duplopoppen als methodiek

67 %
33 %
Information about duplopoppen als methodiek
Entertainment

Published on March 20, 2014

Author: SVHoute

Source: authorstream.com

Duplopoppen als methodiek: Duplopoppen als methodiek 20-3-2014 Oorsprong: Oorsprong Marleen Diekmann (°1947 – ϯ 2007) Werken in rampgebied Hulpmiddel om taalprobleem te omzeilen Hulpmiddel om vanop afstand te kijken Contextuele kader Ivan Boszormenyi-Nagy = achtergrond 20-3-2014 - p. 2 Oorsprong: Oorsprong In dit voorbeeld zien we hoe Marleen Diekmann door visualisering haar cliënt helpt bij het aangaan van een innerlijke dialoog, zodat de cliënt zichzelf beter begrijpt, erkent en ook helpt. De situatie met alle betrokkenen en hun relaties met de cliënt worden vanuit de beleving van de cliënt op tafel gezet. 20-3-2014 - p. 3 .: . 20-3-2014 - p. 4 Suresh was suffering from nightmares about the torture he went through when he was detained in a police station. He was represented by two dolls: an “adult”-doll representing his adult, rational thinking part, and a “child”- doll. The counselor pointed to his adult part and said: this one wants to forget what happened at the police station, he wants to go back to school and sit for the a-level exam and pass with good marks. But this little one cannot forget so easily, he feels totally helpless and alone and frightened when it gets dark… Maybe this one (pointing to the adult-doll) can help the little one- how can we help a little child that is a part of you, that is so frightened after all the terrible things that happened?” ( Diekmann-Schoemaker & Veer, 2003 -pdf ) .: . Marleen Diekmann beoefende haar werk met cliënten vanuit een contextueel kader. Zij schrijft daarover: “In het contextuele denken wordt ervan uitgegaan dat een groot deel van de pijn en de vreugde in onze persoonlijke geschiedenis wordt bepaald door de geschiedenis van de generaties die aan ons vooraf gingen. Het hart van de contextuele therapie ligt in de gedachte dat deze pijn en vreugde voor een groot deel samenhangen met banden en loyaliteiten die van generatie op generatie onze relaties, en vooral onze relatie met onszelf, bepalen” (Diekmann, 2005). 20-3-2014 - p. 5 Contextueel denkkader Ivan Boszormenyi-Nagy (1920-2007) : Contextueel denkkader Ivan Boszormenyi-Nagy (1920-2007) Kernelementen: De onvoorwaardelijke loyaliteit tussen ouders en kinderen In dialoog ontstaat betekenis, het is de voorwaarde voor een betekenisvol menselijk leven een mens heeft het wezenlijk nodig om in alle relaties maar vooral in die tussen de generaties een houdbare balans tussen geven en nemen te bereiken. 20-3-2014 - p. 6 Contextueel denkkader Ivan Boszormenyi-Nagy (1920-2007) : Contextueel denkkader Ivan Boszormenyi-Nagy (1920-2007) Door deze ordening komen zowel individuele als relationele oorzaken van problemen in het zicht Deze ordening van Nagy is een uitstekende basis voor het inzetten van het materiaal van de Duplo poppetjes in de verschillende fasen van het hulpverleningsproces. 20-3-2014 - p. 7 Contextueel denkkader Ivan Boszormenyi-Nagy (1920-2007) : Contextueel denkkader Ivan Boszormenyi-Nagy (1920-2007) 4 dimensies: Dimensie van de feiten reële toestand en feitelijke samenstelling gezin (poppetjes) Dimensie van de psychologie verwerking gezinsgeschiedenis ( foams voor emoties, afstand en nabijheid, hoogteverschil, gebogen armen en benen, innerlijke kind) Dimensie van de interacties machtsverhoudingen, verbindingen, loyaliteiten (hoge blokjes voor niveauverschil, schatkist) Dimentie van de relationele ethiek balans tussen geven en ontvangen, legaten, delegaten, destructief recht 20-3-2014 - p. 8 Contextueel denkkader Ivan Boszormenyi-Nagy (1920-2007) : Contextueel denkkader Ivan Boszormenyi-Nagy (1920-2007) De ethische dimensie: Begrippen: De relationele balans tussen geven en ontvangen Destructief en constructief recht Legaat en delegaat 20-3-2014 - p. 9 Materiaal: Materiaal Zowel het uitbeelden van situaties als acties die ondernomen worden kunnen op tafel zichtbaar worden gemaakt. Hierbij is de cliënt zelf actief en betrokken. De samenstelling van het materiaal hangt deels af van de persoonlijke smaak, stijl en creativiteit van de therapeut. Niet teveel poppetjes op tafel zetten of attributen toe voegen . Het wordt er dan niet overzichtelijker op. 20-3-2014 - p. 10 Materiaal: Materiaal Popjes : Generaties: opa’s en oma’s, volwassen poppetjes, puberpoppetjes, kindpoppetjes babypoppetjes . Innerlijke kind : kleintje 20-3-2014 - p. 11 Materiaal: Materiaal Blokjes of cubjes : Zorg in een relatie Macht in relatie 20-3-2014 - p. 12 Materiaal: Materiaal Koordjes en veters: Coalities en loyaliteiten Afstand / nabijheid 20-3-2014 - p. 13 Materiaal: Materiaal Foam vierkantjes in alle kleuren (matjes): Gevoelens : bv . Rood = boos , paars = verdrietig , wit = niet voelen , groen = blij , rustig Copingstrategieën die mensen kunnen inzetten . Vb . Niet voelen kan noodzakelijk zijn om te overleven . 20-3-2014 - p. 14 Materiaal: Materiaal Schatkistjes en schade elementen (krijgertjes): Schatten in iemand‘s leven = gebeurtenissen of helpende mensen ; Kwaliteiten Opgelopen schade en trauma‘s 20-3-2014 - p. 15 Materiaal: Materiaal Toverstaf: Grenzen aangeven van iemand : vb . om te kunnen groeien is het soms nodig om grenzen af te bakenen naar je ouders Veranderingen zichtbaar maken 20-3-2014 - p. 16 Materiaal: Materiaal Schatkistjes en schade elementen (krijgertjes): Schatten in iemand‘s leven = gebeurtenissen of helpende mensen ; Kwaliteiten Opgelopen schade en trauma‘s 20-3-2014 - p. 17 Toepassingsgebieden: Toepassingsgebieden In de brede gezinsondersteuning en –hulp: de Jeugdhulpverlening, het Algemeen Maatschappelijk Werk, binnen de GGZ, therapeutische settings In de gezinnen ( t huisbegeleidingsdiensten ): Individueel Koppel Gezinsgesprekken Teamvergadering , Intervisie , Werkbegeleiding – procesbegeleiding , Supervisie 20-3-2014 - p. 18 Marleen Diekmann aan het werk: Marleen Diekmann aan het werk http:// www.youtube.com/watch?v=jx3qw2eLSss#t=27 Welke dimensies herken je? Welke materialen worden er gebruikt? 