Dkn0809 Smt1 Fisika

67 %
33 %
Information about Dkn0809 Smt1 Fisika
Education

Published on December 10, 2008

Author: rofiul

Source: slideshare.net

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI TH. PELAJARAN :2008/2009 DINAS PENDIDIKAN DAFTAR KUMPULAN NILAI MATA PELAJARAN : FISIKA SMA NEGERI 1 PARE KELAS/SEMESTER :X-4/ 1 NILAI HARIAN NILAI NILAI NILAI PENGOLAHAN NILAI NOMOR NAMA SISWA KOGNITIP PSIKOMOTOR AFEKTIF T.SMT A.SMT RAPORT RAPORT URT INDUK T1 T2 UH1 UH2 MEAN MEAN 1 2 MEAN K P K K P A K P A 1 ANGGA FATKUR ROJIP 70 75 60 70 68.75 B B 67 2 ASMAUL FARIDA 85 80 60 70 73.75 B B 75 3 AYU OKTAVIANA NUR C. 85 80 75 50 72.50 B B 75 4 BAYU BARU SISWOYO 85 75 75 70 76.25 B B 75 5 DANANG BAGUS PRABOWO 85 75 75 60 73.75 B B 75 6 DANI PRASETYO 85 75 40 60 65.00 B B 75 7 DEPIT DWI AMBARWATI 85 80 60 60 71.25 B B 75 8 DESTI DIASTILATA 85 80 75 30 67.50 B B 75 9 FENDI ARDIAN 75 75 60 60 67.50 B B 75 10 GERRYS GUSTRANO R. 85 0 75 0 40.00 C C 33 11 GIAN LUCHA NOVITASARI 85 75 60 60 70.00 B B 75 12 INTAN ADINA FASA 75 75 75 50 68.75 B B 75 13 ISTIKOMATU LATIFAH 85 75 60 70 72.50 B B 75 14 JOKO FITRIANTO 85 80 75 70 77.50 B B 75 15 LAILATUL FITRIA 85 80 50 60 68.75 B B 75 16 LILIK ULFA ZULFATIN 85 75 70 70 75.00 B B 75 17 LINGGA EX TANTO 70 0 50 0 30.00 C C 75 18 LUKMAN CHAKIM 70 80 50 30 57.50 B B 75 19 MAHAR TIO DEWA YANTO 85 75 40 70 67.50 B B 67 20 MUHAMAD RISCHI IRFANSYAH 70 75 40 60 61.25 B B 75 21 NIKEN AYU SAPTIWI 85 75 50 40 62.50 B B 75 22 NINDYA LINGGAR AMITA 85 75 75 50 71.25 B B 75 23 NURMA ATINA 85 75 60 70 72.50 B B 75 24 NURUL HIDAYATI 75 80 75 40 67.50 B B 67 25 PRADINA YENI OKTAVIA R. 85 80 60 70 73.75 B B 75 26 PUPUT WULANDARI 85 80 60 70 73.75 B B 75 27 PUSPITA CAHYANINGRUM 85 80 60 70 73.75 B B 75 28 RACHAJENG OKY SAYLINDRA 85 85 75 50 73.75 B B 75 29 REZA KUSUMAWARDHANA 70 80 75 70 73.75 B B 75 30 SAIFUL AAN 70 0 60 60 47.50 C C 47 31 SITI FATKHUR ROHMAH 85 85 70 70 77.50 B B 75 32 SONIA YUNIATI 85 80 60 60 71.25 B B 75 33 SRI WAHZUNI 85 80 70 70 76.25 B B 75 34 VIKA OKTAVIA 70 0 60 0 32.50 C C 75 35 WIDYA MEISA ANING TYAS 75 75 70 50 67.50 B B 60 36 YOGAS GULLAM ELCHAURI 70 0 0 60 32.50 C C 33 37 YONGKY RONESA MAULANA 70 0 70 60 50.00 C C 75 38 ERLINDA SUKMA SARI W. 70 75 60 70 68.75 B B 75 39 40 Jumlah Siswa/KKM 38 75 75 75 70 RATA-RATA KELAS 80 61 56 66 ### ### 71 ### ### ### ### ### NILAI TERBESAR 85 75 70 78 Err:502 ### 75 ### ### ### ### Err:502 NILAI TERENDAH 70 0 0 30 Err:502 ### 33 ### ### ### ### Err:502 NILAI ≥ KKM SEKOLAH 28 32 11 15 5 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! FREKUENSI ≤ 49 0 6 4 7 5 0 0 3 0 0 0 0 0 50 - 74 10 0 23 31 28 38 38 4 38 38 38 38 38 75 - 100 28 32 11 0 5 0 0 31 0 0 0 0 0 Prosentase yang tuntas 74 84 29 0 13 0 0 82 0 0 0 0 0 Mengetahui Pare, 25 November 2008 Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran, Dra. Hj.Dewi Masitah Sidik Purnomo, S.Pd NIP. 131286564 NIP. 132146786

