Doctrina si deontologie

60 %
40 %
Information about Doctrina si deontologie
Business & Mgmt

Published on October 8, 2009

Author: contacafe

Source: slideshare.net

Description

oferit de - http://ceccarbuc.ro/

II. PRACTICI DE CONTROL AL CONTURILOR Imobilizări corporale şi necorporale 10 domenii de control 42 proceduri (diligenţe) ale auditorului

Imobilizări corporale şi necorporale

10 domenii de control

42 proceduri (diligenţe) ale auditorului

Afectarea contabilă a unei cheltuieli între cheltuielile perioadei şi imobilizări este un subiect de audit foarte important.

Afectarea contabilă a unei cheltuieli între cheltuielile perioadei şi imobilizări este un subiect de audit foarte important.

1. Tabloul variaţiilor anuale ale imobilizărilor corporale şi necorporale Pentru fiecare cont de imobilizări se disting valorile brute, amortizarea acumulată, eventualele provizioane pentru depreciere şi valorile nete contabile şi se elaborează un tablou, care să scoată în evidenţă variaţiile exerciţiului. Verificaţi soldurile de deschidere şi de închidere cu cele din bilanţ şi confruntaţi amortizarea înregistrată pe conturi cu creşterea amortizărilor evidenţiată în bilanţ.

Pentru fiecare cont de imobilizări se disting valorile brute, amortizarea acumulată, eventualele provizioane pentru depreciere şi valorile nete contabile şi se elaborează un tablou, care să scoată în evidenţă variaţiile exerciţiului.

Verificaţi soldurile de deschidere şi de închidere cu cele din bilanţ şi confruntaţi amortizarea înregistrată pe conturi cu creşterea amortizărilor evidenţiată în bilanţ.

Apreciaţi ponderea activului net imobilizat în totalul activului bilanţier şi în totalul capitalurilor proprii ale întreprinderii. Stabiliţi nivelul investiţiilor anuale ale întreprinderii după variaţia activului imobilizat (în valori brute) şi după tabloul fluxurilor de trezorerie elaborat cu ocazia auditului trezoreriei ; apreciaţi nivelul investiţiilor în raport cu cifra de afaceri sau cu excedentul brut de exploatare. Analizaţi vârsta medie a echipamentelor întreprinderii şi consecinţele asupra structurii financiare a întreprinderii.

Apreciaţi ponderea activului net imobilizat în totalul activului bilanţier şi în totalul capitalurilor proprii ale întreprinderii.

Stabiliţi nivelul investiţiilor anuale ale întreprinderii după variaţia activului imobilizat (în valori brute) şi după tabloul fluxurilor de trezorerie elaborat cu ocazia auditului trezoreriei ; apreciaţi nivelul investiţiilor în raport cu cifra de afaceri sau cu excedentul brut de exploatare.

Analizaţi vârsta medie a echipamentelor întreprinderii şi consecinţele asupra structurii financiare a întreprinderii.

2. Inventarul fizic al imobilizărilor corporale şi necorporale Cel puţin odată pe an, întreprinderea trebuie să procedeze la inventarierea generală şi totală a imobilizărilor (existenţa activelor) ; cu această ocazie se identifică provizioanele pentru deprecieri ; Analizaţi documentele de sinteză a inventarierii şi confruntarea cu evidenţa contabilă.

Cel puţin odată pe an, întreprinderea trebuie să procedeze la inventarierea generală şi totală a imobilizărilor (existenţa activelor) ; cu această ocazie se identifică provizioanele pentru deprecieri ;

Analizaţi documentele de sinteză a inventarierii şi confruntarea cu evidenţa contabilă.

3. Verificarea achiziţiilor de imobilizări corporale Identificaţi achiziţiile exerciţiului. Verificaţi dacă contabilizarea s-a făcut efectiv la data recepţiei. Cercetaţi achiziţiile de la sfârşitul anului, pentru a vă asigura că nu s-a omis contabilizarea în activ în exerciţiul respectiv. Verificaţi facturile furnizorilor, pentru a vă asigura că întreprinderea este proprietara activului cumpărat, că valoarea achiziţiei a fost bine determinată.

Identificaţi achiziţiile exerciţiului.

Verificaţi dacă contabilizarea s-a făcut efectiv la data recepţiei.

Cercetaţi achiziţiile de la sfârşitul anului, pentru a vă asigura că nu s-a omis contabilizarea în activ în exerciţiul respectiv.

Verificaţi facturile furnizorilor, pentru a vă asigura că întreprinderea este proprietara activului cumpărat, că valoarea achiziţiei a fost bine determinată.

Verificaţi cheltuielile accesorii achiziţiei bunului şi modul lor de contabilizare : taxe recuperabile, cheltuieli financiare, cheltuieli de transport angajate după instalarea activului, comisioane, onorarii, etc. Pentru imobilizări de valori importante, analizaţi modul de finanţare şi consecinţele asupra structurii financiare a firmei. Pentru achiziţiile de imobilizări de la întreprinderi legate sau de la acţionari, identificaţi eventualele dezechilibre şi anomalii

Verificaţi cheltuielile accesorii achiziţiei bunului şi modul lor de contabilizare : taxe recuperabile, cheltuieli financiare, cheltuieli de transport angajate după instalarea activului, comisioane, onorarii, etc.

Pentru imobilizări de valori importante, analizaţi modul de finanţare şi consecinţele asupra structurii financiare a firmei.

Pentru achiziţiile de imobilizări de la întreprinderi legate sau de la acţionari, identificaţi eventualele dezechilibre şi anomalii

4. Verificarea imobilizărilor corporale produse de întreprindere Identificaţi imobilizările produse de întreprindere (ea însăşi). Verificaţi că valoarea brută a acestora corespunde efectiv costului de producţie ; atenţie cheltuielilor de cercetare şi dezvoltare, cheltuielilor financiare şi cheltuielilor generale de administraţie ; cheltuielile financiare incluse se pot referi numai la costurile îndatorării aferente exclusiv perioadei de construcţie

Identificaţi imobilizările produse de întreprindere (ea însăşi).

Verificaţi că valoarea brută a acestora corespunde efectiv costului de producţie ; atenţie cheltuielilor de cercetare şi dezvoltare, cheltuielilor financiare şi cheltuielilor generale de administraţie ; cheltuielile financiare incluse se pot referi numai la costurile îndatorării aferente exclusiv perioadei de construcţie

Identificaţi lucrările imobilizate aferente producţiei în curs la sfârşitul exerciţiului. Controlaţi soldul contului “ Producţie imobilizată ” .

Identificaţi lucrările imobilizate aferente producţiei în curs la sfârşitul exerciţiului.

Controlaţi soldul contului “ Producţie imobilizată ” .

5. Verificarea cheltuielilor ulterioare Asiguraţi-vă că cheltuielile care conduc la creşterea valorii sau a duratei de viaţă a activului imobilizat, au fost înregistrate în activ. Verificaţi şi asiguraţi-vă că cheltuielile de întreţinere, a căror finalitate este să conserve bunul în starea în care se află, sunt contabilizate în cheltuielile perioadei. Verificaţi şi asiguraţi-vă că cheltuielile de reparaţii, având ca scop menţinerea bunului în stare de utilizare, sunt contabilizate în cheltuielile exerciţiului.

Asiguraţi-vă că cheltuielile care conduc la creşterea valorii sau a duratei de viaţă a activului imobilizat, au fost înregistrate în activ.

Verificaţi şi asiguraţi-vă că cheltuielile de întreţinere, a căror finalitate este să conserve bunul în starea în care se află, sunt contabilizate în cheltuielile perioadei.

Verificaţi şi asiguraţi-vă că cheltuielile de reparaţii, având ca scop menţinerea bunului în stare de utilizare, sunt contabilizate în cheltuielile exerciţiului.

6. Verificări specifice imobilizărilor corporale - altele decât fondul comercial şi cheltuieli de cercetare - dezvoltare Verificaţi cheltuielile de înfiinţare şi cele de majorare de capital şi modul lor de amortizare. Verificaţi imobilizările necorporale constând în mărci ; distingeţi mărcile achiziţionate de mărcile create de întreprindere ; asiguraţi-vă că mărcile create de întreprindere sunt contabilizate pentru un cost care corespunde cheltuielilor efectuate până la depunerea mărcii (concepţie, depozitare) iar cele achiziţionate sunt contabilizate la costul lor de achiziţie ; mărcile achiziţionate nu se amortizează dar pot face obiectul unui provizion pentru depreciere ; mărcile create de întreprindere, dimpotrivă, pot fi amortizate pe durata producţiei juridice a acestora.

