Dostepnosc stron internetowych

100 %
0 %
Information about Dostepnosc stron internetowych

Published on March 14, 2008

Author: symetria

Source: slideshare.net

Description

Prezentacja omawia dostępności stron internetowych i przedstawia podstawowe wytyczne.

Dostępność Stron Internetowych Piotr Jardanowski A-Symetria

Agenda Regulacje Główne komponenty dostępności i ich zależność WCAG 1.0 - szczegóły 10 Szybkich Wskazówek Testowanie dostępności 06/02/09 Dostępność Stron Internetowych

Regulacje

Główne komponenty dostępności i ich zależność

WCAG 1.0 - szczegóły

10 Szybkich Wskazówek

Testowanie dostępności

Regulacje - Świat W3C WAI – World Wide Web Consortium | Web Accessibility Initiative: WCAG – Web Content Accessibility Guidelines: WCAG 1.0 (1999 r.), WCAG 2.O (opracowywane), ATAG – Authoring Tool Accessibility Guidelines: ATAG 1.0 (2000 r.), ATAG 2.O (opracowywane), UAAG – User Agent Accessibility Guidelines: UAAG 1.0, oraz: WAI-ARIA – Accessible Rich Internet Application (wskazówki dostępności dla technologii AJAX i powiązanych technologii), Informacje dla specyficznych technologii: CSS, SMIL, SVG, XML. 06/02/09 Dostępność Stron Internetowych

W3C WAI – World Wide Web Consortium | Web Accessibility Initiative:

WCAG – Web Content Accessibility Guidelines: WCAG 1.0 (1999 r.), WCAG 2.O (opracowywane),

ATAG – Authoring Tool Accessibility Guidelines: ATAG 1.0 (2000 r.), ATAG 2.O (opracowywane),

UAAG – User Agent Accessibility Guidelines: UAAG 1.0,

oraz:

WAI-ARIA – Accessible Rich Internet Application (wskazówki dostępności dla technologii AJAX i powiązanych technologii),

Informacje dla specyficznych technologii: CSS, SMIL, SVG, XML.

Regulacje - Świat Inne: PAS78 - specyfikacja opublikowana przez British Standards Institution, eEurope Action Plan 2002 – dostępność serwisów publicznych i ich treści, Section 508 – regulacje USA. … 06/02/09 Dostępność Stron Internetowych

Inne:

PAS78 - specyfikacja opublikowana przez British Standards Institution,

eEurope Action Plan 2002 – dostępność serwisów publicznych i ich treści,

Section 508 – regulacje USA.Regulacje - Polska W Polsce brak jednej ustawy określającej zasady dostępności. Regulacje obowiązujące można znaleźć w: Konstytucji RP (w tym Art. 32 i Art. 69) Ustawy o dostępie do informacji publicznej (z dnia 6 września 2001 r.) Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (z dnia 17 lutego 2005 r.) Karty Osób Niepełnosprawnych (Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 1 sierpnia 1997 r.) W powyższych dokumentach jest mowa o równości obywateli w dostępie do informacji bez dyskryminacji ze względu na jakiekolwiek kryteria w tym stopień sprawności. 06/02/09 Dostępność Stron Internetowych

W Polsce brak jednej ustawy określającej zasady dostępności.

Regulacje obowiązujące można znaleźć w:

Konstytucji RP (w tym Art. 32 i Art. 69)

Ustawy o dostępie do informacji publicznej (z dnia 6 września 2001 r.)

Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (z dnia 17 lutego 2005 r.)

Karty Osób Niepełnosprawnych (Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 1 sierpnia 1997 r.)

W powyższych dokumentach jest mowa o równości obywateli w dostępie do informacji bez dyskryminacji ze względu na jakiekolwiek kryteria w tym stopień sprawności.

Główne Komponenty Dostępności 06/02/09 Dostępność Stron Internetowych http://www.w3.org/WAI/intro/components.php

Główne Komponenty Dostępności 06/02/09 Dostępność Stron Internetowych projektanci, koderzy , autorzy, itp. wiedza i doświadczenie użytkowników czytniki ekranowe, specjalne klawiatury, narzędzia skanujące narzędzia do przeglądania stron WWW treść strony WWW narzędzia oceny dostępności, walidatory HTML i CSS, itp. oprogramowanie do tworzenie stron WWW http://www.w3.org/WAI/intro/components.php

