DIs fremstødsværktøjer - før fremstødet

100 %
0 %
Information about DIs fremstødsværktøjer - før fremstødet
Business & Mgmt

Published on February 18, 2014

Author: lupro

Source: slideshare.net

DI's fremstødsværktøjer DI’s guide til officielle fremstød Det skal du huske FØR fremstødet begynder

DI's fremstødsværktøjer DI’s værktøjer til officielle fremstød FØR fremstødet UNDER fremstødet EFTER fremstødet GOD FORBEREDELSE AKTIV DELTAGELSE GRUNDIG OPFØLGNING • • • • • Under fremstødet • Forberedelse af møder • Ekstra aktiviteter • Opfølgning på kontakter • Kontaktrapporter • Evaluering VÆRKTØJER OG CHECKLISTER VÆRKTØJER OG CHECKLISTER VÆRKTØJER OG CHECKLISTER • Checkliste • Checkliste • Checkliste • Værdibaseret kundesegmentering • Partnerprofil • Partner Management Guide Formål med deltagelse Fastsættelse af mål Planlægning Hvad skal du som virksomhed komme med? • Partnersøgning 2

DI's fremstødsværktøjer fremstødshåndbog Det skal du huske før fremstødet God forberedelse baner vejen for din succesfulde deltagelse i fremstødet

DI's fremstødsværktøjer Definer dit formål med deltagelsen Klart formål og grundig forberedelse Et DI-fremstød kan skabe anledning og rammen, men … Værdien af din deltagelse i et officielt fremstød afhænger i høj grad af: • Grundig forberedelse fra din egen side • Et klart defineret formål med deltagelsen • Konkrete, definerede målsætninger Tag stilling til, hvad du skal have ud af hver aktivitet i det fastlagte program • Har du fået inviteret de gæster, du ønsker deltager? • Har du undersøgt, hvem der i øvrigt er på deltagerlisterne til seminarer, receptioner og middage? • Er du forberedt på at skulle give en kort og præcis virksomhedspræsentation (”elevatortalen”)? 4

DI's fremstødsværktøjer Definer dit formål med deltagelsen Formålet kan være: 1. Markedssondering – første vurdering af et nyt marked 2. Finde (ny) agent eller distributør 3. Salg og markedsføring 4. Support til datterselskab/agent/distributør 5. Politisk interessevaretagelse over for relevante myndigheder 5

DI's fremstødsværktøjer 1. Markedssondering Formål: Vurdering af markedet for første gang Sådan kan DI hjælpe Læg en plan for, hvad du ønsker at få viden om inden besøget. DI Markedsfokus Orientér dig om DI’s Markedsfokus for det udvalgte marked: Undersøg markedet inden deltagelse i fremstødet • • • • Internetsøgning DI/Brancheorganisation Ambassader/konsulater Netværk Undersøg hvilke andre danske/udenlandske virksomheder, der er aktive i landet. Overvej et besøg hos nogle af dem. Overvej at få DI til at udarbejde et markedsstudie, så du har dybere indsigt i markedet, inden du besøger landet. Overvej ekstra B2B-møder i tilknytning til programmet for det officielle fremstød. Få DI eller andre til at udarbejde et individuelt besøgsprogram på markedet i forlængelse af det officielle program. DI Markedsfokus Program og deltagere Kontakt din DIkontaktperson for at modtage yderligere information omkring delegationen. Markedsstudie DI kan assistere med at lave et markedsstudie. Individuelt program DI kan også bistå med udarbejdelse af et individuelt besøgsprogram. Kontakt os: international@di.dk 6

DI's fremstødsværktøjer 2. Agent/distributør Formål: Finde en (ny) agent eller distributør Sådan kan DI hjælpe Brug de nødvendige ressourcer på at finde det gode match. Partnersøgning Brug DI’s værktøj til partnersøgning til: Det er dyrt at starte et samarbejde med den forkerte distributør - både i tabt indtjening, tid, opsigelse og iværksættelse af en ny partnersøgning og indkøring. Brug DI’s partnersøgningsværktøj • Udarbejd en partnerprofil, som klart definerer dine krav og forventninger til en ny agent/distributør • Klarlæg rollefordelingen, så du præcis ved, hvad din distributør skal udføre, hvad der er din virksomheds ansvar, og hvad I løser sammen. • Følg link til værktøjet til højre • At afklare ønsker og krav til en ny distributør • At evaluere en eksisterende distributør Hent værktøjet her Kontakt DI, hvis du ønsker hjælp til at lave en partnersøgning. Kontakt: international@di.dk 7