Verificaţi cheltuielile de înfiinţare şi cele de majorare de capital şi modul lor de amortizare.

Verificaţi imobilizările necorporale constând în mărci ; distingeţi mărcile achiziţionate de mărcile create de întreprindere ; asiguraţi-vă că mărcile create de întreprindere sunt contabilizate pentru un cost care corespunde cheltuielilor efectuate până la depunerea mărcii (concepţie, depozitare) iar cele achiziţionate sunt contabilizate la costul lor de achiziţie ; mărcile achiziţionate nu se amortizează dar pot face obiectul unui provizion pentru depreciere ; mărcile create de întreprindere, dimpotrivă, pot fi amortizate pe durata producţiei juridice a acestora.

- Verificaţi brevetele ; distingeţi între brevetele achiziţionate (care se contabilizează la costurile de achiziţie) brevetele create de întreprindere (care se contabilizează la nivelul cheltuielilor de cercetare, dezvoltare şi depozitare, care pot fi imobilizate, dacă se fac pe durata mai multor exerciţii) ; brevetele se pot amortiza pe durata lor de exploatare previzională.

- Verificaţi brevetele ; distingeţi între brevetele achiziţionate (care se contabilizează la costurile de achiziţie) brevetele create de întreprindere (care se contabilizează la nivelul cheltuielilor de cercetare, dezvoltare şi depozitare, care pot fi imobilizate, dacă se fac pe durata mai multor exerciţii) ; brevetele se pot amortiza pe durata lor de exploatare previzională.

7. Cheltuieli de cercetare- dezvoltare Identificaţi aceste cheltuieli şi asiguraţi-vă că ele nu au fost făcute în cadrul unui contract al unui client şi că ele se referă la un proiect anume, individualizat, care are şanse de reuşită, deci de a genera venituri viitoare. Verificaţi modul de amortizare.

Identificaţi aceste cheltuieli şi asiguraţi-vă că ele nu au fost făcute în cadrul unui contract al unui client şi că ele se referă la un proiect anume, individualizat, care are şanse de reuşită, deci de a genera venituri viitoare.

Verificaţi modul de amortizare.

8. Fondul comercial Identificaţi existenţa unui fond comercial în bilanţ. Examinaţi originea fondului comercial (cumpărare sau creare) şi elementele sale componente (activităţi, clientelă, etc.) precum şi modul de stabilire a valorii înscrise în bilanţ. Verificaţi dacă întreprinderea amortizează fondul comercial ; amortiz area este permis ă pe maxim 5 ani, numai dac ă fondul comercial beneficia ză de o protec ţ ie juridic ă ; el poate face obiectul unui provizion pentru depreciere.

Identificaţi existenţa unui fond comercial în bilanţ.

Examinaţi originea fondului comercial (cumpărare sau creare) şi elementele sale componente (activităţi, clientelă, etc.) precum şi modul de stabilire a valorii înscrise în bilanţ.

Verificaţi dacă întreprinderea amortizează fondul comercial ; amortiz area este permis ă pe maxim 5 ani, numai dac ă fondul comercial beneficia ză de o protec ţ ie juridic ă ; el poate face obiectul unui provizion pentru depreciere.

Analizaţi modul de evaluare a fondului comercial, ştiind că aceasta se face prin tehnici de ev a luare bazate pe fluxurile de trezorerie viitoare, pe baza unei metodologii de evaluare ; auditorul va aprecia pertinenţa acestei metodologii. Asiguraţi-vă de justificarea valorii nete contabile a fiecărei componente a fondului comercial înscris pe bilanţ.

Analizaţi modul de evaluare a fondului comercial, ştiind că aceasta se face prin tehnici de ev a luare bazate pe fluxurile de trezorerie viitoare, pe baza unei metodologii de evaluare ; auditorul va aprecia pertinenţa acestei metodologii.

Asiguraţi-vă de justificarea valorii nete contabile a fiecărei componente a fondului comercial înscris pe bilanţ.

9. Amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale Separaţi imobilizările corporale şi necorporale, care nu fac obiectul unei amortizări ; acestea pot face obiectul unui provizion pentru depreciere. Verificaţi modul de calcul şi de contabilizare a amortizării. Pentru noile intrări de imobilizări, apreciaţi temeinicia duratelor de viaţă şi metodelor de amortizare reţinute.

Separaţi imobilizările corporale şi necorporale, care nu fac obiectul unei amortizări ; acestea pot face obiectul unui provizion pentru depreciere.

Verificaţi modul de calcul şi de contabilizare a amortizării.

Pentru noile intrări de imobilizări, apreciaţi temeinicia duratelor de viaţă şi metodelor de amortizare reţinute.

Asiguraţi-vă că planul de amortizare al exerciţiului este acelaşi cu cel al exerciţiului precedent ; că planul de amortizare contabilă crespunde sau nu cu planul de amortizare fiscală. Identificaţi imobilizările construite pe terenul altuia şi asiguraţi-vă că durata de amortizare a lor nu depăşeşte durata de folosinţă a terenului. Identificaţi imobilizări, a căror valoare netă este evident inferioară valorii de realizare (cazul clădirilor) ceea ce se poate traduce prin profituri latente.

Asiguraţi-vă că planul de amortizare al exerciţiului este acelaşi cu cel al exerciţiului precedent ; că planul de amortizare contabilă crespunde sau nu cu planul de amortizare fiscală.

Identificaţi imobilizările construite pe terenul altuia şi asiguraţi-vă că durata de amortizare a lor nu depăşeşte durata de folosinţă a terenului.

Identificaţi imobilizări, a căror valoare netă este evident inferioară valorii de realizare (cazul clădirilor) ceea ce se poate traduce prin profituri latente.

10. Ieşirile de imobilizări Identificaţi ieşirile de imobilizări corporale şi necorporale ale exerciţiului: prin vânzare sau prin casare. Validaţi schema contabilă utilizată pent r u aceste ieşiri ; pentru aceasta se studiază şi soldurile de închidere ale conturilor cheltuielilor excepţionale şi veniturilor excepţionale ; asiguraţi-vă că amortizarea cumulată şi provizioanele pentru deprecieri aferente au fost eliminate din bilanţ.

Identificaţi ieşirile de imobilizări corporale şi necorporale ale exerciţiului: prin vânzare sau prin casare.

Validaţi schema contabilă utilizată pent r u aceste ieşiri ; pentru aceasta se studiază şi soldurile de închidere ale conturilor cheltuielilor excepţionale şi veniturilor excepţionale ; asiguraţi-vă că amortizarea cumulată şi provizioanele pentru deprecieri aferente au fost eliminate din bilanţ.

Asiguraţi-vă că iesirile de imobilizări s-au făcut în interesul întreprinderii ; pentru aceasta se cercetează acele vânzări care s-au făcut la scurt timp de la achiziţie ; identificaţi vânzările la preţuri inferioare valorii de piaţă. Analizaţi ieşirile, care au condus la diferenţe negative faţă de valoarea rămasă ; aceste diferenţe pot însemna fie preţ de vânzare mic, fie o politică de amortizare contabilă neadecvată ; trebuie revizuit planul de amortizare ? Prezentaţi impacturile contabile. Asiguraţi-vă că procedurile de inventariere permit identificarea imobilizărilor neutilizate şi că în conturile de imobilizări corporale şi necorporale sunt cuprinse numai active utile întreprinderii.

Asiguraţi-vă că iesirile de imobilizări s-au făcut în interesul întreprinderii ; pentru aceasta se cercetează acele vânzări care s-au făcut la scurt timp de la achiziţie ; identificaţi vânzările la preţuri inferioare valorii de piaţă.

Analizaţi ieşirile, care au condus la diferenţe negative faţă de valoarea rămasă ; aceste diferenţe pot însemna fie preţ de vânzare mic, fie o politică de amortizare contabilă neadecvată ; trebuie revizuit planul de amortizare ? Prezentaţi impacturile contabile.

Asiguraţi-vă că procedurile de inventariere permit identificarea imobilizărilor neutilizate şi că în conturile de imobilizări corporale şi necorporale sunt cuprinse numai active utile întreprinderii.

