Dr. Orosz Gyuláné: Projektorientált matematikaoktatás

50 %
50 %
Information about Dr. Orosz Gyuláné: Projektorientált matematikaoktatás
Education

Published on March 6, 2014

Author: jozsefgellen

Source: slideshare.net

Description

Dr. Orosz Gyuláné: Projektorientált matematikaoktatás

Projektorientált matematikaoktatás Fejezetek a matematikadidaktikából Dr Orosz Gyuláné

Projekt fogalma • Tanítási-tanulási módszerként először az 1900-as évek elején fordul elő először az USA-ban. • Dewey a projekt-elvet mint a gyakorlatitechnikai problémák megoldására vonatkozó heurisztikus problémamegoldó eljárások kifejlesztését tekintette. • Kilpatrick tézisei a projektmódszerről:aktív tanulás(cselekvés) Dr Orosz Gyuláné

Kilpatrick tézisei a projektmódszerről • A tanuló” teljes szívvel” részt vesz a cselekvésben • A tanulás aktív folyamat(cselekvés) • A cselekvés célirányos • A cselekvő tanulás szociális kotextusban történik • Csoportmunka • Kooperáció Dr Orosz Gyuláné

Irányzatok Európában • Két jelentős irányzat volt korábban: • Németországban: Kerschensteiner munkaiskolai koncepciója • Szovjet reformmozgalmak:1930/31-ben az összes szovjet iskolában bevezették a projektmódszert,majd egy év elteltével visszavonták az erre vonatkozó rendeletet. Dr Orosz Gyuláné

Projektorientált matematikaoktatás jellemzői • Orientáció a tanulót körülvevő környezet problémáira • Tantárgyi integráció. A problémák megoldásához szükséges ismereteket több tantárgy koncentrációja adja. • A tanulók érdeklődése áll a matematikaoktatás középpontjába • Nem elsődleges cél a matematikai képességfejlesztés,hanem a környezet problémáinak megértése. Dr Orosz Gyuláné

További jellemzők • Tanulói autonómia. A hagyományos matematikaoktatást gyakran tekintik „Előírások teljesítésének folyamata”-ként. • Adjunk lehetőséget,hogy a projekt témáját a tanulók válasszák meg,ők tűzzék ki a tanulási célt. A valóságban persze a tanár vet fel több lehetőséget, és az osztály választ a javasolt témák közül. • A tanulói teljesítmények kritikus értékelése. • A tanítás demokratizálása,liberalizálása. • Csoportmunka,osztálydiszkussziók előtérben. Dr Orosz Gyuláné

Lehetséges projekttémák • • • • • • • • Háztartás Egy vállalkozás Környezetvédelem Bankszféra Piac Közlekedés Biztosítás Sport Dr Orosz Gyuláné

A projektekhez szükséges idő • A feldolgozáshoz szükséges idő alapján: Nagy projektek: Célszerű az adott területre vonatkozó szituáció-leírást és a lehetséges matematikai tartalmakat és módszereket megadni. A nagy projektek időigényesek,sok gyakorló tanár szerint nem jut idő a megvalósításukra. • Célszerű közép-,illetve kis projekteket realizálni. Dr Orosz Gyuláné

Közepes- és kis projektek témái • Épületek,bútorok,használati tárgyak tervrajzának vizsgálata, • Mérések:udvar, kert,lakás,épületek, • Játékok : zsebszámológép,számítógép, • Vetélkedők: TV • Televíziós csatornák, • Valódi statisztikák, táblázatok gyűjtése,elemzése • Agria Park üzletei Dr Orosz Gyuláné

Konkrét példák külföldi tankönyvekből • • • • • • • • Bock-Walsch:Mathematik7. Bürger-Fischer-Malle:Mathematik9. Elemzés a fénymásolatok segítségével. A külföldi tankönyvek által ajánlott projekttémák: Autókölcsönzés, Energiaárak összehasonlítása az EU-ban, Lakásárak, Áramfogyasztás. Dr Orosz Gyuláné

A projektorientált oktatás bírálata • A bírálók szerint az egyik legfőbb probléma a szakma-specifikus hierachia elhanyagolása. A rendezett,strukturált matematikai ismeretek megkönnyítik a tanulást. • Kétségbe vonják annak jogosságát,hogy a tanulók válasszanak témát. • Kritikusok szerint a 10-16 éves tanuló nem képes a projektmódszer realizálására. • Zárt tantervek jobban megfelel a tanulóknak. • Csoportmunka túlságosan lassú munkaforma. Dr Orosz Gyuláné

Add a comment

Related presentations

Related pages

Matematika tantárgypedagógia II. - Dr. Czeglédy I. - Dr ...

IV. Dr. Orosz Gyuláné: Számelméleti alapismeretek tanítása 72 V. Dr. Czeglédy István: Relációk, függvények, sorozatok 93 VI. Dr ...
Read more

Orosz Gyuláné - Eszterházy Károly Főiskola ...

Ezen felül a nyereményjáték ideje alatt 5% kedvezményt kapsz a Shopline.hu oldalon a műszaki cikkek kivételevél bármi másra ha beírod ezt a ...
Read more

Dr. Orosz András Magánrendelése - Székesfehérvár ...

Dr. Orosz - Székesfehérvár. Gabriella, 2015 december . Brigitta , 2015 december . Anna, 2015 december ...
Read more

Munkatársaink | Kelen Kórház

Dr. Orosz Mária tovább > ... Dr. Pirót László ... Nagy Erika; Oláh Károlyné; Szebeni Jánosné; Földi Gyuláné; Radiológus szakasszisztens ...
Read more

Zsuzsanna DR.SAÁRYNÉ PÁSZTOR - Google+

Zsuzsanna DR.SAÁRYNÉ PÁSZTOR hasn't shared anything on this page with you. ... e orosz. Gyuláné Pogány.
Read more

Á l l a m i b n ö z é s – H i v a t a l i b n ö z é ...

Tamás);Pataki Gyuláné (ig. tag) Bubiv Újpest Kft. ... dr. Seprényi Sándor Orosz Sándor Er ős János dr. Magyari József Váradi Zoltán
Read more

Békés megyében elérhető szakemberek - Számviteli ...

Dániel Gyuláné e-mail: daniel.gyulane@freemail.hu ... Dr. Orosz Tivadar e-mail: droroszt@controlinvest.hu képesítések: Adószakértő, ...
Read more

Matematika szakdolgozati témák - Matematikai és ...

Dr. Orosz Gyuláné: Speciális partíciók. Scholastic Aptitude Test standardizálása. A matematikai képesség összetevőinek vizsgálata. Dr. Zay Béla:
Read more

Közigazgatási Bírák Egyesületének és Munkaügyi ...

Dr. Földényi Gyuláné . Dr. Molnár Istvánné ... Dr. Orosz Andrea . Dr. Gyenge András ...
Read more

MINTA - Tablók.hu

... Magyar Erika, Müller Balázs, Nagy Judit, Novothny Ottó, Orosz Pál ... Homonnai János, Horváth Géza, dr. Huller Gyuláné, dr. Magyari ...
Read more