Dossier Zapatiños para Díaz Castro

50 %
50 %
Information about Dossier Zapatiños para Díaz Castro
Entertainment

Published on February 20, 2014

Author: 2nafronteira

Source: slideshare.net

Description

Dossier ZAPATIÑOS PARA DÍAZ CASTRO. Letras galegas 2014.

      Estamos,  de  cheo,  no  ano  literario  de  Xosé  María  Díaz  Castro  (1913-­‐1990).  O  17  de   maio,  o  gran  poeta  chairego  protagonizará  a  Festa  Grande  da  nosa  Literatura,  o  Día   das   Letras   Galegas,   que,   nesta   ocasión,   chega   á   edición   número   52,   á   quincuaxésimo   segunda   edición   (1963-­‐2014).   Poeta   de   voz   densa,   nobre   e   reveladora,   os   seus   versos   non   só   van   ser   recitados   en   escolas   e   institutos   senón   que,  van  ser  cantados.  De  feito,  algúns  xa  se  cantaban  antes  desta  Festa  Maior.     Hoxe   acoden   a   esta   cita   Carmen   Pením   (voz)   e   Maurizio   Polsinelli   (piano   e   harmonium).  Non  é  a  primeira  vez  que  musican  e  interpretan  poemas  galegos.  Nun   disco   anterior,   excelente,   ofrecéronnos   versos   moi   significativos   de   Rosalía   de   Castro,  de  Curros  Enríquez,  de  Federico  García  Lorca,  de  Celso  Emilio  Ferreiro  e  de   Valentín  Paz  Andrade,  ademais  dun  fermoso  alalá  antigo.   Agora,   estes   dous   compositores   e   intérpretes   ofrécennos   unha   escolma,   moi   ben   escolleita,  do  libro-­‐único  de  Díaz  Castro,  de  Nimbos  (1961).  Son  nove  poemas  nos   que   a   música   fainos   chegar   a   peculiaridade   e   a   emoción   dos   seus   reveladores   versos.   Outros   músicos,   outros   intérpretes   poden   proporcionarnos   unha   versión   distinta   destes   magníficos   poemas,   pero   na   presente   versión,   as   notas   musicais   e   a   voz   de   Carmen   Pením   constitúen   un   achegamento   á   sutil   poética   de   Díaz   Castro   que   potencia   os   valores   líricos   das   composicións   escolleitas.   Escoitando   este   conmovedor   recital   asistimos   á   Galicia   envolveita   “en   sabas   de   mil   anos”   (“Penélope”);   percibimos   que   “a   lus   do   mundo   é   a   que   arde   nunha   bagoa”   (“O   verme   e   a   estrela”);   decatámonos   de   que   sen   unha   ”herba   pequerrechiña   o   Universo   sería   máis   pequeno”   (“Esmeralda”);   e   de   que   “a   longa   pipa   [fuma]   a   miña   vida”   (Ai,   capitán”).   Co   autor   sabemos   que   “a   beleza   fireume   para   sempre”   (“Como   unha   espada”)   e   que   “o   poema   é   só   un   nimbo   de   lus”   (“Nimbos”).   Despois   do   recital,   memorizamos   os   mellores   versos   desta   antoloxía   de   Díaz   Castro   no   son   e   coas  cadencias  de  Carmen  Pením  e  Maurizio  Polsinelli.     Xesús  Alonso  Montero   Presidente  da  Real  Academia  Galega  

  Musicalización  de         Por     Quen  somos       Como   dúo   2naFronteira   leva   xa   uns   anos   dedicado   a   compor   música   para   poemas   dos   principais   poetas   galegos.   Por   exemplo,   musicalizamos   a   Paz   Andrade   no   2012.   Unha   daquelas   cancións   cos   seus   poemas   foi   incluida   no   documental   sobre   o   autor   “Cen   chaves   de   luz”   realizado   por   Xan   Leira   (Acuarela   Producións)   e   foi   levado   polo   dúo   á   TVG   (A   Solaina   e   Eirado).   Ou   o   noso   traballo   con   Rosalía   con   Cantares   Gallegos,   que   tivemos   a   ocasión   de   interpretar   no   Parlamento   Galego  o  pasado  mes  de  abril  na  presentación  por  parte   da  Consellería  e  do  Consello  de  Cultura  do  facsímile  desta  obra.  Estes   traballos  tamén  están  representados  no  novo  disco  que  saiu  no  2013:   ALMA,   que   vimos   de   presentar   no   Culturgal   e   sobre   o   cal   poden   ver   información  nesta  carpetiña.     Cómo  nace  este  novo  traballo     Cando   se   nomea   a   Xosé   María   Díaz   Castro   como   autor   homenaxeado   no   2014,   fixemos   unha   atenta   lectura   do   libro   Nimbos   (Galaxia,   edición   do   2006)   e   algún   dos   estudios   de   Armando   Requeixo   e   puxémonos   de   seguida   mans   á   obra   na  composición.     Nestes   momentos   xa   estamos   interpretando   partes  parciais  deste    

