DOCUMENT VOLUNTATS ANTICIPADES

50 %
50 %
Information about DOCUMENT VOLUNTATS ANTICIPADES
Health & Medicine

Published on November 18, 2008

Author: Newhouses68

Source: slideshare.net

Description

Document de voluntats anticipades

DVA (El Document de Voluntats Anticipades)

RESUM DE LA SESSIÓ Definició. Orígens i evolució. Qui el pot redactar. Què pot incloure i què no. Com redactar-lo (i modificar-lo). Testimonis. Representant Què cal fer-ne? On es guarda?. Accés pels professionals. DVA registrats fins gener del 2006 Proposta de circuit organitzatiu EAP-VIC.

Definició.

Orígens i evolució.

Qui el pot redactar.

Què pot incloure i què no.

Com redactar-lo (i modificar-lo).

Testimonis. Representant

Què cal fer-ne? On es guarda?.

Accés pels professionals.

DVA registrats fins gener del 2006

Proposta de circuit organitzatiu EAP-VIC.

DEFINICIÓ “ document adreçat a l’equip assistencial responsable, en el qual una persona major d’edat, amb capacitat suficient i de manera lliure, expressa instruccions a tenir en compte quan es trobi en una situació en què les circumstàncies que concorrin no li permetin d’expressar personalment la seva voluntat” Article 8 de la Llei 21/2000 sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica.

“ document adreçat a l’equip assistencial responsable, en el qual una persona major d’edat, amb capacitat suficient i de manera lliure, expressa instruccions a tenir en compte quan es trobi en una situació en què les circumstàncies que concorrin no li permetin d’expressar personalment la seva voluntat”

Article 8 de la Llei 21/2000 sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica.

Són 2 coses diferents…. REDACCIÓ i VALIDACIÓ (el + IMP) És de component íntim i personal INSCRIPCIÓ A REGISTRE CENTRALITZAT És un tràmit bàsicament administratiu

REDACCIÓ i VALIDACIÓ (el + IMP)

És de component íntim i personal

INSCRIPCIÓ A REGISTRE CENTRALITZAT

És un tràmit bàsicament administratiu

Són 2 coses diferents…. REDACCIÓ i VALIDACIÓ (el + IMP) És de component íntim i personal, expressió d’un procés reflexiu segons els valors personals de cadascú. El pot redactar i validar qualsevol persona en qualsevol lloc (però necessita de 3 testimonis per validar-lo, a no ser que vagi al notari) Té validesa un cop signat. No cal cap compulsa ni enviar-lo a registres. No cal cap format específic. Si és un text seriós i signat pels testimonis, JA ÉS UN DVA VÀLID LEGALMENT.

REDACCIÓ i VALIDACIÓ (el + IMP)

És de component íntim i personal, expressió d’un procés reflexiu segons els valors personals de cadascú.

El pot redactar i validar qualsevol persona en qualsevol lloc (però necessita de 3 testimonis per validar-lo, a no ser que vagi al notari)

Té validesa un cop signat. No cal cap compulsa ni enviar-lo a registres.

No cal cap format específic. Si és un text seriós i signat pels testimonis, JA ÉS UN DVA VÀLID LEGALMENT.

Són 2 coses diferents…. INSCRIPCIÓ A REGISTRE CENTRALITZAT És un tràmit bàsicament administratiu. Cal la sol·licitud d’inscripció (model a gencat .net ). Cal la fotocòpia compulsada (oficines de registre) de DNI declarant, 3 testimonis i representant. Enviar-ho, junt al DVA, a Departament de Sanitat (Travessera de les Corts,139-151. Pavelló Ave Maria. BCN-08028).

INSCRIPCIÓ A REGISTRE CENTRALITZAT

És un tràmit bàsicament administratiu.

Cal la sol·licitud d’inscripció (model a gencat .net ).

Cal la fotocòpia compulsada (oficines de registre) de DNI declarant, 3 testimonis i representant.

