Dr. Perlusz Andrea - A család, a pedagógus, a gyógypedagógus

50 %
50 %
Information about Dr. Perlusz Andrea - A család, a pedagógus, a gyógypedagógus
Entertainment

Published on February 6, 2014

Author: drtorokbela

Source: slideshare.net

Description

Dr. Perlusz Andrea

A család, a pedagógus, a gyógypedagógus együttműködése az integráció sikeres megvalósítása érdekében TÁMOP 3.1.6.-11/1-2011-0002 Dr. Perlusz Andrea ELTE BGGYK Hallássérültek Pedagógiája Tanszék

A SNI tanulók egyéni megsegítésének lehetséges modelljei  Egyéni fejlesztés gyógypedagógussal (a gyerekekre irányuló figyelem szempontjából nagyon hatékony, de a tanulóra nehezedő nyomás, az osztálytársakkal való szociális kapcsolatok hiánya, az osztálytermi helyzetekből való kimaradás stigmatizáló és költséges)

Kiscsoportos oktatás (koncentrált figyelem, nyugodt és támogató atmoszféra. De negatív hatásai, pl. egyes tanulók stigmatizálónak érezhetik, hogy el kell hagyniuk az eredeti osztályukat, kimaradnak abból a tananyagból, amivel az osztály többi tanulója éppen foglalkozik, illetve nem biztos, hogy kellőképpen figyelembe vehetők az egyéni különbségek a csoportos tanítás miatt. Kevés idő jut a többségi pedagógussal történő közös tervezésre, hiányos a tárgyi tudás.) 

 Együttműködő tanítás (kéttanáros modell) (két pedagógus egyidejű részvételével az osztályteremben – ezt a formát általában mindkét fél üdvözítőnek tartja, az osztály több tanulója férhet hozzá a segítségnyújtáshoz, nem érzik úgy, hogy kimaradnának az osztály történéseiből. A tervezés jobb színvonalú, ugyanakkor a közös tervezés időigényes is, a gyógypedagógus asszisztensnek érezheti magát.)

A gyerekek iskolai teljesítményét pozitív irányba befolyásolja az, ha a szülők is részesei az iskolai létnek, és aktív szerepet játszanak gyermekük iskoláztatásában .

Ha bevonjuk a szülőket az oktatás folyamatába…           • pozitívabb viszonyulás jobb teljesítmény magatartási problémák csökkenése házi feladatok hiányzások számának csökkenése kevesebb tanulónak kell külön megsegítés elégedettebb pedagógusok jobb kommunikáció a szülők és a gyerekek között ha az emberek informáltak és bevonódnak a döntéshozatalba, jobban támogatják a meghozott döntéseket az önkéntesség mintája a közösséghez való hozzájárulásra tanítja a gyerekeket ha a szülők rendszeresen előfordulnak az iskolában, az a gyermekeik számára azt jelenti, hogy az otthon és az iskola szorosan összekapcsolódik, és az iskola fontos szerepet tölt be a család életében. (Berla,1991; Henderson, 1994; San Diego County Office of Education, 1994)

A szülői bevonódás formái az Európai Bizottság szerint Részvétel – a törvényes tanácsadó és döntéshozó testületek munkájában (iskolaszék, szülői munkaközösség), – az iskolai minőségértékelés folyamatában, Bevonódás – önkéntes egyesületek, közösségek munkájába, Önkéntes részvétel – az iskola utáni programokban, – az osztálytermi tevékenységekben.

A szülők bevonásának szintjei  Formális  Konzultatív  Aktív  Iskolavezetés szintjére is kiterjedő (Daniels – Labon – McGovern, 1995.)

 Hátráltatók  Erőforrások  Partnerek  Megrendelők (Ainscow, 1993.)

