Direct Mail in Marketing Communications_BG

60 %
40 %
Information about Direct Mail in Marketing Communications_BG

Published on December 14, 2007

Author: Konx_Ompax

Source: slideshare.net

ДИРЕКТНАТА ПОЩА в маркетинговите комуникации Христо Радичев, НБУ – 13.12.2007 г.

Днес ще говорим за: • „Рийдърс Дайджест” • Директна поща • Имейл кампании

Част I: „Рийдърс Дайджест”

50 издания; 21 езика; над 70 държави; 100 млн. читатели на месец; 10 издания над 1 млн. бр.; 50 млн. книги годишно; продажби чрез директна поща „Рийдърс Дайджест” по света…

...и в България Старт – февруари 2006 г.; Над 100 000 лоялни клиенти; Книги, музика, DVD и др.; Над 20 нови заглавия за 2008 г.; Списание “Reader’s Digest”; Каталози – бижута, книги и др.;

Част II: Директна поща

Що е то? Директен маркетинг: „Предлагане на продукти и/ или услуги от производител или обслужваща компания директно на потенциалните клиенти, като за целта се използват бази данни, директна поща, вложки, демонстрации, продажби по телефона и др.” Small Business Dictionary Директна поща: „Всяка брошура, реклама или друг печатен (или електронен) рекламен/ промоционален документ, доставен директно на потребителя по пощата или чрез куриер.” Frederik Samuel’s Blog

Статистиката: 10% 760 ... е годишният обем на търговията чрез ДМ в 20 държави от млн. € Европа, вкл. Русия. 3 В една българска пощенска кутия броят на директната поща за една година писма е средно... 5% … са положителните отговори на оферта чрез директна поща в САЩ + Източник: ЕМОТА

Да купя или да създам? Кога е събирана? Каква информация съдържа? Как е събирана информацията? Проверка, стандартизиране, разширяване... Непрекъснато обновяване! LIST HYGIENE! База данни

Подбор Предварителен; Ясно определени и повече критерии; Точно „прицелване”;

Цветове; Качество; Живи „филтри”; Плик, хартия, формат Платени пликове за обратен отговор; Улесняваме, но и ангажираме; Любопитство;

Съдържанието Лично обръщение (персонализация); Стил и правопис; Спешно! (краен срок); Достатъчно информация (дължина); Подарък, награди (RD); Много причини за купуване; Гаранция, обещание; Адрес, контакти; Подател (име, длъжност, подпис);

Редовно изпращане на писма; Поредност на кампаниите; Нови и стари клиенти; Късата памет на клиентите; Конкуренцията; Честотата

А после какво? Обработване на поръчките; Анализ на резултатите; Изпълнение на поръчките (срокове); ИЗМЕРИМОСТ ! Работа с доставчици на стоки/услуги; Отново база данни; Контрол на качеството;

Част III: Имейл кампании

Новата среда Специфично потребление в Интернет; Всичко е по-бързо; Нови типове реклама; Корпоративен уеб сайт; Web 2.0; RSS; Google; YouTube; Firefox; Wikipedia; SEO, SEM, SPAM; MySpace, WordPress; Flickr, Picasa;

Що е то? Имейл маркетинг: Форма на директен маркетинг, използваща електронна поща за комуникация с клиентите: CRM – вече съществуващи клиенти; Онлайн каталог; Информационен бюлетин; Таргетиран контакт; 400 ... са похарчени от американски компании за имейл маркетинг през 2006 г. млн. $ Източник: „Онлайн маркетинг”

Имейл кампании По-бързо: Една имейл кампания може да се организира в рамките на няколко часа. По-евтино: Имейлът е около 70 пъти по-евтин от писмото на хартия. Двустранно: Възможност за незабавен отговор от страна на клиента. По-трудно: Spam филтри, липсва материален носител, досада, лесно изтриване.

Как да съберем повече имейли? Регистрационни форми в уеб сайт; Информационни бюлетини; Интернет промоции; Флайъри, препращащи към уеб сайт; Онлайн игри; Купуване на база данни (Внимание!)

Opt-in (Висока степен на удовлетвореност; очаквано съобщение); Opt-out; Добро сегментиране (Различно съдържание на различни сегменти от базата данни); HTML код (Трябва да бъде еднакъв за различни пощи и да минава през филтрите); From и Subject полетата; Особеното при имейл кампаниите ... от потребителите цитират 64% полето “From” като най-важен фактор за това дали да отворят писмото или не. DoubleClick Масова поща – от вторник до четвъртък; Най-лесно проследимите кампании; Без прикачени файлове; Текст на кирилица и латиница;

В заключение Директна поща: База данни и внимателен подбор; Плик, хартия, формат; Съдържание; Честота на изпращане; Анализ на резултатите; Имейл кампании: Новата Интернет среда; По-бързо, по-евтино, но и по-трудно; Събиране на имейли, opt-in, opt-out; Автоматично сегментиране; “From” и “Subject” полетата; HTML, текст, файлове;

Няколко полезни връзки http://www.marigoldtech.com/dmglossary/glossary.php http://www.usps.com/directmail/about.htm http://www.kolbrenerusa.com/elements.htm http://www.kochgroup.com/directmail.html http://www.email-marketing-reports.com/iland/

За допълнителни контакти: Христо Радичев hristo.radichev@rd.com hristo.radichev@mail.bg Мобилен телефон: 0899 898 595

Add a comment

Related pages

DirectMail.com – Data driven direct mail and marketing ...

... from enhancing online engagements to producing millions of personalized and compelling direct mail ... Market leading direct marketing solutions ...
Read more

Home - G & C Direct Mail Marketing

G&C Direct Mail Marketing offers Data Processing and List Management services to maximize the power of your data. In addition, we'll customize our QR ...
Read more

Direct Mail | Easy email marketing for your Mac

Create and send great looking email newsletters with Direct Mail, an easy to use email marketing app for Mac OS X. Download Now.
Read more

Direct Mail - Small Business Encyclopedia

Direct mail encompasses a wide variety of marketing materials, including brochures, catalogs, postcards, ... The Direct Marketing Association ...
Read more

Direct Mail Marketing | Marketing List Direct | InfoUSA

Direct mail marketing services including bulk mail services address validation and more from InfoUSA. Contact a direct mail marketing expert today!
Read more

Direct marketing - Wikipedia, the free encyclopedia

Direct marketing is a form of advertising which allows businesses and nonprofit organizations to communicate straight to the customer ... or direct mail, ...
Read more

Direktmarketing – Wikipedia

... Response), E-Mail-Adressen generieren ... Handbuch Direct-Marketing. 7. völlig überarb. Aufl. , Gabler, Wiesbaden 1997, ISBN 3-409-36702-0.
Read more

Direct Marketing | Marketing Teacher

... although direct mail is a direct marketing tool. There are a number of direct marketing media other than direct mail. These include ...
Read more

Direct Mail and Marketing

Direct Mail & Marketing offers the complete solution to market and promote your business nationally and internationally. We provide solutions for Cross ...
Read more