Enviar-ho, junt al DVA, a Departament de Sanitat (Travessera de les Corts,139-151. Pavelló Ave Maria. BCN-08028).

ORÍGENS. EVOLUCIÓ 1975 EEUU: Patient Self Determination Act (molta burocràcia) 1991 EEUU es replanteja el tema per facilitar l’accés Conveni de Biomedicina del Consell d’Europa. Oviedo 1997. Possibilitat d’un DVA. Llei DOGC 21/2000: Article 8

1975 EEUU: Patient Self Determination Act (molta burocràcia)

1991 EEUU es replanteja el tema per facilitar l’accés

Conveni de Biomedicina del Consell d’Europa. Oviedo 1997. Possibilitat d’un DVA.

Llei DOGC 21/2000: Article 8

ORÍGENS. EVOLUCIÓ Edició i distribució de la Guia de Consideracions sobre el Document de Voluntats Anticipades del Departament de Salut amb col·laboració amb el Consell de col·legis de metges de Catalunya. Casos mediàtics: Ramon Sampedro, Terry Shiavo, Hospital de Leganés. Campanya 2006 Depart. de Salut sobre DVA, adreçada a: Població general ( Díptics , Xerrades comunitàries, registre a la HCAP, articles a la premsa local) Professionals sanitaris ( Tríptics , conèixer la Guia del Dpt, el·laboració de guies pròpies, dificultats/necessitats, dissenyar política de formació i informació) Centres de Salut (hi ha organització? Compromís de la Unitat d’Atenció a l’Usuari). Fomentar Voluntat Institucional.

Edició i distribució de la Guia de Consideracions sobre el Document de Voluntats Anticipades del Departament de Salut amb col·laboració amb el Consell de col·legis de metges de Catalunya.

Casos mediàtics: Ramon Sampedro, Terry Shiavo, Hospital de Leganés.

Campanya 2006 Depart. de Salut sobre DVA, adreçada a:

Població general ( Díptics , Xerrades comunitàries, registre a la HCAP, articles a la premsa local)

Professionals sanitaris ( Tríptics , conèixer la Guia del Dpt, el·laboració de guies pròpies, dificultats/necessitats, dissenyar política de formació i informació)

Centres de Salut (hi ha organització? Compromís de la Unitat d’Atenció a l’Usuari). Fomentar Voluntat Institucional.

Qui el pot redactar? Qualsevol persona de més de 18 anys (16?), amb plenes facultats mentals i en un acte de llibertat Possibilitat de revisar-lo perquè sigui intel·ligible l’hora de fer-lo servir. NO fer-ne judicis malgrat ens semblin bajanades o no hi estiguem d’acord.

Qualsevol persona de més de 18 anys (16?), amb plenes facultats mentals i en un acte de llibertat

Possibilitat de revisar-lo perquè sigui intel·ligible l’hora de fer-lo servir.

NO fer-ne judicis malgrat ens semblin bajanades o no hi estiguem d’acord.

Què pot incloure i què no? Instruccions de límits d’actuació i de no actuació a l’equip mèdic (sobretot quan es coneixen les probabilitats evolutives). Oposar-se a actuacions o tractaments (fins i tot si són mèdicament racionals o fins i tot, vitals) Situacions sanitàries concretes en què volen donar instruccions. Donació d’organs o del cos a la ciència. Designació de representant (interlocutor vàlid). NO: actuacions contràries a llei (eutanàsia) o a la bona praxi mèdica.

Instruccions de límits d’actuació i de no actuació a l’equip mèdic (sobretot quan es coneixen les probabilitats evolutives).

Oposar-se a actuacions o tractaments (fins i tot si són mèdicament racionals o fins i tot, vitals)

Situacions sanitàries concretes en què volen donar instruccions.

Donació d’organs o del cos a la ciència.

Designació de representant (interlocutor vàlid).

NO: actuacions contràries a llei (eutanàsia) o a la bona praxi mèdica.

