Dipliana

50 %
50 %
Information about Dipliana
How-to & DIY

Published on February 24, 2014

Author: vergilpenkov

Source: slideshare.net

Хасково 6300 ул. „Цар Освободител“ 21 тел: 03712/ 2264, 2568 факс: 03712/ 2368 години ия г аранц ЗА ВЕРТИКАЛЕН МОНТАЖ ЗА ХОРИЗОНТАЛЕН МОНТАЖ С ЕДНА СЕРПЕНТИНА С ДВЕ СЕРПЕНТИНИ С НЕРЪЖДАЕМ ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛ години ия аранц г www.boileri-matev.com e-mail: matevbg@matev.com

30 л 50 л CrNi - хром никел Е - емайлиран 80 л Модели Вместимост (L) Тип водосъдържател Мощност на ел. нагревателя (W) ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Макс. темп. на загряване на водата (°) Напрежение (V) Налягане (MPa) Размери ФхН (mm) Тегло (kg) Време за загряване на водата (15° до 72°) h 95M30 30 CrNi, E 3000 72 230 0,8 400x550 22 0h 48° 95M50 50 CrNi, E 3000 72 230 0,8 400x780 32 1h 20° 95M80 80 CrNi, E 3000 72 230 0,8 400x1110 43 2h 05° 95M80H 80 CrNi, E 3000 72 230 0,8 530x680 39 2h 05° 99M120 120 CrNi, E 3000 72 230 0,8 530x935 52 2h 10° 99M150 150 CrNi, E 3000 72 230 0,8 530x1130 59 3h 00° 99M200 200 CrNi, E 3000 72 230 0,8 530x1380 71 Н - нисък 4h 20° Предимства: изпълнени според всички европейски норми и изисквания; класическа конструкция, позволяваща пълна ремонтно-пригодност на всички елементи на бойлера и възможност за тяхната подмяна; ниски енергийни загуби; възможност за избор на консумирана ел. мощност в зависимост от желанието на потребителя, състоянието на ел. инсталацията, конкретна необходимост от топла вода; надеждна ел. част и възможност за включване на дефектно токова защита; удължени периоди на междусервизно обслужване поради: – намалено топлинно натоварване на нагревателя. – аноден протектор с дълъг живот. – високотехнологично стъкло-емайлово покритие. намалено образуване на котлен камък; водонагревателите „Матев“ гарантират гореща вода с температура над 68°С в целия обем и липса на бактерии (бактерия легионела) и микроорганизми; [ I/min ] Серп.1 - [ т² ] Серп.2 - [ т² ] [С] [ МРа] Серп.1 - [ kW ] Серп.2 - [ kW ] Серп.1 - [ kW ] Серп.2 - [ kW ] За 20 kW - [ min ] За 10 kW - [ min ] За 5 kW - [ min ] 1 1 1 Данни на топлообменника 22 22 22 0,33 0,5 0,5 90 90 90 10 10 10 10,5 20,5 20,5 6,7 11,5 11,5 13 21 30 20 43 61 41 89 125 480 броя 460 175 [I] [I] [ MPa ] [ I/min ] 95М50 95М80 99М120 Данни за водосъдържателя 46 76 115 0,8 0,8 0,8 8 9 12 22 0,5 0,5 90 10 20,5 20,5 11,5 11,5 30 61 125 2 960 111.5 0,8 12 99М120 22 0,5 90 10 20,5 11,5 39 80 165 1 480 145 0,8 14 99М150 22 0,5 0,5 90 10 20,5 20,5 11,5 11,5 39 80 165 2 960 141.5 0,8 14 99М150 22 0,5 90 10 20,5 11,5 52 108 225 1 480 186 0,8 15 99М200 22 0,5 0,5 90 10 20,5 20,5 11,5 11,5 52 108 225 2 960 182.5 0,8 15 99М200 Дебит на топлоносителя Загуби на налягане загуби на налягане: [ I/min ] mbar 10 14 15 20 20 41 tзахр. т - температура на топлоносителя, захранващ топлообменника - [ °С ]; tизх. в - температура на изходящата вода - [ °С ]; tводос - температура, до която е загрята водата във водосъдържателя - [ °С ]; tзахр. в - температура на захранващата студена вода - [ °С ]; Време на загряване /максимално/ при tзахр. в = 10°C, tводос= 60°C u tзахр. т= 85°C Мощност на топлообменника /максимална/ при tзахр. т= 85°C, tводос= 60°C Мощност на топлообменника /максимална/ при tзахр. т= 90°C, tводос= 45°C Температура на топлоносителя /максимална/ Налягане в топлообменника /максимално/ Нагревна повърхност Дебит /максимален/ за топлообменник Полезен обем Работно налягане Дебит /максимален/ Количество вода при tзахр. т= 90°C, tзахр. в= 10°C u tизх.в= 45°C топлообменници модел АЛТЕРНАТИВНА ЕНЕРГИЯ - ПЕЧАЛБА ЗА ВАС ВЕРТИКАЛЕН МОНТАЖ

