Dostupnost mrežnih stranica hrvatskih bolnica

100 %
0 %
Information about Dostupnost mrežnih stranica hrvatskih bolnica

Published on June 18, 2007

Author: ikovic

Source: slideshare.net

Description

Prezentacija rada "Dostupnost mrežnih stranica hrvatskih bolnica" - autori Ivor Ković i Lidija Bilić-Zulle. Rad je predstavio Ivor Ković na 7. simpoziju Hrvatskog društva za medicinsku informatiku u Rijeci 21. listopada 2005. godine. Na istom simpoziju rad je osvojio nagradu za najbolji studentski znanstveni rad.

Dostupnost mrežnih stranica hrvatskih bolnica Ivor Ković, Lidija Bilić-Zulle

Uvod Dostupnost mrežnih stranica hrvatskih bolnica Dostupnost = Accessibility  Usability “ Osobe s posebnim potrebama mogu percipirati, razumijeti, kretati se, međudjelovati te pridonijeti Web-u.“ (World Wide Web Consortium, W3C) ( Anić V, et al. Hrvatski Enciklopedijski Rje č nik)

Uvod Dostupnost mrežnih stranica hrvatskih bolnica M eđunarodni konzorcij obuhvaća: 350 organizacij a č lanic a u 28 zemalja - zaposleni ke javnost Osnovan 1994. godine Radna skupina R azvija dostupnost Web-a Web Content Accessibility Guidelines 1.0 (WCAG) Osnovana 1997. godine

M eđunarodni konzorcij

obuhvaća:

350 organizacij a

č lanic a u 28 zemalja

- zaposleni ke

javnost

Osnovan 1994. godine

Radna skupina

R azvija dostupnost Web-a

Web Content Accessibility

Guidelines 1.0 (WCAG)

Osnovana 1997. godine

Uvod Dostupnost mrežnih stranica hrvatskih bolnica “ Z a pristup zdravstvenim informacijama 80% ameri č kih mre ž nih korisnika slu ž ilo se internetom ” ( Fox S. Health Information Online. Pew Internet & American Life Project. 2005 .) “ O sobe s posebnim potrebama č e šć e tra ž e zdravstvene informacije putem interneta od ostalih korisnika ” ( National Telecommunications and Information Administration. A Nation Online. Government Report. 2002 .)

Ciljevi Dostupnost mrežnih stranica hrvatskih bolnica Procijeniti dostupnost mrežnih stranica bolnica u Hrvatskoj pomoću smjernica objavljenih u WCAG-u Uputiti na problem dostupnosti i najčešće grješke pri oblikovanju mrežnih sadržaja

Procijeniti dostupnost mrežnih stranica bolnica u Hrvatskoj pomoću smjernica objavljenih u WCAG-u

Uputiti na problem dostupnosti i najčešće grješke pri oblikovanju mrežnih sadržaja

Tvoriva i postupci Dostupnost mrežnih stranica hrvatskih bolnica Pronađeno 22, od ukupno 38, mrežnih stranica hrvatskih bolnica (53%) Ispitivane početne (index) stranice Ispitivanje izvršeno automatski i ručno prema WCAG 1.0 (AA)

Pronađeno 22, od ukupno 38, mrežnih stranica hrvatskih bolnica (53%)

Ispitivane početne (index) stranice

Ispitivanje izvršeno automatski i ručno prema WCAG 1.0 (AA)

Tvoriva i postupci Dostupnost mrežnih stranica hrvatskih bolnica

Tvoriva i postupci Dostupnost mrežnih stranica hrvatskih bolnica Automatska provjera pomoću HiSoftware® Cynthia Says™ mrežnog servisa Unos adrese mrežne stranice i odabir postavki

Tvoriva i postupci Dostupnost mrežnih stranica hrvatskih bolnica Automatska provjera pomoću HiSoftware® Cynthia Says™ mrežnog servisa Prikaz rezultata

Rezultati Dostupnost mrežnih stranica hrvatskih bolnica Niti jedna stranica nije zadovoljila stupanj suglasnosti A Ukupno prekršeno 14 ključnih točaka U prosjeku svaka stranica je neusuglašena - s jednom točkom prioriteta 1 i - tri točke prioriteta 2

Niti jedna stranica nije zadovoljila stupanj suglasnosti A

Ukupno prekršeno 14 ključnih točaka

U prosjeku svaka stranica je neusuglašena

- s jednom točkom prioriteta 1 i - tri točke prioriteta 2

Rezultati Dostupnost mrežnih stranica hrvatskih bolnica Uobičajeni prikaz Prikaz bez slika Prilagođeni prikaz s tekstovnom nadopunom Ključna točka 1.1 - Osiguraj istovjetnu tekstovnu alternativu za svaki ne-tekstualni sadržaj. U nesuglasnosti 91% stranica .

Rezultati Dostupnost mrežnih stranica hrvatskih bolnica Ključna točka 13.1 - Tekst web veze mora biti suvisao kada se pročita i izvan konteksta. U nesuglasnosti 36 % stranica .

Zaključci Dostupnost mrežnih stranica hrvatskih bolnica Veliki broj bolnica nema mrežna mjesta Upitna kvaliteta postojećih mrežnih mjesta Potreba za promoviranjem dostupnosti mrežnih sadržaja

Veliki broj bolnica nema mrežna mjesta

Upitna kvaliteta postojećih mrežnih mjesta

Potreba za promoviranjem dostupnosti mrežnih sadržaja

“ Snaga Web-a je u njegovoj univerzalnosti. Pristup svima, bez obzira na invaliditet, je esencijalan aspekt.” Tim Berners-Lee W3C d ire ktor i izumitelj World Wide Web -a

Add a comment

Related pages

Dostupnost mre nih stranica hrvatskih bolnica | Ivor Kovic ...

Dostupnost mre nih stranica hrvatskih bolnica. ... Dostupnost mre nih stranica hrvatskih bolnica. Added by. Ivor Kovic. Views. Ivor Kovic hasn't uploaded ...
Read more

Pristupačnost mrežnih stranica hrvatskih narodnih knjižnica

Pristupačnost mrežnih stranica hrvatskih narodnih knjižnica Koraljka Golub, ... Ključne riječi: dostupnost na mreži, narodna knjižnica, ...
Read more

Pristupačnost mrežnih stranica hrvatskih narodnih ...

Pristupačnost mrežnih stranica hrvatskih narodnih knjižnica ... oblikovanje mrežnih sadržaja za sve svakako obuhvaća osobe s ... dostupnost na mreži ...
Read more

Pristupačnost mrežnih stranica hrvatskih narodnih ...

... Pristupačnost mrežnih stranica hrvatskih narodnih ... Pristupačnost mrežnih stranica hrvatskih ... Pristupačnost mrežnih stranica hrvatskih ...
Read more

web stranica o vremenu i dr!

Opća bolnica Dr. Josip Benčevi ... karta Hrvatskih šuma ... Slika i stranica se osvježavaju svakih 50 sekundi.
Read more

OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA Zabok, 02 ...

OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA ... Ministarstva zdravlja, web stranica i na oglasnim pločama Opće bolnice Zabok i bolnice
Read more

Dani otvorenih vrata bolnica :: Radio Sljeme

... želi pacijentima omogućiti još bolju dostupnost ... bolničkih centara i kliničkih bolnica, hrvatskih centara ... stranica. Programi; Općenite ...
Read more

Hrvatska - Wikipedija

Nakon razdoblja vladanja hrvatskih knezova prvi ... Za razliku od otvorenih mrežnih ... U tom je izdanju na ukupno 9272 stranice velikog ...
Read more