Dossier equacions de segon grau i repàs d'equacions de primer grau

50 %
50 %
Information about Dossier equacions de segon grau i repàs d'equacions de primer grau
Education

Published on March 14, 2014

Author: kollontai

Source: slideshare.net

Description

一元二次方程和一次方程的复习。

DOSSIER D'EQUACIONS DE 2n GRAU I REPÀS D'EQUACIONS DE 1r GRAU Equacions de primer grau 1. Resol les equacions següents: a) 7 6 22x − = b) 2 10 20x− + = c) 10 2 7 19x x+ = − + d) 13 21 12 24x x− = − e) 2(3 1) 7 3x x+ = − f) 120 2 (15 7 )x x= − − g) 9(13 ) 4 5(21 2 ) 9x x x x− − = − + h) 5 8(5 3) 4x x= − − i) 3(3 1) ( 1) 6( 10)x x x+ − − = + j) 3( 7) 6(3 2 ) 19 4(2 3)x x x− − − = − + 2. Resol l'equació següent: 2−4x=16−11x 3. Resol l'equació següent: 4x+5=2(x+5)+1 4. Si sumes 15 a un nombre, obtens el mateix que si el multipliques per 2 i restes 27 del resultat. Quin és aquest nombre? 5. Resol l'equació següent: 2x−13x−2=−88−2 6. Resol l'equació següent: 20=3x+5 1

7. Resol l'equació següent: x 2 −5x6=0 8. Resol l'equació següent: 4x 2 −16=0 9. Resol l'equació següent: 3x 2 75x=0 10. Resol l'equació següent: 8x 2 54x 2 −x=x 2 2x9 11. Resol l'equació següent: 3x2 −x12=0 12. Resol l'equació següent: 100x2 −25=0 13. Resol l'equació següent: 5x2 35x=0 14. Resol l'equació següent: 8x2 34x2 −x=x2 2x7 Equacions de segon grau incompletes ax2 +bx=0 15. Resol les equacions següents: i) 0132 =+ xx ii) 02410 2 =−− xx iii) 0123 2 =− xx iv) 2 2781 xx = 2

v) 0162 =+− xx vi) 014412 2 =− xx vii) 035 2 =− xx viii) 2 4 2 0x x− = ix) 2 3 6 0x x+ = x) 2 0 16 4x x= − xi) 2 3 0x x− = xii) xx 34 2 −= xiii) ( ) 58714 22 ++=+ xxx xiv) x x x = + 4 xv) 2 6 2 0x x+ = xvi) 02 =− xx xvii) 03)1)(3( =++− xx xviii) 2 2 2 ( 1) ( 1)x x x− + = + Equacions de segon grau incompletes ax2 +c=0 16. Resol les equacions següents: i) 2 5 80 0x − = ii ) 2 3 12 0x − = iii) 2 4 16 0x − = iv) 2 3 147 0x − = v) 01692 =−x vi) 2 7 343x = 3

vii) 2 3 243x = viii) 2 24 120x − = ix) 2 6 24 0x − = x) 2 4 36 0x − = xi) 2 7 7 0x − = xii) 2 5 45 0x − = xiii) 2 3 147 0x − = xiv) 2 8 72 0x − = xv) 2 25 0x − = xvi) 2 5 20 0x − = xvii) 2 4 12 0x− + = xviii) 2 5 15 0x − = xix) 2 24 120x − = xx) 2 3 12 0x − = Equacions de segon grau mixtes 17. Resol les equacions següents: 一) 2 5 x x= 二) 2 25 144x − = 三) 2 5 3 42x − = 四) 2 2 72 0x − = 五) 2 3 7 11x x x= − 4

六) 2 3 6 12x x x+ = 七) 2 2 8 56 34 2x x− = − 八) 2 3 2x x= 九) ( 1)( 3) 3 0x x+ − + = 十) ( 9)( 9) 3( 27)x x x+ − = − 十一) (2 3)(2 3) 135x x+ − = 5

Add a comment

Related presentations

Related pages

Search "Dossier equacions de segon grau i repàs d ...

search Dossier equacions de segon grau i repàs d'equacions de primer grau
Read more

ESO3-MATES: Dossier equacions de primer grau amb solucions

... les equacions de primer grau... Dossier equacions de primer ... Repàs d'equacions de segon grau. Exercici de resolució d'equacions de primer i segon ...
Read more

Dossier equacions de segon grau i repàs d'equacions de ...

Dossier equacions de segon grau i repàs d'equacions de primer grau. by ramon-1871
Read more

Apunts de classe: Exercicis de problemes amb equacions de ...

... equacions de segon grau. ... equacions de primer grau... Dossier equacions de primer grau amb solucions. Exercicis d'equacions de primer grau amb ...
Read more

Exercicis i problemes equacions de primer grau. | Matemàtiques

En el següent dossier teniu exercicis per practicar la ... i equacions de segon grau; T.2 ... practicar la resolució d’equacions de primer grau i ...
Read more

Curs: Matemàtiques 3r d'ESO - agora.xtec.cat

Dossier d'equacions i problemes de 1r grau amb solucions Fitxer. ... Repàs sistemes d'equacions Fitxer. ... Equacions de segon grau:
Read more

Fets, conceptes i sistemes conceptuals

Repàs d ’operacions amb ... Problemes de planteig amb sistemes d’equacions. Equacions de segon grau. ... Resolució gràfica de sistemes amb equacions ...
Read more

Estadística - Matemàtiques de 3r d'ESO del Clot

Sistemes d'equacions; Equacions de segon grau; Funcions; ... Avaluació; Treball d'estiu; Serveis del grup. Inici. Avaluació. Equacions de primer grau ...
Read more

Curs: Matemàtiques 3 | A D

Primer ; Segon ; CFGM . Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència ; ... REPÀS DE NOMBRES ENTERS. Els nombres enters URL. Exercicis: ...
Read more