Dzień z Profesjonalistą w eHandlu - Uczelnia Łazarskiego - Michał Lipski - Opiniac.com

0 %
100 %
Information about Dzień z Profesjonalistą w eHandlu - Uczelnia Łazarskiego - Michał Lipski...
Technology

Published on March 4, 2014

Author: polak20

Source: slideshare.net

Poznaj opinie użytkowników Twojego e-commerce Dlaczego, gdzie i jak badać Customer Experience – CX jako element strategii handlu on-line. Michał Lipski Customer Experience Management

Takie są nasze oczekiwania prowadząc sklep on-line. 2

A taka jest rzeczywistość… 3

Fundamentalne pytanie "Dlaczego?" 4

Użytkownicy chętnie podpowiedzą, wystarczy spytać! 5

Badanie doświadczeń – czyli, kto co lubi? 6

Opinie użytkowników e-commerce to ocean informacji 7

Na, którym unosi się "góra lodowa satysfakcji" 10% podzieli się opinią, co pozwoli zareagować i rozwiązać problem 25% pogodzi się z problemem i nie podzieli z nikim 65% nigdy oficjalnie nie wyrazi swojego zdania, ale podzieli się wnioskami z mnóstwem innych osób 8

Doświadczenia wpływają na egzystencję e-commerce 9

Teza #1 Optymalizacja obszarów kontaktu konsumenta z marką w Internecie jest kluczowa dla kształtowania jej kondycji, rozwoju i wizerunku. 10

Teza #1 – uzasadnienie „Internet stał się dla konsumentów najważniejszym medium, podstawowym źródłem wiedzy w przypadku zdecydowanej większości kategorii kupowanych produktów i usług – wyraźnie dominuje nad radiem, czy telewizją.(…) Przez wielu respondentów (60% = zdecydowanie tak + raczej tak) postrzegany jest także jako źródło wiarygodne – zdecydowanie bardziej godne zaufania niż telewizja.” 11

Teza #1 – uzupełnienie Trafione działania, czyli odpowiadające potrzebom, są możliwe dzięki wcześniejszemu wsłuchaniu się w oceny i opinie realnych użytkowników. Dynamiczny charakter Internetu sprawia, że kontakt z konsumentem powinien mieć charakter ciągły, umożliwiając stałą optymalizację działań marketingowych. 12

Teza #2 Konsumenci szukają miejsca na wyładowanie emocji, szczególnie wynikających z negatywnych zdarzeń. Internet dostarcza im cały wachlarz opcji „Hydeparku”. Subiektywne opinie, pojawiające się w trudnym do kontrolowania środowisku Social Media, mogą wywoływać skutki dewastujące wizerunek marki. 13

Teza #2 – w Social Media lepiej zapobiegać pożarom… 14

Teza #2 – …niż je gasić 15

Teza #2 – uzupełnienie Kryzys w Social Media nie powstaje w Social Media – jest zwykle efektem negatywnych doświadczeń w trakcie kontaktu konsumentów z marką. Szukającym ujścia emocji oferujemy natychmiastową możliwość podzielenia się swoją frustracją w badaniach satysfakcji, wyprzedzając alternatywy społecznościowe. 16

Teza #3 Jako Internauci jesteśmy społeczeństwem wygodnym, zamiast samemu doświadczać – czyli podejmować trafne lub błędne decyzje – wolimy korzystać z doświadczeń innych konsumentów. 17

Teza #3 – uzasadnienie Internet ze swoim bezmiarem publikowanych doświadczeń oraz łatwość wyszukania opinii na dowolny temat spowodowały, iż dotychczasowe źródła wiedzy i autorytety uległy rozproszeniu oraz przybrały postać bezosobowego doradcy. Na co dzień korzystamy z takich źródeł, a jednocześnie sami jesteśmy źródłem doświadczeń. 18

Gdzie i jak prowadzić badania CX 19

1 Ustal cel badania! Jaki jest cel badań CX? Co chcemy osiągnąć dzięki badaniu CX wśród użytkowników? Jaki wpływ na nasz biznes ma mieć przeprowadzenie badania CX? 20

