Diska-projektet - Helena Lundin 2014-02-11

67 %
33 %
Information about Diska-projektet - Helena Lundin 2014-02-11
Technology

Published on February 20, 2014

Author: Digisam

Source: slideshare.net

DISKA-projektet Inventeringen

Digisam och Kungliga Tekniska Högskolan fick pengar från Vinnova för att genomföra DISKA-projektet.

DISKA står för… Digitala Semantiska KulturarvsAuktoriteter

Uppdrag: Att genomföra en inventering av 24 svenska myndigheter efter register som inte är över institutionens samlingar, utan parallella register av referenskaraktär, som t ex register på: - personer? - växter? - arkitektur? - företag? - orter…?

Syfte • Att undersöka vad som finns på institutionerna, både digitalt och analogt • Att hitta beröringspunkter • Att hitta register som även kompletterar varandra • Att försöka göra det möjligt att knyta samman dessa som Länkad Öppen Data, LOD Institutioner från olika delar av kulturvärlden, som till exempel inom bibliotek, arkiv, museum, musik, film, historia, språk m m, kan på detta sätt samverka över gränserna.

De 24 utvalda myndigheterna var: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Arbetets museum Arkitektur- och designcentrum, f d Arkitekturmuseet Forum för levande historia Institutet för språk och folkminnen, SOFI Kulturrådet Kungliga biblioteket, KB Livrustkammaren och Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museet, LSH Moderna museet Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, f d Talboks- och punktskriftsbiblioteket, TPB Nationalmuseum med prins Eugéns Waldemarsudde Naturhistoriska riksmuseet Nordiska museet Riksantikvarieämbetet, RAÄ Riksarkivet Riksutställningar Skansen Statens försvarshistoriska museer (Armémuseum, Flygvapenmuseum, Sveriges militärhistoriska arv, SMHA) Statens historiska museer (Historiska museet, Myntkabinettet, Tumba bruksmuseum) Statens Konstråd Statens maritima museer (Marinmuseum, Sjöhistoriska museet, Vasamuseet) Statens musikverk (Svenska visarkivet, Musik/teatermuseet, Musik/teaterbiblioteket, Elektronmusikstudion EMS…) Svenska filminstitutet Tekniska museet Världskulturmuseerna (Etnografiska museet, Medelhavsmuseet, Världskulturmuseet, Östasiatiska museet)

Tillvägagångssätt • Ett visst antal frågor som jag behövde ställa till alla, från Digisam och KTH: - Namn och beskrivning av registret (innehåll och format). - Tillgänglighet, nu och framtida planer. - Nycklar (vad utgör ett unikt värde), naturliga (t ex namn med levnadsår), surrogat (t ex nummersystem). - Datakälla (XML, RDF…?). - Flera poster för samma uppgift eller tvärtom. Konfidens. - Flera språk, stavningar etc . - Hur läggs nya poster in. - Uppdateringar, raderingar, orsak till detta. - Antal poster och tidsintervall för nyregistrering. - Etablerad rutin, nu och vid tillkomsten. - Annat syfte än auktoritetslista. - Komplett? (ambition) - Exempelpost, kopia (en normal, en ovanlig). - Övrigt - Databasansvarig, kontaktuppgifter. - Institutioner som ingår i myndigheten. - Samlingar redan i K-samsök?

Besöken • Personligt besök, ibland flera gånger per institution • Telefonintervjuer • Fylla i frågeformuläret själva • Några har inte haft tid eller möjlighet

Resultat: • Totalt 122 register • Drygt hälften analoga/delvis analoga, hälften digitala • De flesta, 12 myndigheter presenterade upp till fyra register • 6 myndigheter presenterade 10-15 register • 1 myndighet presenterade 23 register

Vilka register fanns det? • Personnamn vanligast, men fanns även annat… … t ex Fartyg i svenska flottan 1595Kortkatalog på Sjöhistoriska museet, ca 500 kort. Sjöslaget vid Femern 1644 mellan svenska och danska fartyg. Willem van de Velde d.ä. ca 1650. Skoklosters slott

• Några komplexa register: t ex Livrustkammarens mästarregister, framför allt vapensmeder, ca 50 pärmar. Många sökingångar och hänvisningar. Nationellt och internationellt. Delvis digitaliserat. • Några enklare, där funktionen var ett överskådligt arbetsredskap, t ex Arbetets museums digitala databas över arbetslivsmuseer i Sverige, 1442 museer. Kockums Jernverk / Gjuteri- och emaljmuseet, Kallinge. Drabantvärja, ca 1693, Sverige, tillverkad vid Vira bruk. Livrustkammaren

Urvalet • Alla register inte möjligt att omvandla till RDFformat. • Referensgrupp: - digitala register - personnamn 9 register - heltäckande • Efter första urvalet – nytt besök tillsammans med KTH.