Com redactar-lo i validar-lo (i modificar-lo) Davant NOTARI (no calen testimonis). Davant 3 TESTIMONIS (on sigui) Identitat del declarant Plenes facultats mentals (coneix el contingut) Acte de llibertat

Davant NOTARI (no calen testimonis).

Davant 3 TESTIMONIS (on sigui)

Identitat del declarant

Plenes facultats mentals (coneix el contingut)

Acte de llibertat

Testimonis. Representant 3 TESTIMONIS: Majors d’edat Plena capacitat d’obrar 2 dels quals no poden ser familiars ni tenir lligams patrimonials amb el declarant Millor no ser professionals sanitaris encarregats del procés assistencial REPRESENTANT (titular + 1 o més suplents) Interlocutor amb els equips assistencials Mateixos requisits, però pot ser familiar

3 TESTIMONIS:

Majors d’edat

Plena capacitat d’obrar

2 dels quals no poden ser familiars ni tenir lligams patrimonials amb el declarant

Millor no ser professionals sanitaris encarregats del procés assistencial

REPRESENTANT (titular + 1 o més suplents)

Interlocutor amb els equips assistencials

Mateixos requisits, però pot ser familiar

MODELS ORIENTATIUS de DVA Associació pel Dret a Morir Dignament www . eutanasia . ws /textos/ VVAACatalan . doc Generalitat de Catalunya www . gencat .net/salut/ depsan /units/sanitat/ pdf /voluntats2. pdf Pastoral Diocesana Testimonis de Jehovà Observatori de Bioètica i Dret COMB www . comb .es/ cat /passeig/noticies/ dva / modelDVA . htm

Associació pel Dret a Morir Dignament www . eutanasia . ws /textos/ VVAACatalan . doc

Generalitat de Catalunya

www . gencat .net/salut/ depsan /units/sanitat/ pdf /voluntats2. pdf

Pastoral Diocesana

Testimonis de Jehovà

Observatori de Bioètica i Dret

COMB www . comb .es/ cat /passeig/noticies/ dva / modelDVA . htm

Què cal fer-ne? On es guarda? Guardar-lo a casa Donar-li al representant Portar-lo al centre sanitari perquè s’inclogui a la Història Clínica Registrar-lo al Registre Central de Voluntats Anticipades

Guardar-lo a casa

Donar-li al representant

Portar-lo al centre sanitari perquè s’inclogui a la Història Clínica

Registrar-lo al Registre Central de Voluntats Anticipades

Accés pels professionals Web Consell de Col·legis de Metges de Catalunya ( www . metgescat . org ) Cal usuari i PW de Metges on-line. S’hi pot accedir per CIP, DNI, NIF.

Web Consell de Col·legis de Metges de Catalunya ( www . metgescat . org )

Cal usuari i PW de Metges on-line.

S’hi pot accedir per CIP, DNI, NIF.

DVA registrats fins gener 2006 Font: JM.Busquets (Dpt. Salut) TOTAL: 8628

Segons LLOC de REALITZACIÓ Font: JM.Busquets (Dpt. Salut)

Segons EDAT Font: JM.Busquets (Dpt. Salut)

Segons SEXE Font: JM.Busquets (Dpt. Salut)

Segons PAÍS DE NAIXEMENT Font: JM.Busquets (Dpt. Salut)

Segons TIPUS DE FORMALITZACIÓ Font: JM.Busquets (Dpt. Salut)

Segons Nº de REPRESENTANTS Font: JM.Busquets (Dpt. Salut). MOSTRA de 246 DVA

Segons VINCLE amb REPRESENTANT Font: JM.Busquets (Dpt. Salut). MOSTRA de 246 DVA

Altres consideracions 43 declarants: manifesten el DRET A REVOCAR el document. 33 declarants: especifiquen consideracions sobre la seva EXHUMACIÓ. 2 declarants: nomenen TUTOR per casos d’incapacitat. 27 declarants: preveuen possibilitat d’OBJECCIÓ DE CONSCIÈNCIA de l’equip assistencial i assenyalen diferents possibilitats. Font: JM.Busquets (Dpt. Salut). MOSTRA de 246 DVA

43 declarants: manifesten el DRET A REVOCAR el document.

