Dijital Yurttaşlık ve Güvenlik

60 %
40 %
Information about Dijital Yurttaşlık ve Güvenlik
Business & Mgmt

Published on February 6, 2014

Author: alibabaoglanblog

Source: slideshare.net

Description

Dijital Yurttaşlık ve Güvenlik

Dijital Yurttaşlık ve Güvenlik 1 1

Internet ve akıllı telefon kullanımında özellikle gelişen ülkelrdeki büyük artış Değişen dijital ortam Internet erişimi pek çok fırsatı getiriyor ama bazı riskler de var 2 2

Turkiye Facebook Kullanımında 3. sırada Rusya’da çocukların %40’ı online iken yabancılar ile tanışıyor children Güney Doğu Asya’da 3 milyar Cep telefonu var % 42 si Gençlerin Mxit ile hergün yabancılar ile konuşuyor Tüm dünyada 6 milyar cep telefonu kullanılıyor Değişen Dijital Ortam 3 3

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme: Dijital Haklar  Görüşlerini ifade etme ve duyulma hakkı (12. Madde)  İfade Özgürlüğü hakkı – bilgi aramak, almak ve paylaşmayı içerecek şekilde (13. Madde)  Çocukların her türlü fiziksel veya zihinsel şiddetten, yaralanma ve istismardan korunma hakkı (19. Madde)  Dernek üyesi olma/kurma ve barışcıl toplanma hakkı, ve bilgiye ulaşma hakkı (17. Madde) 4 4

Neden Dijital Yurttaşlık ve Güvenlik? 5 5

 Dijital ortam pek çok yeni fırsat sunmakta  Çocuklar ve Gençler bu dijital yeniliklerin en çok kullananlar  Pek çok ülkede kanıta dayalı bilgi eksikliği 6 6

Gençleri ve Çocukları fırsatlar ve kendilerini risklerden nasıl koruyacakları konusunda eğitmek Politika geliştirilirken tavsiyelerde bulunmak 7 7

Veri toplama ve bilgi Proje Süreci Ortak kampanya Politika Çalışmaları 8 8

9 9

Dijital yurttaşlık bir haktır. Kanun koyucular gençlik ve dijital medya konularını fırsat ve riskleri de içererek kanıta dayalı biçimde tüm paydaşlarla; eğitimciler, kamu kuruluşları, ebeveynler, bakımla yükümlü olanlar, STKlar, medya ve özel sektör ile değerlendirmelidirler. 10 10

Hakkaniyet odaklı politika ve uygulamalar Tüm fırsat ve haklar, cinsiyet eşitliğini, engelli haklarını ve en dezavantajlı grupları da içerecek şekilde toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılmalıdır. 11 11

Şeffaflık ve içerme Politika yapıcılar, gençlik ve dijital medya konularını ele alırken çatışan değerler ve yöntemler arası farklılıklar konusunda şeffaf olmaya hazırlıklı olmalıdır. 12 12

Politika Çalışmaları  Verilerin, kanıtların onaylanması ve politika tavsiyeleri geliştirilmesi  Ulusal Araştırma Komisyonu kurulması 13 13

Dijital Erişim ■ Internet kullanıcılarının 49 %u interneti kendi evlerinden kullandıklarını ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ belirtmişler 33%ü kendi odalarından kullandıklarını belirtmişlerdir 61.9%u evden internet bağlantısına sahip olduklarını belirtmişlerdir 29.7 %si internete okuldan erişim sağlamakta 37.5%i internete arkadaşlarının evinden erişim sağlamakta 30.7%si internet Cafelerden 2.1%i internete kütüphaneden 9-16 yaş arasındakilerin 10%u internete cep telefonundan erişim sağlamakta Dijital Yurttaşlık ve Güvenlik Kaynak: EU KIDS Online 2010 14