B. Imobilizări financiare 11 domenii de control 49 proceduri de audit (diligenţe ale auditorului)

11 domenii de control

49 proceduri de audit (diligenţe ale auditorului)

1. Împrumuturi acordate Obţineţi o situaţie nominală a împrumuturilor acordate personalului şi confruntaţi suma totală cu cele înscrise în bilanţ. Stabiliţi un tablou de mişcări ale împrumuturilor în timpul exerciţiului, verificaţi soldurile la deschidere, analizaţi noile împrumuturi acordate în timpul exerciţiului, a rambursărilor şi soldurile la sfârşitul exerciţiului. Controlaţi, prin sondaj, corecta reflectare în contabilitate a clauzelor din contractele de împrumut.

Obţineţi o situaţie nominală a împrumuturilor acordate personalului şi confruntaţi suma totală cu cele înscrise în bilanţ.

Stabiliţi un tablou de mişcări ale împrumuturilor în timpul exerciţiului, verificaţi soldurile la deschidere, analizaţi noile împrumuturi acordate în timpul exerciţiului, a rambursărilor şi soldurile la sfârşitul exerciţiului.

Controlaţi, prin sondaj, corecta reflectare în contabilitate a clauzelor din contractele de împrumut.

Studiaţi şi identificaţi cazuri de riscuri de nerambursare din partea unor salariaţi şi corecta înregistrare a unor împrumuturi considerate creanţe nerecuperabile ; eventualele provi z ioane . Controlaţi corecta contabilizare a dobânzilor. Pentru împrumuturile, care fac obiectul unui abandon de creanţă, asiguraţi-vă că nu aveţi de a face cu remuneraţii deghizate.

Studiaţi şi identificaţi cazuri de riscuri de nerambursare din partea unor salariaţi şi corecta înregistrare a unor împrumuturi considerate creanţe nerecuperabile ; eventualele provi z ioane .

Controlaţi corecta contabilizare a dobânzilor.

Pentru împrumuturile, care fac obiectul unui abandon de creanţă, asiguraţi-vă că nu aveţi de a face cu remuneraţii deghizate.

2. Depozite de garanţie şi cauţiuni acordate terţilor - Identificaţi contractele de depozit şi cauţiune înscrise în activul imobilizat la închiderea exerciţiului ; studiaţi clauzele, identificaţi eventualele riscuri de nerecuperare a acestor active şi vedeţi dacă nu era necesară constituirea unui provizion pentru deprecierea acestor active.

- Identificaţi contractele de depozit şi cauţiune înscrise în activul imobilizat la închiderea exerciţiului ; studiaţi clauzele, identificaţi eventualele riscuri de nerecuperare a acestor active şi vedeţi dacă nu era necesară constituirea unui provizion pentru deprecierea acestor active.

Asiguraţi-vă că contractele aferente depozitelor sau cauţiunilor din bilanţ sunt încă în vigoare şi că nu sunt probleme de recuperare a acestora. Dacă unele active au făcut obiectul unei rambursări, dar ele figurează în continuare în activul imobilizat, cercetaţi dacă trebuia constituit un provizion pentru depreciere sau soldarea acelor active printr-un cont de cheltuieli.

Asiguraţi-vă că contractele aferente depozitelor sau cauţiunilor din bilanţ sunt încă în vigoare şi că nu sunt probleme de recuperare a acestora.

Dacă unele active au făcut obiectul unei rambursări, dar ele figurează în continuare în activul imobilizat, cercetaţi dacă trebuia constituit un provizion pentru depreciere sau soldarea acelor active printr-un cont de cheltuieli.

3. Titluri de participare şi creanţe în societăţi legate 3.1. Diligenţe cu caracter general Titlurile de participare imobilizate se referă, în principiu, la titluri de participare în posesia durabilă a întreprinderii (ele permit exercitarea unei influenţe sau control asupra societăţii în care s-a investit ; în general, în această categorie intră deţinerile de cel puţin 10% din capitalul societăţii respective) ; titluri imobilizate ale activităţii de portofoliu, adică titlurile achiziţionate de societăţi a căror activitate constă în investirea în capitalul diferitelor întreprinderi.

Titlurile de participare imobilizate se referă, în principiu, la titluri de participare în posesia durabilă a întreprinderii (ele permit exercitarea unei influenţe sau control asupra societăţii în care s-a investit ; în general, în această categorie intră deţinerile de cel puţin 10% din capitalul societăţii respective) ; titluri imobilizate ale activităţii de portofoliu, adică titlurile achiziţionate de societăţi a căror activitate constă în investirea în capitalul diferitelor întreprinderi.

- Sintetizaţi într-un tablou portofoliul de titluri de participare ale societăţii auditate şi scoateţi în evidenţă mişcările din timpul exerciţiului ; precizaţi pentru fiecare categorie un titlu, cantitatea deţinută, valoarea unitară, valoarea totală a fiecărei categorii şi procentul deţinut în capitalul societăţii emitente ; confruntaţi acest tablou cu soldurile contabile din bilanţ şi cele din balanţa sintetică.

- Sintetizaţi într-un tablou portofoliul de titluri de participare ale societăţii auditate şi scoateţi în evidenţă mişcările din timpul exerciţiului ; precizaţi pentru fiecare categorie un titlu, cantitatea deţinută, valoarea unitară, valoarea totală a fiecărei categorii şi procentul deţinut în capitalul societăţii emitente ; confruntaţi acest tablou cu soldurile contabile din bilanţ şi cele din balanţa sintetică.

Elaboraţi un tablou al mişcărilor provizioanelor pentru deprecierea fiecărei categorii de titluri: provizioane de deschidere, dotări în timpul exerciţiului, reluări în timpul exerciţiului şi provizioane la sfârşitul exerciţiului ; confruntaţi acest tablou cu soldurile din bilanţ şi cu contul de rezultate. Pentru fiecare categorie de titluri înscrise în activul imobilizat, asiguraţi-vă de caracterul imobilizabil al acestor titluri, adică, verificaţi dacă titlurile imobilizate nu sunt în fapt valori mobiliare de plasament, care trebuie contabilizate în conturile de trezorerie ; obligaţiile simple sunt considerate valori mobiliare, în timp ce obligaţiile rambursabile, convertibile sau convertibile în acţiuni pot fi tratate ca titluri imobilizate ale activităţii de portofoliu.

Elaboraţi un tablou al mişcărilor provizioanelor pentru deprecierea fiecărei categorii de titluri: provizioane de deschidere, dotări în timpul exerciţiului, reluări în timpul exerciţiului şi provizioane la sfârşitul exerciţiului ; confruntaţi acest tablou cu soldurile din bilanţ şi cu contul de rezultate.

Pentru fiecare categorie de titluri înscrise în activul imobilizat, asiguraţi-vă de caracterul imobilizabil al acestor titluri, adică, verificaţi dacă titlurile imobilizate nu sunt în fapt valori mobiliare de plasament, care trebuie contabilizate în conturile de trezorerie ; obligaţiile simple sunt considerate valori mobiliare, în timp ce obligaţiile rambursabile, convertibile sau convertibile în acţiuni pot fi tratate ca titluri imobilizate ale activităţii de portofoliu.

Pentru fiecare participaţie imobilizată în bilanţ, precizaţi forma juridică a societăţii deţinătoare, ştiut fiind că riscurile şi răspunderile pentru acţionari nu sunt aceleaşi. Pentru fiecare participaţie înscrisă în bilanţ, obţineţi ultimele situaţii financiare şi rapoartele auditorilor, care nu trebuie să fie mai vechi de 90 de zile (societatea trebuie să elaboreze situaţii financiare intermediare, care să se încadreze în termenul de 90 de zile).

Pentru fiecare participaţie imobilizată în bilanţ, precizaţi forma juridică a societăţii deţinătoare, ştiut fiind că riscurile şi răspunderile pentru acţionari nu sunt aceleaşi.

Pentru fiecare participaţie înscrisă în bilanţ, obţineţi ultimele situaţii financiare şi rapoartele auditorilor, care nu trebuie să fie mai vechi de 90 de zile (societatea trebuie să elaboreze situaţii financiare intermediare, care să se încadreze în termenul de 90 de zile).

- Pentru fiecare societate în participaţie, analizaţi situaţia financiară de ansamblu: situaţia capitalurilor proprii, rezultatul exerciţiului, evoluţia cifrei de afaceri ; pentru societăţile cu dificultăţi, analiza este mult mai profundă.