De nio registren: • • • • • • • Konstnärsregister med ateljéregistret, Moderna museet Person- / organisationsregister, Nationalmuseum Botaniska insamlarregistret, Naturhistoriska riksmuseet Svenskt biografiskt lexikon, SBL, Riksarkivet Namnposter på konstnärer, Statens konstråd Repertoarregister, medverkande, Statens musikverk Lista över tonsättare, Digilellky + kortkatalog över musikalier med namningång (tonsättare), Statens musikverk • Svenska filmdatabasen, Svenska Filminstitutet • Personregister, Världskulturmuseerna

Vad göra med de analoga registren? • Föra över till digital form för att undersöka och ge exempel på hur man kan göra. Vilket? - Litet register som är möjligt att föra över inom tidsplanen - Enkelt att förstå strukturen - Spännande register som går att knyta till många intressegrupper och som spänner över flera teman

Missdådare i Skillingtryck, KB Kortregister med namningång på missdådare i visor och skillingtryck i samlingen. Sorterat på brottslingens efternamn. Kort förklarande text om skillingtryckets innehåll och även andra namn kan förekomma. Eventuellt ett datum/år för själva händelsen (mordet), eller avrättningen vid straff. De flesta skillingtryck är från 1800-talet. Finns från 1500-talet till 1930-talet. Personnamn: 309 stycken Visor: 451 stycken Katalogkort/tryck: 366 stycken

• ”hördt af synderskan Maria Elisabeth Runbom då hon för begångit dråp på sitt eget barn geck til sitt väl-förtjente straff … den 27 Junii 1744” • ”Den svenske Kain, brodermördaren grefve John Mörner och hans gräsligt kallblodiga brott. Visa af Karl August Flink.” ”Mörnerska brodermordet vid Grefvegatan i Stockhom natten mellan den 8 och 9 sept. 1891.” • ”En ömklig och rörande visa om den grymme och hårdhjertade f.d. källarmästare Martin-Arosin som slurfvade borrt sitt barn.” Stockholms stadsmuseum, Stockholmskällan

Från kortkatalog till digitalt dokument • Överfördes för hand till Excel-dokument på grund av katalogens karaktär. • Samråd med Kungliga biblioteket, Visarkivet, KTH och Digisam. • Konsulterade även representant för Primus, så att samma terminologi kunde användas i t ex rubriker, för att underlätta en framtida länkning.

Bara början… - Det finns till exempel planer på att offentliggöra alla register som samlades in i projektet. - Institutionerna börja länka. Se vidare på: www.digisam.se

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...

Related pages

Top 17 Helena Lundin profiles | LinkedIn

Utredare, DISKA-projektet at Digisam, vik. ... Helena Lundin. undersköterska på Looking for new challenges and opportunities. Location Sweden Industry
Read more

Helena Lundin | LinkedIn

View Helena Lundin’s professional profile on LinkedIn. LinkedIn is the world's largest business network, helping professionals like Helena Lundin ...
Read more

Helena - Education

Diska-projektet - Helena Lundin 2014-02-11 Infokon 2010: Helena Ondriasova Ggm09 Helena Lindh Jag (Helena Lindh) höll denna presentation på Geek Girl ...
Read more

Registration - Usenet.nl – finest downloads since 1979

Registration. 1 / 3 Yes, I want to learn about other offers via the newsletter. I can cancel it at any time. ...
Read more

Google

Advertising Programmes Business Solutions +Google About Google Google.com © 2016 - Privacy - Terms. Search; Images; Maps; Play; YouTube; News; Gmail ...
Read more

Digisam: mars 2013

Jag heter Helena Lundin och har idag börjat på ... Har ni några frågor eller andra funderingar kring DISKA-projektet och inventeringen tveka inte att ...
Read more

Digisam

Jag heter Helena Lundin och har idag börjat på mitt nya jobb här på Digisam i projektet DISKA (digitala, semantiska kulturarvsauktoriteter).
Read more

Chirbit

Record your audio with our iOS/Android app or via the chirbit web based recorder. Upload. Upload your audio files of up to 120mb each.
Read more