Digitale Fortellinger 160209

50 %
50 %
Information about Digitale Fortellinger 160209
Education

Published on February 15, 2009

Author: moldeklev

Source: slideshare.net

Description

Kurs holdt for Ulriken skolesenter 160209

 

Innhold Tidsskjema 14.00 – 14.45 Hva er digitale fortellinger? 14.45 – 16.15 Lage egne fortellinger 16.15 - 17.00 Vise fortellingene, refleksjon

 

Innhold Innhold Hva er digital fortelling? Arbeidsmåter Hvorfor digital fortelling? Ressurser Vise Photo Story

Fortelling http://flickr.com/people/clappstar/

http://www.digitalefortellinger.com/film_krsand2_daniel.php

http://www.digitalefortellinger.com/film_krsand2_daniel.php

Innhold Definisjon Digital fortelling Digital fortelling

9. trinn ved Skarpengland skole

9. trinn ved Skarpengland skole

Kilde: http://stud.hsh.no/arbeider/2007/Fortell

Studentarbeid Høyskolen i Oslo

Studentarbeid Høyskolen i Oslo

Utvidet definisjon Faglige tekster Presentasjon Bilder Stemninger Utvidet definisjon

5. trinn, Skranevatnet skole

5. trinn, Skranevatnet skole

Innhold Eks. arbeidsgang Kilde: http://stud.hsh.no/arbeider/2007/Fortell

Gutt 5 år

Gutt 5 år

Innhold Eks. arbeidsgang Kilde: http://stud.hsh.no/arbeider/2007/Fortell

Hvorfor bruke digital fortelling i undervisning Innhold Hvorfor digital fortelling? Lære av å presentere Mestring Motivasjon Fengende

Innhold Hva sier KL06?

Innhold Hva sier KL06? Norsk etter 4. årstrinn - lage fortellinger ved å kombinere ord, lyd og bilde

K-06 Norsk etter 7. årstrinn - lage sammensatte tekster med bilder, utsmykkinger og varierte skrifttyper til en større helhet, manuelt og ved hjelp av digitale verktøy Hva sier KL06?

K-06 Samfunnsfag etter 4. årstrinn - presentere historiske emne ved hjelp av skrift, teikningar, bilete, film, modellar og digitale verktøy Hva sier KL06?

Innhold K-06 Hva sier KL06? Samfunnsfag etter 7. årstrinn - lage visuelle framstillngar av to eller fleire tidlege elvekulturar ved hjelp av digitale verktøy

K-06 Kunst og håndverk etter 10. årstrinn - tegne bildemanus, redigere og manipulere enkle digitale opptak og vurdere bruk av egne virkemidlar Hva sier KL06?

K-06 Norsk etter 10. årstrinn - tolke og vurdere ulike former for sammensatte tekster - bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster Hva sier KL06?

Innhold K-06 Hva sier KL06? - kombinere muntlige, skriftlige, visuelle og auditive uttrykksformer i framføringer og presentasjoner - tolke og vurdere samspillet mellom muntlig og skriftlig språk, bilder, lyd og musikk, bevegelse, grafikk og design og vise sammenhengen mellom innhold, form og formål - bruke digitale verktøy til presentasjon og publisering av egne tekster Norsk etter Vg1 studieforberedende og Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram

 

Programvare Photo Story Movie Maker Audacity

http://skranevatnetikttips.wikispaces.com/

6. trinn ved Skranevatnet skole

Photo Story

Innhold Vurdering av digital fortelling Vurdering - Faglig innsikt - Samspill musikk og bilde - Relevante bilder/illustrasjoner - Kildebruk - Egnet medium? - Beherske mediumet Leif Harboe, http://www.skolenettet.no

Innhold Creative Commons

Bilderessurser Bilderessurser http://www.flickr.com/creativecommons/ http://photobucket.com/

Lydressurser Innhold Lydressurser http://uhort.no/ http://www.freesound.org/ http://freeplaymusic.com/

Innhold Publisere Publisering www.youtube.com www.viddler.com www.video.google.com

Lydressurser Innhold Nettressurser http://stud.hsh.no/arbeider/2007/Fortell/index.htm http://www.storycenter.org/index1.html http://www.digitalefortellinger.com

http://www.digitalefortellinger.com

Forside Takk for meg!

Add a comment

Related presentations

Related pages

Digitale Fortellinger 160209 - Education - documents.tips

Innhold Tidsskjema 14.00 â 14.45 Hva er digitale fortellinger? 14.45 â 16.15 Lage egne fortellinger 16.15 - 17.00 Vise fortellingene, refleksjon ...
Read more

Digitale Fortellinger - Education - documents.tips

Presentasjon av digitale fortellinger rettet inn mot skolefag. Gjennomført i forbindelse med studiet IKT for lærere ved Høgskolen i Østfold.
Read more

Digitelling

... text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/moldeklev/digitale-fortellinger-160209-1323532" title="Digitale Fortellinger 160209 ...
Read more

Digitelling

Digitale Fortellinger 160209. View more documents from Rolf-anders Moldeklev. ... På den ene siden, om det å produsere digitale fortellinger i skolen, ...
Read more