- Pentru fiecare societate în participaţie, analizaţi situaţia financiară de ansamblu: situaţia capitalurilor proprii, rezultatul exerciţiului, evoluţia cifrei de afaceri ; pentru societăţile cu dificultăţi, analiza este mult mai profundă.

Pentru fiecare din societ ăţ ile în participaţie, precizaţi metoda de determinare a valorii de inventare deţinută de societatea auditată ; anlizaţi coerenţa metodelor de evaluare a titlurilor şi respectarea de către societate a principiului permanenţei metodelor ; în caz de schimbare a metodelor contabile, verificaţi că aceasta este justificată şi dacă a fost corect şi complet prezentată în anexe ; societatea auditată nu este obligată să aplice aceeaşi metodă de evaluare pentru toate titlurile de participare ; aceeaşi metodă de evaluare trebuie, însă folosită pentru achiziţiile succesive de titluri ale aceleiaşi societăţi în participaţie .

Pentru fiecare din societ ăţ ile în participaţie, precizaţi metoda de determinare a valorii de inventare deţinută de societatea auditată ; anlizaţi coerenţa metodelor de evaluare a titlurilor şi respectarea de către societate a principiului permanenţei metodelor ; în caz de schimbare a metodelor contabile, verificaţi că aceasta este justificată şi dacă a fost corect şi complet prezentată în anexe ; societatea auditată nu este obligată să aplice aceeaşi metodă de evaluare pentru toate titlurile de participare ; aceeaşi metodă de evaluare trebuie, însă folosită pentru achiziţiile succesive de titluri ale aceleiaşi societăţi în participaţie .

Metodele de apreciere a valorii de inventar a titlurilor de participare sunt, în principal, următoarele: evaluarea patrimonială ; în funcţie de capitalurile proprii ale societăţii în participaţie şi de cota de participare ; se au în vedere capitalurile proprii contabile ajustate de unele elemente extracontabile, cum ar fi plusvalorile latente asupra activelor, angajamentele extrabilanţiere, etc. ;

Metodele de apreciere a valorii de inventar a titlurilor de participare sunt, în principal, următoarele:

evaluarea patrimonială ; în funcţie de capitalurile proprii ale societăţii în participaţie şi de cota de participare ; se au în vedere capitalurile proprii contabile ajustate de unele elemente extracontabile, cum ar fi plusvalorile latente asupra activelor, angajamentele extrabilanţiere, etc. ;

evaluare pe baza performanţelor ; se are în vedere valoarea de randament a societăţii în care s-a investit ; valoarea de inventar rezultă din veniturile istorice, previzionale sau combinate, servite de societatea în participaţie acţionarilor acesteia ; evaluarea bursieră ; valoarea de inventar rezultă din cursul mediu ponderat al acţiunii cotate, pe o perioadă dată (de regulă, maxim 3 săptămâni anterioare)

evaluare pe baza performanţelor ; se are în vedere valoarea de randament a societăţii în care s-a investit ; valoarea de inventar rezultă din veniturile istorice, previzionale sau combinate, servite de societatea în participaţie acţionarilor acesteia ;

evaluarea bursieră ; valoarea de inventar rezultă din cursul mediu ponderat al acţiunii cotate, pe o perioadă dată (de regulă, maxim 3 săptămâni anterioare)

3.2. Achiziţia de titluri imobilizate în cursul exerciţiului Identificaţi noile achiziţii ale exerciţiului ; pentru fiecare achiziţie, obţineţi documentele juridice care validează transferul de proprietate şi asiguraţi-vă că ele au fost înregistrate în contabilitate la data transferului de proprietate. Daţi a t enţie formei juridice a întreprinderilor în care s-a investit şi faceţi distincţie între achiziţiile de pe pieţele reglementate şi achiziţiile negociate

Identificaţi noile achiziţii ale exerciţiului ; pentru fiecare achiziţie, obţineţi documentele juridice care validează transferul de proprietate şi asiguraţi-vă că ele au fost înregistrate în contabilitate la data transferului de proprietate.

Daţi a t enţie formei juridice a întreprinderilor în care s-a investit şi faceţi distincţie între achiziţiile de pe pieţele reglementate şi achiziţiile negociate

Asiguraţi-vă că nu este vorba de valori mobiliare, deci titluri care nu trebuie imobilizate. Analizaţi preţul de achiziţie plătit, în comparaţie cu costul înregistrat în bilanţ ; asiguraţi-vă că cheltuielile de achiziţie a titlurilor (onorarii, comisioane, cheltuieli cu actele, etc.) sunt excluse din costul de înregistrare a titlurilor achiziţionate în conturile de imobilizări ; asiguraţi-vă că costul de înregistrare în bilanţ este independent de modalitatea de plată a preţului către vânzătorul titlului.

Asiguraţi-vă că nu este vorba de valori mobiliare, deci titluri care nu trebuie imobilizate.

Analizaţi preţul de achiziţie plătit, în comparaţie cu costul înregistrat în bilanţ ; asiguraţi-vă că cheltuielile de achiziţie a titlurilor (onorarii, comisioane, cheltuieli cu actele, etc.) sunt excluse din costul de înregistrare a titlurilor achiziţionate în conturile de imobilizări ; asiguraţi-vă că costul de înregistrare în bilanţ este independent de modalitatea de plată a preţului către vânzătorul titlului.

- Pentru fiecare achiziţie de titluri de participare, evaluaţi diferenţele între preţul plătit vânzătorului şi cota parte din capitalurile proprii ale întreprinderii în care aţi investit ; dacă aceste diferenţe sunt semnificative, să se verifice temeinicia: existenţa unei plusvalori sau minusvalori latente, rentabilitatea ridicată a titlurilor, interes economic şi strategic, anticiparea de sinergii, etc.

- Pentru fiecare achiziţie de titluri de participare, evaluaţi diferenţele între preţul plătit vânzătorului şi cota parte din capitalurile proprii ale întreprinderii în care aţi investit ; dacă aceste diferenţe sunt semnificative, să se verifice temeinicia: existenţa unei plusvalori sau minusvalori latente, rentabilitatea ridicată a titlurilor, interes economic şi strategic, anticiparea de sinergii, etc.

3.3. Valoarea de inventar stabilită prin metoda evaluării patrimoniale Identificaţi categoriile de titluri de participare, pentru care valoarea de inventar face referire la situaţia netă contabilă a întreprinderii emitente ; asiguraţi-vă că o valoare de inventar distinctă este determinată pentru fiecare ansambluri de titluri de aceeaşi natură şi deţinătoare de aceleaşi drepturi ; astfel, trebuie verificat că nu s-au făcut compensări între diferitele categorii de titluri şi că aceeaşi evaluare s-a făcut pentru titluri de aceeaşi natură, achiziţionate, eventual, în tranşe succesive.

Identificaţi categoriile de titluri de participare, pentru care valoarea de inventar face referire la situaţia netă contabilă a întreprinderii emitente ; asiguraţi-vă că o valoare de inventar distinctă este determinată pentru fiecare ansambluri de titluri de aceeaşi natură şi deţinătoare de aceleaşi drepturi ; astfel, trebuie verificat că nu s-au făcut compensări între diferitele categorii de titluri şi că aceeaşi evaluare s-a făcut pentru titluri de aceeaşi natură, achiziţionate, eventual, în tranşe succesive.

Pentru fiecare categorie de titluri, calculaţi cota parte a situaţiei nete corespunzătoare, pornind de la capitalurile proprii ale societăţii în participaţie şi de la procentajul de participare a societăţii auditate. Analizaţi temeinicia retratării extracontabile a capitalurilor proprii efectuată de societatea auditată ; indentificaţi şi alte retratări ce trebuie luate în calcul; verificaţi coerenţa retratărilor de la un exerciţiu la altul.

Pentru fiecare categorie de titluri, calculaţi cota parte a situaţiei nete corespunzătoare, pornind de la capitalurile proprii ale societăţii în participaţie şi de la procentajul de participare a societăţii auditate.

Analizaţi temeinicia retratării extracontabile a capitalurilor proprii efectuată de societatea auditată ; indentificaţi şi alte retratări ce trebuie luate în calcul; verificaţi coerenţa retratărilor de la un exerciţiu la altul.

