Dorre takken (eerste vastenzondag 2014)

50 %
50 %
Information about Dorre takken (eerste vastenzondag 2014)
Spiritual

Published on March 8, 2014

Author: TenBos

Source: slideshare.net

Description

Teksten en liederen die geprojecteerd werden tijdens de eerste vastenzondag 2014 op Ten Bos (Sint Amanduskerk Erembodegem)
De teksten van onze vieringen zijn te vinden op de website: http://www.kerkembodegem.be/tenbos/liturgie/vieringen.html

(Peter Biesbrouck / Peter Rippen) Als door de essentie de luxe verdwijnt dan kan het dat dan net het leven verschijnt. Zo wil onze vasten het oefenen zijn dat uit dorre takken het groen weer verschijnt.

Dan nog, dan nog klamp ik mij klamp ik mij vast aan jou, of je wil of niet, op ongenade of genade, Ik zal red mij, red mij roepen of zoiets als heb mij lief. (Huub Oosterhuis / Bernard(Taizé) Huijbers)

1 Als regen die de aarde drenkt die droog en dorstig is: zo voedt het woord van God de mens die doods en duister is. 2 Als zonlicht dat het groen gewas uit zaad ontkiemen doet: zo geeft het woord van God de mens luister en nieuwe gloed. 3 Als schaduw die verkoeling brengt op 't heetste van de dag geneest het woord van God de mens die op bevrijding wacht. 4 O God, vernieuw de dorre grond, verzacht wat is verhard: maak ons gehoorzaam aan uw woord en mensen naar uw hart.

(Henk Jongerius / Thomas Tallis

Geloofsbelevenis [Vg] Ik geloof in God die hemel en aarde gemaakt heeft, bron van leven, Vader voor altijd. [Al.] Daarom geloof ik dat het onmogelijke mogelijk wordt: vrede op aarde, levenskansen voor iedereen.

[Vg] Ik geloof in Jezus, zijn Zoon en Meestgeliefde van zijn mensenkinderen. [Al.] Die niet kwam om te heersen maar om te dienen, die de macht van het kwaad heeft gebroken, die gestorven is maar ook verrezen, die leeft in ons midden, die ons voorgaat op de weg van alledag.

[Vg] Daarom geloof ik in de gemeenschap van liefde en geloof, in een Kerk die het evangelie beleeft [Al.] Ik geloof dat wij met vallen en opstaan maar gedragen door de Geest van God, toekomst zullen vinden en leven in overvloed. Amen

Nada te turbe, nada te espante: quien a Dios tienne nada te falta Nada te turbe, nada te espante: só lo Dios basta. (Taizé) Laat niets je verontrusten, laat niets je beangstigen. Wie God heeft, ontbreekt niets, God alleen is genoeg

Dat wij onszelf gewonnen geven aan het bevrijdende bestaan, aan wat ons uitdaagt om te leven. Dat wij de stille roep verstaan. Dat wij versteende zekerheden verlaten om op weg te gaan. Dat niet de greep van het verleden ons achterhaalt en stil doet staan. Omdat de huizen die wij bouwden geen onderkomen kunnen zijn. Omdat het bloedeloos vertrouwde ons achterdochtig maakt en klein. Dat wat wij hebben ons niet gijzelt, dat wij van elke dwang bevrijd naar onbekende plaatsen reizen. Dat Gij ons onderkomen zijt.

Voorganger: God, onze Vader, van Jou komt de tijd, van Jou komt de wereld. We danken Je om deze veertigdagentijd: een geschenk uit Jouw hand, een tijd om te rusten en te bezinnen. Allen Jij geeft ons deze woestijntijd om tot rust te komen, om stilte te vinden en beter te luisteren. wij bidden om Jouw aanwezigheid, Jouw sprekende stilte, Jouw tegenwoordigheid van geest in ons doen en laten.

Vg. Maak dit samenscholen rond Jouw Naam tot een oase van vernieuwd elan, van inzicht en uitzicht. Al. Doe ons zingen vanuit Jouw geest van voortgaande bevrijding, als mensen die steeds meer open en ontvankelijk zijn voor elkaar. Herschep de rust die wij hier zoeken tot nieuwe onrust omwille van zoveel mensen, overstemd door het lawaai van onverschillige oppervlakkigheid.

Vg. Maak de afleiding die wij zoeken bij Jou tot een rondleiding in de dingen die gebeuren moeten en geen uitstel dulden. Al. Maak onze heenreis naar Jou tot een terugreis naar elkaar. Smelt het vertrouwen dat Jij ons nooit laat vallen tot een nieuwe bereidheid om elkaar nooit los te laten. [rechtstaan]

Vg. Help ons de doodse stilte rond Jouw Naam te verbreken door daden van recht en werken van vrede. Zoals Je ons getoond hebt op die heel speciale avond …. Houd de ziel in ons lijf, het hart bij ons hoofd, de droom bij de daad.

Al. Stoot ons aan met deze gedachtenis aan Jezus en aan al zijn naamgenoten: brood en wijn, gedeeld en uitgeschonken, woestijnmomenten, die klinken van moed en volharding op de lange weg van menswording naar dat scheppingswoord: waarin Jij, licht en levenbent, de trillende ziel van al wat bestaat!

Pr. Houd de ziel in ons lijf, het hart bij ons hoofd, de droom bij de daad. Al. Stoot ons aan met deze gedachtenis aan Jezus en aan al zijn naamgenoten: brood en wijn, gedeeld en uitgeschonken, klokken die klinken van moed en volharding op de lange weg van menswording naar dat scheppingswoord: Jij, licht en leven, trillende ziel van al wat bestaat!