traballo   nos   nosos   últimos   concertos   (Liceo   de   Ourense,   Culturgal)   para   poñer   a   proba   as   cancións   con   público,   e   podemos   dicir   que   a   resposta   é   máis   que   positiva.   Está   previsto   que   o   17   de   xaneiro   fagamos  un  preestreno  en  Moaña  diante  de  amigos,  críticos  musicais  e   outros   invitados,   e   a   partir   dese   momento   consideramos   que   xa   poderemos  iniciar  a  presentar  o  traballo  completo  de  xeito  oficial  nos   escenarios  galegos.                                    Liceo  de  Ourense,  30/11/13       Cando   traballamos   non   cos   nosos   propios   textos,   senón   cos   de   autores  de  gran  altura,  a  maneira  de  compor  é  diferente.  Pretendemos   realzar  os  seus  versos,  para  que  vestidos  de  música,  cheguen  de  xeito   máis   intuitivo   e   inmediato   a   todo   o   público.   Desta   maneira,   tamén   as   persoas   menos   habituadas   a   ler   ou   escoitar   poesía,   poden   coñecer   e   amar   os   grandes   poetas   da   nosa   literatura.   Certo   é   que   a   responsabilidade   é   moi   grande,   e   é   este   un   traballo   que   hai   que   facer   con   gran   respeto   e   cariño.   Ata   con   humildade.   Pero   coa   liberdade   creadora  que  se  precisa  para  que  sexa  un  producto  final  orixinal  e  de   calidade.        

Poemas  de  NIMBOS  musicalizados       Abordamos  a  musicalización  comezando  polo  poema  Esmeralda,   namorados  da  súa  simplicidade,  que  encerra  unha  mensaxe  preciosa:  o   valor   das   cousas   pequenas   que   pasan   desapercibidas   ós   ollos   da   xente.   Así   esta   herbiña   pequerrechiña   convírtese   nunha   metáfora   das   persoas:   o   propio   valor   que   ás   veces   se   nos   escapa   a   nós   mesmos   porque   a   nosa   mirada   non   é   a   que   debería   ser,   trabucados   os   valores   do   que   importa   e   do   que   é   superfluo.   Quixemos   facer   unha   canción   humilde,   pequena,   como   esta   herba   esmeralda.   Dende   que   naceu   esta   música,  a  nosa  idea  é  que,  coa  participación  do  público,  usando  certos   elementos   e   sons,   poidamos   crear   nun   concerto   o   ambiente   sonoro   onde  vive  esta  herba.  E  así  tamén  noutras  cancións  deste  traballo.       Logo   tocoulle   ó   poema   A   noite   é   necesaria,   onde   de   novo   Díaz   Castro   mostra   o   seu   coñecemento   sereno   e   profundo   do   ser   humano.   Pensando   nos   nenos   que   sabemos   que   en   Guitiriz   traballan   con   tanto   cariño   ó   autor,   e   nos   estudantes   que   este   ano   traballarán   con   estes   textos   nos   centros   educativos   de   toda   Galicia,   ideamos   unha   canción   alegre,   con   ritmos   populares   e   fáciles   de   reproducir,   e   nunha   tonalidade   media,   coa   esperanza   (quizáis   algo   pretenciosa)   de   que   a   canten   cando   a   coñezan.   Nesta   mesma   liña   fixemos   outras   cancións   como   por   exemplo   Coma   una   espada,   de   ritmos   accesibles   e   alegres,   intentando  reflectir  a  mesma  luz  que  latexa  no  poema.                        Auditorio  de  Gondomar,  19/10/13,  Homenaxe  a  Rosalía           E   por   suposto,   mentras   nos   ensaios   maduraban   estas   primeiras   cancións,   dabámoslle   voltas   ó   emblemático   poema   Penélope.   Conscientes   do   valor   que   tén   para   xeracións   de   galegos,   a   responsabilidade   pesaba,   e   houbo   momentos   de   inseguridade   e   foron  