- Comparaţi valoarea contabilă a titlurilor în bilanţ cu cota parte a situaţiei nete corectate- determinată ca mai sus- pentru fiecare categorie de titluri de participare;

- Comparaţi valoarea contabilă a titlurilor în bilanţ cu cota parte a situaţiei nete corectate- determinată ca mai sus- pentru fiecare categorie de titluri de participare;

- Verificaţi şi asiguraţi-vă că titlurile de participare nu fac obiectul unei reevaluări contabile (valoarea brută a titlurilor trebuie să corespundă costului lor istoric).

- Verificaţi şi asiguraţi-vă că titlurile de participare nu fac obiectul unei reevaluări contabile (valoarea brută a titlurilor trebuie să corespundă costului lor istoric).

3.4. Valoarea de inventar stabilită prin metoda de randament - Indentificaţi categoriile de titluri, pentru care metoda de evaluare de inventar face referire la valoare de randament a întreprinderii în care s-a investit; asiguraţi-vă că societatea determină o valoare de inventar pentru fiecare ansamblu de titluri de aceeaşi natură şi deţinătoare de aceleaşi drepturi; verificaţi dacă nu s-au făcut compensări între diferitele categorii de titluri şi că s-a făcut o evaluare unică pentru titlurile de aceeaşi natură, achiziţionate, eventual, în tranşe succesive .

- Indentificaţi categoriile de titluri, pentru care metoda de evaluare de inventar face referire la valoare de randament a întreprinderii în care s-a investit; asiguraţi-vă că societatea determină o valoare de inventar pentru fiecare ansamblu de titluri de aceeaşi natură şi deţinătoare de aceleaşi drepturi; verificaţi dacă nu s-au făcut compensări între diferitele categorii de titluri şi că s-a făcut o evaluare unică pentru titlurile de aceeaşi natură, achiziţionate, eventual, în tranşe succesive .

Pentru fiecare categorie de titluri, analizaţi principiile reţinute de societate pentru calcularea valorii de randament a societăţii în participaţie; apreciaţi coerenţa şi asiguraţi-vă de permanenţa metodelor de la un exerciţiu la altul; evaluarea societăţii în participaţie se face, de regulă, pornind de la dividendele distribuite, de la rezultatele anuale sau de la fluxurile de trezorerie anuale; calculul valorii de randament presupune aplicarea tehnicilor de actualizare.

Pentru fiecare categorie de titluri, analizaţi principiile reţinute de societate pentru calcularea valorii de randament a societăţii în participaţie; apreciaţi coerenţa şi asiguraţi-vă de permanenţa metodelor de la un exerciţiu la altul; evaluarea societăţii în participaţie se face, de regulă, pornind de la dividendele distribuite, de la rezultatele anuale sau de la fluxurile de trezorerie anuale; calculul valorii de randament presupune aplicarea tehnicilor de actualizare.

- Pentru fiecare categorie de titluri controlate, îndată ce valoarea de randament a titlurilor este inferioară valorii contabile din bilanţ, societatea trebuie să constituie provizion de depreciere a titlurilor; dacă întreprinderea auditată nu va ajusta valoarea contabilă a titlurilor, studiaţi-i argumentele în vederea formării unei opinii.

- Pentru fiecare categorie de titluri controlate, îndată ce valoarea de randament a titlurilor este inferioară valorii contabile din bilanţ, societatea trebuie să constituie provizion de depreciere a titlurilor; dacă întreprinderea auditată nu va ajusta valoarea contabilă a titlurilor, studiaţi-i argumentele în vederea formării unei opinii.

3.5. Valoarea de inventar stabilită pe baza evaluării bursiere - Identificaţi categoriile de titluri de participare, pentru care societatea a decis să ia în calcul valorile bursiere pentru evaluare; pentru fiecare participaţie, analizaţi modul de stabilire a valorii de inventar: luarea în calcul a unui curs mediu pe o perioadă mai lungă sau mai scurtă (ultima lună, de exemplu) media cursurilor lunare, etc.; analizaţi dacă perioada de referinţă reţinută este adaptată ţinând seama de fluctuaţiile de curs susceptibile să afecteze fiecare titlu şi de evenimentele excepţionale sau punctuale ale pieţei.

- Identificaţi categoriile de titluri de participare, pentru care societatea a decis să ia în calcul valorile bursiere pentru evaluare; pentru fiecare participaţie, analizaţi modul de stabilire a valorii de inventar: luarea în calcul a unui curs mediu pe o perioadă mai lungă sau mai scurtă (ultima lună, de exemplu) media cursurilor lunare, etc.; analizaţi dacă perioada de referinţă reţinută este adaptată ţinând seama de fluctuaţiile de curs susceptibile să afecteze fiecare titlu şi de evenimentele excepţionale sau punctuale ale pieţei.

- Oricare ar fi metodele de calcul reţinute, apreciaţi dacă este suficientă folosirea numai a metodelor bursiere de evaluare; astfel, folosirea numai a cursurilor de la bursă este pertinentă doar pentru societăţile în participaţie, pe care societatea auditată nu le controlează; ele se aplică, deasemenea, participaţiilor minoritatre, care constituie mai degrabă plasamente financiare decât participaţii strategice.

- Oricare ar fi metodele de calcul reţinute, apreciaţi dacă este suficientă folosirea numai a metodelor bursiere de evaluare; astfel, folosirea numai a cursurilor de la bursă este pertinentă doar pentru societăţile în participaţie, pe care societatea auditată nu le controlează; ele se aplică, deasemenea, participaţiilor minoritatre, care constituie mai degrabă plasamente financiare decât participaţii strategice.

- Verificaţi, pentru fiecare categorie de titluri, că, în cazul în care valoarea de inventar este inferioară valorii din bilanţ, un provizion pentru depreciere a fost constituit la încheierea exerciţiului; dacă nu s-a procedat aşa, studiaţi argumentele societăţii şi apoi stabiliţi procedura de urmat.

- Verificaţi, pentru fiecare categorie de titluri, că, în cazul în care valoarea de inventar este inferioară valorii din bilanţ, un provizion pentru depreciere a fost constituit la încheierea exerciţiului; dacă nu s-a procedat aşa, studiaţi argumentele societăţii şi apoi stabiliţi procedura de urmat.

3.6. Valoarea de inventar stabilită prin alte metode de evaluare Societatea poate decide să evalueze titlurile prin alte metode decât cele prezentate mai sus sau să determine o valoare medie obţinută prin folosirea mai multor metode de evaluare; în toate cazurile, trebuie: să analizaţi principiile de evaluare folosite de întreprindere; să apreciaţi coerenţa metodelor folosite ţinând cont de natura titlurilor;

Societatea poate decide să evalueze titlurile prin alte metode decât cele prezentate mai sus sau să determine o valoare medie obţinută prin folosirea mai multor metode de evaluare; în toate cazurile, trebuie:

să analizaţi principiile de evaluare folosite de întreprindere;

să apreciaţi coerenţa metodelor folosite ţinând cont de natura titlurilor;

să vă asiguraţi de respectarea principiului permanenţei metodelor de la un exerciţiu la altul; să validaţi calculul eventualelor provizioane pentru deprecierea titlurilor. Valoarea de inventar a titlurilor poate rezulta şi din punerea în echivalenţă a titlurilor.

să vă asiguraţi de respectarea principiului permanenţei metodelor de la un exerciţiu la altul;

să validaţi calculul eventualelor provizioane pentru deprecierea titlurilor.

Valoarea de inventar a titlurilor poate rezulta şi din punerea în echivalenţă a titlurilor.

3.7. Diligenţe complementare pentru participaţiile la societăţi a căror situaţie netă este degradată Îndată ce situaţia netă contabilă a unei societăţi filiale este negativă, teoretic, trebuie provizionată valoarea contabilă a titlurilor. - Analizaţi dacă, ţinând seama de situaţia juridică a societăţii în care s-a investit, societatea auditată ar putea să suporte şi alte pierderi decât valoarea contabilă a titlurilor de participare; dacă da, analizaţi necesitatea constituirii unui provizion pentru riscuri şi cheltuieli.

Îndată ce situaţia netă contabilă a unei societăţi filiale este negativă, teoretic, trebuie provizionată valoarea contabilă a titlurilor.

- Analizaţi dacă, ţinând seama de situaţia juridică a societăţii în care s-a investit, societatea auditată ar putea să suporte şi alte pierderi decât valoarea contabilă a titlurilor de participare; dacă da, analizaţi necesitatea constituirii unui provizion pentru riscuri şi cheltuieli.