33 declarants: especifiquen consideracions sobre la seva EXHUMACIÓ.

2 declarants: nomenen TUTOR per casos d’incapacitat.

27 declarants: preveuen possibilitat d’OBJECCIÓ DE CONSCIÈNCIA de l’equip assistencial i assenyalen diferents possibilitats.

Altres consideracions 52 declarants: assenyalen la possibilitat que el metge responsable CONTRASTI LA SEVA VALORACIÓ amb 1 o més professionals abans de prendre una decisió. 36 declarants: ALLIBEREN DE TOTA RESPONSABILITAT al metge sobre la decisió que prengui. 115 declarants: reiteren la voluntat de fer DONACIÓ DELS ÒRGANS. Font: JM.Busquets (Dpt. Salut). MOSTRA de 246 DVA

52 declarants: assenyalen la possibilitat que el metge responsable CONTRASTI LA SEVA VALORACIÓ amb 1 o més professionals abans de prendre una decisió.

36 declarants: ALLIBEREN DE TOTA RESPONSABILITAT al metge sobre la decisió que prengui.

115 declarants: reiteren la voluntat de fer DONACIÓ DELS ÒRGANS.

Casos no previstos als DVA 15 declarants: demanen informació clara sobre l’estat de la seva MALALTIA. 6 declarants: rebutgen la possibilitat de rebre TRANSFUSSIONS. 6 declarants: mencionen que es respectin les pròpies CREENCES RELIGIOSES. 26 declarants: sol·liciten l’EUTANÀSIA en determinades situacions. Font: JM.Busquets (Dpt. Salut). MOSTRA de 246 DVA

15 declarants: demanen informació clara sobre l’estat de la seva MALALTIA.

6 declarants: rebutgen la possibilitat de rebre TRANSFUSSIONS.

6 declarants: mencionen que es respectin les pròpies CREENCES RELIGIOSES.

26 declarants: sol·liciten l’EUTANÀSIA en determinades situacions.

CIRCUIT ORGANITZATIU proposat Si client arriba amb DVA formalitzat : Comprovar que té 18 anys Assegurar 3 testimonis si no és davant notari, Escannejar-ne una còpia per a HCAP i fer-ho saber al metge perquè l’incorpori. Informar-li que ell és el responsable de fer-lo arribar a tots els equips assistencials i al seu representant. Preguntar si s’ha registrat a Registre Central. Si no ho ha fet i ho vol fer, ajudar-lo en els passos procedents: Omplenar Sol·licitud, + Fotocòpies compulsades DNI (ell, 3 testimonis, +/- representant), enviar-ho a Travessera de les Corts 139-151.) Unitat d’atenció a Usuari

Si client arriba amb DVA formalitzat :

Comprovar que té 18 anys

Assegurar 3 testimonis si no és davant notari,

Escannejar-ne una còpia per a HCAP i fer-ho saber al metge perquè l’incorpori.

Informar-li que ell és el responsable de fer-lo arribar a tots els equips assistencials i al seu representant.

Preguntar si s’ha registrat a Registre Central. Si no ho ha fet i ho vol fer, ajudar-lo en els passos procedents: Omplenar Sol·licitud, + Fotocòpies compulsades DNI (ell, 3 testimonis, +/- representant), enviar-ho a Travessera de les Corts 139-151.)