DI's fremstødsværktøjer 3. Salg og markedsføring Formål: Pleje eksisterende kunder Et officielt fremstød giver din virksomhed en anledning til at invitere dine kunder og samarbejdspartnere til faglige og sociale aktiviteter på højt niveau. Få de rigtige kunder med til de relevante aktiviteter • • • • Forbered liste på eksisterende kunder og samarbejdspartnere Prioriter og udvælg de vigtigste personer Underret DI om, hvem du ønsker inviteret til for eksempel seminarer, rundbordsmøder, receptioner og middage Følg også selv op i forhold de inviterede gæster Sådan kan DI hjælpe DI kontaktpersonen Informér din DIkontaktperson om dit mål og hvilke gæster du ønsker at invitere. Brug din DIkontaktperson til: • at få overblik over programmet og aktiviteterne. • at klarlægge, hvordan din virksomhed får mest ud af din deltagelse. Planlæg øvrige aktiviteter • • Lav en samlet plan for din virksomheds aktiviteter under hele besøget Beslut om du skal arrangere øvrige målrettede kundeaktiviteter i tilknytning til eller i forlængelse af det officielle program, fx individuelle seminarer eller sociale arrangementer kun for din virksomhed Kontakt: international@di.dk 8

DI's fremstødsværktøjer 3. Salg og markedsføring (fortsat) Formål: Finde nye kunder Et officielt fremstød er også din mulighed for at komme i dialog med nye kunder. Klarlæg, hvem der er de relevante potentielle kunder på markedet? • • Hvilken type kunder betjener i bedst på markedet? Brug DI’s værktøj – Værdibaseret kundesegmentering Overvej nye markedsføringstiltag (fx produkt-lanceringer). Overvej ekstra aktiviteter i tilknytning til det officielle fremstød, for eksempel B2B-møder og individuelle seminarer. Sådan kan DI hjælpe DI sparring Brug din DI-kontakt til: • sparring omkring måder at skabe kontakt til nye kunder. • sparring omkring kundesegmentering DI værktøjer Brug DI’s værktøj til værdibaseret kundesegmentering til at fokusere din indsats på de kunder, dit produkt er mest relevant for. Hent værktøjet her Overvej at få DI eller den lokale ambassade til at lave et individuelt besøgsprogram i forlængelse af det officielle fremstød. Kontakt DI, hvis du ønsker hjælp til at segmentere dine kunder. Kontakt: international@di.dk 9

DI's fremstødsværktøjer 3. Salg og markedsføring (fortsat) Formål: Mediedækning Definer dit budskab og målgruppe Identificér de relevante medier Tilpas budskabet og kontakt mediet personligt eller brug PRbureauer Overvej om du er interesseret i at få repræsentanter for pressen på et forudgående eller efterfølgende besøg i Danmark Annoncér at du er i landet gennem relevante kanaler, for eksempel websites, netværk og fagblade Sådan kan DI hjælpe DI sparring Brug din DIkontaktperson til sparring om at få den bedst mulige mediedækning. Kontakt DI, der eventuelt kan hjælpe med at undersøge, om der er andre i delegationen, der har samme interesser for eksempel i forhold til co-branding. Kontakt international@di.dk Overvej om det er muligt at lave co-branding sammen med andre deltagere 10

DI's fremstødsværktøjer 4. Support til datterselskab/distributør Sådan kan DI hjælpe Et officielt fremstød er en enestående anledning til at bistå dit datterselskab eller din distributør til at få kontakt til relevante beslutningstagere på højt niveau. Planlæg sammen med datterselskabet/distributøren, hvad I ønsker at få ud af at deltage. Udpeg en kontaktperson i moderselskabet, som kan bistå med koordinering og support. Lav en samlet plan for din virksomheds aktiviteter: DI sparring Brug din DI-kontakt til sparring. Program og deltagere Orientér dig hos din DI-kontaktperson omkring yderligere information vedrørende delegationen. Kontakt international@di.dk • Deltagelse i det officielle program • Øvrige aktiviteter, som din virksomhed selv står for i tilknytning eller i forlængelse af det officielle program, fx: • Individuelle seminarer • Distributørsalgstræning • Sociale arrangementer (frokoster middage) kun for din virksomhed 11