- Verificaţi, dacă în funcţie de natura juridică a societăţii afiliate, societatea auditată nu a consimţit şi la unele angajamente financiare în favoarea celei afiliate (care, de regulă, sunt în afara bilanţului); dacă da, studiaţi dacă nu există riscul activării acestor angajamente, ceea ce se va traduce printr-un cost pentru societatea auditată, ceea ce face neceară constituirea unui provizion pentru riscuri şi cheltuieli.

- Verificaţi, dacă în funcţie de natura juridică a societăţii afiliate, societatea auditată nu a consimţit şi la unele angajamente financiare în favoarea celei afiliate (care, de regulă, sunt în afara bilanţului); dacă da, studiaţi dacă nu există riscul activării acestor angajamente, ceea ce se va traduce printr-un cost pentru societatea auditată, ceea ce face neceară constituirea unui provizion pentru riscuri şi cheltuieli.

3.8. Dividende primite de o societate de capitaluri în care societatea auditată deţine o participaţie Identificaţi societăţile în participaţie susceptibile să distribuie dividende. Pornind de la procesele verbale ale adunării generale ordinare a fiecărei societăţi în participaţie, determinaţi suma dividendelor teoretic primite de societatea auditată, în cursul exerciţiului; dividendele depind de cota de participare şi de natura acţiunilor.

Identificaţi societăţile în participaţie susceptibile să distribuie dividende.

Pornind de la procesele verbale ale adunării generale ordinare a fiecărei societăţi în participaţie, determinaţi suma dividendelor teoretic primite de societatea auditată, în cursul exerciţiului; dividendele depind de cota de participare şi de natura acţiunilor.

- Dacă statutul societăţii în participaţie nu conţine clauze de majorare automată a rezultatului reportat, dividendele puse în distribuţie trebuie contabilizate la data adunării generale ordinare care le-a votat; societatea auditată trebuie, deci, să contabilizeze la venituri aceste dividende, la aceeaşi dată; deci, rezultatul exerciţiului n distribuit în baza unei adunări generale ordinare, ţinută în exerciţiul n+1 , conduce la contabilizarea unui venit în exerciţiul n+1 ; regasiţi sumele respective în contul de rezultate.

- Dacă statutul societăţii în participaţie nu conţine clauze de majorare automată a rezultatului reportat, dividendele puse în distribuţie trebuie contabilizate la data adunării generale ordinare care le-a votat; societatea auditată trebuie, deci, să contabilizeze la venituri aceste dividende, la aceeaşi dată; deci, rezultatul exerciţiului n distribuit în baza unei adunări generale ordinare, ţinută în exerciţiul n+1 , conduce la contabilizarea unui venit în exerciţiul n+1 ; regasiţi sumele respective în contul de rezultate.

Analizaţi regimul fiscal al dividendelor primite. Asiguraţi-vă că societatea nu a comis erori în contabilizarea avansurilor din dividende acordate în cursul exerciţiului; verificaţi temeinicia juridică a acestor avansuri şi asiguraţi-vă că aceste avansuri nu sunt înregistrate în rezultatul exerciţiului.

Analizaţi regimul fiscal al dividendelor primite.

Asiguraţi-vă că societatea nu a comis erori în contabilizarea avansurilor din dividende acordate în cursul exerciţiului; verificaţi temeinicia juridică a acestor avansuri şi asiguraţi-vă că aceste avansuri nu sunt înregistrate în rezultatul exerciţiului.

- Dacă în situaţiile financiare auditate figurează dividende de primit, aferente participaţiilor cedate în timpul exerciţiului, verificaţi recuperarea efectivă a acestor creanţe; dacă dividendele nu au fost puse în plată la data cedării titlurilor, dividendele aferente, de regulă, revin cumpărătorului.

- Dacă în situaţiile financiare auditate figurează dividende de primit, aferente participaţiilor cedate în timpul exerciţiului, verificaţi recuperarea efectivă a acestor creanţe; dacă dividendele nu au fost puse în plată la data cedării titlurilor, dividendele aferente, de regulă, revin cumpărătorului.

- Dacă societatea a primit dividente în acţiuni, verificaţi schema contabilă efectuată; un venit contabil este constatat în contrapartidă cu o creştere a valorii titlurilor de participare înscrise în activul bilanţului.

- Dacă societatea a primit dividente în acţiuni, verificaţi schema contabilă efectuată; un venit contabil este constatat în contrapartidă cu o creştere a valorii titlurilor de participare înscrise în activul bilanţului.

3.9. Diligenţe în legătură cu cesiunea titlurilor de participare Identificaţi ieşirile de titluri de participare în cursul exerciţiului. Pe baza documentelor juridice validate, condiţiile de cesiune şi preţurile de cesiune.

Identificaţi ieşirile de titluri de participare în cursul exerciţiului.

Pe baza documentelor juridice validate, condiţiile de cesiune şi preţurile de cesiune.

Validaţi calculul plusvalorii de cesiune şi reluarea eventualelor provizioane pentru deprecierea titlurilor şi pentru riscuri si cheltuieli aferente. O categorie de titluri, obţinută prin achiziţii succesive, poate face obiectul unei cesiuni parţiale; în acest caz, verificaţi metoda de evaluare folosită (FIFO este singura metodă acceptată) şi principiul permanenţei metodelor.

Validaţi calculul plusvalorii de cesiune şi reluarea eventualelor provizioane pentru deprecierea titlurilor şi pentru riscuri si cheltuieli aferente.

O categorie de titluri, obţinută prin achiziţii succesive, poate face obiectul unei cesiuni parţiale; în acest caz, verificaţi metoda de evaluare folosită (FIFO este singura metodă acceptată) şi principiul permanenţei metodelor.

C. Stocuri 7 domenii de control 33 proceduri (diligenţe) de audit

7 domenii de control

33 proceduri (diligenţe) de audit

Auditul stocurilor presupune o abordare cantitativă şi una calitativă. Prima abordare constă în principal în participarea la inventarul anual şi în analiza procedurilor existente şi aplicate. Abordarea calitativă se referă la analiza costurilor de producţie şi a costurilor de achiziţie a bunurilor în stoc. Diligenţele de audit trebuie să permită asigurarea că sunt respectate principiile separării exerciţiilor contabile şi permanenţei metodelor de la un exerciţiu la altul.

Auditul stocurilor presupune o abordare cantitativă şi una calitativă. Prima abordare constă în principal în participarea la inventarul anual şi în analiza procedurilor existente şi aplicate. Abordarea calitativă se referă la analiza costurilor de producţie şi a costurilor de achiziţie a bunurilor în stoc.

Diligenţele de audit trebuie să permită asigurarea că sunt respectate principiile separării exerciţiilor contabile şi permanenţei metodelor de la un exerciţiu la altul.

Asistenţa la inventarul fizic; diligenţe specifice Remarci preliminare La finele exerciţiului stocurile fac obiectul unui inventar fizic, în mod obligatoriu, indiferent dacă în cursul exerciţiului s-a aplicat metoda inventarului permanent. Deci trebuie verificată respectarea acestei obligaţii. Asistarea la inventarul fizic al stocurilor şi revizuirea procedurilor folosite de întreprindere pentru respectarea acestei obligaţii, fac parte din obligaţiile oricărui audit asupra situaţiilor financiare; în foarte rare cazuri, în care stocurile sunt nesemnificative, auditorul poate trece peste aceste obligaţii ale sale.

La finele exerciţiului stocurile fac obiectul unui inventar fizic, în mod obligatoriu, indiferent dacă în cursul exerciţiului s-a aplicat metoda inventarului permanent. Deci trebuie verificată respectarea acestei obligaţii. Asistarea la inventarul fizic al stocurilor şi revizuirea procedurilor folosite de întreprindere pentru respectarea acestei obligaţii, fac parte din obligaţiile oricărui audit asupra situaţiilor financiare; în foarte rare cazuri, în care stocurile sunt nesemnificative, auditorul poate trece peste aceste obligaţii ale sale.

Diligenţe prealabile asistării la inventar - Identificaţi diferitele categorii de stocuri în funcţie de activitatea întreprinderii: mărfuri, materii prime, în curs de fabricaţie, produse finite. Asiguraţi-vă că societatea a respectat distincţia ce trebuie făcută între stocuri şi imobilizări pe de o parte, şi între stocuri şi cheltuielile constatate în avans, pe de altă parte.

