Digitale fortellinger og Movie Maker

55 %
45 %
Information about Digitale fortellinger og Movie Maker
Education

Published on November 7, 2008

Author: moldeklev

Source: slideshare.net

Description

Presentasjon holdt for Avis i skolen, Bergens tidende 07.11.08

Forside

 

Innhold Innhold Hva er digital fortelling? Vise Movie Maker Arbeidsmåter Hvorfor digital fortelling? Ressurser

Fortelling http://flickr.com/people/clappstar/

http://www.digitalefortellinger.com/film_krsand2_daniel.php

Innhold Definisjon Digital fortelling Digital fortelling

9. trinn ved Skarpengland skole

Kilde: http://stud.hsh.no/arbeider/2007/Fortell

Studentarbeid Høyskolen i Oslo

Utvidet definisjon Faglige tekster Presentasjon Bilder Stemninger Utvidet definisjon

Faglige tekster

Presentasjon

Bilder

Stemninger

 

 

http://skranevatnetikttips.wikispaces.com/

Innhold Eks. arbeidsgang Kilde: http://stud.hsh.no/arbeider/2007/Fortell

 

Hvorfor bruke digital fortelling i undervisning Innhold Hvorfor digital fortelling? Lære av å presentere Mestring Motivasjon Fengende

Innhold Hva sier KL06? Norsk etter 4. årstrinn - lage fortellinger ved å kombinere ord, lyd og bilde

K-06 Norsk etter 7. årstrinn - lage sammensatte tekster med bilder, utsmykkinger og varierte skrifttyper til en større helhet, manuelt og ved hjelp av digitale verktøy Hva sier KL06?

K-06 Samfunnsfag etter 4. årstrinn - presentere historiske emne ved hjelp av skrift, teikningar, bilete, film, modellar og digitale verktøy Hva sier KL06?

Innhold K-06 Hva sier KL06? Samfunnsfag etter 7. årstrinn - lage visuelle framstillngar av to eller fleire tidlege elvekulturar ved hjelp av digitale verktøy

K-06 Kunst og håndverk etter 10. årstrinn - tegne bildemanus, redigere og manipulere enkle digitale opptak og vurdere bruk av egne virkemidlar Hva sier KL06?

K-06 Norsk etter 10. årstrinn - tolke og vurdere ulike former for sammensatte tekster - bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster Hva sier KL06?

Innhold K-06 Hva sier KL06? - kombinere muntlige, skriftlige, visuelle og auditive uttrykksformer i framføringer og presentasjoner - tolke og vurdere samspillet mellom muntlig og skriftlig språk, bilder, lyd og musikk, bevegelse, grafikk og design og vise sammenhengen mellom innhold, form og formål - bruke digitale verktøy til presentasjon og publisering av egne tekster Norsk etter Vg1 studieforberedende og Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram

4. trinn ved Nyplass skole

Innhold Vurdering av digital fortelling Vurdering - Faglig innsikt - Samspill musikk og bilde - Relevante bilder/illustrasjoner - Kildebruk - Egnet medium? - Beherske mediumet Leif Harboe, http://www.skolenettet.no

Innhold Creative Commons

Bilderessurser Bilderessurser

Lydressurser Innhold Lydressurser

Innhold Publisere Publisering

Lydressurser Innhold Nettressurser http://stud.hsh.no/arbeider/2007/Fortell/index.htm http://www.storycenter.org/index1.html http://www.digitalefortellinger.co m

http://www.digitalefortellinger.com

Forside Takk for meg

Add a comment

Related presentations

Related pages

⭐Digitale fortellinger i skolen (versjon 2012) Rolf K ...

... om buddhismen 69 Digitale fortellinger om dyr 70 Digitale fortellinger om kropp og helse 71 Digitale fortellinger om verdensrommet 72 ...
Read more

Invitasjon til å delta på workshop i Digitale fortellinger

Invitasjon til å delta på workshop i Digitale fortellinger + Report ...
Read more

Improving Technology Competency and Disposition of ...

... such as Movie Maker ... av digitale fortellinger i lærerutdanningen kan bidra til å utvikle lektorstudenters digitale kompetanse og fremme ...
Read more

Hvordan lage en digital fortelling – Wikibøker

... Movie Maker og Imovie. ... Programmet Photostory er spesifikt utviklet for å lage digitale fortellinger og er svært enkelt å bruke.
Read more

Digital storytelling in teacher education: A meaningful ...

Hensikten med denne studien er å utforske hvordan bruken av digitale fortellinger i ... innovative og hensiktsmessige ... tools such as Movie Maker ...
Read more

Nord-Odal ungdoms-skole

... eller Movie Maker.
Og redigeringa er gjort i Sony Vegas Movie Studio ...
Read more

⭐Digital historiefortelling - docplayer.me

... personlige fortellinger/filmer ... film og ens egen personlige stemme ... fortelling Kjærlighetsbrev fra Paris Digitale forstyrrelser i ...
Read more

Invitasjon til kurs i digitale forteljingar

... Movie Maker (sette sammen bilde og lyd) og Audacity ... og auke bruken av digitale verktøy og nettformidling i kulturinstitusjonar som arkiv ...
Read more