, P.: Marketing management, Vyd. 1., GRADA, Praha 1998. Nielsen, J.: Designing Web Usability: The Practice of Simplicity; New Riders, Indianapolis, 2000. Plamínek, J.: Synergický management. Praha: Argo, 2000. Prokopenko, J. [et al.]: Vzdělávání a rozvoj manažerů, Vyd. 1., GRADA, Praha 1998. Quality On the Line: Benchmarks for Success in Internet-Based Distance Education, March, 2000. The Institute for Higher Education, USA, Dostupn é na: www2.nea.org/he/abouthe/images/Quality.pdf Stuchlík, P. – Dvořáček, M.: Marketing na Internetu, Grada Publishing, Praha 2000. Světlík, J.: Marketing školy, Ekka, Zlín 1996.

Děkuji za pozornost Moodle: 26.905 Installations in 184 Countries Sakai: 130 Pilot and Production Systems

Add a comment

Related presentations

Related pages

E-learning a jeho možnosti - mujweb.cz

E-learning - nástroje pro ... které předcházejí jeho zavedení, představit E-learning jako propracovaný systém studia a ... Další možnosti jako ...
Read more

eDoceo | Co je to e-learning?

... Co je e-learning? ... Možnosti spolupráce; Ukázky ... přístupu a použití prostředků pro jeho realizaci a stejně jako pro jiné ...
Read more

⭐E-learning a možnosti jeho využití na střední škole

E-learning a možnosti jeho využití na střední škole E-learning and it's use in secondary school Bc. Hana Neřádová Diplomová práce UTB ve Zlíně ...
Read more

Tvorba e-learningu | Unisona Studio

2-3 denní workshop (délka dle zadání) umožní uchopit e-learning jako pedagogický nástroj, znát jeho omezení a možnosti a porozumět využití i ...
Read more

E-learning – Wikipedie

E-learning je vzdělávací ... E-learning a samotné moderní technologie nabízejí možnosti, jak zpřístupnit učení v jeho různých podobách také ...
Read more

Pedagogicke.info: Prezentace E-learning a jeho možnosti

Prezentace E-learning a jeho možnosti. E-learning a jeho možnosti. View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: coordinator e-learning)
Read more

BLENDED LEARNING A JEDEN JEHO KONKRÉTNÍ PŘÍPAD V PRAXI ...

V této souvislosti bude třeba osvětlit pojem e-learning a jeho postavení ve vzdělávacím ... možnosti pro zkvalitnění a zefektivnění výuky, ...
Read more

e-Learning - ManagementMania.com

e-Learning označuje elektronické vzděláván ... Pro e-Learning je typické využití internetu a jeho možností ukládání, sdílení a přenosu obsahu.
Read more

Proč e-learning? - webserver.ics.muni.cz

Proč e-learning ?. Zpravodaj ÚVT MU ... jiné studijní obory potřebují mnohem širší a pestřejší možnosti ... Seminář "eLearning a jeho ...
Read more