Zależność Komponentów Dostępności 06/02/09 Dostępność Stron Internetowych Jeżeli jeden komponent efektywnie zaimplementuje elementy dostępności, pozostałe komponenty są bardziej skłonne do ich implementacji. Przykład: jeżeli narzędzia przeglądania stron wspierają kwestie dostępności, użytkownicy bardziej się ich domagają, co skłania twórców serwisu do ich implementacji, jeżeli twórcy chcą implementować zasady to wymagają od narzędzi autorskich łatwości implementacji, jeżeli narzędzia autorskie umożliwiają łatwą implementację, to twórcy chętniej tworzą dostępne strony, jeżeli twórcy tworzą dostępne strony to producenci narzędzi do przeglądania stron są zmuszeni do wspierania dostępności. http://www.w3.org/WAI/intro/components.php

Przykład:

jeżeli narzędzia przeglądania stron wspierają kwestie dostępności, użytkownicy bardziej się ich domagają, co skłania twórców serwisu do ich implementacji,

jeżeli twórcy chcą implementować zasady to wymagają od narzędzi autorskich łatwości implementacji,

jeżeli narzędzia autorskie umożliwiają łatwą implementację, to twórcy chętniej tworzą dostępne strony,

jeżeli twórcy tworzą dostępne strony to producenci narzędzi do przeglądania stron są zmuszeni do wspierania dostępności.

Główne Komponenty Dostępności a WAI 06/02/09 Dostępność Stron Internetowych http://www.w3.org/WAI/intro/components.php

WCAG 1.0 - Priorities [Priority 1] = MUST Twórca treści musi spełnić wskazane zasady, ponieważ w przeciwnym wypadku jedna lub więcej grup osób z dysfunkcjami nie będzie mogła uzyskać dostępu do treści. Są to podstawowe zasady dostępności stron WWW. [Priority 2] = SHOULD Twórca treści powinien spełnić wskazane zasady, ponieważ w przeciwnym wypadku jedna lub więcej grup osób z dysfunkcjami będzie miała problemy z uzyskaniem dostępu do treści. Zastosowanie tych zasad usunie znaczące bariery dostępu do treści stron WWW. [Priority 3] = MAY Twórca treści może spełnić wskazane zasady, ponieważ w nieznacznym stopniu blokują one dostęp do treści strony WWW. Zastosowanie tych polepszy dostęp do treści stron WWW. 06/02/09 Dostępność Stron Internetowych

[Priority 1] = MUST

Twórca treści musi spełnić wskazane zasady, ponieważ w przeciwnym wypadku jedna lub więcej grup osób z dysfunkcjami nie będzie mogła uzyskać dostępu do treści. Są to podstawowe zasady dostępności stron WWW.

[Priority 2] = SHOULD

Twórca treści powinien spełnić wskazane zasady, ponieważ w przeciwnym wypadku jedna lub więcej grup osób z dysfunkcjami będzie miała problemy z uzyskaniem dostępu do treści. Zastosowanie tych zasad usunie znaczące bariery dostępu do treści stron WWW.

[Priority 3] = MAY

Twórca treści może spełnić wskazane zasady, ponieważ w nieznacznym stopniu blokują one dostęp do treści strony WWW. Zastosowanie tych polepszy dostęp do treści stron WWW.

WCAG 1.0 – Ogólne wskazówki Dostarczaj adekwatną treść alternatywną dla materiałów dźwiękowych i wizualnych. Przyciski, Pola wyboru, Obrazki, Audio i Wideo. 06/02/09 Dostępność Stron Internetowych

Dostarczaj adekwatną treść alternatywną dla materiałów dźwiękowych i wizualnych.

Przyciski,

Pola wyboru,

Obrazki,

Audio i Wideo.

WCAG 1.0 – Ogólne wskazówki Nie polegaj tylko na kolorach. Sprawdź czy tekst, grafiki, tabele, wykresy są również zrozumiałe bez użycia kolorów. 06/02/09 Dostępność Stron Internetowych

Nie polegaj tylko na kolorach.

Sprawdź czy tekst, grafiki, tabele, wykresy są również zrozumiałe bez użycia kolorów.

WCAG 1.0 – Ogólne wskazówki Wykorzystuj znaczniki (markup) i arkusze stylów. Wykorzystuj znaczniki w dokumencie zgodnie z jego strukturą. Kontroluj wizualizację/prezentację za pomocą arkuszy stylów. Rób to poprawnie! 06/02/09 Dostępność Stron Internetowych

Wykorzystuj znaczniki (markup) i arkusze stylów.

Wykorzystuj znaczniki w dokumencie zgodnie z jego strukturą.

Kontroluj wizualizację/prezentację za pomocą arkuszy stylów.

Rób to poprawnie!