- Identificaţi diferitele categorii de stocuri în funcţie de activitatea întreprinderii: mărfuri, materii prime, în curs de fabricaţie, produse finite. Asiguraţi-vă că societatea a respectat distincţia ce trebuie făcută între stocuri şi imobilizări pe de o parte, şi între stocuri şi cheltuielile constatate în avans, pe de altă parte.

- Precizaţi dacă inventarul fizic priveşte toate categoriile de stocuri, în integralitatea lor sau prin sondaj (inventariere generală şi totală a stocurilor). În practică societatea nu poate proceda la inventariere prin sondaj dacă în cursul anului nu a ţinut evidenţa prin metoda inventarului permanent.

- Precizaţi dacă inventarul fizic priveşte toate categoriile de stocuri, în integralitatea lor sau prin sondaj (inventariere generală şi totală a stocurilor). În practică societatea nu poate proceda la inventariere prin sondaj dacă în cursul anului nu a ţinut evidenţa prin metoda inventarului permanent.

- Precizaţi data când s-a efectuat inventarul fizic şi confruntaţi-l cu datele înregistrate în conturi la sfârşitul anului aducând ajustările necesare în funcţie de operaţiile dintre data inventarului şi data închiderii.

- Precizaţi data când s-a efectuat inventarul fizic şi confruntaţi-l cu datele înregistrate în conturi la sfârşitul anului aducând ajustările necesare în funcţie de operaţiile dintre data inventarului şi data închiderii.

- Verificaţi dacă întreprinderea a redactat şi a adus la zi o procedură scrisă de inventar fizic anual; identificaţi punctele slabe care ar putea fi ameliorate. Dacă nu are proceduri scrise, stabiliţi - în funcţie de importanţa stocurilor - dacă trebuie elaborată o astfel de procedură.

- Verificaţi dacă întreprinderea a redactat şi a adus la zi o procedură scrisă de inventar fizic anual; identificaţi punctele slabe care ar putea fi ameliorate. Dacă nu are proceduri scrise, stabiliţi - în funcţie de importanţa stocurilor - dacă trebuie elaborată o astfel de procedură.

Identificaţi, exhaustiv, toate localizările de stocuri; identificaţi dacă sunt stocuri la terţi şi procedaţi la circularizarea acestora. Concluzionaţi asupra exhaustivităţii perimetrului inventarului fizic. Identificaţi cazurile de stocuri existente fizic în întreprindere dar care nu îi aparţin.

Identificaţi, exhaustiv, toate localizările de stocuri; identificaţi dacă sunt stocuri la terţi şi procedaţi la circularizarea acestora. Concluzionaţi asupra exhaustivităţii perimetrului inventarului fizic.

Identificaţi cazurile de stocuri existente fizic în întreprindere dar care nu îi aparţin.

Asistarea la inventarul fizic anual şi analiza procedurilor Verificaţi dacă toate elementele stocate sunt clasate şi grupate de o manieră care să permită diminuarea riscurilor de eroare de identificare a lor (riscul de confuzie). Asiguraţi-vă că în cursul inventarului fizic, nu au avut loc mişcări de stocuri care însemnează cantităţi inventariate eronat. Recomandat este să fie oprite producţia, recepţiile şi livrările. Dacă nu se poate opri total activitatea trebuie să existe o procedură de identificare şi de tratare contabilă a fluxurilor care au avut loc în timpul inventarului fizic.

Verificaţi dacă toate elementele stocate sunt clasate şi grupate de o manieră care să permită diminuarea riscurilor de eroare de identificare a lor (riscul de confuzie).

Asiguraţi-vă că în cursul inventarului fizic, nu au avut loc mişcări de stocuri care însemnează cantităţi inventariate eronat. Recomandat este să fie oprite producţia, recepţiile şi livrările. Dacă nu se poate opri total activitatea trebuie să existe o procedură de identificare şi de tratare contabilă a fluxurilor care au avut loc în timpul inventarului fizic.

Pentru activităţile de producţie apreciaţi stocurile în curs; dacă sunt semnificative includeţi-le în sondajele prevăzute în continuare. În prealabil separaţi stocurile “în curs” pe diferite etape ale procesului de fabricaţie; fără această lucrare nu se pot stabili în mod rezonabil costurile de producţie ale acestor stocuri.

Pentru activităţile de producţie apreciaţi stocurile în curs; dacă sunt semnificative includeţi-le în sondajele prevăzute în continuare.

În prealabil separaţi stocurile “în curs” pe diferite etape ale procesului de fabricaţie; fără această lucrare nu se pot stabili în mod rezonabil costurile de producţie ale acestor stocuri.

- Analizaţi unităţile de măsură reţinute de întreprindere pentru inventariere: greutate, cantitate, lungime, etc.; dacă acestea sunt conforme naturii fizice a producţiei în stoc.

- Analizaţi unităţile de măsură reţinute de întreprindere pentru inventariere: greutate, cantitate, lungime, etc.; dacă acestea sunt conforme naturii fizice a producţiei în stoc.

Analizaţi derularea practică a măsurării efectuate la inventarul fizic sub aspectele următoare: componenţa echipei de numărare, măsurare; exhaustivitate; toate produsele în stoc au făcut obiectul numărării, măsurării? cum sunt identificate articolele deja măsurate (numărate);

Analizaţi derularea practică a măsurării efectuate la inventarul fizic sub aspectele următoare:

componenţa echipei de numărare, măsurare;

exhaustivitate; toate produsele în stoc au făcut obiectul numărării, măsurării?

cum sunt identificate articolele deja măsurate (numărate);

există o procedură de măsurare (numărare) dublă? calitatea instrumentelor folosite pentru măsurare, numărare; persoanele implicate în inventariere au cunoştinţe suficiente despre produsele în stoc? Există riscul confundării?

există o procedură de măsurare (numărare) dublă?

calitatea instrumentelor folosite pentru măsurare, numărare;

persoanele implicate în inventariere au cunoştinţe suficiente despre produsele în stoc? Există riscul confundării?

- Analizaţi procedurile de colectare a listelor de inventariere; procedura folosită asigură prevenirea riscului ca anumite liste de inventariere să nu fie centralizate?

- Analizaţi procedurile de colectare a listelor de inventariere; procedura folosită asigură prevenirea riscului ca anumite liste de inventariere să nu fie centralizate?

Controlul cantităţilor în stoc - Dacă întreprinderea utilizează metoda inventarului permanent, obţineţi stocul teoretic (scriptic) existent la finele exerciţiului, pentru stocurile cu valori mai importante şi comparaţi-l cu cel obţinut prin inventariere fizică.

- Dacă întreprinderea utilizează metoda inventarului permanent, obţineţi stocul teoretic (scriptic) existent la finele exerciţiului, pentru stocurile cu valori mai importante şi comparaţi-l cu cel obţinut prin inventariere fizică.

- Dacă întreprinderea utilizează metoda inventarului intermitent comparaţia se face între stocul obţinut la inventarul fizic şi cel obţinut pe baza stocului de la inventarul fizic de la închiderea exerciţiului precedent şi a rulajelor de intrări şi ieşiri din cursul exerciţiului auditat . (Si + I – E = Sf ).

- Dacă întreprinderea utilizează metoda inventarului intermitent comparaţia se face între stocul obţinut la inventarul fizic şi cel obţinut pe baza stocului de la inventarul fizic de la închiderea exerciţiului precedent şi a rulajelor de intrări şi ieşiri din cursul exerciţiului auditat . (Si + I – E = Sf ).

În cazul inventarului fizic procedaţi la renumărarea (recântărirea) unor articole dinainte selecţionate asigurându-vă că aceste articole nu sunt depozitate în mai multe locuri. În cursul vizitei la locurile de depozitare, identificaţi stocurile depreciate sau fără mişcare. Concluzionaţi în legătură cu calitatea inventarului fizic al stocurilor.

În cazul inventarului fizic procedaţi la renumărarea (recântărirea) unor articole dinainte selecţionate asigurându-vă că aceste articole nu sunt depozitate în mai multe locuri.

În cursul vizitei la locurile de depozitare, identificaţi stocurile depreciate sau fără mişcare.

Concluzionaţi în legătură cu calitatea inventarului fizic al stocurilor.

