Duong loi

14 %
86 %
Information about Duong loi
Education

Published on April 8, 2014

Author: nguyenvannhan92

Source: slideshare.net

Description

Đường lối cách mạng

MỤC TIÊU VÀ QUAN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ VIỆC XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ THỜI KÌ ĐỔI MỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Nội dung : I. Quá trình đổi mới tư duy về hệ thống chính trị. II. Mục tiêu xây dựng hệ thống chính trị. III. Quan điểm xây dựng hệ thống chính trị. IV. Thành tựu và kết quả

QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI TƯ DUY VỀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ 1986 3-1989 Chuyên chính vô sản Hệ thống chính trị

QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI TƯ DUY VỀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Chuyên chính vô sản Hệ thống chính trị Là phương thức thực hiện quyền lực chính trị trực tiếp, dùng bạo lực để áp đặt ý chí của giai cấp thống trị đối với giai cấp bị trị Là tổng thể những tổ chức thực hiện quyền lực chính trị được xã hội chính thức thừa nhận

QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI TƯ DUY VỀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ * Nhận thức về mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới hệ thống chính trị. * Nhận thức mới về đấu tranh giai cấp và về động lực chủ yếu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. * Nhận thức mới về xây dựng Nhà nước pháp quyền trong hệ thống chính trị. * Nhận thức mới về vai trò của Đảng trong hệ thống chính trị * Nhận thức mới về mục tiêu đổi mới hệ thống chính trị

MỤC TIÊU XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ * Thực hiện tốt dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân. * Xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, đảm bảo quyền lực thuộc về nhân dân. Đại hội VI:Thực hiện đổi mới Đại hội của đổi mới-dân chủ-kỉ cương-đoàn kết

Quan điểm xây dựng hệ thống chính trị * Kết hợp chặt chẽ ngay từ đầu đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị * Đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị * Đổi mới hệ thống chính trị một cách toàn diện, đồng bộ có kế thừa, có bước đi, hình thức và cách làm phù hợp * Đổi mới mối quan hệ giữa các bộ phận cấu thành của hệ thống chính trị với nhau và với xã hội.

Thành tựu cơ bản của việc đổi mới hệ thống chính trị Hệ thống chính trị ở nước ta đã có nhiều đổi mới: - Đổi mới tổ chức hoạt động của hệ thống chính trị - Dân chủ trong xã hội có bước phát triển - Nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan nhà nước được phân định rõ ràng - Mặt trận, các tổ chức chính trị-xã hội có nhiều đổi mới về tổ chức, bộ máy. - Mối quan hệ giữa Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị

Kết quả đạt được trong đổi mới hệ thống chính trị của nước ta đã góp phần tao nên những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới của đất nước ta.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Top 10 Loi Duong profiles | LinkedIn

View the profiles of professionals named Loi Duong on LinkedIn. There are 20 professionals named Loi Duong, who use LinkedIn to exchange information, ideas ...
Read more

duong loi, cach mang, cua dang cong san, viet nam ...

Chuyên cung cấp nội dung luận văn, khóa luận tốt nghiệp, đồ án, và mẫu tiểu luận cũng như bài tập lớn của tất cả ...
Read more

Duong Xua Loi Cu - Microsoft Store

Ich stimme zu, dass diese Seite Cookies für Analysen, personalisierte Inhalte und Werbung verwendet.
Read more

duong loi | LinkedIn

View duong loi’s professional profile on LinkedIn. LinkedIn is the world's largest business network, helping professionals like duong loi discover inside ...
Read more

Xem Phim Thiên Đường Lạc Lối Philippines (Trọn Bộ) Full HD

xem phim thien duong lac loi cua philippin tap 18 vip; xem phim thien duong lac loi tap 18; THIEN DUONG TOI LOI TAP32; thien duong lac loi tap cuoi; Phim Hot.
Read more

DUONG LOI by vy trieu on Prezi

Make your likes visible on Facebook? Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline. You can change this under Settings ...
Read more

Duong Loi - Google Profile

Duong Loi hasn't shared anything on this page with you.
Read more

duong loi - YouTube

dƯƠng thu hƯƠng trẢ lỜi phỎng vẤn vỀ chẾ ĐỘ cỘng sẢn thỐi nÁt vÀ hiỆn tÌnh ĐẤt nƯỚc - duration: 1:32:42.
Read more

Vinh-Loi Gutsmuthstr. 23-24, Steglitz, Tel ... - Asropa Food

VINH-LOI ASIEN-SUPERMARKT. Klosterwall 2A. 20095 Hamburg. Tel.:040-3258890. Wandsbeker Königstrasse 23-25. 22041 Hamburg. Tel.:040-806071710. Gutsmuthsstr ...
Read more