moitas   as   horas   dedicadas   á   composición   desta   canción.   Finalmente,   seguindo  a  ensinanza  de  Esmeralda,  apreciamos  o  noso  resultado  final:   pode  que  sexa  pequerrechiño,  pero  este  é,  e    esperamos  que  o  público   consiga  apreciar  o  amor  e  dedicación  co  que  foi  feito.                                  Culturgal  2013   Nestes   momentos   contamos   coas   seguintes   cancións   xa   rematadas  e  que  poden  escoitar  no  audio  que  acompaña  este  dossier:     Penélope   Coma  unha  espada   Coma  un  río   Mazurca  da  noite  do  mundo  (Noite  do  mundo)   Nimbos  (con  piano  e  harmonio)   Alalá  do  verme  e  a  estrela  (con  harmonio)  (O  verme  e  a  estrela)   A  noite  é  necesaria   Esmeralda   Ai,  capitán  (con  piano  e  harmonio)   …   Actualmente  están  ademais  xa  listas  para  gravación  estas  outras   cancións:   Quezais,   Terra   sucada,   Remuíño,   Coma   unha   ínsua,   Cova  Alumada,  No  novo  ceio.    

O   dúo   aceptaría   tamén   que   se   lle   encomendara   a   musicalización   dalgún  poema  concreto  que  lles  interese  se  non  está  na  anterior  lista.   Sempre  dispondo  dun  tempo  suficiente  antes  de  levalo  ante  o  público   en   concerto,   para   traballalo   con   garantía   de   calidade   (aproximadamente  un  mes).     Concerto  para  voz,  piano  e  harmonio     Son   pois,   en   total   en   torno   a   12   ou   13   cancións   que   formarían   un   concerto   dunha   hora   ou   unha   hora   e   dez   minutos.   Cada   canción   vai   debidamente   introducida   por   Carmen,   adaptándose   ó   tipo   de   público.   A  súa  longa  experiencia  como  profesora  axuda  a  que  saiba  tamén  cómo   chegar   a   un   público   maís   novo.   De   feito,   en   caso   de   ter   diante   un   público  escolar,  estaría  moi  ben  que  os  mesmos  nenos  formasen  parte   do   espectáculo   recitando   entremedias   das   cancións,   poemas   que   eles   terían  xa  preparados  previamente  cos  seus  ensinantes.     En   canto   á   escenografía,   está   xa   encomendada   a   confección   dun   mantón  de  Manila  coas  flores  das  herbas  humildes  dos  montes  galegos:   a   xesta,   a   carqueixa,   o   toxo,   o   sabugueiro…que   igual   que   o   mantón   Gallaecia  (outra  idea  de  Carmen,  con  petroglifos)  bordarán  as  artesás   de   Bordados   Merto.   Sería   posible   tamén   na   época   da   primaveira   adornar  o  escenario  con  ramiños  dalgunhas  destas  flores,  ou  entregar   á   entrada   do   concerto   un   pequeño   ramiño   delas   a   cada   asistente.   O   arrecendo   destas   plantas   levarános   á   humildade   e   a   inocencia   destes   versos  marabillosos  que  forman  NIMBOS.   O  uso  dun  piano  non  é  unha  dificultade  para  organizar  un  concerto  de   2naFronteira,  pois  dispomos  tamén  dun  piano  electrónico  de  palco,   cun  sonido  profesional  que  sustitúe  ó  piano  acústico  nos  casos  en  que   non  se  teña  un,  ou  este  non  estea  ben  afinado.  Dispomos  tamén  de   equipo  de  son  de  gran  calidade  para  salas  pequenas  ou  medias  (nos   vídeos  do  Liceo  de  feito  é  o  noso  equipo  o  que  se  empregou  e  pódese   apreciar  a  calidade  e  calidez  do  son).  O  resto  dos  detalles  técnicos   poden  velo  no  rider.       Esperamos   con   este   traballo   contribuir   á   difusión   desta   obra   tan   profunda  e  ó  mesmo  tempo  accesible.    

