Dutch Datacenter Index (DDI) - Maart 2014

0 %
100 %
Information about Dutch Datacenter Index (DDI) - Maart 2014
Technology

Published on April 2, 2014

Author: peterthuis

Source: slideshare.net

Description

Welkom bij de Dutch Datacenter Index (DDI) van maart 2014. Met de DDI brengt Pb7 Research in samenwerking met DatacenterWorks de activiteiten binnen de Nederlandse datacenters kort en krachtig in beeld. We proberen minimaal om de maand te meten of de activiteit de afgelopen drie maanden is toegenomen dan wel afgenomen en wat de verwachtingen zijn voor de komende 3 en 12 maanden.

Dutch Datacenter Index Maart 2014 Peter Vermeulen Pb7 Research 24 maart 2014 peter@pb7.nl

1Dutch Datacenter Index – Maart 2014 20-3-2014 Dutch Datacenter Index, maart 2014 Welkom bij de Dutch Datacenter Index (DDI) van maart 2014. Met de DDI brengt Pb7 Research in samenwerking met DatacenterWorks de activiteiten binnen de Nederlandse datacenters kort en krachtig in beeld. We proberen minimaal om de maand te meten of de activiteit de afgelopen drie maanden is toegenomen dan wel afgenomen en wat de verwachtingen zijn voor de komende 3 en 12 maanden. Hoe werkt de DDI? Om dit te doen, stellen we datacenter beslissers en professionals van zowel commerciële datacenters als in-huis datacenters over de veranderingen op het gebied van gebruikte vierkante meters, gebruik vermogen en investeringen. Het gaat hierbij om een selectie van lezers van DatacenterWorks die door onafhankelijk onderzoeksbureau Pb7 Research op anonieme basis worden ondervraagd. Door het percentage datacenters met krimp af te trekken van het percentage datacenters met groei, wordt duidelijk of er meer groeiers of meer krimpers zijn. Dit percentage wordt vertaald in een index, waarbij een waarde van 0 staat voor 100% krimp (alle datacenters rapporteren krimp) en 100 voor 100% groei (alle datacenters rapporteren groei). Als de index op 50 staat, is hij in balans. Meer dan 50 duidt op groei, minder dan 50 duidt op krimp. Om tot een totaal-indexcijfer te komen, worden de drie indicatoren als volgt gewogen:  Oppervlakte (m2 in gebruik) 20%  Vermogen (elektrisch vermogen, koelvermogen) 40%  Investeringen (vernieuwing/innovatie) 40% Sterke groei datacenteractiviteit De DDI scoort ook bij de meting van eind maart zeer sterk met een score van 69 voor de afgelopen drie maanden en 71 voor de komende drie maanden. De terugblik ligt enkele punten lager dan de score van de vorige Index. Daarmee wordt het beeld bevestigd dat in het laatste kwartaal van 2013 een eindejaarsrally plaatsvond en dat de voet in het eerste kwartaal een heel klein beetje van het pedaal ging. Desondanks blijven we met 69 punten zeer ruim boven de 50, waarbij groeiers en krimpers elkaar in evenwicht houden. De groeiers hebben en houden een ruime overhand. Tabel: Dutch Datacenter Index, Maart 2014 Jan - Mrt Apr - Jun Plus 12 maanden Vierkante meters in gebruik 71 63 65 Vermogen 61 68 66 Investeringen 77 77 78 Totaal 69 71 71 Bron: Pb7 Research, maart 2014

2Dutch Datacenter Index – Maart 2014 20-3-2014 Ook de vooruitzichten voor de komende 12 maanden blijven bijzonder positief met beduidend meer datacenters die groei verwachten dan datacenters die krimp verwachten. De sterke groei is vooral het gevolg van een toename in de investeringen in het vernieuwen en optimaliseren van het datacenter. Ook het gebruikt vermogen groeit stevig en stabiel door in het komende jaar. Op het gebied van het aantal vierkante meters dat datacenters in gebruik hebben, verwachten datacenter beslissers in januari nog dat de groei zou gaan stabiliseren in de loop van het jaar, maar het aantal datacenters dat groei in het aantal vierkante meters verwacht, nam ook in maart weer wat toe. We kunnen nog altijd constateren dat de vierkante meters steeds beter benut worden, terwijl de capaciteit alsook de eisen per vierkante meter sterk toenemen. De signalen die opduiken dat de vraag naar datacenterruimte zou afnemen, denk aan het faillissement van Evinona en de vertragingen bij Datacenter Zwolle, vinden vooralsnog weinig weerklank in de markt. Integendeel, de animo voor nieuwbouw neemt nog altijd toe. Figuur: Dutch Datacenter Index, Januari - Maart 2014 Bron: Pb7 Research, maart 2014

3Dutch Datacenter Index – Maart 2014 20-3-2014 Over Pb7 Research Pb7 Research is een onafhankelijk onderzoeksbureau dat zich richt op de Nederlandse B2B ICT markt. De nadruk van het onderzoek ligt op thema’s als cloud computing, datacenters en IT dienstverlening. Over DatacenterWorks DatacenterWorks is het enige Nederlandstalige vakblad dat zich volledig richt op de technische infrastructuur van datacenters en computerruimtes. Op een onafhankelijke en journalistieke wijze informeert DatacenterWorks haar lezers over producten, leveranciers en technieken om zo de juiste investeringsbeslissing te nemen.

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...