WCAG 1.0 – Ogólne wskazówki Wyjaśniaj użycie naturalnego języka Wykorzystuj znaczniki, które ułatwią wymowę lub zrozumienie tekstów skróconych lub obcych. 06/02/09 Dostępność Stron Internetowych

Wyjaśniaj użycie naturalnego języka

Wykorzystuj znaczniki, które ułatwią wymowę lub zrozumienie tekstów skróconych lub obcych.

WCAG 1.0 – Ogólne wskazówki Twórz tabele, które łatwo mogą być przetworzone Upewnij się, że tabele posiadają odpowiednie znaczniki, które umożliwią ich odczytanie przez odpowiednie przeglądarki (wspierające dostępność) oraz inne narzędzia do przeglądania Internetu dla osób z dysfunkcjami. 06/02/09 Dostępność Stron Internetowych

Twórz tabele, które łatwo mogą być przetworzone

Upewnij się, że tabele posiadają odpowiednie znaczniki, które umożliwią ich odczytanie przez odpowiednie przeglądarki (wspierające dostępność) oraz inne narzędzia do przeglądania Internetu dla osób z dysfunkcjami.

WCAG 1.0 – Ogólne wskazówki Twórz strony, które są łatwo przetwarzane nawet jeżeli zawierają nowe technologie Upewnij się, że strony są zrozumiałe nawet, gdy nowe technologie nie zostaną odczytane lub zostaną odczytane. 06/02/09 Dostępność Stron Internetowych

Twórz strony, które są łatwo przetwarzane nawet jeżeli zawierają nowe technologie

Upewnij się, że strony są zrozumiałe nawet, gdy nowe technologie nie zostaną odczytane lub zostaną odczytane.

WCAG 1.0 – Ogólne wskazówki Udostępnij użytkownikowi kontrolę nad elementami zmieniającymi się na stronie Upewnij się, że użytkownik może wyłączyć lub zatrzymać wszelkie elementy, które przesuwają się, migają, przewijają lub dokonują samoaktualizacji. 06/02/09 Dostępność Stron Internetowych

Udostępnij użytkownikowi kontrolę nad elementami zmieniającymi się na stronie

Upewnij się, że użytkownik może wyłączyć lub zatrzymać wszelkie elementy, które przesuwają się, migają, przewijają lub dokonują samoaktualizacji.

WCAG 1.0 – Ogólne wskazówki Spraw aby elementy osadzone były dostępne Sprawdź, czy elementy osadzone, które wykorzystałeś są dostępne. Jeżeli nie to zaprojektuj inne rozwiązania, które będą dostępne. 06/02/09 Dostępność Stron Internetowych

Spraw aby elementy osadzone były dostępne

Sprawdź, czy elementy osadzone, które wykorzystałeś są dostępne. Jeżeli nie to zaprojektuj inne rozwiązania, które będą dostępne.

WCAG 1.0 – Ogólne wskazówki Twórz projekty niezależne od urządzeń Projektuj stronę w taki sposób, aby elementy, które zawiera, mogły być aktywowane przez różnego rodzaju narzędzia. 06/02/09 Dostępność Stron Internetowych

Twórz projekty niezależne od urządzeń

Projektuj stronę w taki sposób, aby elementy, które zawiera, mogły być aktywowane przez różnego rodzaju narzędzia.

WCAG 1.0 – Ogólne wskazówki Stosuj rozwiązania przejściowe Stosuj rozwiązania, które będą poprawnie działały zarówno z nowymi narzędziami jak i starszymi wersjami. 06/02/09 Dostępność Stron Internetowych

Stosuj rozwiązania przejściowe

Stosuj rozwiązania, które będą poprawnie działały zarówno z nowymi narzędziami jak i starszymi wersjami.

WCAG 1.0 – Ogólne wskazówki Stosuj wskazówki i technologie opracowane przez W3C 06/02/09 Dostępność Stron Internetowych

Stosuj wskazówki i technologie opracowane przez W3C

WCAG 1.0 – Ogólne wskazówki Dostarczaj informacji kontekstowych i orientacyjnych Dostarczaj na tyle bogate informacje, aby użytkownicy mogli bez problemu zorientować się w złożonych elementach i stronach. Wykorzystaj grupowanie elementów oraz informowanie o ich wzajemnych powiązaniach. 06/02/09 Dostępność Stron Internetowych

Dostarczaj informacji kontekstowych i orientacyjnych

Dostarczaj na tyle bogate informacje, aby użytkownicy mogli bez problemu zorientować się w złożonych elementach i stronach. Wykorzystaj grupowanie elementów oraz informowanie o ich wzajemnych powiązaniach.