Dijital Faaliyetler ■ 92% okul ödevi ■ 59% müzik kliplerini izlemek ■ 49% oyun oynamak ■ 48% sosyal paylaşım sitelerinde paylaşım ■ 40% haberleri okumak veya izlemek ■ 40% müzik veya film indirmek ■ 99 % u Facebook kullanıyor ■ 9%u Twitter kullanıyor ■ 8,6%sı MSN kullanıyor Dijital Yurttaşlık ve Güvenlik Kaynak: EU KIDS Online 2010 15

Bilgi İletişim Teknolojileri Konferansı Çıktı Özeti • Güvenli İnternet politikaları aileler, sivil toplum kuruluşları, çocuklar ve devlet işbirliği ile gerçekleştirilmelidir. • İnternetteki risklere yönelik bilgilendirme süreci okullar, aileler, medya gibi kurumlar arası işbirliği ile gerçekleştirilmelidir. • Güvenli İnternet kullanımına ilişkin el kitapçıklar hazırlanıp yaygın dağıtımı yapılmalıdır. • Internet erişimi herkese sağlanmalı, özellikle ekonomik açıdan zorlanan ailelere internet erişiminde destek verilmelidir. • İnternet erişiminde salt içerik tüketicisi olmamalı, içerik üreticisi de olunmalıdır. • Gençler ve çocuklar kendi yükledikleri bilgiler konusunda dikkatli olmalı, aynı zamanda kişilik haklarına saygılı olma öğretilmelidir. 16

Teşekkürler 17 17

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Dijital Vatandaşlık ve Güvenlik - Ali Rıza Babaoğlan

Dijital Yurttaşlık ve Güvenlik from Ali Babaoglan Blog. Türkiye’de internet kullanımı ve online güvenlikle ilgili mevcut bilgi ve araştırmaları ...
Read more

Dijital Vatandaşlık nedir ? Dijital Vatandaşlık ...

Dijital Vatandaş yetiştirme, eğitim. ... hem onları hem de toplumun tamamını ahlaki açıdan ve güvenlik bakımından ilgilendirir.
Read more

Partnerler – Güvenlik Merkezi – Google

Güvenlik Merkezi İçeriğe ... projemiz ile gençlerimiz için bilinçli internet kullanımı ve dijital vatandaşlık ... dijital yurttaşlık, ...
Read more

Uluslararası ilişkilerde sınır tanımayan sorunlar ...

Uluslararası ilişkilerde sınır tanımayan sorunlar : göç, yurttaşlık, insan hakları, toplumsal cinsiyet, küresel adalet ve güvenlik.
Read more

SKY TV - Dijital güvenlik ve güvenli alışveriş için ...

1 Mayıs 2015 günü SKY TV'de Yasemin Fatih Amato ile "Dijital güvenlik ve güvenli alışveriş" konusunu konuştuk ...
Read more

Dijital Kapı Deliği Görüntüleyici - TV Reklamı ...

Dijital Kapı Deliği Görüntüleyici - TV ... Yale LCD ekranlı kayıtlı dijital ... ESRARENGİZ ŞİFRELİ GİZLİ SANDIK anahtarı ve ...
Read more

Bilgisayar ve Internet Güvenliği | Microsoft Güvenlik ...

Microsoft Güvenlik Merkezi’nden bilgisayar güvenliği, Internet güvenliği ve dijital gizliliğin korunmasıyla ilgili araçları ve bilgileri edinin.
Read more

Dijital Güvenlik

Hoş Geldiniz,güvenlik hizmetleri,özel güvenlik,bursa özel güvenlik,güvenlik eğitimi,dijital güvenlik,Sağlık kuruluşları güvenliği,sanayi ...
Read more

Ra Güvenlik | Güvenlik Kameraları ve kamera sistemleri ...

Ra Güvenlik ve Kamera sistemleri ... hareketi algılama modunda dijital fotoğraf çekebilen ve kayıt yapabilen digital kamera ve ip kamera ‘lar ...
Read more