 Paga  a  pena  lela  e   facer  que  chegue   a  todos  os  galegos   e  todos  os   estudantes  de   galego  e  os   amantes  da  nosa   cultura  fóra  das   nosas  fronteiras.           Casa  de  tolos.  Gondomar   Gravación       Nos   seguintes   enlaces   poden   ver   e   escoitar   vídeos   en   directo   de   dous   temas   de   ZAPATIÑOS   PARA   DÍAZ   CASTRO   que   interpretamos   no   Liceo  de  Ourense  o  pasado  30  de  novembro.     Ai,  capitán  para  voz,  piano  e  harmonio   Contacto:   http://www.youtube.com/watch?v=ZkbCDtQIL1c   Tel  699845312                  986164615   Coma  una  espada  para  voz  e  piano   2nafronteira@gmail. http://www.youtube.com/watch?v=NYiZFl44q6Y   com                 Moaña,  28  de  decembro,  2013  

piano     cantante   harmonio     cuña   Piano:       Se   hai   piano   acústico   na   sala,   debe   estar   perfectamente   afinado.   O   emprego   dun   piano   acústico  mellora  notablemente  o  concerto,  pero  so  se  está  en  perfecto  estado.  Ante  a  máis   mínima  dúbida,  debe  ser  comunicado  ós  músicos  para  decidiren  se  é  mellor  optar  polo  seu   piano  electrónico.    Se  en  cambio  a  sala  conta  cun  piano  electrónico,  debe  ser  de  calidade  similar  a  Yamaha  CP   33   (piano   electrónico   profesional).   Se   é   de   calidade   inferior,   o   grupo   prefire   empregar   o   propio.   Micros:   É  preciso  1  micro  para  amplificar  o  harmonio.  Basta  cun  micro  de  calidade  media  típico  de   instrumento   ou   micro   normal   tipo   Shure   Beta   85.   A   cantante   prefire   levar   o   seu   propio   micro.  (Neumann).   Amplificación  e  conexión  eléctrica:   É   sinxela,   dado   que   non   se   precisa   máis   que   amplificar   dous   instrumentos   e   voz.   Polo   tanto,  dous  altavoces  de  boa  calidade  e  en  bo  estado.  Unha  cuña  para  os  músicos  se  están   perto  o  un  do  outro  no  escenario.  Se  o  escenario  fose  grande  e  os  músicos  están  separados,   é  precisa  unha  cuña  para  cada  un  deles.  Unha  mesa  de  mesturas  coas  entradas  suficientes:   2  para  o  piano  (jack),  1  para  a  cantante  (cannon),  1  para  o  micro  do  harmonio  (o  noso  é   cannon).  E  logo  as  conexións  para  altavoces  e  cuña(s).   Se   a   toma   de   corrente   está   lonxe   do   escenario,   a   sala   proporcionará   un   alargador   suficiente.  É  necesaria  unha  zapata  de  tres  tomas  de  corrente.   Iluminación:   A  iluminación  non  ten  necesidades  particulares,  pero  é  mellor  se  crea  un  ambiente  íntimo,   tanto   no   escenario   como   no   público.   Se   o   escenario   está   pobremente   iluminado,   débese   comunicar  con  tempo  para  que  os  músicos  leven  luces  para  os  atrís.   Acceso  á  sala  para  as  probas:   É   indispensable   que   os   músicos   poidan   acceder   á   sala   2   horas   antes   como   mínimo   para   facer  as  probas  de  audio.     Outras  necesidades:   Son  precisos  2  pes  de  micro  e  2  taburetes.  Se  é  posible,  un  taburete  alto  para  a  cantante  e   un  normal  para  o  pianista  (este  necesariamente  sen  brazos  nen  respaldo).   Proporcionaráse  auga  ós  músicos  antes  e  durante  o  concerto.   Camerino:   Non   é   imprescindible   a   existencia   dun   verdadeiro   camerino,   pero   sí   un   espacio   onde   a   cantante  se  poida  cambiar  e  maquillar  (cuarto  con  espello  normal,  ou  baño).  Se  isto  non  é   posible  polas  características  do  lugar,  débese  comunicar  con  tempo  para  que  os  músicos   poidan  buscar  unha  solución  alternativa.          