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI TH. PELAJARAN :2008/2009 DINAS PENDIDIKAN DAFTAR KUMPULAN NILAI MATA PELAJARAN : FISIKA SMA NEGERI 1 PARE KELAS/SEMESTER :X-5/ 1 NILAI HARIAN NILAI NILAI NILAI PENGOLAHAN NILAI NOMOR NAMA SISWA KOGNITIP PSIKOMOTOR AFEKTIF T.SMT A.SMT RAPORT RAPORT URT INDUK T1 T2 UH1 UH2 MEAN MEAN 1 2 MEAN K P K K P A K P A 1 ACHMAD SYAIFUDIN 85 85 80 80 82.50 B B 75 2 AFRITASARI NURDIANITA 85 80 50 70 71.25 B B 75 3 AGNESIA YENI ELVANANTA 70 80 20 70 60.00 B B 60 4 AMEI RIZKI 0 75 60 30 41.25 K K 47 5 ANDRI SETYAWAN 75 75 40 80 67.50 B B 75 6 ANISA ZAHRA DIBA 85 80 50 70 71.25 B B 60 7 DEVI INTAN SARI 85 80 40 70 68.75 B B 53 8 DUWI RETNANING TIYAS 85 80 50 70 71.25 B B 75 9 DWIYON HENDRA WICAKSONO 75 75 60 70 70.00 B B 53 10 EKA FITRIANA 85 85 40 70 70.00 B B 75 11 ELMI FATKHIYATI ROSIDAH 85 80 40 70 68.75 B B 60 12 ERWIN DUTA PRATAMA 85 75 60 40 65.00 B B 53 13 FATMADYAH NINGRUM 85 85 50 70 72.50 B B 75 14 GANDA AGUNG MUSAVI 75 75 50 40 60.00 B B 47 15 GATUT BEKTI SUTRISNO 70 75 50 70 66.25 B C 75 16 GILANG MAHARDIKA 0 75 50 70 48.75 B B 67 17 INDRA RAHAYU 85 80 30 70 66.25 B B 75 18 IPUNG PRASETYA 70 75 60 70 68.75 B B 67 19 MAHENDRA ARIS WIJAYA 85 75 70 70 75.00 B B 53 20 MAYADITA DWI SANI 85 85 60 70 75.00 B B 73 21 MIA KURNIA SARI 75 80 40 40 58.75 B B 75 22 MIRNA DEVI ANITA 85 80 50 70 71.25 B B 47 23 MOCH. ADITYA CAHYANTO 0 75 40 70 46.25 B B 60 24 MUHAMMAD ADIT 0 0 40 0 10.00 K K 0 25 NANING SETIAWAN 85 80 50 70 71.25 B B 75 26 NISSA WAHYU PUJI LESTARI 70 80 20 70 60.00 B B 53 27 NUR INDAH LAILA 75 80 30 70 63.75 B B 75 28 NUR KHOLIS 0 80 20 70 42.50 B B 53 29 RAFI UDIN ABDILLAH 85 75 40 70 67.50 B B 53 30 RIA NUR ANITASARI 85 80 30 70 66.25 B B 67 31 RIZKA PUJININGTYAS 85 80 50 70 71.25 B B 75 32 SAPTO ADI SUSILO 0 75 60 30 41.25 K K 47 33 WIDIYA KRISTIANTI 85 80 20 70 63.75 B B 60 34 YANTI MEINARWATI 85 85 50 70 72.50 B B 75 35 YOGA JATMIKO 85 75 50 70 70.00 B C 75 37 38 39 40 41 42 Jumlah Siswa/KKM 35 75 75 75 70 RATA-RATA KELAS 67 76 45 63 63 ### ### 62 ### ### ### ### ### NILAI TERBESAR 85 85 70 80 75 Err:502 ### 75 ### ### ### ### Err:502 NILAI TERENDAH 0 0 20 0 10 Err:502 ### 0 ### ### ### ### Err:502 NILAI ≥ KKM SEKOLAH 24 33 0 28 2 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! FREKUENSI ≤ 49 6 1 15 6 6 0 0 5 0 0 0 0 0 50 - 74 8 4 23 31 30 38 38 20 38 38 38 38 38 75 - 100 24 33 0 1 2 0 0 13 0 0 0 0 0 Prosentase yang tuntas 63 87 0 3 5 0 0 34 0 0 0 0 0 Mengetahui Pare, 28 November 2008 Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran, Dra. Hj.Dewi Masitah Sidik Purnomo, S.Pd NIP. 131286564 NIP. 132146786 PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI TH. PELAJARAN :2008/2009 DAFTAR KUMPULAN NILAI

DINAS PENDIDIKAN DAFTAR KUMPULAN NILAI MATA PELAJARAN : FISIKA SMA NEGERI 1 PARE KELAS/SEMESTER :X-6 / 1 NILAI HARIAN NILAI NILAI NILAI PENGOLAHAN NILAI NOMOR NAMA SISWA KOGNITIP PSIKOMOTOR AFEKTIF T.SMT A.SMT RAPORT RAPORT URT INDUK T1 T2 UH1 UH2 MEAN MEAN 1 2 MEAN K P K K P A K P A 1 RANGGA ADITYA PRAYOGA 80 70 40 60 62.50 B C 75 2 ADHA HAMSYAH 75 75 75 30 63.75 C C 60 3 AFRIZA ALDIARY TAUFAN 80 75 60 50 66.25 B B 75 4 AMILATUN NIKMAH 80 80 60 60 70.00 B B 75 5 AMY IMANSARI 80 80 60 70 72.50 B B 60 6 BINTI RODHOTUL JANNAH 80 75 75 60 72.50 B B 75 7 DIAN AJI PRAMANA 85 85 75 70 78.75 B B 75 8 DIAN SUSI SUSANTI 80 80 60 70 72.50 B B 75 9 DICKY ZAIN A 80 75 30 30 53.75 B B 67 10 DIPITA M J 80 80 60 70 72.50 B B 75 11 DWI AYU LIA 80 80 50 70 70.00 B B 75 12 ELISA YUNIAR P 80 80 60 70 72.50 B B 75 13 FAHAM SAKTI DWIJA 75 75 50 0 50.00 B B 67 14 FAISOL NAWAWI 75 75 75 30 63.75 B B 75 FARADIKA LISTYA RISKY YUWONO 15 75 75 60 60 67.50 B B 60 16 FRANIS WIJAYANTI 80 80 60 60 70.00 B B 75 17 GALANG AGUNG B 75 75 75 50 68.75 B B 75 18 HERA DWI SAFITRI 75 80 60 70 71.25 B B 75 19 IRVAN HERU PRASETYO 0 75 40 20 33.75 K K 0 20 KUSNUL KHOTIMAH 75 75 60 50 65.00 B B 67 21 LISKA FIBIANTI 75 75 70 70 72.50 B B 75 22 M. ARIF PURWANTO 75 75 75 40 66.25 B B 75 23 MUHAMMAD FAHRUROZI 75 70 40 60 61.25 B B 67 24 NOVIA RIANTI 75 75 60 50 65.00 B B 75 25 NOVIANA SISKA 75 80 60 70 71.25 B B 75 26 NURFITRI ZUKHRUFATUL FIRDAUS 75 80 60 60 68.75 B B 63 27 PENI RAHMAWATI 75 75 60 50 65.00 B B 75 28 RANGGA ALFA KHARISMA 0 75 75 70 55.00 C C 0 29 RARAS OLIVIA CINDY 75 75 60 60 67.50 B B 75 30 RATNA DWI MEYLANI 80 80 50 70 70.00 B B 75 31 RINNIA DWI HASTUTI 80 80 60 40 65.00 B B 75 32 SULTON RAHMADA 80 80 30 60 62.50 B B 75 33 TITIK NUR HIDAYAH 80 75 75 70 75.00 B B 75 34 TRI NUR AINI 80 80 50 60 67.50 B B 67 35 YENI KURNIAWATI 80 75 60 50 66.25 B B 75 36 YUDIK NURWANTO 80 75 40 20 53.75 B B 75 37 ZANUARIFKI TAUFIKUROHMAN 80 75 30 50 58.75 B B 75 38 39 40 41 42 Jumlah Siswa/KKM 37 75 75 75 70 RATA-RATA KELAS 74 58 55 66 ### ### 68 ### ### ### ### ### NILAI TERBESAR 85 75 70 79 Err:502 ### 75 ### ### ### ### Err:502 NILAI TERENDAH 0 30 0 34 Err:502 ### 0 ### ### ### ### Err:502 NILAI ≥ KKM SEKOLAH 33 34 7 12 2 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! FREKUENSI ≤ 49 2 0 7 8 1 0 0 2 0 0 0 0 0 50 - 74 3 4 24 30 35 38 38 11 38 38 38 38 38 75 - 100 33 34 7 0 2 0 0 25 0 0 0 0 0 Prosentase yang tuntas 87 89 18 0 5 0 0 66 0 0 0 0 0 Mengetahui Pare, 25 November 2008 Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran, Dra. Hj.Dewi Masitah Sidik Purnomo, S.Pd NIP. 131286564 NIP. 132146786 PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI TH. PELAJARAN :2008/2009 DINAS PENDIDIKAN DAFTAR KUMPULAN NILAI MATA PELAJARAN : FISIKA SMA NEGERI 1 PARE KELAS/SEMESTER :X-7 / 1