Lehetőségek a bevonásra            Iskolai előadások Sportprogramok (szülő-tanár-diák mérkőzések) Multikulturális estek (zene, tánc, kiállítás, ételek,stb.) Szülők, mint előadók „Kire miben számíthatunk” táblázat (nem anyagi természetű) A „diák árnyéka” Önkéntesek számára rendezett „köszönő ünnepség” Ismétlő programok (pl. matematika) Skype, mail – szülői óra Aktualizált honlap, újság, videotéka Szülők számára fenntartott szoba

a pedagógusok segíthetnek a szülőknek énhatékonyságuk növelésében és abban, hogy szülői szerep-konstrukciójuk része legyen a gyermek tanulásának támogatása (Hoover-Dempsey és Sandler, 1997)

Joyce Epstein (Johns Hopkins University, Center on School, Family, and Community Partnerships) Az Amerikai Egyesült Államok 14 államának több mint 1000 iskolájában működő Partneriskola Hálózatban (National Network of Partnership Schools; Sanders és Epstein, 2000) végzett kutatások szerint: a szülők valószínűbben vonódnak be gyermekeik iskoláztatásába, amennyiben az intézmény nyit a szülők felé, vagy aktívan „utánuk nyúl”.

Az együttműködés jellemzői az SNI tanulók esetében laikus → „társ-terapeuta” A szülő a saját gyermekének szakértője (Sodogé-Eckert, 2004)

A sajátos igényű gyermekek szülei  Gyakran a szülő nem választja az adott intézményt.  A szülő estenként maga is érintett.  Elhárító mechanizmusok:elfedés, túlféltés, mártír szerep, támadás, belebetegedés, hárítás, bűntudat, stb.  A családok gyakran a periférián élnek,munkanélküliség, HH, HHH)

A sajátos nevelési igényű gyermekek szülei        Találkozás szakemberekkel Speciális eszközök, segédanyagok megismertetése (pl. közös játék) Információk biztosítása (kétnyelvű/lefordított anyagok, könnyen érthető verzió, nyelvet tudó munkatársak, stb.) Szakértői vélemény értelmezése Könyvtár/eszközkölcsönző Segítő személyzet (pl. másik SNI gyermek szülője) Társadalmi kapcsolatok színhelye (más szülőkkel találkozás)

„A gyermekem egész életében velem volt. Úgy érzem, ez feljogosít arra,hogy bármelyik szaktekintéllyel beszéljek róla.”

Köszönöm a figyelmet! perand@t-online.hu

Add a comment

Related presentations

Related pages

Család a művészettörténetben - Education

Család a művészettörténetben; System is processing data Please download to view Download 1
Read more

Integráció - Education - documents.tips

Készítették: Aranyosi Alexandra, Tálas Brigitta, Gáspár Fanni ... 1. INTEGRÁCIÓINTEGRÁCIÓ A pedagógiai tapasztalatok és nézetek 2008.
Read more

Dr. Török Béla Általános Iskola - Projektek az EU ...

dr.Küstel Marianne. 5. ... A család, a pedagógus, a gyógypedagógus együttműködése az integráció sikeres megvalósítása érdekében ...
Read more

⭐DR. PERLUSZ ANDREA A HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEK INTEGRÁLT ...

1 DR. PERLUSZ ANDREA A HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEK INTEGRÁLT ... A gyógypedagógus vagy a szülõ egy speciális ... A pedagógus számára ...
Read more

Szövetségben : tanulmányok a család és az intézményes ...

Perlusz Andrea – Marton Eszter ... nak a család és az intézmény kapcsolatáról pedagógus-hallgatók, ... • Marcsekné dr. Lukács Valéria ...
Read more

Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége - Együtt a ...

Béres Mária – gyógypedagógus, montessori pedagógus Dr. Perlusz Andrea – gyógypedagógus, ... Szabó Ágota – gyógypedagógus, ...
Read more

Szakértőnk Balla Barbara Összhangban az Autizmussal ...

Gyógypedagógus szakértőnk a szoptatást merőben új megvilágításba helyezi, ... család -... Szoptatás ... Kedves Andrea! 30.§ (4) A pedagógus ...
Read more

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola

Dr. Perlusz Andrea, ... Integrációs fogadó pedagógus; ... Gyógypedagógus-képző Intézet. Dékán: Dr. Marsi István.
Read more