Digitale medier undervisning intro - It-Didaktisk Design

67 %
33 %
Information about Digitale medier undervisning intro - It-Didaktisk Design
Education

Published on February 4, 2014

Author: andershjortskov

Source: slideshare.net

Undervisning  i  Digitale  Medier   It-­‐Didak3sk  Design  2014   2.  Semester   V.  Janus  F.  Aaen  &  Anders  Hjortskov    

Ugentlige  PorEolio-­‐opgaver     Ugens   opgave   s3lles    Onsdag   LiHeratur  &   online   undervisning     Udkast  og   vejledning       Aflevering  af   Indlæg  på   opgaven  &   bloggen   evaluering          Ons-­‐søndag          Mandag              Onsdag    Torsdag  

Projektet   Projekt:  It-­‐didak3sk  Design  afprøves  

  Undervisningspakker      

Pages  

  LiHeratur  &  online  undervisning    

  Udkast  og  vejledning    

  Aflevering  af  opgaven  &  evaluering     EKSEMPEL  

  Indlæg  på  IT-­‐DD  bloggen    

Blogstrukturen  på  IT-­‐DD       MinecraV   It-­‐DD   Jessen&Testrup   Hjortskov//Aaen  

Underviserbloggen  

Gruppeblogs  

Hvad  er  en  blog?   “A website that is updated frequently, with new material posted at the top of the page” (Blood 2003) ●  Fra  Weblogs  3l  Blogs   ●  Daterede  indlæg   ●  Indlæg  sorteret  eVer  nyeste  bidrag   ●  Hur3g  og  nem  opdatering   ●  Mange  blogs  i  netværk:  Blogosfære  

Blogtyper   ○  Filterstyle  Blogs   ○  Personlig  Dagbog   ○  Tema3serede  Blogs  

Bloggen  som  faglig  formidling   ●  En  bred  målgruppe   ●  Tendens  3l  at  scanne  teksten   ●  Brug  af  journalis3ske  virkemidler   ○  ○  ○  ○  Nyhedstrekanten   Tekstombrydning   Mellemrubrikker   Fed  skriV,  hyperlinks  mv.  

Tommelfingerregler     Vær  opmærksom  på:   •  OverskriV/rubrik  –  ak3vt  sprog  (hvem  gør   hvad?)   •  Manchet  –  hovedaktører,  fokus,  vinkel   •  Billeder  –  Tema3sering/indgang   •  Mellemrubrikker  –  emner/indgange  i  teksten   •  Kommentarfelter  -­‐  Dialog  

Blogs  og  Wikis   Blogs   •  •  •    BoHom-­‐up     Eksplora3vt,  idegenerering   SkriVlighed  om  emnet   Wikis   •  •  •  •  Top-­‐down   Leksikalt,  faktuel  viden   Mange  brugere  =  effek3vt   Verificering  af  indlæg  

Gruppeblogs  -­‐>  it-­‐Didak3sk  blog   •  Gennemgå   formidlingspapir   •  Lav  blogindlæg  på   gruppebloggen   •  Kopier  manchet  og   billede  3l  IT-­‐DD   bloggen  og  link  

Problems3llinger  i  blogging   ●  E3ske  problems3llinger  -­‐  åbenhed  i  forhold  3l   ●  ●  ●  ●  omverden  og  udkast     Underviserens  rolle  iV.  blogs  i  undervisningen     De  studerendes  rolle     Copyright  problems3llinger   Brugerrekgheder  

Personal  Learning  Environment        

Ugentlige  PorEolio-­‐opgaver     Ugens   opgave   s3lles     LiHeratur  &   online   undervisning     Udkast  og   vejledning       Aflevering  af   Indlæg  på   opgaven  &   bloggen   evaluering  

  Feedback?   Spørgsmål?  

Andre  temaer   •  Samspillet  mellem  Pages,  Google  Drive,   Youtube-­‐kanal  mv.   •  Tidsdimensionen?   •  Gruppearbejde?   •  Flere  undervisere?  

Add a comment

Related presentations

Related pages

Slides til introforelæsning på Digitale Medier | It ...

En blog for uddannelsen It-didaktisk design Menu ... in Digitale medier, It-didaktisk design and ... læring uformel læring undervisning ...
Read more

It-didaktisk design - KANDIDAT - Aarhus Universitet

Hvordan skal vi tænke uddannelse i et samfund præget af digitale medier? Hvordan kan it understøtte konceptet om livslang læring? Hvordan designer og ...
Read more

It-didaktisk design | Undervisningsudvikling og Digitale ...

... It-didaktisk design ... og tænke uddannelse ind i et samfund præget af digitale medier. ... didaktisk design, Nyheder, Undervisning | Tagged ...
Read more

Publikation om digitale medier og didaktisk design ...

Publikation om digitale medier og didaktisk design. Digitale medier såsom computere og ... tilrettelæggelsen af undervisning. ... i it-didaktisk design.
Read more

#Undervisning - YouTube

#Undervisning Claus S. Nicolaisen ... pæd IT Didaktisk Design deltager vi i et ‘participatory academic community’ med digitale medier og ...
Read more

IT-Didaktisk Design: Designteori 5.4 - YouTube

Præsentationen "IT-Didaktisk Design: ... Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, ... It i undervisning og læring ...
Read more

MaKeyMaKey og programmering (SCRATCH) i undervisningen ...

Projektbeskrivelse Et IT-didaktisk design projekt med fokus på at ... digitale medier, ... MakeyMakey og Scratch i undervisning; Forberedelser, design og ...
Read more

It-didaktisk design - Online i åbne laboratorier

Hvordan kan man etablere online undervisning baseret ... Undervisningsudvikling og Digitale medier, ... It-didaktisk design organiserede ...
Read more