DI's fremstødsværktøjer 5. Politisk interessevaretagelse Formål: Lobby overfor relevante myndigheder Brug fremstødet til at adressere en given markedsbarriere over for relevante myndigheder. Lav grundig research og dokumentation for din problemstilling. Kontakt DI og den lokale danske ambassade i god tid inden fremstødet og få en vurdering af om en specifik handelsbarriere kan rejses politisk i forbindelse med et fremstød. Brug DI til at fremføre jeres konkrete problemstilling over for relevante danske myndigheder og den lokale ambassade. DI vil i samarbejde med ambassaden/ressortministeriet forsøge at tilpasse ministerens program, så problemstillingen kan blive rejst over for de relevante lokale myndigheder i forbindelse med det officielle program. Sådan kan DI hjælpe DI sparring Brug DI til at drøfte en problemstilling og muligheden for at kunne rejse den politisk. Brug DI til at fremføre jeres konkrete problemstilling over for relevante danske myndigheder og den lokale ambassade. Gør brug af DI’s Public Affairs repræsentationer: - Bruxelles - Washington - Shanghai Kontakt: international@di.dk 12

DI's fremstødsværktøjer DI’s rolle på fremstødet Hvad er DIs repræsentants rolle på fremstødet? Sådan kan DI hjælpe DI er den erhvervsorganisation, der samler en erhvervsdelegation uanset om delegationen rejser med en kongelig eller en minister i spidsen. Programinformation Din DI kontakt-person kan give svar på spørgsmål du måtte have vedrørende fremstødets program og organisation. DI rekrutterer virksomhederne og planlægger programmet i samarbejde med den stedlige ambassade og evt. andre erhvervsorganisationer. DI er er derfor med i alle aspekter af fremstødet. Kontakt: international@di.dk DI udarbejder programmet for erhvervsdelegationen i samarbejde med ambassaden / generalkonsulatet. DI er ansvarlig for de faglige seminarer med input fra de deltagende virksomheder. DI samler virksomhedspræsentationer til de enkelte seminarer og koordinerer og kvalitetssikrer indlæggene. 13

DI's fremstødsværktøjer Planlæg jeres deltagelse i fremstødet Informer DI om dine målsætninger og målgrupper Det er vigtigt, at du underretter DI om, hvad der er formålet med jeres deltagelse, så vi kan hjælpe dig så godt som muligt. Husk derfor, så tidligt i processen at informere din DI-kontaktperson om, hvorfor du deltager i fremstødet og hvilke konkrete mål du har. Invitér relevante gæster Udvælg og invitér de relevante gæster i god tid. Informer DI om hvilke gæster du ønsker at invitere Informér DI / arrangørerne om hvilke potentielle kunder og/eller samarbejdspartnere vi skal invitere på dine vegne. Fremsend en invitationsliste til din DI-kontaktperson. Sådan kan DI hjælpe • Informér din DIkontaktperson om jeres mål og hvilke gæster I ønsker at invitere. • Brug din DIkontaktperson til at få overblik over programmet og aktiviteterne. • Brug din DIkontaktperson til at klarlægge hvordan din virksomhed får mest ud af din deltagelse. Kontakt: international@di.dk Invitationslisten skal indeholde følgende information: • Navn, titel, virksomhedsnavn, adresse, telefon og e-mail 14

DI's fremstødsværktøjer Hvad forventes af dig som virksomhed? Forbered dig på, at du både skal præsentere din virksomhed formelt og uformelt i løbet af de dage fremstødet finder sted. Forbered din formelle virksomhedspræsentation • Udarbejd en markedstilpasset virksomhedspræsentation • Gør den kort og præcis • Vis jeres unikke markedsposition gennem konkrete eksempler Sådan kan DI hjælpe Din DI kontakt-person vil løbende fremsende opdateringer til de deltagende virksomheder Din DI-kontaktperson kan give dig information om skabeloner og deadlines til fremstødet. Forbered din uformelle salgstale / ”elevatortalen” • På de officielle delegationer møder du mennesker på højt niveau – det kan skabe chancer som du sjældent ellers får • Vær derfor forberedt på at give en kort og præcis virksomhedspræsentation (”elevatortalen”) 15