NILAI HARIAN NILAI NILAI NILAI PENGOLAHAN NILAI NOMOR NAMA SISWA KOGNITIP PSIKOMOTOR AFEKTIF T.SMT A.SMT RAPORT RAPORT URT INDUK T1 T2 UH1 UH2 MEAN MEAN 1 2 MEAN K P K K P A K P A 1 AGUNG CAHYONO 85 80 75 70 77.50 B B 75 2 AMADEA NOVI RISKAYANTI 85 60 72.50 B B 75 3 ARIES JODI S. 85 80 60 80 76.25 B B 75 ARTTYAS RACHMATUS ISNAINI 4 75 80 75 70 75.00 B B 87 5 AYU FITRIA TINNISA 80 80 50 70 70.00 B B 75 6 CICI USWATUN AZIZAH 85 80 70 80 78.75 B B 87 7 DAMAYANTI 75 80 70 70 73.75 B B 75 8 DWI FITRI SUSANTI 85 80 70 70 76.25 B B 67 9 DWI SANTOSO 85 80 50 70 71.25 B B 75 10 DYAH MALAHATI MASTURINA 85 80 60 70 73.75 B B 80 11 ENI SUSANTI 85 80 70 70 76.25 B B 75 12 FATKHIRIZKYA RAHMAN 85 80 70 70 76.25 B B 75 13 ICHRIS DIAN MAYASARI 85 80 60 70 73.75 B B 87 14 IRMA NUR MIYANTI 85 80 75 70 77.50 B B 75 15 LAMBANG BUDIANTORO 85 80 75 70 77.50 B B 75 16 LUSIANA NURFITASARI 85 80 70 70 76.25 B B 80 17 LUSIANA WATININGSIH 85 80 70 70 76.25 B B 75 18 MILA QUROTUL A’YUNI 85 80 70 80 78.75 B B 67 19 NURUL WIDYA NINGTYAS 70 80 75 70 73.75 B B 75 20 PRIMA AGATHA YUNIORO T. 85 80 70 90 81.25 B B 75 21 PUTRI NAWANG WULAN 85 80 70 70 76.25 B B 75 WAHYU H. RACHMA ARIFANTI 22 85 80 75 70 77.50 B B 67 23 RATNA APRILIA SARI DEWI 85 0 70 0 38.75 B B 75 24 RESTI DARA AYU APRILLIA 70 85 70 70 73.75 B B 67 25 SITI MAHARANI FERDIAN 85 80 70 70 76.25 B B 67 26 SULISTYOWATI 85 80 40 70 68.75 B B 67 27 TARASHINTA DEWI 80 80 60 80 75.00 B B 80 TESSA MEIRINO PRIAMBODO 28 85 80 50 70 71.25 B B 67 29 TITIS ANGGARINI 85 80 75 70 77.50 B B 80 30 TUTUT SULISTYORINI 75 80 70 70 73.75 B B 75 31 USFURI QORINA PUTRI 85 80 75 70 77.50 B B 75 32 WAHYUNI ASTUTIK 85 80 70 70 76.25 B B 60 33 WISNU SETYAWAN 85 80 70 70 76.25 B B 67 34 YUNI BASUKI 85 80 70 70 76.25 B B 67 35 36 37 38 39 40 41 42 Jumlah Siswa/KKM 34 75 75 75 70 RATA-RATA KELAS 83 67 70 74 ### ### 74 ### ### ### ### ### NILAI TERBESAR 85 75 90 81 Err:502 ### 87 ### ### ### ### Err:502 NILAI TERENDAH 70 40 0 39 Err:502 ### 60 ### ### ### ### Err:502 NILAI ≥ KKM SEKOLAH 30 31 7 31 21 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! FREKUENSI ≤ 49 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 50 - 74 8 6 30 32 16 38 38 16 38 38 38 38 38 75 - 100 30 31 7 5 21 0 0 22 0 0 0 0 0 Prosentase yang tuntas 79 82 18 13 55 0 0 58 0 0 0 0 0 Mengetahui Pare, 28 November 2008 Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran, Dra. Hj.Dewi Masitah Sidik Purnomo, S.Pd NIP. 131286564 NIP. 132146786 PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI TH. PELAJARAN :2008/2009 DINAS PENDIDIKAN DAFTAR KUMPULAN NILAI MATA PELAJARAN : FISIKA SMA NEGERI 1 PARE KELAS/SEMESTER :X-8 / 1