Częsty cel badania w e-commerce Badanie satysfakcji ma na celu zebranie wiedzy na temat potrzeb i doświadczeń użytkowników sklepu on-line, która stanowić będzie bazę do definiowania sprawniejszych procesów i przyjaznych funkcjonalności dla użytkowników. 21

2 Wybierz właściwe dla siebie rozwiązanie Platforma CX Wraz z platformą dostępne wsparcie, doradztwo i ocena gromadzonych wyników, szerokie zaplecze wiedzy i danych referencyjnych: netigate.com opiniac.com kampyle.com responsetek.com Ankiety on-line Systemy autonomiczne, bez wsparcia, działające na zasadzie automatu, bez danych porównawczych: ankieter.pl paxonta.pl webankieta.pl ankiety-online.pl ankietka.pl 22

Platforma CX vs darmowe ankiety on-line Platforma CX Metodologia badawcza oparta o założenia, kryteria pomiaru satysfakcji: estetyka, nawigacja, treść, dostępność Predefiniowane zestawy pytań dla klientów e-commerce Wsparcie eksperckie przy określaniu potrzeb, konstrukcji badania oraz ewaluacji wyników Elastyczność systemu w wymiarze dopasowania się do identyfikacji klienta Różne formaty pytań i odpowiedzi Wskaźniki porównawcze w ramach branży Ankiety on-line Brak metodologii badawczej, de facto udostępnienie silnika do gromadzenia różnego typu danych, bez korelacji Użytkownik sam konstruuje swoje badanie, ankiety, pytania i odpowiedzi Samodzielne wykorzystanie w modelu zarejestruj się, dokonaj mikro płatności i używaj – wsparcie wyłącznie dla błędów Własna identyfikacja bez możliwości zmiany szablonu danej platformy Niezależne badania, bez gromadzenia wiedzy 23

Platforma CX vs rozwiązanie własne Platforma CX Przygotowanie metodologii badawczej i specyfikacja – min 2 lata Rozwój funkcjonalności platformy – 3 lata Optymalne warianty pod względem skuteczności i prawdziwości gromadzenia danych Segmentacja gotowych badań i pytań do natychmiastowego uruchomienia Agregacja danych ilościowych i jakościowych Prezentacja wyników Wskaźniki porównawcze w ramach branży Rozwiązanie własne Ograniczony czas, zasoby oraz budżet Ryzyko wdrożenia półproduktu lub wersji, która dalej będzie testowana na użytkownikach Konstrukcja oraz dwuznaczność pytań fałszująca gromadzone dane oraz wyniki Konieczność projektowania ankiet od zera Mieszanka danych jakościowych z koniecznością manualnej oceny Konieczność opracowania wyników Brak punktów odniesienia dla zebranych ocen 24

3 Wybierz obszary do oceny CX w Twoim e-commerce Search Katalog Produkt Koszyk Zamówienie Ogólne – użytkowe, np. rejestracja, pomoc, FAQ 25

Popularne warianty badań opinii użytkowników Ocena jakości serwisu • jakość treści i przyjazność serwisu dla użytkowników • łatwość w poruszaniu się po serwisie i atrakcyjność szaty graficznej • komentarze i ocena użytkowników dla formularzy procesowych w serwisie Ocena procesu zakupowego • opinie na temat katalogu oraz rekomendacje dla wzbogacenia asortymentu • ocena oferty na poziomie wyszukiwarki, kategorii oraz produktu • gromadzenie powodów dla, których użytkownicy rezygnują z zakupów Analiza NPS Pomiar powodów opuszczenia serwisu • określenie chęci polecenia przez użytkowników serwisu znajomym • ostry parametr możliwy do pogłębienia z dodatkowymi pytaniami • segmentacja użytkowników na promotorów, pasywnych i krytyków • zrozumienie dlaczego użytkownik podjął decyzję o opuszczeniu serwisu • Uzupełnienie jakościowe informacji o wąskich gardłach z Google Analytics • zdefiniowanie korzyści i argumentów, które zatrzymają użytkownika www.opiniac.com/oferta_platformy_opiniac.html 26