20-3-2014 - p. 19 Meerwaarde: Meerwaarde Externaliseert : Het helpt de cliënt om zijn verhaal naar buiten te brengen Dynamisch, samen kijken, samen overleggen: door actieve participatie in opstelling is de relatie meer gelijkwaardig Het helpt de cliënt om zijn werkelijkheid weer te geven, te mogen vertrekken van eigen gevoel => ervaring gehoord te worden Visualiseert tegelijk de interne dialoog , de relatie en de verschillende generaties Ruimte voor ≠ beelden naast elkaar Stimuleert meerzijdige partijdigheid 20-3-2014 - p. 20 Meerwaarde: Meerwaarde Helpt de hulpverlener om meer zicht te krijgen op en aan te sluiten bij de eigen werkelijkheid van de cliënt Helpt de cliënt om te zien dat de hulpverlener een rol speelt in zijn verhaal (iemand denkt mee en kijkt mee => steunervaring) Helpt de hulpverlener en cliënt om bij het onderwerp te blijven, er is structuur in het gesprek Helpt de cliënt afstand nemen van de eigen situatie => controle behouden Helpt de cliënt om zich in te leven in de beleving van anderen 20-3-2014 - p. 21 Enkele sterke beelden: Enkele sterke beelden 20-3-2014 - p. 22 ENKELE STERKE BEELDEN:  ENKELE STERKE BEELDEN Andere psychologische stromingen: : Andere psychologische stromingen: Oplossingsgerichte benadering Psychotherapeutische benadering/analytische persoonlijkheidstheorie Jung Systeemtheoretische benadering: Communicatietheorie Wazlawick Structurele theorie Minuchin Hechtingstheorie Bowlby & Ainsworth 20-3-2014 - p. 26 Andere psychologische stromingen: De oplossingsgerichte benadering: Andere psychologische stromingen: De oplossingsgerichte benadering Steve de Shazer en Insoo Kim Berg (begin jaren 80) oplossing ipv probleem centraal s neller tot resultaat komen c liënt wordt niet afhankelijk van hulpverlener Het gezin, de cliënt is de expert 20-3-2014 - p. 27 Werken met Duplo vanuit de de oplossingsgerichte benadering: W erken met Duplo vanuit de de oplossingsgerichte benadering De cliënt wordt gevolgd bij het neerzetten van de poppetjes Steunbronnen binnen en buiten het gezin in beeld brengen (schatkistjes) Uitbeelden van het doel en verschuiven van probleem naar doel : stellen van de wondervraag (toverstok) v erschuiven van de uitbeelding hoe men het probleem ervaart en hoe men erin vastzit naar de uitbeelding hoe en waar men zich ook zou kunnen en willen positioneren. 20-3-2014 - p. 28 De oplossingsgerichte benadering Van ongewenste naar gedroomde situatie : De oplossingsgerichte benadering Van ongewenste naar gedroomde situatie 20-3-2014 - p. 29 Werken met duplo vanuit de psychotherapeutische benadering: Werken met duplo vanuit de psychotherapeutische benadering De mens heeft een zichtbaar deel ( Volwassene) en een onbewust deel (Kind) met zijn verborgen schatten maar ook schade. Innerlijke beleving van gebeurtenissen als kind hebben gevolgen voor de persoon als volwassene. Opbouw van de persoonlijkheid van de mens in verschillende dimensies uitbeelden: de volwassene, en het kind met zijn of haar copingstijl (overlever, aanpasser ), het kleintje (baby poppetje) kan ingezet worden om nog meer het oorspronkelijke zelf zichtbaar te maken. Dit ‘kleintje’ of ‘ babytje ’ als oorspronkelijk zelf wordt op een rood vlakje gezet om aan te duiden dat hij of zij van jongs af beïnvloed wordt door familiale en cultureel-maatschappelijke omstandigheden. 20-3-2014 - p. 30 Case 1: Case 1 20-3-2014 - p. 31 Een echtpaar voert een gesprek waarbij de man op inhoudsniveau iets duidelijk probeert te maken en de vrouw op betrekkingsniveau reageert . De vrouw zegt: “Maar het gaat niet om wat waar is maar hoe ik het beleef”.   Case 2: Case 2 20-3-2014 - p. 32 E . is een jonge vrouw die doordat moeder alcoholverslaafd is en vader zich terugtrekt uit het gezin, het gezin is gaan redden. We beelden dat uit met rechts het volwassen poppetje, in het midden de aanpasser /overlever op het cupje met wit en links het oorspronkelijke kind. Doordat wij als kind copingstijlen ontwikkelen en die inzetten als volwassene lukt het ons vaak om ons staande te houden. Wanneer we echter heel ver weg raken van ons “innerlijke” kind dan is het overleven iets wat ons en anderen schade berokkent in het hier en nu. Case 3: Case 3 20-3-2014 - p. 33 E . beschrijft haar gezin van herkomst als een gezin waarin iedereen zijn of haar eigen gang ging, er was weinig of geen betrokkenheid op elkaar. Dit is kenmerkend voor een “los zand gezin’. We zien dit hier uitgebeeld. De poppetjes staan met de rug naar elkaar. De afstand onderling spreekt van weinig betrokkenheid. Case 4: Case 4 20-3-2014 - p. 34 Gesprek echtpaar: Een vorige keer kwam aan de orde in het relatiegesprek dat meneer zich alleen gevoeld heeft vroeger en dit voelt hij zich nu regelmatig weer: vrouw aan het werk, zoons naar school….We bespreken dat hij zich dan terugtrekt, wat we weergeven met het poppetje achter een muurtje te plaatsen. Hij voelt wel het verlangen naar de ander, maar uit angst voor onveiligheid blijft hij achter zijn muur en laat op die manier ook zijn vrouw en zoons niet toe. Vormingsmogelijkheden: Vormingsmogelijkheden Elke Gybels Figuring Futures http://www.figuringfutures.com / 20-3-2014 - p. 35 PowerPoint Presentation: 20-3-2014 - p. 36 PowerPoint Presentation: 20-3-2014 - p. 37 PowerPoint Presentation: 20-3-2014 - p. 38