NILAI HARIAN NILAI NILAI NILAI PENGOLAHAN NILAI NOMOR NAMA SISWA KOGNITIP PSIKOMOTOR AFEKTIF T.SMT A.SMT RAPORT RAPORT URT INDUK T1 T2 UH1 UH2 MEAN MEAN 1 2 MEAN K P K K P A K P A 1 ADELIA ANJU ASMARA 80 85 75 70 77.50 B B 75 2 AJENG DIAH AYU PITALOKA 80 75 60 70 71.25 B B 75 3 AMALIA ADININGTIA 80 80 70 70 75.00 B B 75 4 ANGGI EVITASARI 80 75 70 70 73.75 B B 80 5 ANITAH KARISMA ZAKI 80 75 70 70 73.75 B B 75 6 BAGUS NOVA BIMANTARA 85 85 60 80 77.50 B B 75 7 DEWI LELYANA HADI 85 75 60 70 72.50 B B 75 8 ELINA ANGGRAINI 80 75 75 70 75.00 B B 67 9 EMI DWI ASTUTIK 90 75 70 70 76.25 B B 75 10 FRANS APRILYANTO TOPAN S. 75 75 75 80 76.25 B B 75 11 HANANI PRADADEWANTA 75 80 70 70 73.75 B B 67 12 KARTIKA VALENTINE 80 75 70 70 73.75 B B 75 13 KELI FAJARINI 80 75 75 70 75.00 B B 75 14 KHAIRU ILMIA DEVI 75 75 50 80 70.00 B B 75 15 MAYBITYA PUSPITA YASMIN 80 75 70 70 73.75 B B 75 16 MELA ADI KURNIA 85 80 75 70 77.50 B B 75 17 MENTARI IMANAH SARI 70 85 75 70 75.00 B B 75 18 NORISA ADHI TINA 80 80 90 90 85.00 B B 75 19 NOVITA YUANA SARI 85 75 70 70 75.00 B B 80 20 OCTAVIA MERDA YUANTAMA 85 80 75 70 77.50 B B 75 21 PRASETIYO NINGSIH 85 75 50 70 70.00 B B 75 22 PRIMARIZKA AYUNDA WADHANI 80 80 80 80 80.00 B B 75 23 QORI’ NURHALIDA 80 80 80 70 77.50 B B 80 24 RENNA ANDIKA SARI 80 75 75 70 75.00 B B 67 25 RIA LYZARA 85 75 70 70 75.00 B B 75 26 RIKA APRILIA SUSANTI 85 75 60 70 72.50 B B 87 27 SANDYA YUDA PRATAMA 80 75 70 70 73.75 B B 75 28 SELLY APRISTIN TIARA WANDARI 85 80 70 70 76.25 B B 75 29 SHERLY AYU APRYLIA 80 75 75 70 75.00 B B 75 30 SITI NURJANAH 80 80 70 70 75.00 B B 75 31 TRIHANINGSIH PUJI ASTUTIK 80 75 75 100 82.50 B B 80 32 VARIDA YATIK 75 75 70 90 77.50 B B 75 33 WISHNU BAYU CHANDRA J. 80 75 50 70 68.75 B B 75 34 YOHANES KRISTANTYO 80 75 60 70 71.25 B B 75 35 36 37 38 Jumlah Siswa/KKM 35 75 75 75 70 RATA-RATA KELAS 81 69 73 75 ### ### 75 ### ### ### ### ### NILAI TERBESAR 90 90 100 85 Err:502 ### 87 ### ### ### ### Err:502 NILAI TERENDAH 70 50 70 69 Err:502 ### 67 ### ### ### ### Err:502 NILAI ≥ KKM SEKOLAH 33 34 13 34 21 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! FREKUENSI ≤ 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 - 74 5 4 25 31 17 38 38 7 38 38 38 38 38 75 - 100 33 34 13 7 21 0 0 31 0 0 0 0 0 Prosentase yang tuntas 87 89 34 18 55 0 0 82 0 0 0 0 0 Mengetahui Pare, 28 November 2008 Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran, Dra. Hj.Dewi Masitah Sidik Purnomo, S.Pd NIP. 131286564 NIP. 132146786