ВЕРТИКАЛЕН МОНТАЖ ХОРИЗОНТАЛЕН МОНТАЖ h2 В m ХОРИЗОНТАЛЕН МОНТАЖ h1 h1 п п Трб В h3 h2 h m e h3 50 л Трб С e Трб Присъединителни размери за вертикален монтаж: V 30л 50л 80л 120л 150л 200л h ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ C h 390 390 390 530 530 530 h1 h2 h3 B e c m n Трб. max. kg 540 780 1110 935 1130 1380 180 180 180 200 200 200 --540 540 540 540 540 ------400 400 400 225 225 225 300 300 300 240 240 240 240 240 240 100 100 100 100 100 100 170 400 730 580 780 1000 130 130 130 150 150 150 1/2" 1/2„ 1/2„ 1/2„ 1/2„ 1/2„ 22 32/43 43/54 52/63/74 59/70/81 71/82/93 Присъединителни размери за хоризонтален монтаж: V 50л 80л 120л 150л h 390 390 530 530 80 л h1 B e c m n Трб. h2 180 180 200 200 225 225 300 300 240 240 240 240 150 540 150 150 400 730 580 780 130 130 150 150 1/2„ 1/2„ 1/2„ 1/2„ 600 600 600 600 Тип водосъдържател Мощност на ел. нагревателя (W) Макс. темп. на загряване на водата (°) Напрежение (V) Налягане (MPa) 95M50 50 E 3000 72 230 95M80 80 E 3000 72 230 95M80Н 80 E 3000 72 99M120 120 E 3000 99M150 150 E 3000 CrNi - хром никел Размери ФхН (mm) Тегло (kg) Време за загряване на водата (15° до 72°) h 0,8 400x780 32 1h 20° 0,8 400x1110 43 2h 05° 230 0,8 530x680 39 2h 05° 72 230 0,8 530x935 52 2h 10° 72 230 0,8 530x1130 59 3h 00° Е - емайлиран Н - нисък kg 780 1110 935 1130 Модели Вместимост (L) 32 43 52 59 Размерите са в мм Размерите h2 u h3 се отнасят за вариант на ел. бойлер с вграден топлообменник (1 или 2 броя) Допустими отклонения в размерите +5% Технически норми: Електрическият акумулиращ водонагревател отговаря на изискванията на: БДС EN 60335 - 1(:2002):2003, БДС EN 60335 - 1(:2002):2003/А1:2005, БДС EN 60335 - 1(:2002):2003/А11:2005, БДС EN 60335 - 2 - 21(:2003):2003, БДС EN 60335 - 2 - 21(:2003):2003/А1:2005, БДС EN 55014 - 1: 2007, БДС 61000 - 3 - 3:2000+А1:2003+А2:2006 Технически данни: Тип на водонагревателя: затворен, акумулиращ с топлинна изолация: - Номинално налягане - 0,8 МРа; - Изпитателно налягане - 1,6 МРа; - Номинално напрежение - 230V~; - Номинална мощност - 3kW; - Температура на водата - 75+10°С; - Защита от корозия; - Защита срещу поражения от електрически ток - I клас; - Степен на защита срещу твърди тела и вода - IP X1; 120 л 150 л Предимства: система за смесване на водата осигуряваща същото количество топла вода, както при бойлерите с вертикален монтаж; ляво и дясно разположение на изводите за електрическата част; аноден протектор с 50% по-дълъг експлоатационен период; всички бойлери са осигурени с тройна защита чрез: – комбинирано-възвратно-предпазен клапан – терморегулатор – термична защита специална конструкция на нагревателя осигуряваща равномерно затопляне на целия обем вода; контактен термометър;