CIRCUIT ORGANITZATIU proposat 2. Si client vol informació sobre DVA : Disposar i adjuntar-li perquè se’l llegeixi DOSSIER IMPRÈS amb: Informació sobre el DVA Models pre-dissenyats de DVA Què fer-ne un cop redactat Citar-lo pel professional que decidim (infermeria? metge? treballadora social?) si vol ajut per redacció i/o inscripció al registre Citar-lo x metge si té dubtes sobre els enunciats o per si cal afegir-hi alguna cosa tenint en compte les seves malalties. Unitat d’atenció a Usuari

2. Si client vol informació sobre DVA :

Disposar i adjuntar-li perquè se’l llegeixi DOSSIER IMPRÈS amb:

Informació sobre el DVA

Models pre-dissenyats de DVA

Què fer-ne un cop redactat

Citar-lo pel professional que decidim (infermeria? metge? treballadora social?) si vol ajut per redacció i/o inscripció al registre

Citar-lo x metge si té dubtes sobre els enunciats o per si cal afegir-hi alguna cosa tenint en compte les seves malalties.

3. Si client vol que li ajudem a redactar el DVA un cop a consulta : Informar-li de les característiques generals Remetre’l al taulell perquè li proporcionin el DOSSIER INFORMATIU DVA. Citar-lo per un altre dia amb més temps amb nosaltres o el professional que decidim per a la redacció Aconsellar-li la signatura amb testimonis o davant notari i portar fotocòpies compulsades del DNI seu, dels testimonis i del representant. Serveis Assistencials CIRCUIT ORGANITZATIU proposat

3. Si client vol que li ajudem a redactar el DVA un cop a consulta :

Informar-li de les característiques generals

Remetre’l al taulell perquè li proporcionin el DOSSIER INFORMATIU DVA.

Citar-lo per un altre dia amb més temps amb nosaltres o el professional que decidim per a la redacció

Aconsellar-li la signatura amb testimonis o davant notari i portar fotocòpies compulsades del DNI seu, dels testimonis i del representant.

4. Incloure preguntes neutres sobre VVAA a l’Anamnesi d’obrir història / protocol ATDOM(com una pregunta més): tens un representant legal? tens pensat què t’agradaria que fessin si mai tinguessis un accident i t’impossibilitessis? Altres (preguntes selectives segons malaltia del pacient: pal·liatius, malalties neurodegeneratives cròniques,...) 5. Incloure DGP: “preguntat sobre VVAA”. CIRCUIT ORGANITZATIU proposat Serveis Assistencials

4. Incloure preguntes neutres sobre VVAA a l’Anamnesi d’obrir història / protocol ATDOM(com una pregunta més):

tens un representant legal?

tens pensat què t’agradaria que fessin si mai tinguessis un accident i t’impossibilitessis?

Altres (preguntes selectives segons malaltia del pacient: pal·liatius, malalties neurodegeneratives cròniques,...)

5. Incloure DGP: “preguntat sobre VVAA”.

5. Crear EPISODI i a CiP : “Té DVA”: Z-27 Encara no està prou estès i és una forma de remarcar la importància que té pel pacient És més visible a la HCAP i també als informes de derivació. 6. Incloure dins l’EPISODI Z-27 TÉ DVA: Nom i dades del Representant Document de Voluntats anticipades (intern o extern escannejat) Si el té o no registrat a Registre Central. Data de darrera revisió d’aquest document. CIRCUIT ORGANITZATIU proposat Serveis Assistencials

5. Crear EPISODI i a CiP : “Té DVA”: Z-27

Encara no està prou estès i és una forma de remarcar la importància que té pel pacient

És més visible a la HCAP i també als informes de derivació.

6. Incloure dins l’EPISODI Z-27 TÉ DVA:

Nom i dades del Representant

Document de Voluntats anticipades (intern o extern escannejat)

Si el té o no registrat a Registre Central.

Data de darrera revisió d’aquest document.

CIRCUIT ORGANITZATIU proposat Serveis Assistencials

DVA (El Document de Voluntats Anticipades)

CONCLUSIONS Cal abandonar idea que Objectiu de medicina = màxima eficiència mèdica. Cal entendre el dret de malalt pel que fa a informació, integritat, i decisió final sobre les actuacions sanitàries que l’afecten. L’autonomia de les persones no és només triar entre opcions, sinó també participar en la construcció d’aquestes opcions. Cal fer el salt de l’assistència sanitària paternalista a la corresponsabilitat de decisió i acció amb el pacient. Abans primava el criteri mèdic. Ara ho fa la voluntat del pacient (independentment del criteri mèdic, per correcte que sigui).