Dossier de prensa de 2naFronteira                                                                                                                                                  A  Fraga,  M oaña,  2013   Carmen Penim (voz) Maurizio Polsinelli (piano e harmonio) Dúo Formado no ano 2008 Discografía anterior: Publicado en Italia o primeiro disco “Humo en los ojos” Breve curriculum do dúo A cantante arraiana do Couto Mixto Carmen Penim e o pianista romano Maurizio Polsinelli afincados en Moaña (Pontevedra) forman o dúo 2naFronteira dende o 2008. No 2011 publican en Italia o disco "Humo en los ojos" (piano e voz), que vén recoller parte do traballo de composición que fixeran naqueles anos, principalmente en torno a poemas de Carmen e de poetas en lingua española, como Lorca, Góngora ou Garcilaso. O disco contiña xa tamén dous temas orixinais en galego. Dende hai algúns anos están inmersos na composición de músicas para poesía en galego, tanto clásica como de poetas actuais. Entre os seus traballos de composición destaca a musicalización de Seis poemas gallegos de García Lorca, ou a de extractos de Cantares Gallegos de Rosalía, así como tamén de

poemas do poeta portugués Fernando Pessoa. Sen esquecer outros nomes como Paz Andrade, Celso Emilio, Curros ou Rivas. Proxectos todos eles representados no último traballo: Alma. Neste disco introducen o harmonio, que xa vén sendo nos últimos anos, a carón do piano, un elemento imprescindible nos seus concertos e que entronca con sonoridades antigas e tradicionais de Galicia. Actualmente están traballando con Otero Pedrayo, Miro Villar, Helena Villar e Díaz Castro (Letras Galegas 2014) e estrearon recentemente un novo tema propio tamén na letra para voz e harmonio: “A Rosa do Couto Mixto”. A principal característica do dúo é a perfecta unión entre unha elevada calidade técnica e unha grande paixón interpretativa que non deixa indiferente. Unido isto a unhas melodías que van dende a música culta á tradicional e que se encontran á perfección cos textos elexidos. Carmen estudou en Santiago Filoloxía e doctorouse pola Uned en Educación. Publicou o seu libro de poesías Cambio versos por champán no 2010 (Torremozas). Conta tamén con numerosas publicacións científicas e didácticas. Estudou canto lírico en Italia tres anos e no 2011 empezou os seus estudos de canto lírico e jazz e de didáctica do canto no método Crossover. Como compositora e intérprete, o seu primeiro disco foi “Humo en los ojos”. Maurizio realizou os seus estudos de Filoloxía en Roma, e os de piano no conservatorio de Santa Cecilia da mesma cidade. Compositor que colabora en diversos proxectos musicais e teatrais, lidera ademáis o grupo romano Pane co que tén xa editados tres discos. Intervén habitualmente en radios e tv italianas. Destaca o seu eclecticismo e versatilidade musical, ó lado dunha elevada calidade técnica. INFORMACIÓN SOBRE O D I S C O “ALMA” ALMA, gravado e mesturado en Casa de Tolos, baixo a dirección de Segundo Grandío. Pódese ver e escoitar unha canción do disco en http://www.youtube.com/watch?v=IOCuU2SR6Zs O disco contén 12 temas orixinais de Carmen Penim na música e aranxos musicais de Maurizio, con textos de: Paz Andrade, Pessoa, García Lorca, Curros Enríquez, Celso Emilio Ferreiro, Rosalía de Castro, Manuel Rivas e Alfonso Láuzara. Ademáis contén o tema “Nana do Couto Mixto” orixinal de Carmen tamén na letra. O disco foi producido por 2naFronteira produzioni, e o deseño gráfico correu a cargo de Stabelimenti 12. Distribución de Inquedanzas sonoras baixo a dirección executiva de Xusto Molejón Valoría. Poderáse mercar nas principais tendas de discos e no Corte Inglés e na Fnac. O disco recolle o traballo de composición musical dos últimos dous anos, incluíndo tamén temas inéditos nos escenarios, como os de Pessoa e a “Nana do Couto Mixto”, que foi estreada só recentemente no acto de nomeamento dos novos xuíces honorarios do 2013. Moitos dos temas son unha mostra dun proxecto musical maior: os temas de García Lorca forman parte do proxecto