4 Zastanów się jak połączyć badanie z aktywacją sprzedaży Badając powody porzucenia zakupu identyfikujemy użytkowników, którzy mimo dodanych produktów do koszyka porzucili proces zamówienia – wraz z wyświetlaną ankietą możliwe jest zaproponowanie konsumentom specjalnych, ograniczonych czasowo warunków zakupu (unikalny czasowy kod rabatowy, specjalna cena dla produktu, drugi produkt taniej etc.) Celem jest ograniczenie porzuceń koszyka, zwiększenie konwersji najbardziej obiecujących klientów. 27

Wsparcie zakończenia porzuconych konwersji Użytkownik dodaje produkt do koszyka Użytkownik porzuca zamówienie Użytkownik finalizuje zamówienie z kodem promocyjnym Ankieta pytająca o powód przerwania zamówienia + unikalny czasowy kod promocyjny 28

5 Zastosuj punktowy NPS dla wybranych obszarów badania Strona główna Porzucenie zakupów Katalog produktów NPS Opuszczenie sklepu Wyszukiwarka 29

Większość z wymienionych tematów można w sposób szybki oceniać wskaźnikiem NPS. 30

Jak bardzo jest prawdopodobne, że polecisz swoim znajomym nasz sklep internetowy? 31

W ogóle nie polecę Polecę z pewnością 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Krytycy Pasywni Promotorzy 32

Promotorzy (wynik 9-10) są lojalnymi konsumentami, entuzjastami produktu lub usługi, którzy będą powtarzać zakup i oraz motywować i zachęcać innych konsumentów, wspierając wzrost. Pasywni (wynik 7-8) prezentują klientów usatysfakcjonowanych bieżącym stanem rzeczy, ale bez lojalności i entuzjazmu. Pasywni są podatni na oferty konkurencji, łatwo zmieniają produkt lub usługę. Krytycy (wynik 0-6) należą do grupy niezadowolonych klientów, którzy mogą zaszkodzić marce, hamować rozwój oraz obniżać reputację poprzez generowanie negatywnych opinii. NPS = %Promotorów [9–10] – %Krytyków [0–6] 33

Analiza NPS – uproszczona interpretacja wyniku Średnia wartość NPS dla polskiego e-commerce NPS < 0 – konieczna identyfikacja przyczyn i działania zaradcze 4,7 -100 0 0 < NPS < 20 – ok, możliwa optymalizacja w dłuższej perspektywie NPS osiągany przez liderów rynku w Polsce ~50 100 20 < NPS – działania znajdujące aprobatę i uznanie u konsumentów N=463 000 (odpowiedzi z wszystkich badań opiniac.nps) 34

5 obserwacji badawczych e-commerce w 2014 35

Nowa hybryda, gdzie 1+1=3 Sztuczny podział na off-line i on-line zanika, a „Consumer journey” dla wielu kategorii przebiega dwutorowo. Zachowania konsumentów stają się zależne od kontekstu, otwiera to zupełnie nowe możliwości badawcze. Synergia on/off, czyli śledzenie doświadczeń w obu środowiskach to uzupełniające się badania, które dostarczają bogatszych wyników, niż oddzielna obserwacja. Obserwacja #1 36

Mobilność powszednieje 42% konsumentów deklaruje używanie smartfonów Stale rośnie zbiór konsumentów posiadających smartfony – obecnie 42% badanych* deklaruje się jako ich użytkownicy. Zgodnie z przewidywaniami mobile staje się jednym z kluczowych kanałów komunikacji, reklamy, handlu i dystrybucji. Dla badań oznacza to stały dostęp do konsumentów, wykorzystanie natywnych cech smartfonów, oraz ostatecznie skuteczniejsze analizy. * Raport Generation Mobile: kobiety 38%, mężczyźni 45%, dane z I kwartału 2013, maj 2013 Obserwacja #2 37