Cal abandonar idea que Objectiu de medicina = màxima eficiència mèdica.

Cal entendre el dret de malalt pel que fa a informació, integritat, i decisió final sobre les actuacions sanitàries que l’afecten.

L’autonomia de les persones no és només triar entre opcions, sinó també participar en la construcció d’aquestes opcions.

Cal fer el salt de l’assistència sanitària paternalista a la corresponsabilitat de decisió i acció amb el pacient.

Abans primava el criteri mèdic. Ara ho fa la voluntat del pacient (independentment del criteri mèdic, per correcte que sigui).

De totes maneres… Les Voluntats Anticipades són per tenir-les en compte responsablement, NO per seguir-les de forma irreflexiva. Sovint no cal que les VVAA s’escriguin en paper si hi ha confiança i compromís amb el pacient a l’hora que ens necessiti. Les VVAA han de portar la relació clínica a un grau de complicitat i implicació amb el pacient molt més enllà d’una relació paternalista i també d’una relació contractual.

Les Voluntats Anticipades són per tenir-les en compte responsablement, NO per seguir-les de forma irreflexiva.

Sovint no cal que les VVAA s’escriguin en paper si hi ha confiança i compromís amb el pacient a l’hora que ens necessiti.

Les VVAA han de portar la relació clínica a un grau de complicitat i implicació amb el pacient molt més enllà d’una relació paternalista i també d’una relació contractual.

DVA (El Document de Voluntats Anticipades) The end

 

 

 

 

 

 

Add a comment

Related presentations

Related pages

Voluntats Anticipades - COMB.CAT

Voluntats Anticipades Document de voluntats anticipades . El document de voluntats anticipades (DVA) és un escrit adreçat al metge responsable on el ...
Read more

Registre de Voluntats Anticipades

Amb el suport de MediTecnologia : Amb el suport de MediTecnologia
Read more

MODEL ORIENTATIU DE DOCUMENT DE VOLUNTATS ANTICIPADES

MODEL ORIENTATIU DE DOCUMENT DE VOLUNTATS ANTICIPADES Us presentem un model orientatiuper a la redacció d un document de voluntats anticipades ’
Read more

Voluntats anticipades. Canal Salut. Generalitat de Catalunya

Les voluntats anticipades són unes instruccions que una persona major d'edat, amb capacitat suficient i de manera lliure, adreça al seu metge o metgessa ...
Read more

Document de Voluntats Anticipades - Benvinguts a la ...

En el Document de Voluntats Anticipades (DVA)-conegut genèricament com Testament Vital- vostè expressa la seva voluntat sobre les atencions mèdiques que ...
Read more

Sol·icitud d'inscripció al Registre de voluntats ...

Title: Sol·icitud d'inscripció al Registre de voluntats anticipades de documents atorgats en presència de testimonis Author: Jaume Ferrer/Joan Solé
Read more

VOLUNTATS ANTICIPADES VOLUNTADES ANTICIPADAS

EL DOCUMENT DE VOLUNTATS ANTICIPADES EL DOCUMENTO DE VOLUNTADES ANTICIPADAS 1 2 El document de voluntats anticipades (DVA) promou el principi ètic i legal
Read more

Document de voluntats anticipades. Testament vital

La possibilitat d'elaborar documents de voluntats anticipades està recollida a la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d'informació referents ...
Read more

Voluntats anticipades definitiu - Col·legi Oficial d ...

Les infermeres i les voluntats anticipades Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona Comissió Deontològica Barcelona, març de 2007
Read more

Voluntats anticipades | Comitè de Bioètica de Catalunya

Més informació relativa al document de voluntats anticipades al Canal Salut de la Generalitat: normativa, utilització i límits en la pràctica, ...
Read more