Federico García Lorca, amando en galego, musicalización do libro do poeta Seis poemas gallegos, que esperan poder editar un día xunto cos poemas e as partituras. Tamén Rosa de abril de Rosalía, é unha mostra dun traballo de musicalización de seis extractos de Cantares Gallegos. Os dous temas de Fernando Pessoa forman parte asimesmo dun traballo de musicalización de seis poemas do poeta portugués que titularon “O poeta é un finxidor”. O disco reflexa o gran amor de Carmen e Maurizio pola poesía en xeral, e en concreto pola poesía en galego. Ademais do que tén de expresión artística, pretende contribuir cun grau de area á difusión da lingua e a cultura galegas. Pódese ver tamén o gran eclecticismo tanto lingüístico como estilístico que o dúo quixo xa reflexar mediante a elección do seu nome “fronteirizo”. Musicalmente, supón unha expresión absolutamente libre e variada, indo dos ritmos máis populares de “A nana do Couto Mixto” para harmonio, ata melodías máis achegadas ó mundo culto como en “Catrvium da mapoula”. Algúns dos temas do disco pódense escoitar na páxina do dúo www.2nafronteira.com e na súa canle de youtube http://www.youtube.com/user/solo2musica C o n t a c t o para información ou contratación mail: 2nafronteira@gmail.com www.2nafronteira.com Telf: 986164615 e 699845312 O cachet será negociado cos músicos en función da duración e outras características do evento.                                                                                                  www.2nafronteira.com   www.youtube.com/user/solo2musica   www.facebook.com/2nafronteirafans   Twitter.com/2nafronteira                          

  Outros  proxectos  musicais  de                                                             2naFronteira Carmen  Penim-­‐  voz   Maurizio  Polsinelli-­‐  piano,  harmonio   -­‐Centenario  de  Díaz  Castro.  Guitiriz.  19  de  febreiro.     -­‐Previsto:  Museo  Provincial  de  Lugo:  27  de  marzo.     -­‐2013:  150  anos  de  Cantares  Gallegos:  PRESENTADO  O  24  ABRIL,   NO  PARLAMENTO  GALEGO.     -­‐2013:  Herba  pequerrechiña:  Música  para  Díaz  Castro.  En   elaboración.     -­‐2012-­‐13:  Composicións  na  fronteira:  Nana  do  Couto  Mixto;  A  Rosa   do  Couto  Mixto.  PRESENTADO  NA  FESTA  DO  COUTO  MIXTO  2013.     -­‐2013:  Ourense,  meu  amor:  musicalización  de  poetas  ourensáns,   en  particular,  Otero  Pedrayo.  En  elaboración     -­‐ALMA.  Disco  2013:  -­‐Música  para  os  poetas  galegos:  Curros,  Celso   Emilio,  Rivas,  etc.     -­‐2012:  Musicalización  de  poemas  de  Fernando  Pessoa:  O  poeta  é   un  finxidor.     -­‐Valentín  Paz  Andrade,  Letras  Galegas  2012.  INCLUIDO  NO   DOCUMENTAL  “CEN  CHAVES  DE  LUZ”  de  Acuarela  Producións,  de   Xan  Leira.     -­‐2011:  Cancións  tradicionais  sefardíes.  Festa  da  Historia  de   Ribadavia.     -­‐2011-­‐12:  Federico  García  Lorca,  Amando  en  galego.   Musicalización  do  libro  Seis  poemas  gallegos.  PRESENTADO  NO   AMIC  de  Celanova  e  Casa  dos  poetas.     -­‐Humo  en  los  ojos.  Disco  2011.  Italia.  