WCAG 1.0 – Ogólne wskazówki Stosuj zrozumiałe systemy nawigacji Stosuj proste i spójne systemy nawigacji – mapa serwisu, pasek nawigacyjny, itp. – aby zwiększyć prawdopodobieństwo dotarcia użytkowników do szukanych informacji. 06/02/09 Dostępność Stron Internetowych

Stosuj zrozumiałe systemy nawigacji

Stosuj proste i spójne systemy nawigacji – mapa serwisu, pasek nawigacyjny, itp. – aby zwiększyć prawdopodobieństwo dotarcia użytkowników do szukanych informacji.

WCAG 1.0 – Ogólne wskazówki Upewnij się, że dokumenty są proste i zrozumiałe Stosuj proste i zrozumiałe: grafiki, tekst, język. O ile to możliwe uzupełniaj je prezentacjami i nagraniami audio. 06/02/09 Dostępność Stron Internetowych

Upewnij się, że dokumenty są proste i zrozumiałe

Stosuj proste i zrozumiałe: grafiki, tekst, język. O ile to możliwe uzupełniaj je prezentacjami i nagraniami audio.

10 Szybkich Wskazówek Obrazki i animacje: Używaj atrybutu alt do opisu każdego elementu. Mapy obrazów: Use the client-side map and text for hotspots. Multimedia : Umieść transkrypcje zapisów audio oraz opisy i nagłówki/tytuły plików wideo. Linki hypertekstowe: Umieszczaj w opisie linków tekst, który będzie miała sens, gdy zostanie przeczytany bez kontekstu. Unikaj zwrotów typu „kliknij” i „więcej”. Organizacja stron: Używaj nagłówków, listy i konsekwentną, spójną strukturę. O ile to możliwe korzystaj z CSS . 06/02/09 Dostępność Stron Internetowych

Obrazki i animacje: Używaj atrybutu alt do opisu każdego elementu.

Mapy obrazów: Use the client-side map and text for hotspots.

Multimedia : Umieść transkrypcje zapisów audio oraz opisy i nagłówki/tytuły plików wideo.

Linki hypertekstowe: Umieszczaj w opisie linków tekst, który będzie miała sens, gdy zostanie przeczytany bez kontekstu. Unikaj zwrotów typu „kliknij” i „więcej”.

Organizacja stron: Używaj nagłówków, listy i konsekwentną, spójną strukturę. O ile to możliwe korzystaj z CSS .

10 Szybkich Wskazówek Grafy i wykresy: Umieszczaj podsumowania lub korzystaj z atrybutu longdesc . Skrypty, aplety i wtyczki: Umieść treść alternatywną. Ramki: Wykorzystuj elementy noframes i wymowne tytuły . Tabele: Spraw, aby czytanie linia po linii miało sens. Podsumuj zawartość. Sprawdź efekt swojej pracy: U żyj narzędzi i wskazówek z http://www.w3.org/TR/WCAG 06/02/09 Dostępność Stron Internetowych

Grafy i wykresy: Umieszczaj podsumowania lub korzystaj z atrybutu longdesc .

Skrypty, aplety i wtyczki: Umieść treść alternatywną.

Ramki: Wykorzystuj elementy noframes i wymowne tytuły .

Tabele: Spraw, aby czytanie linia po linii miało sens. Podsumuj zawartość.

Sprawdź efekt swojej pracy: U żyj narzędzi i wskazówek z http://www.w3.org/TR/WCAG

Testowanie dostępności Automatyczne Są szybkie i wygodne, ale nie potrafią odkryć wszystkich błędów związanych z dostępnością. Ludzkie Skupiają się głównie na ocenie zrozumiałości użytego języka i łatwości nawigacji. 06/02/09 Dostępność Stron Internetowych

Automatyczne

Są szybkie i wygodne, ale nie potrafią odkryć wszystkich błędów związanych z dostępnością.

Ludzkie

Skupiają się głównie na ocenie zrozumiałości użytego języka i łatwości nawigacji.

Narzędzia Automatyczne: ATRC – Web Accessibility Checker WebAIM Ludzkie: W3C 06/02/09 Dostępność Stron Internetowych

Automatyczne:

ATRC – Web Accessibility Checker

WebAIM

Ludzkie:

W3C

Testowanie dostępności - metody Użycie Automated Accessibility Tool and Browser Validation Tool. Walidacja składni (np. HTML, XML). Walidacja arkuszy stylów (np. CSS). Wykorzystanie przeglądarek tekstowych i emulatorów. Wykorzystanie różnorodnych przeglądarek graficznych: z załadowaniem dźwięku i grafiki, bez załadowanej grafiki, bez załadowanego dźwięku, bez myszki, bez załadowania: ramek, arkuszy stylów, skryptów i apletów. 06/02/09 Dostępność Stron Internetowych

Użycie Automated Accessibility Tool and Browser Validation Tool.

