Diseminare vizita de studiu in Portugalia

50 %
50 %
Information about Diseminare vizita de studiu in Portugalia
Education

Published on February 27, 2014

Author: imipqnet

Source: slideshare.net

Prezentarea rezultatelor vizitei de studiu din Republica PORTUGHEZĂ Bune practici! ionelpopaac@yahoo.com

Participanți (17-22 februarie) Ministerul Educației Naționale Reprezentanți ai domeniului "Transporturi " – 3 AC Reprezentanți ai domeniului „Interne și Justiție" – 5 AC Reprezentanți ai domeniului „General" - 2 AC

Modalitatea de lucru

Statistica întâlnirilor bilaterale • • • 15 întâlniri în plen; 4 vizite la sediul AC portugheze; 5 întâlniri tehnice si pentru diseminarea rezultatelor vizitelor la AC portugheze.

Întalnire cu reprezentanții JALLC NATO

Întâlnire cu reprezentanții Statului Major al Forțelor Aeriene

Întâlnire cu reprezentanții Ministerului Educației

Întâlnire cu reprezentanții Academiei Forțelor Aeriene

Întâlnire cu ambasadorul României în Portugalia

Întâlnire cu reprezentanții NARIC

Întâlnire cu reprezentanții Ministerului Justiției

Întâlnire cu reprezentanții Direcției Maritime

Întâlnire cu reprezentanții Arhivelor Naționale

Întâlnire cu reprezentanții Registrului Urbanistilor

Întâlnire cu reprezentanții Ordinului Arhitecților

Întâlnire cu reprezentanții LIMIC

Întâlnire cu reprezentanții Autorității pentru Calificări

1 Sistemul de învăţământ și diplomele/certificatele dobândite în cadrul acestuia • • • • • Structura sistemului actual de educaţie din Portugalia: Învățământul preșcolar (educação pré - escolar) este destinat copiilor cu vârste cuprinse între 3 ani și 6 ani Învățământul de bază - durează nouă ani și este împărțit în trei cicluri: • Ciclul I, cu o durată de 4 ani (clasele 1 - 4), vârsta 6 – 10 ani; • Ciclul II, cu o durată de 2 ani (clasele 5 - 6), vârsta 10 – 12 ani; • Ciclul III, cu o durată de 3 ani (clasele 7 - 9), vârsta 12 – 15 ani. Învățământul secundar superior de 3 ani (ensino secundário), destinat copiilor cu vârste cuprinse între 15 - 18 ani Învăţământul superior - este organizat conform convenţiei de la Bologna pe trei cicluri de studii universitare

2 Educaţia adulţilor • În Portugalia, a apărut inițiativa „Noi Oportunități " ("Novas Oportunidades"), a cărei strategie se bazează pe doi piloni principali: 1. Ridicarea nivelului de pregătire profesională a ”actorilor” pieței muncii (prin formare modulară); 2. Oferirea unor opțiuni eficiente de calificare pentru tineri și adulți Educația și formarea profesională a tinerilor și adulților, include următoarele modalități: •Sistemul de recunoaștere, validare și certificare a competențelor (Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências - RVCC) dobândite de-a lungul vieții, prin mijloace formale, informale și non- formale; •Cursuri de educație și formare profesională a Adulților (Cursos de Educação e Formação de Adultos - EFA) și de formare modulară pentru tinerii de peste 18 ani ”S@bER +”;

3 Evaluarea și certificarea competenţelor profesionale dobândite în contexte informale şi nonformale • Portugalia se confruntă cu fenomenul abandonului școlar, 23,2% (media UE 27 este de 14,8%). Acest fenomen afectează negativ structura și calitatea pieței muncii europene; • Necesitatea recunoașterii și certificării calificărilor profesionale obținute (dobândite) pe căi non formale de învățare sau informale

În conformitate cu Decretul – Lege nr. 74/2006 din 24martie 2006 (Decreto-Lei 74/2006 de 24 de Março), unul dintre obiectivele SNQ (Sistemul Național al Calificărilor - Sistema Nacional de Qualificações), este evaluarea și certificarea, în mod oficial, a calificărilor profesionale, indiferent de modul de dobândire a acestora

• Diagnoză; • Profil; • Formare (prin autoînvățare); • Certificare; Solicitantul constituie un portofoliu cu probe prin care dovedește că deține competențele din matricea de evaluare Furnizorii de certificare și formare trebuie să completeze carnetul individual de competențe al solicitantului, în format electronic, online. http://www.cadernetadecompetencias.gov.pt/faces/cicLogin.xhtml Toate acestea permit dubla certificare școlară, respectiv profesională – aceasta pune în valoare așteptările oamenilor și dă mobilitate forței de muncă.