NILAI HASIL REMDIA NILAI ASLI TIDAK IKUT PERLU REMIDI

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI TH. PELAJARAN :2007/2008 DINAS PENDIDIKAN DESKRIPSI KETERCAPAIAN KOMPETENSI MATA PELAJARAN : SMA NEGERI 1 PARE KELAS/SEMESTER :X-1 / NOMOR NAMA SISWA DESKRIPSI KETERCAPAIAN KOMPETENSI URT INDUK 1 7501 ANDREAS ANDRI SUWITO 2 7503 ANDRI SUDARMA PUTRA 3 7504 ANDRIK SUNTANU 4 7512 APTIAN TYO SAPUTRA 5 7516 ARGANING ADWI SANDY 6 7518 ARIES RIYANDA 7 7536 BERNIKE FRANS VANESSA 8 7549 DENES YONATAN 9 7560 DEWI PUSPITANINGRUM 10 7567 DITHA BAGUS SETYAWAN 11 7587 FENI MULYA SARI 12 7590 FERY FEBRIANTO 13 7592 FRANS SATRIA NUGRAHA 14 7598 HAMIRUDDIN 15 7609 INNI HIDAYATUL UMAMI 16 7611 INTAN MAYA SAVITRI 17 7622 LANDRI YUNIARTI 18 7623 LINI FRIDA KEMALA 19 7628 MARATI HUSNA 20 7632 MARIA ULFA WIDOWATI 21 7637 MERISA ADITYA RAHAYU 22 7639 MISBA'UL LUKMAN 23 7652 MUHAMMAD ARIEF RAKHMAN HAKIM 24 7663 NIDYA CHRISTY 25 7668 NITA PRATIWI ANUGRAHENI 26 7669 NOR FITRIANA 27 7671 NOVAN ADI SAPUTRO 28 7676 NUR AUGUSTINA SHOLIKHAH 29 7678 NURMALA ROYANI 30 7679 NURUL AHLAM 31 7681 NURULLITA WIDYAZIZAH 32 7685 ODYSIUS BIO TEMARA 33 7688 OLLIN THIA PRISCILLA CRISTIE 34 7708 RIA AGUSTINA 35 7725 SARASWATI KUSUMA WARDANI 36 7727 SEPTIYAN KRISTIAWATI 37 7728 SETYO RANI ETMAWATI 38 7741 SULISTYO ADHI PRATAMA 39 7746 TIARA EKA MEILINDA 40 7754 UMMI MARZUQOH 41 7763 YULI TRI PURNOMO 42 7768 ZAHROTUL MILLAH Mengetahui Pare, Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran, Dra. Hj.Dewi Masitah ……………………………………… NIP. 131286564 NIP. PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI TH. PELAJARAN :2007/2008 DINAS PENDIDIKAN DESKRIPSI KETERCAPAIAN KOMPETENSI MATA PELAJARAN :

DESKRIPSI KETERCAPAIAN KOMPETENSI SMA NEGERI 1 PARE KELAS/SEMESTER :X-2 / NOMOR NAMA SISWA DESKRIPSI KETERCAPAIAN KOMPETENSI URT INDUK 1 7489 ADITYA WISUDAWAN 2 7492 AGHA MUHAMMAD REZA ZULKARNAEN 3 7495 AGUS WAHYUDI 4 7497 AJENG DESI ASTINI 5 7498 ALDINA EKAWIDYA ISWORO 6 7506 ANGGARANI DWI PRATIWI 7 7514 ARDYA RAMANDA PUTRA 8 7520 ARIF SATRIYA LAKSONO 9 7538 BINTI MUKAROMAH 10 7544 CITRA MAYANGSARI SUSANTO PUTRI 11 7564 DIAN YUSRIANA 12 7566 DINA RAHMATUS MARDI ALMIRA 13 7572 DWI KARTIKA SARI 14 7574 ELFANDI RIZKI PRATAMA 15 7593 FUAD FAUZI 16 7600 HENI LUTFIANI 17 7607 IFAH ARAFUTUL HIDAYAH 18 7625 LUKMAN HADI 19 7630 MARIA NANI TJITROATMODJO 20 7640 MOCH. FAJAR HENDRAWAN 21 7644 MOCHAMAD SAIFUL 22 7655 MURTIANI 23 7656 NADIATUS SOBRINA 24 7661 NENI SETYANINGSIH 25 7691 PARTIIN RAHAYU 26 7700 RENI AGUSTINA 27 7702 RENNY DWI PATRICIA 28 7704 REVINA TUNGGA NEGARA 29 7711 RIRIS FITRIA ZAIN 30 7719 RUDY WIJAYA 31 7721 SALMA NENI WULANDARI 32 7722 SAMSUL BAHRI 33 7723 SAMSUL BAHRUDIN 34 7735 SITI ASMAUL USNAH 35 7737 SIVI RACHMAWATI 36 7749 TITI LARASATI 37 7751 TRI CAHYO BERI WISNU 38 7753 TUTUT HARYONO 39 7758 WIJI SETYORINI 40 7764 YUNI PUJANINGTYAS Mengetahui Pare, Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran, Dra. Hj.Dewi Masitah ……………………………………… NIP. 131286564 NIP. PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI TH. PELAJARAN :2007/2008 DINAS PENDIDIKAN DESKRIPSI KETERCAPAIAN KOMPETENSI MATA PELAJARAN : SMA NEGERI 1 PARE KELAS/SEMESTER :X-3 / NOMOR NAMA SISWA DESKRIPSI KETERCAPAIAN KOMPETENSI URT INDUK 1 7496 AHMAD IFAN ROFIYANDI

2 7499 ALVINO ULUL AZMI 3 7505 ANGELA VALENTIN PAWESTRI 4 7510 ANISATUR ROHMAH 5 7517 ARI BAGUS MA'ARIF 6 7537 BERY WAHYU KURNIAWAN 7 7545 DADANG ARI SETIAWAN 8 7547 DANAN PRADIPTA YUSUF 9 7550 DENNY SETYAWIJAYA 10 7554 DEVI HARIS SETYAWAN 11 7557 DEVIP YUNI KURNIAWAN 12 7559 DEWI HANDAYANI 13 7573 DWI TRISNAWATI 14 7577 EVA NUR KUMALA SARI 15 7578 EVIN YUSNI ANAFI 16 7601 HENI SUCI PERTIWI 17 7614 IRA PUSPITASARI 18 7617 KIKI AMELIA KRISTI 19 7624 LIYA KARTIKA SARI 20 7631 MARIA PERISTIWATI 21 7633 MEGA FERACIA YOVANA 22 7648 MOHAMMAD HAYAT SA'DAN 23 7653 MUHAMMAD ISMAIL 24 7654 MURISKA REVANANTI 25 7658 NARITA AYU MAHARANI 26 7662 NIA KUSUMA SARI 27 7672 NOVIA NURDIANA 28 7684 NYOTO PRASTIYO 29 7692 PERCIKA FASKORA 30 7695 PUTRI ERIKA WATI 31 7696 QORI LUSI PRATIWI 32 7699 RATRI ELIYA PUSPITASARI 33 7712 RISCHI AGUSTINA 34 7715 RIZKI INTAN BRIANA 35 7726 SEPTIAN ADI NUGRAHA 36 7732 SINTA DEWI IGNASIA APRILLIANTI 37 7743 SYAH RIZAL MUHAMMAD AKMAL 38 7752 TRI NOVITASARI 39 7759 WIKE NOVIA SARI 40 7767 YUSANDY RARAS SANDESI 41 7774 NIZARUL MUTTAQIN 42 7777 HASBI ASY'ARI Mengetahui Pare, Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran, Dra. Hj.Dewi Masitah ……………………………………… NIP. 131286564 NIP. PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI TH. PELAJARAN :2007/2008 DINAS PENDIDIKAN DESKRIPSI KETERCAPAIAN KOMPETENSI MATA PELAJARAN : SMA NEGERI 1 PARE KELAS/SEMESTER :X-4 / NOMOR NAMA SISWA DESKRIPSI KETERCAPAIAN KOMPETENSI URT INDUK 1 7486 ACHMAD MUZAYYIN