Walidacja składni (np. HTML, XML).

Walidacja arkuszy stylów (np. CSS).

Wykorzystanie przeglądarek tekstowych i emulatorów.

Wykorzystanie różnorodnych przeglądarek graficznych:

z załadowaniem dźwięku i grafiki,

bez załadowanej grafiki,

bez załadowanego dźwięku,

bez myszki,

bez załadowania: ramek, arkuszy stylów, skryptów i apletów.

Testowanie dostępności - metody Wykorzystanie starych i nowych przeglądarek. Wykorzystanie czytników ekranu. Wykorzystanie narzędzi sprawdzania pisowni i gramatyki. Sprawdzenie prostoty i zrozumiałości dokumentów. Sprawdzenie dostępności przy pomocy osób z dysfunkcjami. 06/02/09 Dostępność Stron Internetowych

Wykorzystanie starych i nowych przeglądarek.

Wykorzystanie czytników ekranu.

Wykorzystanie narzędzi sprawdzania pisowni i gramatyki.

Sprawdzenie prostoty i zrozumiałości dokumentów.

Sprawdzenie dostępności przy pomocy osób z dysfunkcjami.

Bibliografia http://www.w3.org/WAI http:// pl.wikipedia.org/wik i/Dost%C4%99pno%C5%9B%C4%87_(WWW) http:// mimas.ceti.pl / dia / http:// www.netresolve.pl /WAI R. B. Yonaitis „Understanding Accessibility. A Guide to Achieving Compliance on Web Sites and Intranets”, HiSoftware Inc., Nashua (New Hempshire), 2002 06/02/09 Dostępność Stron Internetowych

http://www.w3.org/WAI

http:// pl.wikipedia.org/wik i/Dost%C4%99pno%C5%9B%C4%87_(WWW)

http:// mimas.ceti.pl / dia /

http:// www.netresolve.pl /WAI

R. B. Yonaitis „Understanding Accessibility. A Guide to Achieving Compliance on Web Sites and Intranets”, HiSoftware Inc., Nashua (New Hempshire), 2002

Piotr Jardanowski [email_address] 06/02/09 Dostępność Stron Internetowych

Add a comment

Related pages

Dostepnosc.net - dostępność stron internetowych, szkolenia ...

audyty dostępności stron internetowych (www), szkolenia dla niewidomych, audyty dostępności WCAG 2.0 i więcej
Read more

Dostępność stron internetowych - Technology

Widoczność oraz dostępność stron internetowych miast wojewódzkich. Raport 2011 SEO i usability. Podczas 15 Konferencji "Miasta w Internecie" Jakub ...
Read more

Dostępność stron internetowych - Dostepne.info

Napisz: dominik@dostepne.info. Zadzwoń: 608 05 9999. Serwis w trakcie przenosin.
Read more

Jak sprawdzić dostępność strony internetowej? | Internet ...

Blog na temat dostępności stron internetowych (web accessibility), zawierający artykuły na temat technik i wytycznych WCAG, HTML, CSS i ARIA
Read more

Dostępność stron internetowych: jeśli nie teraz, to kiedy ...

6 czerwca 2014 r. Rada Unii Europejskiej ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii dyskutowała w Brukseli o projekcie unijnej dyrektywy w sprawie ...
Read more

Dostępność (WWW) – Wikipedia, wolna encyklopedia

Wytyczne dostosowywania stron internetowych opracowane przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego; Cynthia Says ...
Read more

O Nas | Dostepnosc.net

Dostepnosc.net. audyty dostępności stron internetowych (www), szkolenia dla niewidomych, audyty dostępności WCAG 2.0 i więcej
Read more

Dostępność stron internetowych w Polsce - premier.gov.pl

Dostępność stron internetowych w Polsce Author: mpiecuch Last modified by: KPRM Created Date: 12/3/2012 11:50:00 AM Company: KPRM Other titles:
Read more

Co to jest dostępność stron www? Podstawa prawna ...

Kwestie dostępności stron internetowych reguluje ... http://dostepnestrony.pl/o-projekcie/ii-edycja-projektu/podrecznik-dostepnosc-serwisow-internetowych/
Read more