DI's fremstødsværktøjer Hvad forventes af dig som virksomhed? Input til fælles præsentationsmateriale I forbindelse med officielle fremstød udarbejdes fælles præsentationsmateriale af den danske erhvervsdelegation Præsentationsmaterialet har til formål at oplyse gæster om, hvilke virksomheder der deltager og hvilke kompetencer de danske virksomheder repræsenterer. Sådan kan DI hjælpe Din DI-kontaktperson vil løbende fremsende opdateringer til de deltagende virksomheder Din DI-kontaktperson kan give dig information om skabeloner og deadlines. Materialet følger en overordnet designskabelon, og du skal som deltagende virksomhed fremsende relevant indhold (kort virksomhedsprofil), logo og billedmateriale. Deadline: Indlever tekst og grafisk materiale til tiden 16

DI's fremstødsværktøjer Hvad forventes af dig som virksomhed? Husk følgende punkter i forbindelse med jeres forberedelse: Udpeg en overordnet ansvarlig for din virksomheds deltagelse, der koordinerer i forhold til andre kollegaer både i Danmark og i et evt. datterselskab i udlandet samt med eksterne samarbejdspartnere Involver jeres agent / distributør tidligt i forløbet og forbered aktiviteter sammen Budget (udarbejd et samlet budget der også inkluderer evt. ekstra aktiviteter ud over jeres deltagelse i fremstødet) 17

DI's fremstødsværktøjer fremstødshåndbog FØR fremstødet Brug DI’s eksportværktøjer i forberedelsen 18

DI's fremstødsværktøjer Checklister og værktøjer til din hjælp • Checkliste: Det skal du huske før din deltagelse på et officielt fremstød • Værktøj: Værdibaseret kundesegmentering • Værktøj: Partnersøgning 19

DI's fremstødsværktøjer Mere inspiration til ekspansion DI International Business Network Gennem DI IBN bliver du inviteret til seminarer og konferencer om dine fokusmarkeder, og du modtager automatisk DI’s nyhedsbrev International Business hver anden uge. DI International Business Development DI’s afdeling for international virksomhedsrådgivning, der kan hjælpe dig med alt fra kundeidentificering og distributørsøgning til on-location etableringshjælp. Vi tager udgangspunkt i din situation og skræddersyer den løsning, du har behov for. Markedsfokus DI følger den økonomiske udvikling på Danmarks vigtigste eksportmarkeder tæt. Hver måned samler vi for hvert marked et overblik over de seneste tendenser. Eksporthåndbogen DI’s online opslagsværk om eksportforsendelser og eksporttilbud. Erhvervsjuridisk bistand DI’s erhvervsjuridiske afdeling kan hjælpe dig med juridiske spørgsmål inden for international konkurrenceret, statsstøtte, immaterielret og selskabsret. Du kan også downloade og bruge DI’s standardskabelon til agentkontrakt. 20

DI's fremstødsværktøjer DI er med dig hele vejen di.dk/international Tlf. 33 77 33 77 21

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Før fremstødet - DI

DI's fremstødsværktøjer; Messer og udstillinger; Officielle fremstød; Før fremstødet; Under fremstødet; ... Før fremstødet. Det er vigtigt, ...
Read more

Under fremstødet - DI

Aktiv deltagelse er et nøgleord under fremstødet. ... DI's fremstødsværktøjer; ... Officielle fremstød; Før fremstødet; Under fremstødet;
Read more

Under - Documents

DIs fremstødsværktøjer - under fremstødet Preemption under Linux Preemption under Linux Tillgänglighet under semestern 2011 Unionens ...
Read more

Tyskland skal opleve Danmark - Nyhedsportal for Vejle Kommune

Følgende tre temaer danner rammerne for fremstødet; ... Green Tech Center tiltrækker millioner før åbning ; ... Vejle virksomhed får DIs initiativpris ;
Read more

Eksport-fremstød for marine-industrien - Metal Supply DK

Fremstødet er derfor meget vigtigt for virksomhederne, da de med dette som løftestang skal kunne udbygge deres internationale salg til marinesektoren. ...
Read more

Maritime Danmark 4.13 by Maritime Danmark ApS - issuu

... har MARCOD hjulpet Saga Shipping med at systematisere forretningskonceptet og fremstødet under ... Der går 20 år før Vibeke ... i DIS har fået ...
Read more

DI Business nr. 3 - maj 2015

DI KORTET DI kortet er infografik, som via tal og fakta fortæller en historie eller viser en udvikling. Tyskland verdens mest industrialiserede land Af ...
Read more