4 Cadrul Naţional al Calificărilor din Portugalia raportat la Cadrul European al Calificărilor

• Catalogul Național al Calificărilor (Catálogo Nacional de Qualificações - CNQ), constituie baza pentru elaborarea ofertei formative care să conducă la obținerea de titluri de formare profesională, de certificate (atestate) și a ofertei formative modulare asociate unei unități de competență, precum și a altor oferte. Acesta poate fi consultat pe pagina web http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Qualificacoes

5. Procesul de recunoaştere a calificărilor profesionale în Portugalia Cadrul legal Modalitățile de recunoaștere a profesiilor reglementate. Se constată că există două situații bine statuate în ceea ce privește recunoașterea calificărilor, astfel: 1. Schema general de recunoaștere a calificărilor profesionale și recunoașterea automată a calificărilor profesionale confirmate prin experiența în muncă deja dobândită; 2. Schema pentru recunoașterea automată a calificărilor pentru profesiile reglementate prin aquis comunitar; 3. Recunoasterea calificărilor academice conexe profesiilor nereglementate se face prin NARIC

6. Statisticile IMI PQ privind profesiile reglementate din Portugalia comparativ cu cele din România

CONCLUZII Sistemele educaţionale din cele două ţări analizate sunt oarecum diferite, învăţământul obligatoriu şi gratuit fiind de 12 ani în Portugalia (educaţia elementară şi secundară) şi de 10 ani în România, dar studiile liceale se finalizează cu examenul de bacalaureat, iar învăţământul universitar este structurat, în ambele ţări, conform procesului de la Bologna: licenţă, masterat şi doctorat;

CONCLUZII • Procedura de recunoaștere a calificărilor are drept scop certificarea competențelor profesionale indiferent de modalitatea prin care au fost dobândite; • Portugalia şi România, se află în plin proces de dezvoltare şi implementare a unui Cadru Național al Calificărilor centrat pe învăţarea pe tot parcursul vieţii şi bazat pe rezultatele învăţării;

CONCLUZII • Colaborarea pe platforma IMI dintre Autoritățile Competente ale celor două țări (Portugalia şi România) este foarte bună (timpul alocat răspunsului unei solicitări, indiferent de sector, este destul de mic), ceea ce a condus la plasarea țărilor noastre între primii utilizatori ai IMI.

CONCLUZII • Pentru calificările din Portugalia, obţinute prin programe de studii de nivel preuniversitar, nivelul de calificare este între 1 şi 5 CEC/EQF; • Calificările universitare de nivel 6,7,8 CEC/EQF se află în supravegherea Direcției Generale Învațământ Superior; • Recunoașterea calificărilor din zona profesiilor academice nereglementate se face prin intermediul NARIC, care au puncte de recunoaștere pe tot teritoriul Portugaliei

Vă mulţumesc pentru atenţie!

Add a comment

Related presentations

Related pages

Diseminare vizita de studiu in Portugalia - Education

Share Diseminare vizita de studiu in Portugalia. Embed ...
Read more

www.anpcdefp.ro • View topic - Diseminare vizita de studiu ...

Diseminare vizita de studiu in Turcia. ... Vizita de studiu din cadrul Programului Transversal ... Franta, Islanda, Lituania, Polonia, Portugalia, ...
Read more

Forumul educational SEI -> DISEMINARE VIZITA DE STUDIU IN ...

DISEMINARE VIZITA DE STUDIU IN BULGARIA, Diseminare Vizita de studiu in ... Italia, Polonia, Malta, Norvegia, Ungaria, Portugalia si Romania avand ...
Read more

www.anpcdefp.ro • View topic - Diseminare vizita de studiu ...

Diseminare vizita de studiu Estonia, ... Vizita de studiu a fost ... Franta, Belgia, Olanda, Italia, Spania, Portugalia. Tema vizitei de studiu a fost ...
Read more

portugalia. - Documents

Diseminare vizita de studiu in Portugalia Cartografirea migrantilor moldoveni in Italia, Portugalia, Franta, Regatul Unit al Marii Britanii Prezentare ...
Read more

Vizita de studiu Equity in educational succes

Diseminare. Vizita de studiuProgramul de Învăţare pe tot Parcursul VieţiiProgramul Transversal-Actiunea cheie 1.1.Vizite de studiu ... Portugalia. În ...
Read more

Raport de activitate in urma participarii la Vizita de ...

Modul în care vizita de studiu a răspuns nevoilor de dezvoltare profesională ca ... Trebuie spus ca in Portugalia, ... ACTIVITATEA DE DISEMINARE ...
Read more

Equity in educational succes Coimbra, Portugalia 2-6 mai ...

Vizita de studiu Programul de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii Programul Transversal-Actiunea cheie 1.1.Vizite de studiu pentru specialişti în ...
Read more

Raport de activitate in urma participarii la vizita de ...

2.Detalii asupra modului in care a fost pregatita participarea beneficiarului la vizita de studiu ... 3.Modul in care vizita Arion a corespuns unor ...
Read more