  2010:  Camiño  de  Santiago-­‐Via  Francigena.  Cancións  no  Camiño   nas  linguas  do  Camiño.  Italia.  PRESENTADO  NO  CASTELLO  DI   LORANZÈ,  TURÍN   Audio     No  enlace  de  google  drive     https://drive.google.com/file/d/0BxcF6Jfc1eRYRUJrVFhNZmh6eDA/ edit?usp=sharing    poden  escoitar  a  maqueta  que  consiste  en  9  gravacións  dos   aproximadamente  15  temas  que  compoñen  este  traballo.   Esta  gravación  é  unha  maqueta  e  a  edición  debe  ser  aínda  traballada.     Pódense  ver  vídeos  en  directo  de  dous  temas  (Liceo  de  Ourense)   onde  se  fixo  unha  preestrea  destas  dúas  cancións:       Coma  unha  espada:  http://www.youtube.com/watch?v=NYiZFl44q6Y     Ai,  capitán:    http://www.youtube.com/watch?v=ZkbCDtQIL1c      

2naFronteira     nos  Medios     TVG     Eirado   http://www.youtube.com/watch?v= rViDnD6bc2o     A  Solaina   http://www.youtube.com/watch?v= FPh3UhR1sF0     Outros     R-­‐TV   Tolemias   http://www.youtube.com/watch?v= IOCuU2SR6Zs     Documental  Cen  chaves  de   luz.  Acuarela  Producións.     http://www.youtube.com/watc h?v=ASPxRIumW1E         El  Progreso,  xaneiro  2013   Preestrea  de  Zapatiños    

    Presentación  das  cancións  arraianas  do  dúo  “Nana  do  Couto  Mixto”  e   “A  Rosa  do  Couto  Mixto”  na  cerimonia  de  nomeamento  dos  xuices   honorarios  do  Couto  Mixto  2013        

             

  Entrevista  en  Faro  de  Vigo  Cultura.  Novembro  2013        

Partituras  (mostra)          

             

                   

                     

         

  ! ! Contactos: 2! 1" 3" 5" concertos desta ca dos 4" 6" 8" www.2nafronteira.com * www.youtube.com/user/solo2musica * facebook.com/2nafronteirafans * 2nafronteira@gmail.com 2naFronteira !!! 7" 1: Parlamento Galego – Abril 2013 – 150 anos de Cantares Gallegos. 2: Real Conservatorio de Vigo, para R-TV. 3: Eirado – TVG: Letras Galegas 2012. 4: Auditorio de Gondomar – A Rosalía. 5: Composicións na fronteira: O Couto Mixto. 6: Auditorio de Celanova–AMIC. 7: Colaboración con Concellos. 8: Auditorio Municipal de Loja: presentación de disco e poemario.  

Add a comment

Related presentations

Related pages

Apolinar Rea - YouTube

... afirmó este domingo el ministro del Poder Popular para la ... José Vicente Hoy 2 310116 Entrevista Castro Soteldo ... "Dossier", único ...
Read more

Bernal Díaz del Castillo - Wikipedia, the free encyclopedia

... (in Spanish). Felipe Castro Gutiérrez (Introduction). Mexico: Editores Mexicanos Unidos, S.A. ISBN ...
Read more

Central Intelligence Agency - Wikipedia, the free encyclopedia

The Central Intelligence Agency was created on 26 July 1947, ... The CIA welcomed Fidel Castro on his visit to DC, ... the Farewell Dossier.
Read more

Dr. Francisco José Díaz De Castro - - Universitat de les ...

Abierto el plazo de matrícula para el acceso a la Universidad para los alumnos de bachillerato ... Contacto Dr. Francisco José Díaz De Castro; Teléfono(s)
Read more

Juan Castro (Crease o no) - YouTube

Juan Castro (Crease o no) llapesadilla. Subscribe Subscribed Unsubscribe 619 619. Loading... Loading... Working... Add to. Want to watch this ...
Read more

MAGIX - Please choose your country

Schweiz (Deutsch) Suisse (Francais) United Kingdom
Read more

Dossier Político.com

Para junio, 70% de la Seidef ... “3.5 no alcanza para nada”: Castro Ruiz Albergues en Sonora se mantienen abiertos ante bajas temperaturas ...
Read more

Dossier Político.com

... lo que se tradujo en el encarecimiento de las obras y en un factor para la desaceleraci Leer más ... “3.5 no alcanza para nada”: Castro Ruiz ...
Read more

teleSUR

teleSUR representa la alternativa informativa para el mundo. Nuestra agenda visibiliza a los pueblos, ...
Read more

Fidel Castro, en 1973: "Estados Unidos dialogará con Cuba ...

Fidel Castro 1973 Estados Unidos Cuba presidente negro Papa latinoamericano ... Vanguardia Dossier; ... para que le escucharan todos los que estaban en la ...
Read more