Satysfakcja kształtuje dalszy wzrost sprzedaży Nasycenie rynku sprawia, że wiedza o nastawieniu i potrzebach konsumentów staje się kluczowym czynnikiem powodzenia w osiąganiu celów biznesowych. Dzięki stałemu śledzeniu doświadczeń, na każdym etapie Consumer Journey, zyskujemy możliwość szybkiego reagowania na zidentyfikowane zjawiska. Obserwacja #3 38

Rosnący potencjał badań realizowanych on-line Rośnie zakres i wiarygodność badań internetowych. Postęp technologiczny i rosnący zasięg sprawiły, iż stały się one główną metodą pomiaru potrzeb, doświadczeń i zachowań konsumentów na wiodących rynkach e-commerce. Obserwacja #4 39

Dane, dane, dużo danych Konieczność analizy rosnącej ilości rozproszonych danych sprawia, że podejmowanie trafnych i zarazem bezpiecznych decyzji biznesowych jest coraz trudniejsze. Jednocześnie analiza „big data” oferuje klucz do identyfikacji wzorców zachowań i doświadczeń. Obserwacja #5 40

Warto zapamiętać rozważając badania CX 41

Zadowoleni konsumenci „nakręcają” biznes Gotowość do powrotu, lojalność, retencja Pozytywne doświadczenia Ulubione miejsce zakupów, punkt odniesienia Chęć polecenia WOM lub społeczności – FBook 42

Główne korzyści w przeciągu 12 miesięcy Rozwinięcie lub/i uzupełnienie listy potrzeb użytkowników, plan rozwoju Optymalizacja w oparciu o konkretne dane, nie domniemania Ograniczenie kosztów dodatkowych badań nad użytecznością Zgromadzenie materiału do oceny eksperckiej wynikającego bezpośrednio z oczekiwań użytkowników 43

Dlaczego należy dbać o poziom satysfakcji użytkowników? Zadowolony klient powie o swoim doświadczeniu 8 osobom Niezadowolony klient podzieli się swoim doświadczeniem z 22 osobami The White House Office of Consumer Affairs Eastbridge Consulting Group 44

Dlaczego należy dbać o poziom satysfakcji użytkowników? Potrzeba aż 10 pozytywnych doświadczeń, żeby puścić w niepamięć jedno złe. The White House Office of Consumer Affairs Eastbridge Consulting Group 45

Poznając pozytywne i negatywne doświadczenia zakupowe użytkowników jesteśmy w stanie świadomie planować strategię rozwoju naszego e-commerce. 46

Dziękuję za uwagę, życzę wyłącznie zadowolonych konsumentów. Michał Lipski mlipski@opiniac.com +48 693 977 661 Customer Experience Management Confidential data. Property of opiniac.cocm. Not to be copied in any form without permission in written .

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...

Related pages

Dzień z Profesjonalistą w eHandlu - Uczelnia Łazarskiego ...

Dzień z Profesjonalistą w eHandlu - Uczelnia Ła Technology presentation. ... Poznaj opinie użytkowników Twojego e-commerce Dlaczego, gdzie i jak ...
Read more

Dzień z Profesjonalistą w eHandlu - Uczelnia Łazarskiego ...

Download Dzień z Profesjonalistą w eHandlu - Uczelnia Łazarskiego - Michał Lipski - Opiniac.com
Read more

Dzień z Profesjonalistą w eHandlu - Uczelnia Łazarskiego ...

Dzień z Profesjonalistą w eHandlu - Uczelnia Ła Technology presentation. ... Dzień z Profesjonalistą w eHandlu - Uczelnia Łazarskiego - Mikołaj ...
Read more

Dzień z Profesjonalistą w eHandlu - Uczelnia Łazarskiego ...

Dzień z Profesjonalistą w eHandlu ... Download Dzień z Profesjonalistą w eHandlu - Uczelnia ... Uczelnia Łazarskiego - Michał Lipski - Opiniac.com ...
Read more

Michał Lipski - Informacje o osobie wraz ze zdjęciami ...

Dzień z Profesjonalistą w eHandlu - Uczelnia Łazarskiego - Michał Lip ... Dzień z Profesjonalistą w eHandlu ... Łazarskiego - Michał Lipski ...
Read more