2 7494 AGUS SUCAHYONO HASAN 3 7515 ARGA REZA PERDANA 4 7519 ARIF BAGUS FIRMANDA 5 7526 ARY RIDWAN 6 7527 ASYAHROTUL MUTHOHAROH 7 7533 BAGUS KURNIAWAN 8 7540 BUNGA PUGUH BINTI RAHMAT AKBAR 9 7542 CHUSNUL FITRIYANA 10 7561 DIAH AYU RACHMAWATI 11 7569 DODY PRASONGKO WIDODO 12 7581 FATCHI ABDUL AZIZ 13 7589 FERI EDI SURYADI 14 7591 FIFA ROHMA RAHAYU 15 7594 GANDHA NOVADE FEMISTA PUTRI 16 7597 HALLA IMA PERTIWI 17 7599 HAURA ZAIDANI 18 7629 MARDIAN PUSPITASARI 19 7634 MEI SETIORINI 20 7642 MOCH. LUTFI 21 7646 MOHAMAD AZIZ 22 7647 MOHAMAD SAIFUDIN 23 7649 MOHAMMAD RIZA JAUHARUDDIN NOOR 24 7651 MUHAMMAD ARIEF EKA PUTRA 25 7675 NUMAIROTUL WAHIDAH 26 7677 NUR FIDIA NIKMAH FIRMANDANI 27 7707 REZZA DIMAS ARINTIKA 28 7710 RINA SEPTI MAHARANI 29 7716 RIZKI NURIL FITRYAH 30 7720 RULLY YULIANA 31 7729 SHALEH HAIDAR ALAMUDI 32 7733 SINTA KURNIAWATI 33 7734 SINTA ORGA BELLINA 34 7740 SUDIBYO 35 7742 SULISTYORINI 36 7745 TETTI SEPTI ANDINI 37 7748 TISCHA AYU DWIYANTI 38 7756 VIYA GUNTARI 39 7760 WINDA LUTHFIANA HIDAYATI 40 7761 YEYEN KURNIA Mengetahui Pare, Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran, Dra. Hj.Dewi Masitah ……………………………………… NIP. 131286564 NIP. PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI TH. PELAJARAN :2007/2008 DINAS PENDIDIKAN DESKRIPSI KETERCAPAIAN KOMPETENSI MATA PELAJARAN : SMA NEGERI 1 PARE KELAS/SEMESTER :X-5 / NOMOR DESKRIPSI KETERCAPAIAN KOMPETENSI NAMA SISWA URT INDUK 1 7493 AGUS HERIYANTO 2 7502 ANDRI FUJI UTOMO 3 7521 ARIFFATCHUR FAUZI 4 7523 ARKI BIAS RAMADHAN

5 7529 AYU DWI ETIKA SARI PUTRI 6 7541 CHOIRUN NISA MUVIDAH 7 7548 DEBBY EKO WAHYUNI 8 7551 DENY WULANDARI 9 7552 DESITA SYAHRILLA YANDA 10 7555 DEVI MULIA SARI 11 7563 DIAN SETIAZIS OKTAVIARI 12 7576 ERNY ANUGRAHANY 13 7580 FAKHRUDIN ARGA RAHARJO 14 7583 FATIMATUL MUNIROH 15 7588 FERAWATI 16 7605 HIMAYA MAGHFIRAHWATI 17 7608 INDRIYA RACHMAWATI 18 7610 INTAN FAUZIYAH 19 7612 INTAN RAHMAWATI 20 7615 KHARISA OKTAVIA 21 7618 KIKI SEPTIANINGRUM 22 7621 LAILATUL BADRIYAH 23 7626 LULUN DIANA AMALIA 24 7635 MEIKA WAHYU CIPTO HARNI 25 7638 MIRZA AGUNG WAHYUDI 26 7643 MOCHAMAD BANGKIT FAJAR ISLAM 27 7665 NI'MATUL KHOIROH 28 7670 NOVA TRI HARDIAN PRAMUDITYA 29 7674 NOVITA YULIARTA 30 7690 PANJI PROBO WIJANGKORO 31 7694 PRADITA ARILONA 32 7697 RANGGA ADITYA PRAYOGA 33 7698 RATNA OKTARINI 34 7701 RENI SATRIANA DEWI 35 7705 REZA NURUL ULMA 36 7744 SYAMSU ROCHIM ASRORI 37 7747 TINA APRILIA 38 7750 TONI ARI YULIANTO 39 7755 VIRGIN AYU PRESTY MINDARSUSI 40 7762 YKA RISA LINA 41 7773 PRITA AYU KUSUMA D. 42 7778 BINSAR BEN ONI SANTOSO Mengetahui Pare, Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran, Dra. Hj.Dewi Masitah ……………………………………… NIP. 131286564 NIP. PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI TH. PELAJARAN :2007/2008 DINAS PENDIDIKAN DESKRIPSI KETERCAPAIAN KOMPETENSI MATA PELAJARAN : SMA NEGERI 1 PARE KELAS/SEMESTER :X-6 / NOMOR NAMA SISWA DESKRIPSI KETERCAPAIAN KOMPETENSI URT INDUK 1 7485 ABDI ZAINUL FIKRI 2 7487 ADHISTYA CINTA DHAMA ISTARI 3 7488 ADITYA GAMA NURCAHYO 4 7491 AFIF RUDIANSYAH 5 7507 ANGGIT DITA PERDANA 6 7509 ANING MIFTAKHULJANAH 7 7511 APRILIA DWI MARIYATI