Diligenţe de audit cu ocazia analizei conturilor de închidere Controlul cantităţilor reţinute în stocurile contabile la închidere Valoarea contabilă a stocurilor rezultă din cuantificarea şi evaluarea unitară a fiecărui sortiment de stoc; obiectivul controalelor de mai jos constă în verificarea faptului că, cantităţile reţinute în contabilitate sunt conforme cu inventarul fizic anual.

Valoarea contabilă a stocurilor rezultă din cuantificarea şi evaluarea unitară a fiecărui sortiment de stoc; obiectivul controalelor de mai jos constă în verificarea faptului că, cantităţile reţinute în contabilitate sunt conforme cu inventarul fizic anual.

- Obţineţi o situaţie a stocurilor la închidere actualizată în funcţie de rezultatele inventarierii fizice anuale. Pentru fiecare produs, această situaţie cuprinde în principiu: cantităţile în stoc, preţul unitar şi valoarea totală; verificaţi că această situaţie corespunde cu soldurile din contabilitatea generală. Dacă sunt diferenţe identificate căutaţi explicaţia acestora.

- Obţineţi o situaţie a stocurilor la închidere actualizată în funcţie de rezultatele inventarierii fizice anuale. Pentru fiecare produs, această situaţie cuprinde în principiu: cantităţile în stoc, preţul unitar şi valoarea totală; verificaţi că această situaţie corespunde cu soldurile din contabilitatea generală. Dacă sunt diferenţe identificate căutaţi explicaţia acestora.

Preluaţi cantităţile pe care le-aţi constatat cu ocazia asistenţei la inventarul stocurilor; pentru fiecare poziţie pe care aţi controlat-o prin sondaj comparaţi-o cu cantităţile înscrise în această situaţie finală a stocurilor şi analizaţi diferenţele care pot avea drept cauze: erori ale dumneavoastră, centralizare eronată a cantităţilor, anumite ajustări justificate sau nu, etc.

Preluaţi cantităţile pe care le-aţi constatat cu ocazia asistenţei la inventarul stocurilor; pentru fiecare poziţie pe care aţi controlat-o prin sondaj comparaţi-o cu cantităţile înscrise în această situaţie finală a stocurilor şi analizaţi diferenţele care pot avea drept cauze: erori ale dumneavoastră, centralizare eronată a cantităţilor, anumite ajustări justificate sau nu, etc.

Verificaţi dacă anumite poziţii n-au fost omise în situaţia finală a stocurilor: numărul de poziţii cuprinse în stocul final corespunde cu numărul de poziţii de la inventarul fizic? Când au avut loc mişcări de stocuri între data realizării inventarului fizic şi data închiderii exerciţiului contabil analizaţi dacă au fost luate în calcul cu ocazia valorificării finale a cantităţilor în stoc .

Verificaţi dacă anumite poziţii n-au fost omise în situaţia finală a stocurilor: numărul de poziţii cuprinse în stocul final corespunde cu numărul de poziţii de la inventarul fizic?

Când au avut loc mişcări de stocuri între data realizării inventarului fizic şi data închiderii exerciţiului contabil analizaţi dacă au fost luate în calcul cu ocazia valorificării finale a cantităţilor în stoc .

- Asiguraţi-vă că stocurile care sunt pe teren dar nu aparţin întreprinderii nu au fost cuprinse în soldul de la sfârşitul exerciţiului , iar cele care se află la terţi au fost cuprinse.

- Asiguraţi-vă că stocurile care sunt pe teren dar nu aparţin întreprinderii nu au fost cuprinse în soldul de la sfârşitul exerciţiului , iar cele care se află la terţi au fost cuprinse.

Evaluarea mişcării stocurilor - Precizaţi metoda de evaluare a ieşirilor din stoc folosită de întreprindere şi pronunţaţi-vă cu privire la respectarea principiului permanenţei metodelor. Me t odele curent folosite sunt: FIFO şi CMUP. LIFO poate fi folosit, dar este interzis de standardele internaţionale (din 2004).

- Precizaţi metoda de evaluare a ieşirilor din stoc folosită de întreprindere şi pronunţaţi-vă cu privire la respectarea principiului permanenţei metodelor. Me t odele curent folosite sunt: FIFO şi CMUP. LIFO poate fi folosit, dar este interzis de standardele internaţionale (din 2004).

- Dacă a fost schimbată metoda se va stabili impactul asupra rezultatelor şi se verifică dacă s-au făcut menţiuni în anexe.

- Dacă a fost schimbată metoda se va stabili impactul asupra rezultatelor şi se verifică dacă s-au făcut menţiuni în anexe.

Evaluarea costurilor de achiziţie şi a costurilor de producţie Verificarea valorii stocurilor la închiderea exerciţiului contabil presupune validarea prealabilă a costurilor unitare de achiziţie şi de producţie reţinute de întreprindere. De exemplu, valoarea contabilă a produselor finite în stoc la închidere depinde: de valoarea stocului la deschidere; de cantitatea produselor exerciţiului; de costurile de producţie (sau de achiziţie) totale, înregistrate în cursul exerciţiului; de metode de evaluare a ieşirilor din stoc (CMUP, FIFO, LIFO)

Verificarea valorii stocurilor la închiderea exerciţiului contabil presupune validarea prealabilă a costurilor unitare de achiziţie şi de producţie reţinute de întreprindere. De exemplu, valoarea contabilă a produselor finite în stoc la închidere depinde:

de valoarea stocului la deschidere;

de cantitatea produselor exerciţiului;

de costurile de producţie (sau de achiziţie) totale, înregistrate în cursul exerciţiului;

de metode de evaluare a ieşirilor din stoc (CMUP, FIFO, LIFO)

Verificaţi ansamblul cheltuielilor constitutive ale costului de achiziţie a materiilor prime, materialelor şi produselor. Verificaţi ansamblul cheltuielilor constitutive ale costului de producţie a bunurilor produse de întreprindere.

Verificaţi ansamblul cheltuielilor constitutive ale costului de achiziţie a materiilor prime, materialelor şi produselor.

Verificaţi ansamblul cheltuielilor constitutive ale costului de producţie a bunurilor produse de întreprindere.

Analizaţi modul de stabilire a costurilor de producţie unitare. Verificaţi respectarea principiului permanenţei metodelor.

Analizaţi modul de stabilire a costurilor de producţie unitare.

Verificaţi respectarea principiului permanenţei metodelor.

Provizioane pentru deprecierea stocurilor Exprimă o pierdere de valoare având patru origini: provizion pentru aduce

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Intrebari si raspunsuri - Examen CECCAR 2012 - DOCTRINA SI ...

Intrebari si raspunsuri - Examen CECCAR 2012 - DOCTRINA SI DEONTOLOGIE. DOCTRINA SI DEONTOLOGIE. 1. Necesitatea studierii aspectelor doctrinare si de etica ...
Read more

DOCTRINA SI DEONTOLOGIE M Toma - scribd.com

Doctrina si deontologia Profesiei contabile. 1. Atributiile Conferintei Nationale a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania ...
Read more

DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE | andreea ...

DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE. Uploaded by. Andreea Padurariu. Views. connect to download. Get pdf. READ PAPER. DOCTRINA SI DEONTOLOGIA ...
Read more

Doctrina si deontologie profesionala

Doctrina si deontologie profesionala. SUPORT CURS ACCES. SUPORT CURS. Profesia contabila: continut, structura, mod organizare si reglementare , rolul ...
Read more

Doctrina Si Deontologia Profesiei Contabile - Raspunsuri ...

Doctrina si deontologia profesiei contabile Doctrina si deontologia profesiei contabile 1. Care sunt atributiile Conferintei Nationale a CECCAR?
Read more

DOCTRINA DEONTOLOGIE | cecerr

DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE 1. Necesitatea studierii aspectelor doctrinare şi de etică în profesia contabilă. În cadrul standardelor ...
Read more

DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE 2010

DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE 2010 - Download as Word Doc (.doc), PDF File (.pdf), Text File (.txt) or read online.
Read more

Raspunsuri corecte deontologie : Doctrine - examen de ...

DOCTRINA SI DEONTOLOGIA profesiei contabile 1. Care sunt atributiile Conferintei Nationale a Corpului Expertilor Contabili? Conferinta nationala are ...
Read more

ceccar -doctrina si deontologie- Ana Pop an III - Documents

corpul expertilor contabili si contabililor autorizati din romania filiala salaj doctrina si deontologia profesiei contabile stagiar: pop ana zalau 2011 ...
Read more