Dobór próby i schematy doboru próby - schematy losowe - indywidualny, systematyczny i warstwowy

50 %
50 %
Information about Dobór próby i schematy doboru próby - schematy losowe - indywidualny,...
Education

Published on March 23, 2014

Author: oryszczyszyn

Source: slideshare.net

Description

Materiały na zajęcia "Dobór próby w badaniach", Instytut Socjologii Uniwersytet w Białymstoku

Losowanie indywidualne nieograniczone, losowanie systematyczne, losowanie warstwowe Zajęcia 24 marca

Rodzaje losowych schematów doboru próby • Losowanie indywidualne nieograniczone • Losowanie systematyczne • Losowanie warstwowe • Losowanie grupowe

Na czym polega losowanie indywidualne nieograniczone? • Każdy z elementów populacji ma takie same (niezerowe) prawdopodobieństwo dostania się do próby • Decyzja o wybraniu określonego elementu do próby ma charakter losowy (niezależny od tego, jakie elementy zostały wcześniej wybrane)

Losowanie zależne i niezależne Losowanie zależne • Każdy z elementów może zostać wylosowany jedynie raz, ponieważ po jego wylosowaniu nie jest on zwracany do populacji w następnym etapie losowania. Losowanie niezależne • Wielokrotne wykorzystanie elementu populacji do próby; po wylosowaniu zostaje on ponownie włączony (zwrócony) w skład populacji.

Ćwiczenie • Na Twoim pulpicie, w katalogu „Dobór próby”, znajduje się plik „mieszkańcy.xls”. • Na znajdującej się tam liście dokonaj losowania indywidualnego, nieograniczonego • Zależnego • Niezależnego • Wylosowana próba ma liczyć 20 elementów • Wskazówka: skorzystaj ze znanych Ci funkcji Excela.

Jakie są wady losowania indywidualnego nieograniczonego? • charakteryzuje się mniejszą precyzją wnioskowania w porównaniu do innych schematów zwłaszcza, gdy populacja jest wewnętrznie zróżnicowana; • nie wykorzystuje żadnych informacji o badanej populacji; • z reguły pociąga za sobą wysokie koszty opracowania operatu losowania i pomiaru (obserwacji statystycznej) wylosowanych jednostek

Na czym polega losowanie systematyczne? Wybieramy każdy K-ty element populacji, począwszy od pierwszego elementu, który zostaje wybrany w sposób losowy.

Ćwiczenie • Na Twoim pulpicie, w katalogu „Dobór próby”, znajduje się plik „mieszkańcy.xls”. • Na pliku „mieszkańcy.xls” dokonaj losowania systematycznego Wylosowana próba ma liczyć 13 elementów • Wskazówka: skorzystaj ze znanych Ci funkcji Excela.

Jakie są wady i zalety losowania systematycznego? Zalety Wady Wygodniejsze od prostego losowania indywidualnego Możliwe pojawienie się wzorców cyklicznych, zaburzających próbę Łatwiejsze, gdy populacja jest liczna Nie wykorzystuje wiedzy o populacji Łatwiejsze, gdy próba ma być liczna

Na czym polega losowanie warstwowe? • Losowanie warstwowe stosujemy, aby mieć pewność, że różne grupy składające się na populację będą właściwie reprezentowane w próbie • Tworzymy zbiór homogenicznych grup wyodrębnionych ze względu na badane zmienne • Kryterium podziału musi pozostawać w związku z badanymi zmiennymi! • W każdej z wyodrębnionych grup dokonujemy oddzielnie losowania

Proporcjonalna i nieproporcjonalna próba warstwowa Próba proporcjonalna • Wtedy, gdy z każdej warstwy wylosujemy jednakową liczbę elementów lub ich stałą frakcję n/N Próba nieproporcjonalna • Wtedy, gdy całkowite liczebności poszczególnych warstw nie są sobie równe

Ćwiczenie • Na Twoim pulpicie, w katalogu „Dobór próby”, znajduje się plik „mieszkańcy.xls”. • Na pliku „mieszkańcy.xls” dokonaj proporcjonalnego losowania warstwowego w wysokości 1/10 każdej warstwy, gdzie kryterium podziału będzie płeć jednostek w populacji. • Wskazówka: skorzystaj ze znanych Ci funkcji Excela.

Jakie są wady i zalety losowania warstwowego? Zalety Wady Bierze pod uwagę naszą wiedzę o populacji Lepiej reprezentuje populację, niż próba losowa lub systematyczna

Add a comment

Related presentations

Related pages

Dobór próby – Wikipedia, wolna encyklopedia

Dobór próby jest częścią ... Błędy doboru próby powodują brak ... Wybór badanych w jakikolwiek systematyczny sposób np. co 10 ...
Read more

Dobór próby w badaniach | Strona poświęcona ...

Dobór próby i schematy doboru próby – schematy losowe ... indywidualny, systematyczny i warstwowy from Radek ... dobór próby, dobór systematyczny, ...
Read more

BBM Biuro Badań Marketingowych. Matody doboru próby ...

... wybór metody doboru próby oraz pobranie próby ... (losowe), jak i ... dobór losowy warstwowy – polega na podziale całej populacji generalnej na ...
Read more

Dobór losowy systematyczny | Źródła w Internecie ...

PROSTY DOBÓR LOSOWY. DOBÓR SYSTEMATYCZNY. DOBÓR WARSTWOWY. DOBÓR KWOTOWY. ... Schematy doboru losowego: ... Metody doboru próby: A. metody losowe ...
Read more

Dobór próby - Sciaga.pl

Dobor proby moze byc losowy nielosowy Dobor losowy jednostek do ... Zastosowanie doboru losowego wymaga posiadania wykazu ... systematyczny, warstwowy.
Read more

Dobór próby w badaniach socjologicznych - Uniwersytet ...

I. Jednostopniowe schematy doboru 1. Dobór prosty 2. Dobór systematyczny 3. Dobór warstwowy. ... losowe metody rekrutacji elementów próby a ...
Read more

Research Online

Oferta; Przeprowadź badanie; Raporty; Wypełniaj ankiety; Baza wiedzy. Artykuły• Słownik pojęć; Dobór próby Obszary badań online ∨ > Badania ...
Read more

Próba reprezentatywna – Wikipedia, wolna encyklopedia

Schemat doboru próby ... złożone schematy losowego doboru próby związane ze ... dobór warstwowy, zespołowy, systematyczny ...
Read more