Onze Vader verborgen, uw Naam worde zichtbaar in ons, uw koninkrijk kome op aarde uw wil geschiede, een wereld met bomen tot in de hemel, waar water schoonheid en brood gerechtigheid is en genade -

waar vrede niet hoeft bevochten, waar troost en vergeving is en mensen spreken als mensen waar kinderen helder en jong zijn, dieren niet worden gepijnigd nooit één mens meer gemarteld, niet één mens meer geknecht.

Doof de hel in ons hoofd leg uw hand op ons hart breek het ijzer met handen breek de macht van het kwaad. Van U is de toekomst kome wat komt. (Oosterhuis Huub / Löwenthal Tom)

Vrede voor jou, Vrede voor jou, Vrede voor jou,

Zeg nooit: "onze wereld is gebroken en de mens tot weinig goeds in staat." Zeg nooit: "Niemand kan op vrede hopen, alles gaat nu eenmaal als het gaat." Want een land, een land om van te dromen stuwt de mensen uit hun slavernij tot ze juichen, met tranen in de ogen "Lieve God, we zijn er eind'lijk vrij !"

Zeg nooit: "God is zijn verbond vergeten, er is niemand hier die ons bevrijdt." Zeg nooit: "van een droom kan ik niet eten." Zeg nooit: "Wie niet werkt, verknoeit zijn tijd." Want een land, een land om van te dromen stuwt de mensen uit hun slavernij tot ze juichen, met tranen in de ogen (van Opbergen Jan "Lieve God, we zijn er eind'lijk vrij !" Joods-Poolse melodie)/

Deze powerpoint kan je vinden via www.KerKembodegem.be : Ten Bos - vieringen

Zeg nooit: "God is zijn verbond vergeten, er is niemand hier die ons bevrijdt." Zeg nooit: "van een droom kan ik niet eten." Zeg nooit: "Wie niet werkt, verknoeit zijn tijd." Want een land, een land om van te dromen stuwt de mensen uit hun slavernij tot ze juichen, met tranen in de ogen (van Opbergen Jan "Lieve God, we zijn er eind'lijk vrij !" Joods-Poolse melodie)/

Zeg nooit: "God is zijn verbond vergeten, er is niemand hier die ons bevrijdt." Zeg nooit: "van een droom kan ik niet eten." Zeg nooit: "Wie niet werkt, verknoeit zijn tijd." Want een land, een land om van te dromen stuwt de mensen uit hun slavernij tot ze juichen, met tranen in de ogen (van Opbergen Jan "Lieve God, we zijn er eind'lijk vrij !" Joods-Poolse melodie)/ (van der Velden Mar/ Jan-Willem Vandevelde)

Add a comment

Related presentations

How to do Voodoo

How to do Voodoo

November 11, 2014

How to do Voodoo Are you working too hard and not getting the results?? Well,...

LA VERDAD SOBRE LA MUERTE

LA VERDAD SOBRE LA MUERTE

October 24, 2014

Donde van las personas despues de muerto?

Son simples cuestiones que, aunque puedan resultar a priori inocentes, albergan in...

"The souls of the just are in the hand of God, and no torment shall touch them. " ...

Boletín de 02/11/2014

Boletín de 02/11/2014

November 1, 2014

Boletín de 02/11/2014

Omms News 10-07-2014

Omms News 10-07-2014

November 4, 2014

Omms News 10-07-2014

Related pages

DORRE TAKKEN - KerKembodegem -- Home

20140309_vastenzondag01_dorretakken.doc pag. 1 DORRE TAKKEN Eerste vastenzondag 9 maart 2014 ♫ PROJECTLIED 2014
Read more

Dorre takken (eerste vastenzondag 2014) - Spiritual

Teksten en liederen die geprojecteerd werden tijdens de eerste vastenzondag 2014 op Ten Bos (Sint Amanduskerk Erembodegem) De teksten van onze vieringen ...
Read more

Takken in hun (k)nopjes (tweede vastenzondag A 2014 ...

Dorre takken (eerste vastenzondag 2014) Teksten en liederen die geprojecteerd werden tijdens de eerste vastenzondag 2014 op Ten Bos (Sint Amanduskerk ...
Read more

VASTENLIED 2014 (Peter Biesbrouck / Peter Rippen)

16 maart 2014 ♫ VASTENLIED 2014 ... dat uit dorre takken het groen weer verschijnt. De eerste getuigen, ... Le. 1 Voor de dorre takken van verleden week
Read more

Tekken – Wikipedia

... Tekken). Bei diesem ersten Turnier nimmt auch ... August 2014 erschien direkt auf Blu-Ray und DVD ein Prequel der im Jahr 2010 veröffentlichten ...
Read more

Licht in het donker (Lichtmisviering voor de ouders van de ...

Dorre takken (eerste vastenzondag 2014) Spiritual. Tweet. 04. 03. 2014 0 views ... Het roze van bloesems (vierde vastenzondag 2014 A) Spiritual. Tweet. 06 ...
Read more

Palmzondag 2014 (gedeelte uit het Oratorium van Marijke De ...

Teksten en liederen die geprojecteerd werden tijdens de Palmzondagviering (Palmpasen) 2014 op Ten Bos (Sint Amanduskerk Erembodegem). Met een gedeelte van ...
Read more

Doreen Steinert

Doreen Steinert. 57,382 likes · 2,570 talking about this. Anfragen und Bookings unter: info@bambammusic.com www.diesteinert.de
Read more