Add a comment

Related presentations

Related pages

Inleiding in het werken met duplopoppen | Wondelgem

Inleiding in het werken met duplopoppen, ... maken met de mogelijkheden van een non-verbale methodiek naast het verbale?In deze workshop toon ik aan ...
Read more

Inleiding in het werken met duplopoppen | Wondelgem

Inleiding in het werken met duplopoppen, ... Ben je hulpverlener/ therapeut?Heb je zin om kennis te maken met een non-verbale methodiek naast het verbale ...
Read more

Duplopoppen als methodiek - Education - docslide.us

Duplopoppen als methodiek. by karel-de-grote-hogeschool. on Jun 27, 2015. Report Category: Education. Download: 0 Comment: 0. 235. views. Comments ...
Read more

Evy's blog: Poppen in beweging

"Poppen in beweging. Of hoe duplopoppen en allerhande materialen de individuele psychotherapie met volwassenen verrijken.
Read more

1000+ images about Kindercoach on Pinterest | Yoga, Poster ...

duplopoppen-als-methodiek-8-638.jpg (638×479 ...
Read more

Methodiek | De Kontekst

De Methodiek: “Een taal erbij” “De taal” is ontwikkeld vanuit het theoretische gedachtegoed van I. Boszormenyi-Nagy, een Hongaars-Amerikaanse ...
Read more

DUPLO Wereldfamilie - Kinderspel

... 16 karakteristieke DUPLO wereldburgers. Deze worden o.a. gebruikt voor de DUPLO poppetjes therapie en voor de methodiek "Een taal erbij", ...
Read more