DigitaleBibliotheekVlissingen

75 %
25 %
Information about DigitaleBibliotheekVlissingen

Published on June 28, 2009

Author: KarolienSelhorst

Source: slideshare.net

Description

Deze presentatie vertelt waarom de digitale bibliotheek Vlissingen over kennis delen (en dus over mensen) gaat en niet over de techniek.

De digitale bibliotheek Vlissingen gaat over kennis delen(en dus over mensen…) Karolien Selhorst ~ Beleidsmedewerker DB en KM Bibliotheek Vlissingen Antwerpen ~ 26 juni 2009

“The digital library is notaboutwires, butaboutpeople.” (Claudia Lux, presidente IFLA)

Bibliotheek Vlissingen: ambitie OB Vlissingen wil de burger helpen bij het zich ontwikkelen tot een volwaardig en betrokken deelnemer aan de hedendaagse informatiemaatschappij en kenniseconomie: sterke focus op informatiefunctie OB Vlissingen als schakel tussen kennisaanbieders en kennisvragers in Nederland

Kennis delen en samenwerken Bibliotheekdiensten zijn persoonlijke diensten waarvan de kwaliteit gebaseerd is op de interactie tussen klant en medewerker Bibliotheek Vlissingen wil de kwaliteit van het inlichtingenwerk verhogen door dit niet langer een actie van één medewerker te laten zijn Vraagafhandeling moet gebaseerd zijn op teamwork en kennisdeling

Van ambitie naar praktijk: KM2.0 Focus op: Kennismanagement: waarde creëren voor de klant uit expertise en kennisdeling medewerkersOndersteund door social tools (uitbouw van de bibliotheek 2.0)= ‘Kennismanagement 2.0’

Kennismanagement: waarde creëren voor de klant uit expertise en kennisdeling medewerkers

Ondersteund door social tools (uitbouw van de bibliotheek 2.0)

KM2.0: interne en externe dimensie Interne dimensie: focus op faciliteren intern kennisbeheer (kennis delen, kennis ontsluiten enz.) Externe dimensie: focus op kennis delen met klanten en kennis delen met derden (bibliotheken, partners en andere kennisinstituten)

KM2.0 strategie Kennisscan (analyse kennishuishouding)Implementeren van aanbevelingen die voortvloeien uit scanKM-instrumenten en praktijken integreren in de dagdagelijkse praktijkEvalueren en monitoren (plan, do, check, act)

Kennisscan (analyse kennishuishouding)

Implementeren van aanbevelingen die voortvloeien uit scan

KM-instrumenten en praktijken integreren in de dagdagelijkse praktijk

Evalueren en monitoren (plan, do, check, act)

Add a comment

Related pages

Artikelen Archives - Coers Internet Trainingen

materiaal op de website van Coers Internet Trainingen, is zonder toestemming vooraf niet toegestaan. in Artikelen 0 reacties.
Read more

Home digitaal Zeeuwse bibliotheek - ZB digitaal: Zeeuwse ...

Zeeuwse Bibliotheek digitaal ... De inhoud van 28 tijdschriften en jaarboeken is online terug te vinden in de Tijdschriftenbank Zeeland.
Read more

ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland

Welkom bij ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland! Het hart van kennis, informatie en cultuur.
Read more

De nieuwe bibliotheek - Home

De Nieuwe Bibliotheek Almere, voor gratis wifi, e-books, internet, digitale producten, printen, verse koffie, cafe, filmhuis, theather, cultuur, plezier en ...
Read more

Digitale bibliotheek van de Koninklijke Bibliotheek

Digitale Bibliotheek reikt verder. De Digitale Bibliotheek van de Koninklijke Bibliotheek (KB) geeft online toegang tot een ruime collectie. Het zijn ...
Read more

Veelgestelde vragen

Lopende issues Onderstaand issue is bij ons bekend/op dit moment actueel: Issue 1: Bestelde e-books verschijnen niet op de boekenplank in de Android app.
Read more

Catalogus - Bibliotheek Vlissingen

In de catalogus zoek je naar boeken, muziekcd’s, dvd’s, luisterboeken en andere materialen van de gezamenlijke Zeeuwse openbare bibliotheken.
Read more

De Belezen Kater: Themadossiers Bibliotheek Vlissingen

http://www.themadossiers.com/ http://www.bibliotheekvlissingen.nl/ Bibliotheek Vlissingen speelt regelmatig in op actuele en lokale onderwerpen door ...
Read more