8 7528 ATIKA NUR AINI 9 7530 AYU INTAN NURUL AULIYA 10 7531 AZIZAH NUR SALAMAH 11 7553 DEVI DWI RATNASARI 12 7558 DEWI FAIKHOTUL HIMMAH 13 7565 DIAS ALWI NALAPRAYA 14 7570 DONI SUSANTO 15 7571 DWI HARTONO 16 7575 ELYA WAHYUNI 17 7585 FEBIANTONO LIGYAROHMAN 18 7586 FEBRIYANA PURWANINGTYAS 19 7596 GEMA ARTISTIKA 20 7602 HERI CAHYONO 21 7604 HERU DONI ANGGARA 22 7606 IDA APRIYANTI 23 7616 KHOIRIYATUR RHODIFAH 24 7619 KRISNA DWI SUKMA 25 7620 KRISNA WIDYAWAN 26 7636 MERI OKTAFIANI 27 7641 MOCH. FATTCHURROZAQ 28 7645 MOH. IRFAN RUSDIANTO 29 7650 MUH TASYAR FADLIRRAHMAN 30 7657 NANDA PINANDITA RAMADHANI 31 7659 NASYATUL NUR KHOLIMMAH 32 7664 NILA TRISTIYANTI 33 7687 OKY RETNO PALUPI 34 7693 PIPIT VERONIKA HARDIANA 35 7703 RENNY KUSUMA WARDHANI 36 7717 ROVI WAHYUNINGTYAS 37 7724 SANTI IKA PATMASARI 38 7730 SHELLA PUSPITA RIKE FAUZI 39 7731 SILVI OCTAVIANI 40 7736 SITI YULIA MUKMINAH 41 7765 YUNIAN ANGGARANI 42 7772 YOSEP KRISTIANTARA Mengetahui Pare, Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran, Dra. Hj.Dewi Masitah ……………………………………… NIP. 131286564 NIP.

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI TH. PELAJARAN :2007/2008 DINAS PENDIDIKAN DESKRIPSI KETERCAPAIAN KOMPETENSI MATA PELAJARAN : SMA NEGERI 1 PARE KELAS/SEMESTER :X-7 / NOMOR NAMA SISWA DESKRIPSI KETERCAPAIAN KOMPETENSI URT INDUK 1 7500 ANA PURWATI 2 7508 ANING AMBARURI 3 7513 ARDHI SUKMA WARDHANA 4 7522 ARIS ABDULLOH 5 7524 ARSIYAH 6 7525 ARTVIANI MANGGARWATI 7 7532 AZMI ROSYID ARRIDLO 8 7534 BASTHOMI IZZA ASHSHOFI 9 7535 BENI NUGROHO 10 7539 BUDI HARJO 11 7543 CHYNTIA PRAMANA SARI 12 7546 DALO SEMBI MEISESA 13 7556 DEVINTA SULISTYANINGRUM 14 7562 DIAH LARASATI 15 7568 DITSAR NAUFUL WIDI PUTRA 16 7579 EZA FEBRIANTI MALIKAH 17 7582 FATHUL IRSYAD MUBAROK 18 7584 FAUZI HAKAM WIDY AGAMA 19 7595 GANDHA VEMBRIAN FEMISTA PUTRI 20 7603 HERLIN SULISTYORINI 21 7613 IQBAL RAUF SAIMIMA 22 7627 M. NUR CHOLIK 23 7660 NELA PRIDANA NINGSIH 24 7666 NISA FADHIELAH 25 7667 NITA ANJARSARI 26 7673 NOVITA SARI 27 7680 NURUL AIDA APRILITA WIDHAYANTI 28 7682 NURUN NAWA LUH NAWI 29 7683 NYKA FEMILASARI 30 7686 OKTAFIA AYU KURNIA WIGATI 31 7689 ORYZA SATIVA AL-ALIYAH 32 7706 REZKI AMALIA 33 7709 RINA DWI RAHMAWATI 34 7713 RISKE DEWI KARTIKANINGSIH 35 7714 RISTI AZIZ 36 7718 RUDI HERMAWAN 37 7738 SRI PUJI ASTUTIK 38 7739 SRI WAHYUNI 39 7757 WAHYU SETYAWAN 40 7766 YUNITA SELVIA SENDY TIKNASARI 41 7770 DWI AYU RETNOSARI 42 7771 NURUL FATMA WATI Mengetahui Pare, Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran, Dra. Hj.Dewi Masitah ……………………………………… NIP. 131286564 NIP.

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI TH. PELAJARAN :2007/2008 DINAS PENDIDIKAN DAFTAR KUMPULAN NILAI MATA PELAJARAN : SMA NEGERI 1 PARE KELAS/SEMESTER :XI-BAHASA/ NILAI HARIAN NILAI NILAI NILAI PENGOLAHAN NILAI NOMOR NAMA SISWA KOGNITIP PSIKOMOTOR AFEKTIF T.SMT A.SMT RAPORT RAPORT URT INDUK MEAN MEAN MEAN K P K K P A K P A 1 7200 ANISA PRAMUDIA PANCAWATI 2 7207 ARIES TAHANIE 3 7251 DWI TRIONA 4 7287 HERU SUPRAYOGI 5 7291 IKHFA SIAMININGSIH 6 7301 KHOIRUN NISAK 7 7327 MIFTACHUR ROHMAH 8 7352 NURSAIDAH 9 7380 RINA AFRILIANA 10 7401 RYANITA PUTRI KURNIASARI 11 7426 SURYA DWI RAMADONA 12 7432 TITIN FITRIANA 13 7435 TRI HARI AKBAR 14 7436 TRI KURNIAWATI 15 7442 VIVI YUNIARTI 16 7446 WIDA WAHYUNING TIAS 17 7450 WIWIN NURMA SARI 18 7476 IKE SETYA KURNIASARI 19 7480 EKA AYU YULIANTIE 20 7769 AYU WIJAYANTI KUSUMA RATA-RATA KELAS NILAI TERBESAR NILAI TERENDAH NILAI ≥ SKBM SEKOLAH FREKUENSI ≤ 49 50 - 74 75 - 100 Prosentase yang tuntas Mengetahui Pare, Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran, Dra. Hj.Dewi Masitah ……………………………………… NIP. 131286564 NIP. PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI TH. PELAJARAN :2007/2008 DINAS PENDIDIKAN DAFTAR KUMPULAN NILAI MATA PELAJARAN :