една серпентина БОЙЛЕРИ С ТОПЛООБМЕННИК 30 л 50 л 80 л 120 л 150 л 200 л 50 л две серпентини 80 л 120 л ЕЛЕКТРИЧЕСКИ БИТОВ БОЙЛЕР С НЕРЪЖДАЕМ ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛ 150 л 200 л Предимства: икономия на електроенергия при доставяне на топла вода за домакинството от електрически бойлер с вграден топлообменник тип „серпентина“ - водата се загрява чрез използването на алтернативен топлоизточник /слънчев колектор, локално парно, камина с водна риза/; серпентините са разположени в долната част на водосъдържателя и позволяват ефективно затопляне на водата в целия обем на съда; серпентините са разположени една в друга, което позволява различни схеми на свързване и по-голям обем на затопляна вода; водосъдържател от хром-никелова стомана с гарантиран химичен състав и механични характеристики; бързонагряващ - нагревател с мощност 3 kW; възможност за следене степента на загряване на водата чрез температурен индикатор; регулиране на мощността посредством 5-степенен превключвател; икономични, благодарение на отличната термоизолация на съда - минерална вата с дебелина 5 см; надеждна тройна защита терморегулатор + двуполюсен термоизключвател + комбиниран възвратно предпазен вентил; кожух с полиестерно прахово покритие; 100% контрол при пробно налягане от 1,6 МРа; икономия на електроенергия при доставяне на топла вода за домакинството от електрически бойлер с вграден топлообменник тип „серпентина“ - водата се загрява чрез използването на алтернативен топлоизточник /слънчев колектор, локално парно, камина с водна риза/; съвременен дизайн, патентован специално за бойлери „МАТЕВ“

Add a comment

Related presentations

Belief comes through hearing. In order to have belief, we must listen, but we also...

Presentation held at the Etsy Team Captain Summit in Berlin, March 14-16, 2014

Download hack tool @ http://dragoncity.cooldownloadz.com

An how-to build an inexpensive Arduino Board for 5 USD.

step by step guide on how small businesses can start payroll software in -mid-year.

CLC Trendspotting - The Technologies of Makerspaces, presented by Edward Iglesias ...

Related pages

Home - Disciplina Group, LLC

Disciplina Group LLC is not soliciting any action based on the website. Nothing on this website is a recommendation that you pursue any investment style ...
Read more

dipliana ACCESSIBLE - 4 - ACCESSIBLE EC Project

Disability Impairment Approximation Simulator (DIAS) Designing for people with disabilities is becoming an important topic today. This idea is strongly
Read more

image dipliana back - Пайп систем AД ...

Title: image dipliana_back Created Date: 9/17/2008 11:05:58 AM
Read more

Dipliana A4 face - Керемиди и Паважи

Title: Dipliana_A4_face Author: Валери Created Date: 9/19/2012 7:22:53 PM
Read more

ZND dipliana A5 - For Our Children Foundation - detebg.org

Title: ZND_dipliana_A5.indd Author: vili Created Date: 5/9/2012 5:54:06 PM
Read more

MAUER dipliana red line 2012 - МАУЕР ЛОКИНГ ...

“Ìàóåð Ëîêèíã Ñèñòåìñ” ÎÎÄ Âàðíà 9009, óë. Ï. Ñòàéíîâ 10 òåë.: 052/575 118, ôàêñ: 052/501 810 e-mail: sales@ ...
Read more

dipliana prn - BGLeads.com

f0Logob 2g naQ0b Hg . Title: dipliana_prn.cdr Author: Administrator Created Date: 2/22/2008 10:01:05 AM
Read more

saksa-dipliana

saksa-dipliana.qxd Author: Rado Created Date: 12/13/2006 11:24:46 AM ...
Read more

Комплект "Dipliana_CITY-1" - Вега мебели ...

Брошура City, за кухни. Кухни серийно производство в два цвята от 16мм ЛПДЧ на много ...
Read more