DAFTAR KUMPULAN NILAI SMA NEGERI 1 PARE KELAS/SEMESTER :XI-IA1 / NILAI HARIAN NILAI NILAI NILAI PENGOLAHAN NILAI NOMOR NAMA SISWA KOGNITIP PSIKOMOTOR AFEKTIF T.SMT A.SMT RAPORT RAPORT URT INDUK MEAN MEAN MEAN K P K K P A K P A 1 7182 ABDUL ROCHIM 2 7184 AGITA RESTURINA FAJARIKA 3 7196 ANGGA HERIAWAN PUTRA 4 7198 ANIK NURLAILIYA 5 7204 APRILIA KURNIASARI 6 7206 ARIE PRAYOGI 7 7212 ARISTIAWAN 8 7214 ARYO BAYU 9 7216 AYU IRIANTI ADILLA 10 7242 DICKI PRAMANA PUTRA 11 7248 DONY SASMITO 12 7250 DWI INDRIANI 13 7268 FALAUDIN DWILAKSANA 14 7272 FERDY WAHYU ADITIA 15 7284 HARIS IKA NOVIDA ASTUTI 16 7285 HENDRAWAN SUSILO 17 7296 ISNIA DWI MARDLIYATI 18 7297 JUMIATI FEBRIANA 19 7302 KHOIRUN NISWATIN 20 7309 LILIK NUR KHOLIDAH 21 7317 LUXCINDAWATI 22 7321 MAT KOHAR 23 7325 MEGA PRAVITASARI 24 7331 MOH. RIDWAN 25 7336 MUHAMAD FUAD 26 7339 NANCY AYU KARTIKA PUTRI 27 7350 NUR DWI WIDAYANTI 28 7356 NURVELA ANGGRAINI 29 7358 OLYVIA PRADHITA ARMON 30 7359 PUJI DWI SULISTIANI 31 7360 PUPUT ICHWATUS SHOLIHAH 32 7362 PUTRIKA WIJAYANTI 33 7366 RATNA KURNIASARI 34 7371 RESTU WULANDARI 35 7374 RIA KUMALA DEWI 36 7386 RINI RAHAYU 37 7387 RIO DARLIS AHYARI 38 7403 SANDYAGA SALLAHUDDIN AL-AYYUBI 39 7406 SARI SETYOWATI 40 7412 SEVI NANDA SITA ARYANA 41 7414 SHOLIKHATIN NASLIYANA 42 7421 SRI AJENG 43 7433 TITIS LESTARI 44 7457 YUDHA MIRANTI WULANDARI 45 7460 YULIANAWATI RATA-RATA KELAS NILAI TERBESAR NILAI TERENDAH NILAI ≥ SKBM SEKOLAH FREKUENSI ≤ 49 50 - 74 75 - 100 Prosentase yang tuntas Mengetahui Pare, Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran, Dra. Hj.Dewi Masitah ……………………………………… NIP. 131286564 NIP. PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI TH. PELAJARAN :2007/2008 DINAS PENDIDIKAN DAFTAR KUMPULAN NILAI MATA PELAJARAN : SMA NEGERI 1 PARE KELAS/SEMESTER :XI-IA2 / NILAI HARIAN NILAI NILAI NILAI PENGOLAHAN NILAI NOMOR NAMA SISWA

NOMOR NAMA SISWA KOGNITIP PSIKOMOTOR AFEKTIF T.SMT A.SMT RAPORT RAPORT URT INDUK MEAN MEAN MEAN K P K K P A K P A 1 7187 AHMAD MUBAROK 2 7188 AHMAD NURSAID 3 7189 AIDA ULFA 4 7211 ARISKA DUTI LINA 5 7213 ARRIX PRADANA FRIMA 6 7218 AYU NURFITANINGSIH 7 7236 DEWI WULANSARI 8 7237 DHIMAS SURYA AMINATHA 9 7239 DIAH INDRA PURWANTI 10 7255 EFITA ULSAFITRI 11 7256 EKA PUJI RAHAYU 12 7257 EKO NUROHMAN 13 7258 EKO WAHYUDI 14 7259 ELKE TRAVIATA PERDANA 15 7261 ENDRIK NUR SAPUTRO 16 7264 ERRY DIAN CANDRA IKA AMALIA 17 7266 ERWIN OKY PRIYANTO 18 7275 FRISTI NADIYA MARSITA 19 7279 GIGIH KRIDANING PAWESTRI 20 7292 IMRON SADZALI L. 21 730

Add a comment

Related presentations

Related pages

DAFTAR KUMPULAN NILAI - SIDIK BLOG'S

dinas pendidikan : fisika sma negeri 1 pare:x-5/ 1 nilai a.smt urt induk t1 t2 t3 uh1 uh2 uh3 mean mean 1 2 mean k p k k p a k p a 1 achmad syaifudin 85 85 ...
Read more

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI TH. PELAJARAN :2008/2009 ...

pemerintah kabupaten kediri th. pelajaran :2008/2009 dinas pendidikan mata pelajaran : fisika sma negeri 1 pare kelas/semester :x-4/ 1 nilai a.smt
Read more

Mata Pelajaran Fisika Sma Kelas X PDF - Ebook Market

Mata Pelajaran Fisika Sma Kelas X downloads at Ebookmarket.org - Download free pdf files,ebooks and documents - PERANGKAT PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN ...
Read more

Pemerintah Kabupaten Kediri Dinas P PDF - Ebook Market

http://sidikpurnomo.net/dkn/DKN0809-SMT1-FISIKA.pdf. Date added: June 27, 2013 - Views: 3. PERENCANAAN SISTEM INFORMASI STRATEGIS DI DINAS...
Read more